תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נפטא

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דיביאם 37,200 42,000 4,800  12.90%
אקסלנס 65,120 67,853 2,733  4.20%
הירשמו לצפייה 26,717 27,101 384  1.44%
הירשמו לצפייה 1,000 1,225 225  22.50%
הירשמו לצפייה 47,500 47,599 99  0.21%
שדרגו את המנוי 956 730 -226  -23.64%
שדרגו את המנוי 261,728 256,383 -5,345  -2.04%
שדרגו את המנוי 336,276 308,026 -28,250  -8.40%
שדרגו את המנוי 235,348 183,560 -51,788  -22.00%
שדרגו את המנוי 229,842 175,149 -54,693  -23.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140,302

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 1,362,670 2,032,330 669,660  49.14%
הראל 1,865,760 1,944,130 78,370  4.20%
הירשמו לצפייה 759,268 769,287 10,019  1.32%
הירשמו לצפייה 1,574,370 1,578,580 4,210  0.27%
הירשמו לצפייה 7,779,440 7,780,260 820  0.01%
שדרגו את המנוי 126,510 125,998 -512  -0.40%
שדרגו את המנוי 76,538 75,694 -844  -1.10%
שדרגו את המנוי 430,155 427,331 -2,824  -0.66%
שדרגו את המנוי 6,509,190 6,496,450 -12,740  -0.20%
שדרגו את המנוי 313,364 148,364 -165,000  -52.65%
שדרגו את המנוי 645,810 278,098 -367,712  -56.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 763,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -549,632

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -140,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 763,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -549,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,252,069 1.28%
אי.בי.אי. 308,026 0.31%
מיטב דש 256,383 0.26%
הירשמו לצפייה 183,560 0.19%
הירשמו לצפייה 175,149 0.18%
הירשמו לצפייה 114,753 0.12%
שדרגו את המנוי 67,853 0.07%
שדרגו את המנוי 47,599 0.05%
שדרגו את המנוי 42,000 0.04%
שדרגו את המנוי 27,101 0.03%
שדרגו את המנוי 22,676 0.02%
שדרגו את המנוי 3,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 730 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,920,595 23.38%
מנורה 7,780,260 7.94%
מגדל 6,496,450 6.63%
הירשמו לצפייה 2,032,330 2.07%
הירשמו לצפייה 1,944,130 1.98%
הירשמו לצפייה 1,578,580 1.61%
שדרגו את המנוי 1,061,060 1.08%
שדרגו את המנוי 769,287 0.78%
שדרגו את המנוי 427,331 0.44%
שדרגו את המנוי 278,098 0.28%
שדרגו את המנוי 148,364 0.15%
שדרגו את המנוי 125,998 0.13%
שדרגו את המנוי 75,694 0.08%
שדרגו את המנוי 60,482 0.06%
שדרגו את המנוי 39,024 0.04%
שדרגו את המנוי 33,009 0.03%
שדרגו את המנוי 23,631 0.02%
שדרגו את המנוי 11,759 0.01%
שדרגו את המנוי 10,904 0.01%
שדרגו את המנוי 7,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית