תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיירן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.cyren.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 46,682 59,130 12,448  26.67%
ילין לפידות 5,941,310 5,952,830 11,519  0.19%
הירשמו לצפייה 36,482 39,078 2,596  7.12%
הירשמו לצפייה 800 1,700 900  112.50%
הירשמו לצפייה 101,198 92,736 -8,462  -8.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,463

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,462

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 994,580 997,619 3,039  0.31%
פסגות 1,532 2,067 535  34.92%
הירשמו לצפייה 43,755 40,925 -2,830  -6.47%
הירשמו לצפייה 36,657 22,288 -14,369  -39.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,199

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,463
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,462
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,199
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,468,031 12.88%
ילין לפידות 5,952,830 11.85%
אי.בי.אי. 306,036 0.61%
הירשמו לצפייה 92,736 0.18%
הירשמו לצפייה 59,130 0.12%
הירשמו לצפייה 39,078 0.08%
שדרגו את המנוי 8,631 0.02%
שדרגו את המנוי 7,890 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,450,801 2.89%
הראל 997,619 1.99%
מיטב דש 342,372 0.68%
הירשמו לצפייה 45,530 0.09%
הירשמו לצפייה 40,925 0.08%
הירשמו לצפייה 22,288 0.04%
שדרגו את המנוי 2,067 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית