תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אי.בי.אי. 61,206 84,451 23,245  37.98%
מיטב דש 71,817 76,022 4,205  5.86%
הירשמו לצפייה 248,790 230,390 -18,400  -7.40%
הירשמו לצפייה 308,387 177,692 -130,695  -42.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,095

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 313,623 313,734 111  0.04%
אקסלנס 90,999 90,010 -989  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -989

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -149,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -989
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 568,555 9.37%
ילין לפידות 230,390 3.80%
פורטה 177,692 2.93%
הירשמו לצפייה 84,451 1.39%
הירשמו לצפייה 76,022 1.25%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 461,011 7.60%
הפניקס 313,734 5.17%
אקסלנס 90,010 1.48%
הירשמו לצפייה 57,267 0.94%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית