תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיירן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.cyren.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 241,449 309,470 68,021  28.17%
מיטב דש 7,598 4,350 -3,248  -42.75%
הירשמו לצפייה 56,367 51,863 -4,504  -7.99%
הירשמו לצפייה 101,916 92,546 -9,370  -9.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,021

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,122

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הראל 815,204 994,580 179,376  22.00%
ילין לפידות 22,691 36,657 13,966  61.55%
הירשמו לצפייה 34,818 43,755 8,937  25.67%
הירשמו לצפייה 46,398 45,530 -868  -1.87%
הירשמו לצפייה 12,343 1,700 -10,643  -86.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 202,279

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,021
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 202,279
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,302,794 12.65%
ילין לפידות 5,823,580 11.68%
אי.בי.אי. 309,470 0.62%
הירשמו לצפייה 92,546 0.19%
הירשמו לצפייה 51,863 0.10%
הירשמו לצפייה 12,354 0.02%
שדרגו את המנוי 8,631 0.02%
שדרגו את המנוי 4,350 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,466,126 2.94%
הראל 994,580 2.00%
מיטב דש 342,372 0.69%
הירשמו לצפייה 45,530 0.09%
הירשמו לצפייה 43,755 0.09%
הירשמו לצפייה 36,657 0.07%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,532 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית