תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
הראל 50,424 67,396 16,972  33.66%
פורטה 4,700 20,870 16,170  344.04%
הירשמו לצפייה 143,566 150,014 6,448  4.49%
הירשמו לצפייה 10,732 11,632 900  8.39%
הירשמו לצפייה 1,101 1,659 558  50.68%
שדרגו את המנוי 1,378 1,290 -88  -6.39%
שדרגו את המנוי 18,754 18,586 -168  -0.90%
שדרגו את המנוי 3,700 3,500 -200  -5.41%
שדרגו את המנוי 47,633 44,374 -3,259  -6.84%
שדרגו את המנוי 8,613 4,520 -4,093  -47.52%
שדרגו את המנוי 100,978 96,094 -4,884  -4.84%
שדרגו את המנוי 23,628 5,573 -18,055  -76.41%
שדרגו את המנוי 544,148 515,997 -28,151  -5.17%
שדרגו את המנוי 211,785 166,949 -44,836  -21.17%
שדרגו את המנוי 430,326 380,231 -50,095  -11.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,048

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 6,301,170 7,248,190 947,020  15.03%
מיטב דש 3,187,490 3,923,080 735,590  23.08%
הירשמו לצפייה 3,310,080 3,586,940 276,862  8.36%
הירשמו לצפייה 4,053,480 4,169,150 115,670  2.85%
הירשמו לצפייה 258,584 291,565 32,981  12.75%
שדרגו את המנוי 140,036 162,893 22,857  16.32%
שדרגו את המנוי 13,088 32,633 19,545  149.34%
שדרגו את המנוי 102,470 117,381 14,911  14.55%
שדרגו את המנוי 135,788 139,657 3,869  2.85%
שדרגו את המנוי 43,868 44,325 457  1.04%
שדרגו את המנוי 103,742 104,073 331  0.32%
שדרגו את המנוי 61,754 61,839 85  0.14%
שדרגו את המנוי 41,238 40,794 -444  -1.08%
שדרגו את המנוי 13,892 12,452 -1,440  -10.37%
שדרגו את המנוי 2,013,410 2,011,850 -1,560  -0.08%
שדרגו את המנוי 22,919 21,256 -1,663  -7.26%
שדרגו את המנוי 21,574 16,754 -4,820  -22.34%
שדרגו את המנוי 126,076 118,076 -8,000  -6.35%
שדרגו את המנוי 73,030 62,662 -10,368  -14.20%
שדרגו את המנוי 57,000 45,000 -12,000  -21.05%
שדרגו את המנוי 209,381 190,319 -19,062  -9.10%
שדרגו את המנוי 124,523 97,765 -26,758  -21.49%
שדרגו את המנוי 199,988 104,088 -95,900  -47.95%
שדרגו את המנוי 4,035,300 3,857,300 -178,000  -4.41%
שדרגו את המנוי 273,129 49,349 -223,780  -81.93%
שדרגו את המנוי 1,004,780 315,568 -689,212  -68.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,170,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,273,007

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,048
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -153,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,170,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,273,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,577,530 1.39%
מיטב דש 515,997 0.46%
מגדל 380,231 0.34%
הירשמו לצפייה 166,949 0.15%
הירשמו לצפייה 150,014 0.13%
הירשמו לצפייה 96,094 0.08%
שדרגו את המנוי 67,396 0.06%
שדרגו את המנוי 44,374 0.04%
שדרגו את המנוי 41,194 0.04%
שדרגו את המנוי 24,493 0.02%
שדרגו את המנוי 20,870 0.02%
שדרגו את המנוי 18,586 0.02%
שדרגו את המנוי 15,940 0.01%
שדרגו את המנוי 11,632 0.01%
שדרגו את המנוי 5,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,325,708 29.44%
מנורה 7,248,190 6.40%
כלל 5,198,740 4.59%
הירשמו לצפייה 4,169,150 3.68%
הירשמו לצפייה 3,923,080 3.47%
הירשמו לצפייה 3,857,300 3.41%
שדרגו את המנוי 3,586,940 3.17%
שדרגו את המנוי 2,011,850 1.78%
שדרגו את המנוי 426,343 0.38%
שדרגו את המנוי 315,568 0.28%
שדרגו את המנוי 291,565 0.26%
שדרגו את המנוי 190,319 0.17%
שדרגו את המנוי 162,893 0.14%
שדרגו את המנוי 139,657 0.12%
שדרגו את המנוי 136,891 0.12%
שדרגו את המנוי 118,076 0.10%
שדרגו את המנוי 117,381 0.10%
שדרגו את המנוי 111,389 0.10%
שדרגו את המנוי 106,793 0.09%
שדרגו את המנוי 104,088 0.09%
שדרגו את המנוי 104,073 0.09%
שדרגו את המנוי 97,765 0.09%
שדרגו את המנוי 70,846 0.06%
שדרגו את המנוי 62,662 0.06%
שדרגו את המנוי 61,839 0.05%
שדרגו את המנוי 57,763 0.05%
שדרגו את המנוי 55,964 0.05%
שדרגו את המנוי 54,679 0.05%
שדרגו את המנוי 49,349 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.04%
שדרגו את המנוי 44,325 0.04%
שדרגו את המנוי 42,008 0.04%
שדרגו את המנוי 40,794 0.04%
שדרגו את המנוי 38,829 0.03%
שדרגו את המנוי 35,496 0.03%
שדרגו את המנוי 32,633 0.03%
שדרגו את המנוי 28,065 0.02%
שדרגו את המנוי 26,801 0.02%
שדרגו את המנוי 25,849 0.02%
שדרגו את המנוי 22,395 0.02%
שדרגו את המנוי 21,256 0.02%
שדרגו את המנוי 17,253 0.02%
שדרגו את המנוי 16,754 0.01%
שדרגו את המנוי 13,659 0.01%
שדרגו את המנוי 12,452 0.01%
שדרגו את המנוי 12,260 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,235 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית