תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נייר חדרה

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 15,835 19,442 3,607  22.78%
אנליסט 52,702 54,768 2,066  3.92%
הירשמו לצפייה 20,398 21,247 849  4.16%
הירשמו לצפייה -1,000 -800 200  -20.00%
הירשמו לצפייה 2,896 3,087 191  6.60%
שדרגו את המנוי 71,798 71,917 119  0.17%
שדרגו את המנוי 113 174 61  53.98%
שדרגו את המנוי 190 200 10  5.26%
שדרגו את המנוי 3,243 3,239 -4  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,277 2,255 -22  -0.97%
שדרגו את המנוי 494 445 -49  -9.92%
שדרגו את המנוי 3,535 3,445 -90  -2.55%
שדרגו את המנוי 140 39 -101  -72.14%
שדרגו את המנוי 5,931 5,702 -229  -3.86%
שדרגו את המנוי 5,150 4,575 -575  -11.17%
שדרגו את המנוי 45,155 44,496 -659  -1.46%
שדרגו את המנוי 23,500 21,985 -1,515  -6.45%
שדרגו את המנוי 34,428 31,605 -2,823  -8.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,103

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,067

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 704,252 718,488 14,236  2.02%
הפניקס 17,250 18,713 1,463  8.48%
הירשמו לצפייה 6,336 7,060 724  11.43%
הירשמו לצפייה 134,674 134,688 14  0.01%
הירשמו לצפייה 2,190 2,181 -9  -0.41%
שדרגו את המנוי 560 533 -27  -4.82%
שדרגו את המנוי 8,914 8,108 -806  -9.04%
שדרגו את המנוי 3,449 2,150 -1,299  -37.66%
שדרגו את המנוי 15,258 9,214 -6,044  -39.61%
שדרגו את המנוי 217,299 208,257 -9,042  -4.16%
שדרגו את המנוי 29,423 15,923 -13,500  -45.88%
שדרגו את המנוי 197,123 160,722 -36,401  -18.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,128

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,103
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,067
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -67,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 289,754 4.52%
מור 71,917 1.12%
אנליסט 54,768 0.85%
הירשמו לצפייה 44,496 0.69%
הירשמו לצפייה 31,605 0.49%
הירשמו לצפייה 21,985 0.34%
שדרגו את המנוי 21,247 0.33%
שדרגו את המנוי 19,442 0.30%
שדרגו את המנוי 5,702 0.09%
שדרגו את המנוי 4,575 0.07%
שדרגו את המנוי 3,445 0.05%
שדרגו את המנוי 3,239 0.05%
שדרגו את המנוי 3,087 0.05%
שדרגו את המנוי 2,255 0.04%
שדרגו את המנוי 1,883 0.03%
שדרגו את המנוי 445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39 < 0.01%
שדרגו את המנוי -800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,288,480 20.09%
כלל 718,488 11.20%
הראל 208,257 3.25%
הירשמו לצפייה 160,722 2.51%
הירשמו לצפייה 134,688 2.10%
הירשמו לצפייה 18,713 0.29%
שדרגו את המנוי 15,923 0.25%
שדרגו את המנוי 9,214 0.14%
שדרגו את המנוי 8,108 0.13%
שדרגו את המנוי 7,060 0.11%
שדרגו את המנוי 2,181 0.03%
שדרגו את המנוי 2,150 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000 0.02%
שדרגו את המנוי 970 0.02%
שדרגו את המנוי 533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נייר חדרה ממשיכה במסע המימושים: הודיעה על חתימת הסכם למכירת גרפיטי לקרביץ. על פי תנאי ההסכם, קרביץ תשלם לנייר חדרה 48 מיליון שקל. מתוך סכום זה, 37.4 מיליון שקל כהשבת הלוואת בעלים ופירעון יתרות שהעמידה נייר חדרה לגרפיטי והיתרה (10.6 מיליון שקל) בגין מכירת מניות גרפיטי. #גרפיטי #הלוואת_בעלים #מכירת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נייר חדרה הודיעה היום (ב') כי הגיעה להסכם על מכירת חלקה בחברת חוגלה-קימברלי (49.9%) לבעלת השליטה בחברה, חברת קימברלי קלארק (50.1%), תמורת כ-650 מיליון שקל. העסקה צפויה להניב לנייר חדרה רווח (לפני מס) של כ-500 מיליון שקל. #חוגלה #קימברלי_קלארק
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית