תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נפטא

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 293,952 299,503 5,551  1.89%
מיטב דש 289,462 289,242 -220  -0.08%
הירשמו לצפייה 6,824 5,982 -842  -12.34%
הירשמו לצפייה 134,239 133,014 -1,225  -0.91%
הירשמו לצפייה 67,568 65,830 -1,738  -2.57%
שדרגו את המנוי 247,155 245,225 -1,930  -0.78%
שדרגו את המנוי 48,600 46,500 -2,100  -4.32%
שדרגו את המנוי 149,426 110,134 -39,292  -26.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,551

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,347

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 636,106 759,268 123,162  19.36%
הפניקס 1,991,330 2,097,510 106,182  5.33%
הירשמו לצפייה 1,218,150 1,291,860 73,709  6.05%
הירשמו לצפייה 7,764,280 7,770,220 5,938  0.08%
הירשמו לצפייה 83,287 81,832 -1,455  -1.75%
שדרגו את המנוי 142,781 136,316 -6,465  -4.53%
שדרגו את המנוי 83,063 6,001 -77,062  -92.78%
שדרגו את המנוי 1,949,990 1,860,070 -89,917  -4.61%
שדרגו את המנוי 1,195,930 1,066,160 -129,773  -10.85%
שדרגו את המנוי 6,600,440 6,343,650 -256,790  -3.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 308,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -561,462

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,551
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 308,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -561,462
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,353,628 1.38%
אי.בי.אי. 299,503 0.31%
מיטב דש 289,242 0.30%
הירשמו לצפייה 245,225 0.25%
הירשמו לצפייה 133,014 0.14%
הירשמו לצפייה 115,500 0.12%
שדרגו את המנוי 110,134 0.11%
שדרגו את המנוי 65,830 0.07%
שדרגו את המנוי 46,500 0.05%
שדרגו את המנוי 22,676 0.02%
שדרגו את המנוי 15,893 0.02%
שדרגו את המנוי 5,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,085 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,457,286 22.91%
מנורה 7,770,220 7.93%
מגדל 6,343,650 6.47%
הירשמו לצפייה 2,097,510 2.14%
הירשמו לצפייה 1,860,070 1.90%
הירשמו לצפייה 1,291,860 1.32%
שדרגו את המנוי 1,066,160 1.09%
שדרגו את המנוי 759,268 0.77%
שדרגו את המנוי 427,526 0.44%
שדרגו את המנוי 313,364 0.32%
שדרגו את המנוי 136,316 0.14%
שדרגו את המנוי 81,832 0.08%
שדרגו את המנוי 60,482 0.06%
שדרגו את המנוי 54,804 0.06%
שדרגו את המנוי 51,907 0.05%
שדרגו את המנוי 39,024 0.04%
שדרגו את המנוי 33,009 0.03%
שדרגו את המנוי 23,631 0.02%
שדרגו את המנוי 11,759 0.01%
שדרגו את המנוי 10,904 0.01%
שדרגו את המנוי 7,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית