תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 521,351 716,589 195,238  37.45%
מיטב דש 475,512 603,766 128,254  26.97%
הירשמו לצפייה 71,634 105,748 34,114  47.62%
הירשמו לצפייה 112,131 131,290 19,159  17.09%
הירשמו לצפייה 80,593 87,735 7,142  8.86%
שדרגו את המנוי 49,033 46,833 -2,200  -4.49%
שדרגו את המנוי 22,468 20,236 -2,232  -9.93%
שדרגו את המנוי 11,800 7,050 -4,750  -40.25%
שדרגו את המנוי 26,186 1 -26,185  -100.00%
שדרגו את המנוי 55,318 27,676 -27,642  -49.97%
שדרגו את המנוי 63,745 22,653 -41,092  -64.46%
שדרגו את המנוי 265,247 214,596 -50,651  -19.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 383,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -154,752

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 4,620,920 6,301,170 1,680,250  36.36%
מיטב דש 1,733,190 2,645,740 912,553  52.65%
הירשמו לצפייה 3,180,870 3,352,440 171,569  5.39%
הירשמו לצפייה 3,885,600 4,035,300 149,706  3.85%
הירשמו לצפייה 3,225,190 3,310,080 84,893  2.63%
שדרגו את המנוי 10,000 70,846 60,846  608.46%
שדרגו את המנוי 81,066 102,470 21,404  26.40%
שדרגו את המנוי 32,209 41,238 9,029  28.03%
שדרגו את המנוי 2,010,450 2,013,410 2,958  0.15%
שדרגו את המנוי 271,790 273,129 1,339  0.49%
שדרגו את המנוי 208,966 209,381 415  0.20%
שדרגו את המנוי 12,750 13,088 338  2.65%
שדרגו את המנוי 6,528 4,491 -2,037  -31.20%
שדרגו את המנוי 5,201,940 5,198,750 -3,195  -0.06%
שדרגו את המנוי 141,889 135,788 -6,101  -4.30%
שדרגו את המנוי 29,241 22,919 -6,322  -21.62%
שדרגו את המנוי 132,023 124,523 -7,500  -5.68%
שדרגו את המנוי 34,833 26,801 -8,032  -23.06%
שדרגו את המנוי 365,574 355,824 -9,750  -2.67%
שדרגו את המנוי 73,470 61,754 -11,716  -15.95%
שדרגו את המנוי 72,060 57,763 -14,297  -19.84%
שדרגו את המנוי 129,007 106,793 -22,214  -17.22%
שדרגו את המנוי 51,789 22,395 -29,394  -56.76%
שדרגו את המנוי 63,870 27,929 -35,941  -56.27%
שדרגו את המנוי 297,742 258,584 -39,158  -13.15%
שדרגו את המנוי 82,340 38,829 -43,511  -52.84%
שדרגו את המנוי 79,004 28,065 -50,939  -64.48%
שדרגו את המנוי 118,304 42,008 -76,296  -64.49%
שדרגו את המנוי 217,839 111,389 -106,450  -48.87%
שדרגו את המנוי 337,488 199,988 -137,500  -40.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,095,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -610,353

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 383,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -154,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,095,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -610,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,050,917 1.81%
מגדל 716,589 0.63%
מיטב דש 603,766 0.53%
הירשמו לצפייה 214,596 0.19%
הירשמו לצפייה 131,290 0.12%
הירשמו לצפייה 105,748 0.09%
שדרגו את המנוי 87,735 0.08%
שדרגו את המנוי 46,833 0.04%
שדרגו את המנוי 27,676 0.02%
שדרגו את המנוי 24,047 0.02%
שדרגו את המנוי 22,653 0.02%
שדרגו את המנוי 20,236 0.02%
שדרגו את המנוי 10,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,500,598 27.83%
מנורה 6,301,170 5.57%
כלל 5,198,750 4.59%
הירשמו לצפייה 4,035,300 3.57%
הירשמו לצפייה 3,352,440 2.96%
הירשמו לצפייה 3,310,080 2.92%
שדרגו את המנוי 2,645,740 2.34%
שדרגו את המנוי 2,013,410 1.78%
שדרגו את המנוי 1,004,780 0.89%
שדרגו את המנוי 426,343 0.38%
שדרגו את המנוי 355,824 0.31%
שדרגו את המנוי 273,129 0.24%
שדרגו את המנוי 258,584 0.23%
שדרגו את המנוי 209,381 0.18%
שדרגו את המנוי 199,988 0.18%
שדרגו את המנוי 140,036 0.12%
שדרגו את המנוי 136,891 0.12%
שדרגו את המנוי 135,788 0.12%
שדרגו את המנוי 126,076 0.11%
שדרגו את המנוי 124,523 0.11%
שדרגו את המנוי 111,389 0.10%
שדרגו את המנוי 106,793 0.09%
שדרגו את המנוי 103,742 0.09%
שדרגו את המנוי 102,470 0.09%
שדרגו את המנוי 73,030 0.06%
שדרגו את המנוי 70,846 0.06%
שדרגו את המנוי 61,754 0.05%
שדרגו את המנוי 57,763 0.05%
שדרגו את המנוי 57,000 0.05%
שדרגו את המנוי 55,964 0.05%
שדרגו את המנוי 43,868 0.04%
שדרגו את המנוי 42,008 0.04%
שדרגו את המנוי 41,238 0.04%
שדרגו את המנוי 38,829 0.03%
שדרגו את המנוי 35,496 0.03%
שדרגו את המנוי 28,065 0.02%
שדרגו את המנוי 27,929 0.02%
שדרגו את המנוי 26,801 0.02%
שדרגו את המנוי 25,849 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 22,395 0.02%
שדרגו את המנוי 21,574 0.02%
שדרגו את המנוי 17,253 0.02%
שדרגו את המנוי 13,892 0.01%
שדרגו את המנוי 13,659 0.01%
שדרגו את המנוי 13,088 0.01%
שדרגו את המנוי 12,260 0.01%
שדרגו את המנוי 4,491 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית