תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 376,805 396,714 19,909  5.28%
מגדל 413,260 431,916 18,656  4.51%
הירשמו לצפייה 249,164 260,164 11,000  4.41%
הירשמו לצפייה -7,457 -2,970 4,487  -60.17%
הירשמו לצפייה 121,508 125,665 4,157  3.42%
שדרגו את המנוי 3,600 7,200 3,600  100.00%
שדרגו את המנוי 115,339 118,437 3,098  2.69%
שדרגו את המנוי 162,765 165,552 2,787  1.71%
שדרגו את המנוי 88,529 91,122 2,593  2.93%
שדרגו את המנוי 27,041 28,070 1,029  3.81%
שדרגו את המנוי 67,462 62,691 -4,771  -7.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,771

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 2,742,520 3,172,740 430,212  15.69%
אקסלנס 819,323 938,393 119,070  14.53%
הירשמו לצפייה 738,416 767,967 29,551  4.00%
הירשמו לצפייה 3,497,220 3,512,020 14,797  0.42%
הירשמו לצפייה 154,028 157,169 3,141  2.04%
שדרגו את המנוי 5,198,750 5,198,750 2
שדרגו את המנוי 24,907 23,507 -1,400  -5.62%
שדרגו את המנוי 2,084,280 2,079,340 -4,949  -0.24%
שדרגו את המנוי 26,254 17,588 -8,666  -33.01%
שדרגו את המנוי 49,798 40,794 -9,004  -18.08%
שדרגו את המנוי 49,516 34,888 -14,628  -29.54%
שדרגו את המנוי 154,446 136,544 -17,902  -11.59%
שדרגו את המנוי 114,175 79,235 -34,940  -30.60%
שדרגו את המנוי 90,283 45,325 -44,958  -49.80%
שדרגו את המנוי 110,437 30,929 -79,508  -71.99%
שדרגו את המנוי 2,057,790 1,312,670 -745,122  -36.21%
שדרגו את המנוי 10,146,900 8,963,260 -1,183,590  -11.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 596,773

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,144,667

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 596,773
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,144,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,700,337 1.50%
מגדל 431,916 0.38%
מיטב דש 396,714 0.35%
הירשמו לצפייה 260,164 0.23%
הירשמו לצפייה 165,552 0.15%
הירשמו לצפייה 125,665 0.11%
שדרגו את המנוי 118,437 0.10%
שדרגו את המנוי 91,122 0.08%
שדרגו את המנוי 62,691 0.06%
שדרגו את המנוי 28,070 0.02%
שדרגו את המנוי 21,358 0.02%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי -9,010 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,556,141 28.76%
מנורה 8,963,260 7.92%
כלל 5,198,750 4.59%
הירשמו לצפייה 3,512,020 3.10%
הירשמו לצפייה 3,416,560 3.02%
הירשמו לצפייה 3,172,740 2.80%
שדרגו את המנוי 2,079,340 1.84%
שדרגו את המנוי 1,312,670 1.16%
שדרגו את המנוי 1,004,780 0.89%
שדרגו את המנוי 938,393 0.83%
שדרגו את המנוי 767,967 0.68%
שדרגו את המנוי 339,891 0.30%
שדרגו את המנוי 289,694 0.26%
שדרגו את המנוי 192,334 0.17%
שדרגו את המנוי 157,169 0.14%
שדרגו את המנוי 136,544 0.12%
שדרגו את המנוי 115,943 0.10%
שדרגו את המנוי 104,088 0.09%
שדרגו את המנוי 85,903 0.08%
שדרגו את המנוי 79,235 0.07%
שדרגו את המנוי 73,830 0.07%
שדרגו את המנוי 69,720 0.06%
שדרגו את המנוי 62,447 0.06%
שדרגו את המנוי 57,119 0.05%
שדרגו את המנוי 51,156 0.05%
שדרגו את המנוי 47,598 0.04%
שדרגו את המנוי 45,325 0.04%
שדרגו את המנוי 40,794 0.04%
שדרגו את המנוי 34,888 0.03%
שדרגו את המנוי 32,411 0.03%
שדרגו את המנוי 30,929 0.03%
שדרגו את המנוי 23,507 0.02%
שדרגו את המנוי 22,099 0.02%
שדרגו את המנוי 17,588 0.02%
שדרגו את המנוי 17,535 0.02%
שדרגו את המנוי 17,087 0.02%
שדרגו את המנוי 14,032 0.01%
שדרגו את המנוי 13,391 0.01%
שדרגו את המנוי 13,259 0.01%
שדרגו את המנוי 4,145 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית