תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נפטא

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אקסלנס 85,912 93,732 7,820  9.10%
איילון 1,283 2,683 1,400  109.12%
הירשמו לצפייה 167,564 168,780 1,216  0.73%
הירשמו לצפייה 100,393 101,408 1,015  1.01%
הירשמו לצפייה 2,500 2,200 -300  -12.00%
שדרגו את המנוי 95,485 94,340 -1,145  -1.20%
שדרגו את המנוי 72,633 70,883 -1,750  -2.41%
שדרגו את המנוי 122,977 112,206 -10,771  -8.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,451

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,966

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 3,554,480 3,597,310 42,829  1.20%
מנורה 7,228,760 7,236,120 7,363  0.10%
הירשמו לצפייה 6,510,050 6,513,110 3,062  0.05%
הירשמו לצפייה 5,844 4,864 -980  -16.77%
הירשמו לצפייה 150,393 148,531 -1,862  -1.24%
שדרגו את המנוי 179,990 176,686 -3,304  -1.84%
שדרגו את המנוי 3,843 260 -3,583  -93.23%
שדרגו את המנוי 88,929 81,738 -7,191  -8.09%
שדרגו את המנוי 14,085 0 -14,085  -100.00%
שדרגו את המנוי 86,972 19,504 -67,468  -77.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,254

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,473

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,451
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,966
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 53,254
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -98,473
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 668,908 0.71%
מגדל 168,780 0.18%
הראל 112,206 0.12%
הירשמו לצפייה 101,408 0.11%
הירשמו לצפייה 94,340 0.10%
הירשמו לצפייה 93,732 0.10%
שדרגו את המנוי 70,883 0.08%
שדרגו את המנוי 22,676 0.02%
שדרגו את המנוי 2,683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,127,678 19.25%
מנורה 7,236,120 7.68%
מגדל 6,513,110 6.92%
הירשמו לצפייה 3,597,310 3.82%
הירשמו לצפייה 340,271 0.36%
הירשמו לצפייה 176,686 0.19%
שדרגו את המנוי 148,531 0.16%
שדרגו את המנוי 81,738 0.09%
שדרגו את המנוי 19,504 0.02%
שדרגו את המנוי 4,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית