תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
פורטה 107,711 513,424 405,713  376.67%
מור 52,416 202,967 150,551  287.22%
הירשמו לצפייה 818,069 932,066 113,997  13.93%
הירשמו לצפייה -84 39,831 39,915  -47,517.86%
הירשמו לצפייה 65,104 104,577 39,473  60.63%
שדרגו את המנוי 92,660 121,966 29,306  31.63%
שדרגו את המנוי 25,018 40,042 15,024  60.05%
שדרגו את המנוי 242,807 251,493 8,686  3.58%
שדרגו את המנוי 367,426 374,524 7,098  1.93%
שדרגו את המנוי 1,826 1,788 -38  -2.08%
שדרגו את המנוי 114,806 113,043 -1,763  -1.54%
שדרגו את המנוי 59,243 53,088 -6,155  -10.39%
שדרגו את המנוי 207,302 190,110 -17,192  -8.29%
שדרגו את המנוי 234,670 30,666 -204,004  -86.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 809,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -229,152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מגדל 13,350,500 14,204,000 853,497  6.39%
אקסלנס 1,421,400 2,207,090 785,696  55.28%
הירשמו לצפייה 340,983 730,206 389,223  114.15%
הירשמו לצפייה 111,116 176,916 65,800  59.22%
הירשמו לצפייה 88,216 126,266 38,050  43.13%
שדרגו את המנוי 59,489 90,873 31,384  52.76%
שדרגו את המנוי 29,922 45,422 15,500  51.80%
שדרגו את המנוי 120,389 119,669 -720  -0.60%
שדרגו את המנוי 83,539 82,513 -1,026  -1.23%
שדרגו את המנוי 11,861 7,911 -3,950  -33.30%
שדרגו את המנוי 5,781,160 5,775,140 -6,023  -0.10%
שדרגו את המנוי 19,470 11,205 -8,265  -42.45%
שדרגו את המנוי 97,109 83,533 -13,576  -13.98%
שדרגו את המנוי 14,582 307 -14,275  -97.89%
שדרגו את המנוי 37,300 21,959 -15,341  -41.13%
שדרגו את המנוי 2,915,750 2,900,200 -15,551  -0.53%
שדרגו את המנוי 131,305 110,705 -20,600  -15.69%
שדרגו את המנוי 3,430,800 3,401,860 -28,939  -0.84%
שדרגו את המנוי 1,949,410 1,878,450 -70,959  -3.64%
שדרגו את המנוי 1,034,990 931,163 -103,829  -10.03%
שדרגו את המנוי 8,596,950 8,098,500 -498,442  -5.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,179,150

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -801,496

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 809,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -229,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,179,150
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -801,496
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,112,461 2.53%
מגדל 932,066 0.57%
ילין לפידות 878,119 0.54%
הירשמו לצפייה 513,424 0.32%
הירשמו לצפייה 374,524 0.23%
הירשמו לצפייה 251,493 0.15%
שדרגו את המנוי 202,967 0.12%
שדרגו את המנוי 190,110 0.12%
שדרגו את המנוי 158,992 0.10%
שדרגו את המנוי 121,966 0.07%
שדרגו את המנוי 113,043 0.07%
שדרגו את המנוי 104,577 0.06%
שדרגו את המנוי 59,814 0.04%
שדרגו את המנוי 53,088 0.03%
שדרגו את המנוי 40,042 0.02%
שדרגו את המנוי 39,831 0.02%
שדרגו את המנוי 30,666 0.02%
שדרגו את המנוי 18,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,301 0.01%
שדרגו את המנוי 6,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,788 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,924,867 29.44%
מגדל 14,204,000 8.73%
מנורה 8,098,500 4.98%
הירשמו לצפייה 5,775,580 3.55%
הירשמו לצפייה 5,198,750 3.19%
הירשמו לצפייה 3,401,860 2.09%
שדרגו את המנוי 2,900,200 1.78%
שדרגו את המנוי 2,207,260 1.36%
שדרגו את המנוי 1,878,450 1.15%
שדרגו את המנוי 931,163 0.57%
שדרגו את המנוי 873,514 0.54%
שדרגו את המנוי 730,206 0.45%
שדרגו את המנוי 251,671 0.15%
שדרגו את המנוי 176,916 0.11%
שדרגו את המנוי 126,266 0.08%
שדרגו את המנוי 119,669 0.07%
שדרגו את המנוי 119,514 0.07%
שדרגו את המנוי 110,705 0.07%
שדרגו את המנוי 100,000 0.06%
שדרגו את המנוי 90,873 0.06%
שדרגו את המנוי 83,533 0.05%
שדרגו את המנוי 82,513 0.05%
שדרגו את המנוי 56,332 0.03%
שדרגו את המנוי 54,994 0.03%
שדרגו את המנוי 51,156 0.03%
שדרגו את המנוי 46,280 0.03%
שדרגו את המנוי 45,422 0.03%
שדרגו את המנוי 33,549 0.02%
שדרגו את המנוי 31,302 0.02%
שדרגו את המנוי 28,158 0.02%
שדרגו את המנוי 21,959 0.01%
שדרגו את המנוי 16,370 0.01%
שדרגו את המנוי 16,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 307 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית