תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו מלינדה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פורסט 11,275 16,242 4,967  44.05%
אקסלנס 4,400 5,900 1,500  34.09%
הירשמו לצפייה 3,963 4,303 340  8.58%
הירשמו לצפייה 146,915 147,252 337  0.23%
הירשמו לצפייה 64,133 64,160 27  0.04%
שדרגו את המנוי 2,476 1,860 -616  -24.88%
שדרגו את המנוי 1,767 1,000 -767  -43.41%
שדרגו את המנוי 7,580 4,571 -3,009  -39.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,171

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,392

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 761,391 761,531 140  0.02%
הפניקס 131,937 131,956 19  0.01%
הירשמו לצפייה 249,480 248,210 -1,270  -0.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,270

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,171
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,392
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 159
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 948,221 4.54%
ילין לפידות 701,613 3.36%
פסגות 147,252 0.71%
הירשמו לצפייה 64,160 0.31%
הירשמו לצפייה 16,242 0.08%
הירשמו לצפייה 5,900 0.03%
שדרגו את המנוי 4,571 0.02%
שדרגו את המנוי 4,303 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,499,731 7.18%
ילין לפידות 761,531 3.65%
פסגות 299,331 1.43%
הירשמו לצפייה 248,210 1.19%
הירשמו לצפייה 131,956 0.63%
הירשמו לצפייה 27,203 0.13%
שדרגו את המנוי 19,550 0.09%
שדרגו את המנוי 11,950 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית