תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אפסילון 99,786 226,695 126,909  127.18%
איילון 108,332 138,719 30,387  28.05%
הירשמו לצפייה 51,680 78,598 26,918  52.09%
הירשמו לצפייה 16,638 24,658 8,020  48.20%
הירשמו לצפייה 75,140 82,957 7,817  10.40%
שדרגו את המנוי 12,490 15,493 3,003  24.04%
שדרגו את המנוי 162,316 164,916 2,600  1.60%
שדרגו את המנוי 3,122 5,025 1,903  60.95%
שדרגו את המנוי 25,754 27,543 1,789  6.95%
שדרגו את המנוי 14,765 16,185 1,420  9.62%
שדרגו את המנוי 11,127 10,664 -463  -4.16%
שדרגו את המנוי 65,121 55,466 -9,655  -14.83%
שדרגו את המנוי 422,479 393,477 -29,002  -6.86%
שדרגו את המנוי 602,900 566,493 -36,407  -6.04%
שדרגו את המנוי 686,132 612,594 -73,538  -10.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 210,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 2,978,090 3,543,000 564,912  18.97%
מנורה 4,316,180 4,594,550 278,372  6.45%
הירשמו לצפייה 1,261,520 1,366,570 105,046  8.33%
הירשמו לצפייה 212,368 269,589 57,221  26.94%
הירשמו לצפייה 3,132,670 3,148,260 15,596  0.50%
שדרגו את המנוי 53,914 67,614 13,700  25.41%
שדרגו את המנוי 1,000 12,000 11,000  1,100.00%
שדרגו את המנוי 330,800 337,488 6,688  2.02%
שדרגו את המנוי 2,003,510 2,007,660 4,142  0.21%
שדרגו את המנוי 50,692 54,119 3,427  6.76%
שדרגו את המנוי 63,691 66,781 3,090  4.85%
שדרגו את המנוי 45,838 48,817 2,979  6.50%
שדרגו את המנוי 82,338 84,491 2,153  2.61%
שדרגו את המנוי 13,755 15,882 2,127  15.46%
שדרגו את המנוי 3,364,030 3,364,450 415  0.01%
שדרגו את המנוי 112,404 112,705 301  0.27%
שדרגו את המנוי 31,906 32,200 294  0.92%
שדרגו את המנוי 175,416 175,566 150  0.09%
שדרגו את המנוי 63,832 63,870 38  0.06%
שדרגו את המנוי 4,500 3,470 -1,030  -22.89%
שדרגו את המנוי 100,939 99,767 -1,172  -1.16%
שדרגו את המנוי 10,249 8,935 -1,314  -12.82%
שדרגו את המנוי 148,979 143,700 -5,279  -3.54%
שדרגו את המנוי 74,149 66,329 -7,820  -10.55%
שדרגו את המנוי 5,213,520 5,201,940 -11,581  -0.22%
שדרגו את המנוי 206,279 178,399 -27,880  -13.52%
שדרגו את המנוי 1,146,210 1,083,770 -62,442  -5.45%
שדרגו את המנוי 149,161 3,235 -145,926  -97.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,071,651

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -264,444

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 210,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -149,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,071,651
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -264,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,507,101 2.49%
מגדל 612,594 0.61%
מיטב דש 566,493 0.56%
הירשמו לצפייה 393,477 0.39%
הירשמו לצפייה 226,695 0.23%
הירשמו לצפייה 164,916 0.16%
שדרגו את המנוי 138,719 0.14%
שדרגו את המנוי 82,957 0.08%
שדרגו את המנוי 78,598 0.08%
שדרגו את המנוי 55,466 0.06%
שדרגו את המנוי 41,009 0.04%
שדרגו את המנוי 37,050 0.04%
שדרגו את המנוי 27,543 0.03%
שדרגו את המנוי 24,658 0.02%
שדרגו את המנוי 16,185 0.02%
שדרגו את המנוי 15,493 0.02%
שדרגו את המנוי 10,664 0.01%
שדרגו את המנוי 5,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,638,204 28.47%
כלל 5,201,940 5.17%
מנורה 4,594,550 4.57%
הירשמו לצפייה 3,543,000 3.52%
הירשמו לצפייה 3,364,450 3.34%
הירשמו לצפייה 3,148,260 3.13%
שדרגו את המנוי 2,007,660 2.00%
שדרגו את המנוי 1,366,570 1.36%
שדרגו את המנוי 1,083,770 1.08%
שדרגו את המנוי 944,608 0.94%
שדרגו את המנוי 388,194 0.39%
שדרגו את המנוי 337,488 0.34%
שדרגו את המנוי 269,589 0.27%
שדרגו את המנוי 178,399 0.18%
שדרגו את המנוי 175,566 0.17%
שדרגו את המנוי 171,916 0.17%
שדרגו את המנוי 143,700 0.14%
שדרגו את המנוי 127,253 0.13%
שדרגו את המנוי 112,705 0.11%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 110,063 0.11%
שדרגו את המנוי 107,436 0.11%
שדרגו את המנוי 99,767 0.10%
שדרגו את המנוי 84,491 0.08%
שדרגו את המנוי 73,030 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 67,614 0.07%
שדרגו את המנוי 66,781 0.07%
שדרגו את המנוי 66,329 0.07%
שדרגו את המנוי 63,870 0.06%
שדרגו את המנוי 63,363 0.06%
שדרגו את המנוי 60,565 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 54,119 0.05%
שדרגו את המנוי 48,817 0.05%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 32,200 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 15,882 0.02%
שדרגו את המנוי 12,000 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,991 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 8,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,235 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית