תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 101 95 -6  -5.94%
אקסלנס 768 706 -62  -8.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 185,381 185,404 23  0.01%
קחצ"ק חברת ניהול 8,209 7,918 -291  -3.54%
הירשמו לצפייה 248,024 235,894 -12,130  -4.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,421

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,421
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 194,598 0.00%
ילין לפידות 187,147 < 0.01%
הראל 3,450 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,700 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 470,996 0.00%
ילין לפידות 235,894 < 0.01%
הראל 185,404 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,137 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,117 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית