תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ניסן תעשיות רפואיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 56,400 63,893 7,493  13.29%
דולפין 2,000 2,933 933  46.65%
הירשמו לצפייה 7,641 8,405 764  10.00%
הירשמו לצפייה 69,447 69,456 9  0.01%
הירשמו לצפייה 3,502 3,066 -436  -12.45%
שדרגו את המנוי 34,125 31,981 -2,144  -6.28%
שדרגו את המנוי 23,795 17,742 -6,053  -25.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 239,347 270,363 31,016  12.96%
ילין לפידות 577,341 578,189 848  0.15%
הירשמו לצפייה 49,183 5,000 -44,183  -89.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 727,074 8.00%
אלטשולר - שחם 381,253 4.20%
אנליסט 122,408 1.35%
הירשמו לצפייה 69,456 0.76%
הירשמו לצפייה 63,893 0.70%
הירשמו לצפייה 31,981 0.35%
שדרגו את המנוי 21,297 0.23%
שדרגו את המנוי 17,742 0.20%
שדרגו את המנוי 8,405 0.09%
שדרגו את המנוי 4,640 0.05%
שדרגו את המנוי 3,066 0.03%
שדרגו את המנוי 2,933 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 899,999 9.91%
ילין לפידות 578,189 6.37%
מיטב דש 270,363 2.98%
הירשמו לצפייה 24,989 0.28%
הירשמו לצפייה 21,458 0.24%
הירשמו לצפייה 5,000 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית