תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נפטא

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 267,954 281,847 13,893  5.18%
מיטב דש 277,313 287,399 10,086  3.64%
הירשמו לצפייה 145,651 152,706 7,055  4.84%
הירשמו לצפייה 130,940 135,738 4,798  3.66%
הירשמו לצפייה 45,000 48,700 3,700  8.22%
שדרגו את המנוי 3,044 3,929 885  29.07%
שדרגו את המנוי 6,513 7,061 548  8.41%
שדרגו את המנוי 246,043 246,585 542  0.22%
שדרגו את המנוי 582 1,085 503  86.43%
שדרגו את המנוי 115,360 115,620 260  0.23%
שדרגו את המנוי 69,110 68,512 -598  -0.87%
שדרגו את המנוי 5,703 3,981 -1,722  -30.19%
שדרגו את המנוי 205,499 22,676 -182,823  -88.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,270

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,143

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 869,044 1,218,150 349,109  40.17%
מנורה 7,544,280 7,764,280 219,996  2.92%
הירשמו לצפייה 1,827,050 1,991,330 164,277  8.99%
הירשמו לצפייה 0 11,759 11,759
הירשמו לצפייה 628,561 636,106 7,545  1.20%
שדרגו את המנוי 0 4,715 4,715
שדרגו את המנוי 60,227 60,482 255  0.42%
שדרגו את המנוי 1,949,750 1,949,990 242  0.01%
שדרגו את המנוי 143,920 142,781 -1,139  -0.79%
שדרגו את המנוי 86,346 83,287 -3,059  -3.54%
שדרגו את המנוי 42,540 39,024 -3,516  -8.27%
שדרגו את המנוי 328,478 313,364 -15,114  -4.60%
שדרגו את המנוי 118,376 83,063 -35,313  -29.83%
שדרגו את המנוי 6,870,680 6,600,440 -270,239  -3.93%
שדרגו את המנוי 1,578,140 1,195,930 -382,216  -24.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 757,898

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -710,596

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,270
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -185,143
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 757,898
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -710,596
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,391,732 1.42%
מיטב דש 287,399 0.29%
אי.בי.אי. 281,847 0.29%
הירשמו לצפייה 246,585 0.25%
הירשמו לצפייה 152,706 0.16%
הירשמו לצפייה 135,738 0.14%
שדרגו את המנוי 115,620 0.12%
שדרגו את המנוי 68,512 0.07%
שדרגו את המנוי 48,700 0.05%
שדרגו את המנוי 22,676 0.02%
שדרגו את המנוי 15,893 0.02%
שדרגו את המנוי 7,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,981 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,085 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,709,756 23.20%
מנורה 7,764,280 7.93%
מגדל 6,600,440 6.74%
הירשמו לצפייה 1,991,330 2.03%
הירשמו לצפייה 1,949,990 1.99%
הירשמו לצפייה 1,218,150 1.24%
שדרגו את המנוי 1,195,930 1.22%
שדרגו את המנוי 636,106 0.65%
שדרגו את המנוי 427,526 0.44%
שדרגו את המנוי 313,364 0.32%
שדרגו את המנוי 142,781 0.15%
שדרגו את המנוי 83,287 0.09%
שדרגו את המנוי 83,063 0.08%
שדרגו את המנוי 60,482 0.06%
שדרגו את המנוי 54,804 0.06%
שדרגו את המנוי 51,907 0.05%
שדרגו את המנוי 39,024 0.04%
שדרגו את המנוי 33,009 0.03%
שדרגו את המנוי 23,631 0.02%
שדרגו את המנוי 11,759 0.01%
שדרגו את המנוי 10,904 0.01%
שדרגו את המנוי 7,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית