תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אושן 25,000 22,000 -3,000  -12.00%
פורטה 249,237 229,037 -20,200  -8.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 313,623 313,734 111  0.04%
אקסלנס 90,999 90,010 -989  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -989

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -989
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 588,650 9.70%
פורטה 229,037 3.78%
ילין לפידות 204,590 3.37%
הירשמו לצפייה 71,817 1.18%
הירשמו לצפייה 61,206 1.01%
הירשמו לצפייה 22,000 0.36%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 461,011 7.60%
הפניקס 313,734 5.17%
אקסלנס 90,010 1.48%
הירשמו לצפייה 57,267 0.94%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית