תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו מלינדה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורסט 45,548 59,073 13,525  29.69%
מיטב דש 60,357 61,093 736  1.22%
הירשמו לצפייה 1,974 2,206 232  11.75%
הירשמו לצפייה 2,750 2,850 100  3.64%
הירשמו לצפייה 3,671 3,643 -28  -0.76%
שדרגו את המנוי 2,000 1,817 -183  -9.15%
שדרגו את המנוי 16,839 16,460 -379  -2.25%
שדרגו את המנוי 147,073 141,923 -5,150  -3.50%
שדרגו את המנוי 688,013 649,529 -38,484  -5.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,593

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,224

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 5,000 27,203 22,203  444.06%
הפניקס 589,056 602,274 13,218  2.24%
הירשמו לצפייה 456,640 457,043 403  0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,824

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,593
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,224
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,824
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 938,594 4.50%
ילין לפידות 649,529 3.11%
פסגות 141,923 0.68%
הירשמו לצפייה 61,093 0.29%
הירשמו לצפייה 59,073 0.28%
הירשמו לצפייה 16,460 0.08%
שדרגו את המנוי 3,643 0.02%
שדרגו את המנוי 2,850 0.01%
שדרגו את המנוי 2,206 0.01%
שדרגו את המנוי 1,817 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,653,493 7.92%
הפניקס 602,274 2.89%
ילין לפידות 457,043 2.19%
הירשמו לצפייה 299,213 1.43%
הירשמו לצפייה 248,210 1.19%
הירשמו לצפייה 27,203 0.13%
שדרגו את המנוי 19,550 0.09%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית