תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אפסילון 1,062 73,000 71,938  6,773.82%
פסגות 137,870 153,907 16,037  11.63%
הירשמו לצפייה 9,767 13,679 3,912  40.05%
הירשמו לצפייה 83,172 86,321 3,149  3.79%
הירשמו לצפייה 109,607 110,395 788  0.72%
שדרגו את המנוי 43,497 44,182 685  1.57%
שדרגו את המנוי 960 1,440 480  50.00%
שדרגו את המנוי 6,210 1,880 -4,330  -69.73%
שדרגו את המנוי 114,654 107,350 -7,304  -6.37%
שדרגו את המנוי 18,910 11,000 -7,910  -41.83%
שדרגו את המנוי 50,164 38,000 -12,164  -24.25%
שדרגו את המנוי 49,770 36,900 -12,870  -25.86%
שדרגו את המנוי 353,693 340,506 -13,187  -3.73%
שדרגו את המנוי 444,522 360,712 -83,810  -18.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,989

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141,575

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 81,190 289,694 208,504  256.81%
הלמן אלדובי 630,074 738,416 108,342  17.20%
הירשמו לצפייה 3,161,350 3,230,480 69,130  2.19%
הירשמו לצפייה 944,333 969,967 25,634  2.71%
הירשמו לצפייה 10,131,700 10,146,900 15,118  0.15%
שדרגו את המנוי 36,258 49,798 13,540  37.34%
שדרגו את המנוי 96,989 110,437 13,448  13.87%
שדרגו את המנוי 55,828 62,447 6,619  11.86%
שדרגו את המנוי 149,228 154,028 4,800  3.22%
שדרגו את המנוי 5,198,750 5,198,750 -1
שדרגו את המנוי 34,979 34,636 -343  -0.98%
שדרגו את המנוי 155,880 154,446 -1,434  -0.92%
שדרגו את המנוי 2,086,600 2,084,280 -2,310  -0.11%
שדרגו את המנוי 3,500,380 3,497,220 -3,152  -0.09%
שדרגו את המנוי 8,000 4,000 -4,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 57,000 45,000 -12,000  -21.05%
שדרגו את המנוי 38,614 26,254 -12,360  -32.01%
שדרגו את המנוי 45,087 24,907 -20,180  -44.76%
שדרגו את המנוי 136,891 115,943 -20,948  -15.30%
שדרגו את המנוי 3,437,750 3,416,560 -21,185  -0.62%
שדרגו את המנוי 22,009 338 -21,671  -98.46%
שדרגו את המנוי 69,318 17,087 -52,231  -75.35%
שדרגו את המנוי 2,741,760 2,057,790 -683,969  -24.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 465,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -855,784

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,989
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -141,575
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 465,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -855,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,504,173 1.33%
מיטב דש 360,712 0.32%
מגדל 340,506 0.30%
הירשמו לצפייה 153,907 0.14%
הירשמו לצפייה 110,395 0.10%
הירשמו לצפייה 107,350 0.09%
שדרגו את המנוי 86,321 0.08%
שדרגו את המנוי 76,500 0.07%
שדרגו את המנוי 73,000 0.06%
שדרגו את המנוי 44,182 0.04%
שדרגו את המנוי 38,000 0.03%
שדרגו את המנוי 36,900 0.03%
שדרגו את המנוי 27,629 0.02%
שדרגו את המנוי 13,679 0.01%
שדרגו את המנוי 13,294 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,084,326 31.00%
מנורה 10,146,900 8.96%
כלל 5,198,750 4.59%
הירשמו לצפייה 3,497,220 3.09%
הירשמו לצפייה 3,416,560 3.02%
הירשמו לצפייה 3,230,480 2.85%
שדרגו את המנוי 2,084,280 1.84%
שדרגו את המנוי 2,057,790 1.82%
שדרגו את המנוי 1,004,780 0.89%
שדרגו את המנוי 969,967 0.86%
שדרגו את המנוי 738,416 0.65%
שדרגו את המנוי 339,891 0.30%
שדרגו את המנוי 289,694 0.26%
שדרגו את המנוי 192,334 0.17%
שדרגו את המנוי 156,803 0.14%
שדרגו את המנוי 154,446 0.14%
שדרגו את המנוי 154,028 0.14%
שדרגו את המנוי 115,943 0.10%
שדרגו את המנוי 114,175 0.10%
שדרגו את המנוי 110,437 0.10%
שדרגו את המנוי 104,088 0.09%
שדרגו את המנוי 90,283 0.08%
שדרגו את המנוי 85,903 0.08%
שדרגו את המנוי 73,830 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.06%
שדרגו את המנוי 69,720 0.06%
שדרגו את המנוי 62,447 0.06%
שדרגו את המנוי 57,119 0.05%
שדרגו את המנוי 51,156 0.05%
שדרגו את המנוי 49,798 0.04%
שדרגו את המנוי 49,516 0.04%
שדרגו את המנוי 47,598 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.04%
שדרגו את המנוי 34,636 0.03%
שדרגו את המנוי 32,411 0.03%
שדרגו את המנוי 26,254 0.02%
שדרגו את המנוי 24,907 0.02%
שדרגו את המנוי 22,099 0.02%
שדרגו את המנוי 17,535 0.02%
שדרגו את המנוי 17,087 0.02%
שדרגו את המנוי 14,032 0.01%
שדרגו את המנוי 13,391 0.01%
שדרגו את המנוי 13,259 0.01%
שדרגו את המנוי 12,675 0.01%
שדרגו את המנוי 10,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 338 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית