תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ניסן תעשיות רפואיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אקסלנס 93,600 102,959 9,359  10.00%
סלע 9,999 11,296 1,297  12.97%
הירשמו לצפייה 2,359 2,859 500  21.20%
הירשמו לצפייה 69,263 69,272 9  0.01%
הירשמו לצפייה 3,864 3,843 -21  -0.54%
שדרגו את המנוי 18,678 18,328 -350  -1.87%
שדרגו את המנוי 6,800 6,000 -800  -11.76%
שדרגו את המנוי 106,804 90,981 -15,823  -14.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,165

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,994

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 5,000 49,183 44,183  883.66%
מיטב דש 270,363 270,347 -16  -0.01%
הירשמו לצפייה 578,189 528,914 -49,275  -8.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,183

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,291

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,165
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,183
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -49,291
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 718,759 7.91%
אלטשולר - שחם 381,253 4.20%
אקסלנס 102,959 1.13%
הירשמו לצפייה 90,981 1.00%
הירשמו לצפייה 69,272 0.76%
הירשמו לצפייה 21,297 0.23%
שדרגו את המנוי 18,328 0.20%
שדרגו את המנוי 11,296 0.12%
שדרגו את המנוי 6,000 0.07%
שדרגו את המנוי 4,640 0.05%
שדרגו את המנוי 3,843 0.04%
שדרגו את המנוי 3,698 0.04%
שדרגו את המנוי 2,859 0.03%
שדרגו את המנוי 2,285 0.03%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 894,891 9.85%
ילין לפידות 528,914 5.82%
מיטב דש 270,347 2.98%
הירשמו לצפייה 49,183 0.54%
הירשמו לצפייה 24,989 0.28%
הירשמו לצפייה 21,458 0.24%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית