תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נובה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה
אתר: www.nova.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 214,334 231,191 16,857  7.86%
כוון 50,800 66,600 15,800  31.10%
הירשמו לצפייה 22,537 28,357 5,820  25.82%
הירשמו לצפייה 6,828 11,197 4,369  63.99%
הירשמו לצפייה 31,889 35,805 3,916  12.28%
שדרגו את המנוי 345,151 347,657 2,506  0.73%
שדרגו את המנוי 5,132 6,132 1,000  19.49%
שדרגו את המנוי 1,929 2,755 826  42.82%
שדרגו את המנוי 954 1,668 714  74.84%
שדרגו את המנוי 400 690 290  72.50%
שדרגו את המנוי 775 500 -275  -35.48%
שדרגו את המנוי 293,147 292,507 -640  -0.22%
שדרגו את המנוי 15,556 14,585 -971  -6.24%
שדרגו את המנוי 33,790 32,790 -1,000  -2.96%
שדרגו את המנוי 1,639 508 -1,131  -69.01%
שדרגו את המנוי 11,000 9,866 -1,134  -10.31%
שדרגו את המנוי 19,108 17,635 -1,473  -7.71%
שדרגו את המנוי 113,234 111,758 -1,476  -1.30%
שדרגו את המנוי 5,286 2,953 -2,333  -44.14%
שדרגו את המנוי 4,495 901 -3,594  -79.96%
שדרגו את המנוי 56,109 51,642 -4,467  -7.96%
שדרגו את המנוי 32,207 27,659 -4,548  -14.12%
שדרגו את המנוי 64,067 57,155 -6,912  -10.79%
שדרגו את המנוי 58,170 45,577 -12,593  -21.65%
שדרגו את המנוי 288,555 273,954 -14,601  -5.06%
שדרגו את המנוי 205,633 166,243 -39,390  -19.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,098

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,538

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,265,850 1,585,970 320,113  25.29%
הראל 1,044,720 1,220,050 175,336  16.78%
הירשמו לצפייה 1,534,650 1,588,580 53,925  3.51%
הירשמו לצפייה 42,821 81,185 38,364  89.59%
הירשמו לצפייה 37,342 54,304 16,962  45.42%
שדרגו את המנוי 17,433 30,082 12,649  72.56%
שדרגו את המנוי 114,456 124,392 9,936  8.68%
שדרגו את המנוי 23,614 25,514 1,900  8.05%
שדרגו את המנוי 44,427 46,087 1,660  3.74%
שדרגו את המנוי 4,557 5,465 908  19.93%
שדרגו את המנוי 38,000 38,160 160  0.42%
שדרגו את המנוי 20,593 20,643 50  0.24%
שדרגו את המנוי 1,260,630 1,260,630 1
שדרגו את המנוי 7,453 7,253 -200  -2.68%
שדרגו את המנוי 28,221 27,868 -353  -1.25%
שדרגו את המנוי 15,855 14,835 -1,020  -6.43%
שדרגו את המנוי 19,782 900 -18,882  -95.45%
שדרגו את המנוי 75,305 46,351 -28,954  -38.45%
שדרגו את המנוי 32,977 3,783 -29,194  -88.53%
שדרגו את המנוי 413,714 372,139 -41,575  -10.05%
שדרגו את המנוי 1,276,190 1,097,130 -179,060  -14.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 631,964

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -299,238

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,098
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,538
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 631,964
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -299,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,995,577 10.74%
ילין לפידות 1,135,940 4.07%
פסגות 347,657 1.25%
הירשמו לצפייה 292,507 1.05%
הירשמו לצפייה 273,954 0.98%
הירשמו לצפייה 231,191 0.83%
שדרגו את המנוי 166,243 0.60%
שדרגו את המנוי 111,758 0.40%
שדרגו את המנוי 66,600 0.24%
שדרגו את המנוי 57,155 0.20%
שדרגו את המנוי 51,642 0.19%
שדרגו את המנוי 45,577 0.16%
שדרגו את המנוי 35,805 0.13%
שדרגו את המנוי 32,790 0.12%
שדרגו את המנוי 28,357 0.10%
שדרגו את המנוי 27,659 0.10%
שדרגו את המנוי 17,635 0.06%
שדרגו את המנוי 14,585 0.05%
שדרגו את המנוי 11,415 0.04%
שדרגו את המנוי 11,197 0.04%
שדרגו את המנוי 9,866 0.04%
שדרגו את המנוי 6,132 0.02%
שדרגו את המנוי 4,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,953 0.01%
שדרגו את המנוי 2,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,317,804 29.81%
מנורה 1,588,580 5.69%
הפניקס 1,585,970 5.68%
הירשמו לצפייה 1,260,630 4.52%
הירשמו לצפייה 1,220,050 4.37%
הירשמו לצפייה 1,097,130 3.93%
שדרגו את המנוי 372,139 1.33%
שדרגו את המנוי 169,727 0.61%
שדרגו את המנוי 124,392 0.45%
שדרגו את המנוי 81,185 0.29%
שדרגו את המנוי 75,550 0.27%
שדרגו את המנוי 54,416 0.20%
שדרגו את המנוי 54,304 0.19%
שדרגו את המנוי 48,750 0.17%
שדרגו את המנוי 46,351 0.17%
שדרגו את המנוי 46,087 0.17%
שדרגו את המנוי 41,946 0.15%
שדרגו את המנוי 38,160 0.14%
שדרגו את המנוי 32,484 0.12%
שדרגו את המנוי 30,082 0.11%
שדרגו את המנוי 27,886 0.10%
שדרגו את המנוי 27,869 0.10%
שדרגו את המנוי 27,868 0.10%
שדרגו את המנוי 24,168 0.09%
שדרגו את המנוי 24,114 0.09%
שדרגו את המנוי 20,711 0.07%
שדרגו את המנוי 20,643 0.07%
שדרגו את המנוי 19,967 0.07%
שדרגו את המנוי 19,061 0.07%
שדרגו את המנוי 18,868 0.07%
שדרגו את המנוי 16,688 0.06%
שדרגו את המנוי 15,752 0.06%
שדרגו את המנוי 15,108 0.05%
שדרגו את המנוי 12,524 0.04%
שדרגו את המנוי 8,096 0.03%
שדרגו את המנוי 7,341 0.03%
שדרגו את המנוי 7,253 0.03%
שדרגו את המנוי 5,465 0.02%
שדרגו את המנוי 4,955 0.02%
שדרגו את המנוי 4,658 0.02%
שדרגו את המנוי 4,139 0.01%
שדרגו את המנוי 3,186 0.01%
שדרגו את המנוי 2,818 0.01%
שדרגו את המנוי 2,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נובה מכשירי מדידה הודיעה על רכישת רוורה (ReVera) האמריקנית תמורת 46.5 מיליון דולר. החברה, שרכישתה תמומן מקופתה של נובה, היא יצרנית פתרונות מדידה בטכנולוגיית X-Ray לאפיון חומרים בתהליכי ייצור מתקדמים בתעשיית המוליכים למחצה. לדברי מנכ"ל נובה, איתן אופנהיים, "טכנולוגיית ה–X-Ray הייחודית של ReVera משלימה את טכנולוגיית ה-Optical CD של נובה ותאפשר לנו לחזק את מעמדנו בשוק יצרני ה-Memory וה-Logic. אנו רואים במהלך זה הזדמנות גדולה לשילוב הטכנולוגיות הייחודיות של שתי החברות ויצירת היצע מוצרים ופתרונות משלימים, אשר ייתן מענה מיטבי לאתגרים העתידיים של התעשייה". #שבבים #מיזוגים_ורכישות #מדידה #רוורה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נובה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 12 מיליון דולר. החברה בניהולו של איתן אופנהיים דיווחה על צמיחה של 8% בהכנסות לעומת 2013 ל-120.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם אשתקד בכ-19.2 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-14.1 מיליון דולר ב-2013 #דוחות_כספיים #רכישה_עצמית #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נובה קיבלה הזמנה ראשונה עבור פתרון התוכנה למדידה בזמן אמת במהלך תהליך הייצור. לנובה מעתה שלושה פתרונות תוכנה: פתרון לניהול ציי מערכות מדידה, פתרון עבור מטרולוגיה היברידית וכעת גם פתרון לבדיקה מטרולוגית בקו הייצור בזמן אמת כולל הזמנה ראשונה זו. הפתרון שתספק החברה בניהולו של איתן אופנהיים ליצרן מוביל של שבבי זיכרון, נועד לספק בקרה טובה יותר בתהליך הייצור על ידי שילוב יכולות החומרה של ספק הציוד לייצור שבבים עם פתרונות התוכנה של נובה. #שבבים #תוכנה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בבית ההשקעות סטיפל ניקלאוס העניקו לנובה מחיר יעד של 14 דולר - גבוה בכ-38% ממחיר המניה עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון בוול סטריט. #סטיפל #המלצת_קניה #מחיר_יעד #וול_סטריט #בית_השקעות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית