תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו מלינדה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פורסט 16,242 16,515 273  1.68%
אקסלנס 6,800 7,000 200  2.94%
הירשמו לצפייה 147,313 147,316 3
הירשמו לצפייה 1,794 1,566 -228  -12.71%
הירשמו לצפייה 701,613 701,313 -300  -0.04%
שדרגו את המנוי 3,689 3,295 -394  -10.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 476

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -922

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 131,956 589,056 457,100  346.40%
פסגות 299,331 299,213 -118  -0.04%
הירשמו לצפייה 27,203 5,000 -22,203  -81.62%
הירשמו לצפייה 761,531 456,640 -304,891  -40.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 457,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,212

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 476
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -922
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 457,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -327,212
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 947,759 4.54%
ילין לפידות 701,313 3.36%
פסגות 147,316 0.71%
הירשמו לצפייה 64,133 0.31%
הירשמו לצפייה 16,515 0.08%
הירשמו לצפייה 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,611 0.02%
שדרגו את המנוי 3,295 0.02%
שדרגו את המנוי 1,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,629,619 7.81%
הפניקס 589,056 2.82%
ילין לפידות 456,640 2.19%
הירשמו לצפייה 299,213 1.43%
הירשמו לצפייה 248,210 1.19%
הירשמו לצפייה 19,550 0.09%
שדרגו את המנוי 11,950 0.06%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית