תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נטו מלינדה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.neto.org.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פורסט 17,551 37,461 19,910  113.44%
הראל 14,973 17,481 2,508  16.75%
הירשמו לצפייה 1,411 2,739 1,328  94.12%
הירשמו לצפייה 500 1,794 1,294  258.80%
הירשמו לצפייה 147,276 147,211 -65  -0.04%
שדרגו את המנוי 64,133 63,513 -620  -0.97%
שדרגו את המנוי 3,670 2,750 -920  -25.07%
שדרגו את המנוי 701,313 688,013 -13,300  -1.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,040

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,905

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 131,956 589,056 457,100  346.40%
פסגות 299,331 299,213 -118  -0.04%
הירשמו לצפייה 27,203 5,000 -22,203  -81.62%
הירשמו לצפייה 761,531 456,640 -304,891  -40.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 457,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,212

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,040
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,905
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 457,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -327,212
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 965,573 4.63%
ילין לפידות 688,013 3.30%
פסגות 147,211 0.71%
הירשמו לצפייה 63,513 0.30%
הירשמו לצפייה 37,461 0.18%
הירשמו לצפייה 17,481 0.08%
שדרגו את המנוי 4,611 0.02%
שדרגו את המנוי 2,750 0.01%
שדרגו את המנוי 2,739 0.01%
שדרגו את המנוי 1,794 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,629,619 7.81%
הפניקס 589,056 2.82%
ילין לפידות 456,640 2.19%
הירשמו לצפייה 299,213 1.43%
הירשמו לצפייה 248,210 1.19%
הירשמו לצפייה 19,550 0.09%
שדרגו את המנוי 11,950 0.06%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית