תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נפטא

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אי.בי.אי. 329,235 347,507 18,272  5.55%
אפסילון 3,300 8,600 5,300  160.61%
הירשמו לצפייה 52,669 54,144 1,475  2.80%
הירשמו לצפייה 59,123 60,121 998  1.69%
הירשמו לצפייה 582 303 -279  -47.94%
שדרגו את המנוי 2,819 2,348 -471  -16.71%
שדרגו את המנוי 116,200 113,631 -2,569  -2.21%
שדרגו את המנוי 41,600 37,300 -4,300  -10.34%
שדרגו את המנוי 225,318 220,519 -4,799  -2.13%
שדרגו את המנוי 268,259 259,594 -8,665  -3.23%
שדרגו את המנוי 239,810 229,745 -10,065  -4.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,045

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,148

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 6,343,650 6,509,190 165,537  2.61%
מנורה 7,770,220 7,779,440 9,229  0.12%
הירשמו לצפייה 1,860,070 1,865,760 5,686  0.31%
הירשמו לצפייה 427,526 430,155 2,629  0.61%
הירשמו לצפייה 1,291,860 1,291,010 -850  -0.07%
שדרגו את המנוי 1,066,160 1,061,060 -5,092  -0.48%
שדרגו את המנוי 81,832 76,538 -5,294  -6.47%
שדרגו את המנוי 136,316 126,510 -9,806  -7.19%
שדרגו את המנוי 2,097,510 1,910,400 -187,109  -8.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 183,081

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -208,151

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,045
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 183,081
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -208,151
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,360,429 1.39%
אי.בי.אי. 347,507 0.35%
מיטב דש 259,594 0.26%
הירשמו לצפייה 229,745 0.23%
הירשמו לצפייה 220,519 0.22%
הירשמו לצפייה 113,631 0.12%
שדרגו את המנוי 60,121 0.06%
שדרגו את המנוי 54,144 0.06%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 22,676 0.02%
שדרגו את המנוי 8,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,019,032 23.48%
מנורה 7,779,440 7.94%
מגדל 6,509,190 6.64%
הירשמו לצפייה 1,910,400 1.95%
הירשמו לצפייה 1,865,760 1.90%
הירשמו לצפייה 1,291,010 1.32%
שדרגו את המנוי 1,061,060 1.08%
שדרגו את המנוי 759,268 0.77%
שדרגו את המנוי 645,810 0.66%
שדרגו את המנוי 430,155 0.44%
שדרגו את המנוי 313,364 0.32%
שדרגו את המנוי 126,510 0.13%
שדרגו את המנוי 76,538 0.08%
שדרגו את המנוי 60,482 0.06%
שדרגו את המנוי 54,804 0.06%
שדרגו את המנוי 39,024 0.04%
שדרגו את המנוי 33,009 0.03%
שדרגו את המנוי 23,631 0.02%
שדרגו את המנוי 11,759 0.01%
שדרגו את המנוי 10,904 0.01%
שדרגו את המנוי 6,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,715 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית