תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
הראל 79,311 131,217 51,906  65.45%
אקסלנס 138,712 156,084 17,372  12.52%
הירשמו לצפייה 809 3,622 2,813  347.71%
הירשמו לצפייה 649,753 652,425 2,672  0.41%
הירשמו לצפייה 13,540 14,055 515  3.80%
שדרגו את המנוי 76,819 77,298 479  0.62%
שדרגו את המנוי 13,620 12,094 -1,526  -11.20%
שדרגו את המנוי 3,960 2,177 -1,783  -45.03%
שדרגו את המנוי 48,070 45,767 -2,303  -4.79%
שדרגו את המנוי 499,471 493,150 -6,321  -1.27%
שדרגו את המנוי 101,271 84,672 -16,599  -16.39%
שדרגו את המנוי 261,870 242,008 -19,862  -7.58%
שדרגו את המנוי 770,086 732,787 -37,299  -4.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,693

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 2,516,140 2,978,090 461,953  18.36%
עמיתים 693,537 1,146,210 452,673  65.27%
הירשמו לצפייה 4,976,720 5,213,520 236,797  4.76%
הירשמו לצפייה 64,000 127,253 63,253  98.83%
הירשמו לצפייה 3,087,310 3,132,670 45,356  1.47%
שדרגו את המנוי 42,679 73,030 30,351  71.11%
שדרגו את המנוי 12,761 31,906 19,145  150.03%
שדרגו את המנוי 91,836 107,436 15,600  16.99%
שדרגו את המנוי 97,271 112,404 15,133  15.56%
שדרגו את המנוי 194,029 206,279 12,250  6.31%
שדרגו את המנוי 3,356,800 3,364,030 7,234  0.22%
שדרגו את המנוי 4,310,400 4,316,180 5,773  0.13%
שדרגו את המנוי 69,549 74,149 4,600  6.61%
שדרגו את המנוי 1,999,890 2,003,510 3,621  0.18%
שדרגו את המנוי 42,693 45,838 3,145  7.37%
שדרגו את המנוי 7,278 10,249 2,971  40.82%
שדרגו את המנוי 942,482 944,608 2,126  0.23%
שדרגו את המנוי 12,562 13,755 1,193  9.50%
שדרגו את המנוי 175,116 175,416 300  0.17%
שדרגו את המנוי 109,802 110,063 261  0.24%
שדרגו את המנוי 213,361 212,368 -993  -0.47%
שדרגו את המנוי 86,752 82,338 -4,414  -5.09%
שדרגו את המנוי 154,061 148,979 -5,082  -3.30%
שדרגו את המנוי 337,488 330,800 -6,688  -1.98%
שדרגו את המנוי 80,832 63,832 -17,000  -21.03%
שדרגו את המנוי 74,055 50,692 -23,363  -31.55%
שדרגו את המנוי 100,939 63,363 -37,576  -37.23%
שדרגו את המנוי 1,300,150 1,261,520 -38,626  -2.97%
שדרגו את המנוי 209,861 149,161 -60,700  -28.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,383,735

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -194,442

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,693
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,383,735
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -194,442
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,802,450 2.79%
מגדל 732,787 0.73%
מיטב דש 652,425 0.65%
הירשמו לצפייה 493,150 0.49%
הירשמו לצפייה 242,008 0.24%
הירשמו לצפייה 156,084 0.16%
שדרגו את המנוי 131,217 0.13%
שדרגו את המנוי 84,672 0.08%
שדרגו את המנוי 77,298 0.08%
שדרגו את המנוי 51,500 0.05%
שדרגו את המנוי 45,767 0.05%
שדרגו את המנוי 41,009 0.04%
שדרגו את המנוי 37,050 0.04%
שדרגו את המנוי 14,055 0.01%
שדרגו את המנוי 12,145 0.01%
שדרגו את המנוי 12,094 0.01%
שדרגו את המנוי 8,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,845,475 27.68%
כלל 5,213,520 5.18%
מנורה 4,316,180 4.29%
הירשמו לצפייה 3,364,030 3.34%
הירשמו לצפייה 3,132,670 3.11%
הירשמו לצפייה 2,978,090 2.96%
שדרגו את המנוי 2,003,510 1.99%
שדרגו את המנוי 1,261,520 1.25%
שדרגו את המנוי 1,146,210 1.14%
שדרגו את המנוי 944,608 0.94%
שדרגו את המנוי 388,194 0.39%
שדרגו את המנוי 330,800 0.33%
שדרגו את המנוי 212,368 0.21%
שדרגו את המנוי 206,279 0.21%
שדרגו את המנוי 175,416 0.17%
שדרגו את המנוי 171,916 0.17%
שדרגו את המנוי 149,161 0.15%
שדרגו את המנוי 148,979 0.15%
שדרגו את המנוי 127,253 0.13%
שדרגו את המנוי 112,404 0.11%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 110,063 0.11%
שדרגו את המנוי 107,436 0.11%
שדרגו את המנוי 100,939 0.10%
שדרגו את המנוי 82,338 0.08%
שדרגו את המנוי 74,149 0.07%
שדרגו את המנוי 73,030 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 63,832 0.06%
שדרגו את המנוי 63,691 0.06%
שדרגו את המנוי 63,363 0.06%
שדרגו את המנוי 60,565 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 53,914 0.05%
שדרגו את המנוי 50,692 0.05%
שדרגו את המנוי 45,838 0.05%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 31,906 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 14,488 0.01%
שדרגו את המנוי 13,755 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,991 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 10,249 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית