תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 18,000 51,773 33,773  187.63%
מיטב דש 458,466 482,637 24,171  5.27%
הירשמו לצפייה 67,108 78,783 11,675  17.40%
הירשמו לצפייה 56,318 59,959 3,641  6.47%
הירשמו לצפייה 73,448 73,360 -88  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,920 2,589 -331  -11.34%
שדרגו את המנוי 21,212 14,446 -6,766  -31.90%
שדרגו את המנוי 135,697 126,759 -8,938  -6.59%
שדרגו את המנוי 293,347 283,334 -10,013  -3.41%
שדרגו את המנוי -53,335 -67,966 -14,631  27.43%
שדרגו את המנוי 108,366 69,681 -38,685  -35.70%
שדרגו את המנוי 572,793 466,601 -106,192  -18.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,644

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 1,366,570 1,733,190 366,623  26.83%
מגדל 3,543,000 3,885,600 342,596  9.67%
הירשמו לצפייה 8,935 271,790 262,855  2,941.86%
הירשמו לצפייה 3,235 136,891 133,656  4,131.56%
הירשמו לצפייה 944,608 1,004,780 60,168  6.37%
שדרגו את המנוי 178,399 217,839 39,440  22.11%
שדרגו את המנוי 388,194 426,343 38,149  9.83%
שדרגו את המנוי 175,566 208,966 33,400  19.02%
שדרגו את המנוי 3,148,260 3,180,870 32,607  1.04%
שדרגו את המנוי 107,436 140,036 32,600  30.34%
שדרגו את המנוי 269,589 297,742 28,153  10.44%
שדרגו את המנוי 4,594,550 4,620,920 26,376  0.57%
שדרגו את המנוי 112,705 132,023 19,318  17.14%
שדרגו את המנוי 110,063 129,007 18,944  17.21%
שדרגו את המנוי 66,329 82,340 16,011  24.14%
שדרגו את המנוי 111,224 126,076 14,852  13.35%
שדרגו את המנוי 60,565 72,060 11,495  18.98%
שדרגו את המנוי 67,614 79,004 11,390  16.85%
שדרגו את המנוי 99,767 108,525 8,758  8.78%
שדרגו את המנוי 66,781 73,470 6,689  10.02%
שדרגו את המנוי 37,300 43,868 6,568  17.61%
שדרגו את המנוי 28,933 35,496 6,563  22.68%
שדרגו את המנוי 15,882 21,574 5,692  35.84%
שדרגו את המנוי 63,363 68,871 5,508  8.69%
שדרגו את המנוי 21,546 25,849 4,303  19.97%
שדרגו את המנוי 48,817 51,789 2,972  6.09%
שדרגו את המנוי 2,007,660 2,010,450 2,798  0.14%
שדרגו את המנוי 10,991 13,659 2,668  24.27%
שדרגו את המנוי 11,711 13,892 2,181  18.62%
שדרגו את המנוי 10,288 12,260 1,972  19.17%
שדרגו את המנוי 4,993 5,881 888  17.78%
שדרגו את המנוי 12,000 12,750 750  6.25%
שדרגו את המנוי 32,200 32,209 9  0.03%
שדרגו את המנוי 5,201,940 5,201,940 1
שדרגו את המנוי 35,163 34,833 -330  -0.94%
שדרגו את המנוי 7,383 6,528 -855  -11.58%
שדרגו את המנוי 143,700 141,889 -1,811  -1.26%
שדרגו את המנוי 84,491 81,066 -3,425  -4.05%
שדרגו את המנוי 127,253 118,304 -8,949  -7.03%
שדרגו את המנוי 54,119 22,244 -31,875  -58.90%
שדרגו את המנוי 70,846 10,000 -60,846  -85.88%
שדרגו את המנוי 171,916 103,742 -68,174  -39.66%
שדרגו את המנוי 3,364,450 3,225,190 -139,255  -4.14%
שדרגו את המנוי 1,083,770 365,574 -718,194  -66.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,546,953

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,033,714

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -185,644
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,546,953
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,033,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,696,494 1.68%
מיטב דש 482,637 0.48%
מגדל 466,601 0.46%
הירשמו לצפייה 283,334 0.28%
הירשמו לצפייה 126,759 0.13%
הירשמו לצפייה 78,783 0.08%
שדרגו את המנוי 73,360 0.07%
שדרגו את המנוי 69,681 0.07%
שדרגו את המנוי 59,959 0.06%
שדרגו את המנוי 51,773 0.05%
שדרגו את המנוי 14,446 0.01%
שדרגו את המנוי 11,655 0.01%
שדרגו את המנוי 10,400 0.01%
שדרגו את המנוי 8,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי -67,966 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,165,212 28.86%
כלל 5,201,940 5.15%
מנורה 4,620,920 4.57%
הירשמו לצפייה 3,885,600 3.85%
הירשמו לצפייה 3,225,190 3.19%
הירשמו לצפייה 3,180,870 3.15%
שדרגו את המנוי 2,010,450 1.99%
שדרגו את המנוי 1,733,190 1.72%
שדרגו את המנוי 1,004,780 0.99%
שדרגו את המנוי 426,343 0.42%
שדרגו את המנוי 365,574 0.36%
שדרגו את המנוי 337,488 0.33%
שדרגו את המנוי 297,742 0.29%
שדרגו את המנוי 271,790 0.27%
שדרגו את המנוי 217,839 0.22%
שדרגו את המנוי 208,966 0.21%
שדרגו את המנוי 141,889 0.14%
שדרגו את המנוי 140,036 0.14%
שדרגו את המנוי 136,891 0.14%
שדרגו את המנוי 132,023 0.13%
שדרגו את המנוי 129,007 0.13%
שדרגו את המנוי 126,076 0.12%
שדרגו את המנוי 118,304 0.12%
שדרגו את המנוי 108,525 0.11%
שדרגו את המנוי 103,742 0.10%
שדרגו את המנוי 82,340 0.08%
שדרגו את המנוי 81,066 0.08%
שדרגו את המנוי 79,004 0.08%
שדרגו את המנוי 73,470 0.07%
שדרגו את המנוי 73,030 0.07%
שדרגו את המנוי 72,060 0.07%
שדרגו את המנוי 68,871 0.07%
שדרגו את המנוי 63,870 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 51,789 0.05%
שדרגו את המנוי 43,868 0.04%
שדרגו את המנוי 35,496 0.04%
שדרגו את המנוי 34,833 0.03%
שדרגו את המנוי 32,209 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 25,849 0.03%
שדרגו את המנוי 22,244 0.02%
שדרגו את המנוי 21,574 0.02%
שדרגו את המנוי 17,253 0.02%
שדרגו את המנוי 13,892 0.01%
שדרגו את המנוי 13,659 0.01%
שדרגו את המנוי 12,750 0.01%
שדרגו את המנוי 12,260 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,528 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,881 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית