תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ניסן תעשיות רפואיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 73,269 85,707 12,438  16.98%
סלע 5,667 9,001 3,334  58.83%
הירשמו לצפייה 2,762 5,313 2,551  92.36%
הירשמו לצפייה 17,742 18,510 768  4.33%
הירשמו לצפייה 69,456 69,430 -26  -0.04%
שדרגו את המנוי 121,208 115,591 -5,617  -4.63%
שדרגו את המנוי 23,383 7,066 -16,317  -69.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,091

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,960

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 239,347 270,363 31,016  12.96%
ילין לפידות 577,341 578,189 848  0.15%
הירשמו לצפייה 49,183 5,000 -44,183  -89.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,091
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,960
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 721,407 7.94%
אלטשולר - שחם 381,253 4.20%
אנליסט 115,591 1.27%
הירשמו לצפייה 85,707 0.94%
הירשמו לצפייה 69,430 0.76%
הירשמו לצפייה 21,297 0.23%
שדרגו את המנוי 18,510 0.20%
שדרגו את המנוי 9,001 0.10%
שדרגו את המנוי 7,066 0.08%
שדרגו את המנוי 5,313 0.06%
שדרגו את המנוי 4,640 0.05%
שדרגו את המנוי 3,599 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 899,999 9.91%
ילין לפידות 578,189 6.37%
מיטב דש 270,363 2.98%
הירשמו לצפייה 24,989 0.28%
הירשמו לצפייה 21,458 0.24%
הירשמו לצפייה 5,000 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית