תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו מלינדה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 59,824 63,940 4,116  6.88%
אפסילון 237 626 389  164.14%
הירשמו לצפייה 61,986 62,131 145  0.23%
הירשמו לצפייה 11,398 11,258 -140  -1.23%
הירשמו לצפייה 1,796 1,273 -523  -29.12%
שדרגו את המנוי 6,387 1,553 -4,834  -75.68%
שדרגו את המנוי 449,191 347,702 -101,489  -22.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,650

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,986

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 628,195 674,888 46,693  7.43%
ילין לפידות 457,043 457,832 789  0.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,650
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,986
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 635,971 3.05%
ילין לפידות 347,702 1.67%
פסגות 142,028 0.68%
הירשמו לצפייה 63,940 0.31%
הירשמו לצפייה 62,131 0.30%
הירשמו לצפייה 11,258 0.05%
שדרגו את המנוי 3,643 0.02%
שדרגו את המנוי 1,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 626 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,740,481 8.34%
הפניקס 674,888 3.23%
ילין לפידות 457,832 2.19%
הירשמו לצפייה 299,213 1.43%
הירשמו לצפייה 261,795 1.25%
הירשמו לצפייה 27,203 0.13%
שדרגו את המנוי 19,550 0.09%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית