תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נובה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה
אתר: www.nova.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 316,529 323,748 7,219  2.28%
אדמונד דה רוטשילד 38,178 40,148 1,970  5.16%
הירשמו לצפייה 2,500 4,400 1,900  76.00%
הירשמו לצפייה 108,131 109,509 1,378  1.27%
הירשמו לצפייה 6,046 6,929 883  14.60%
שדרגו את המנוי 11,526 12,384 858  7.44%
שדרגו את המנוי 25,787 25,981 194  0.75%
שדרגו את המנוי 25,093 25,160 67  0.27%
שדרגו את המנוי 740 784 44  5.95%
שדרגו את המנוי 1,141,350 1,141,350 4
שדרגו את המנוי 646 622 -24  -3.72%
שדרגו את המנוי 752 720 -32  -4.26%
שדרגו את המנוי 6,842 6,790 -52  -0.76%
שדרגו את המנוי 1,096 1,006 -90  -8.21%
שדרגו את המנוי 45,961 45,461 -500  -1.09%
שדרגו את המנוי 11,418 10,661 -757  -6.63%
שדרגו את המנוי 6,695 5,922 -773  -11.55%
שדרגו את המנוי 17,333 14,621 -2,712  -15.65%
שדרגו את המנוי 26,860 24,109 -2,751  -10.24%
שדרגו את המנוי 8,780 5,243 -3,537  -40.28%
שדרגו את המנוי 166,785 159,643 -7,142  -4.28%
שדרגו את המנוי 39,617 31,301 -8,316  -20.99%
שדרגו את המנוי 231,588 217,538 -14,050  -6.07%
שדרגו את המנוי 335,060 311,194 -23,866  -7.12%
שדרגו את המנוי 173,207 124,186 -49,021  -28.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,517

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,623

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 1,382,630 1,678,280 295,644  21.38%
מגדל 1,059,520 1,329,440 269,916  25.48%
הירשמו לצפייה 1,140,480 1,391,100 250,618  21.97%
הירשמו לצפייה 2,519,750 2,721,190 201,447  7.99%
הירשמו לצפייה 1,797,810 1,996,420 198,611  11.05%
שדרגו את המנוי 56,333 108,922 52,589  93.35%
שדרגו את המנוי 54,416 98,019 43,603  80.13%
שדרגו את המנוי 27,869 62,531 34,662  124.37%
שדרגו את המנוי 20,711 41,611 20,900  100.91%
שדרגו את המנוי 83,073 100,836 17,763  21.38%
שדרגו את המנוי 16,688 33,687 16,999  101.86%
שדרגו את המנוי 25,716 42,444 16,728  65.05%
שדרגו את המנוי 24,114 39,237 15,123  62.71%
שדרגו את המנוי 15,108 30,007 14,899  98.62%
שדרגו את המנוי 18,868 30,592 11,724  62.14%
שדרגו את המנוי 6,480 14,420 7,940  122.53%
שדרגו את המנוי 7,341 14,752 7,411  100.95%
שדרגו את המנוי 46,599 53,939 7,340  15.75%
שדרגו את המנוי 125,230 131,726 6,496  5.19%
שדרגו את המנוי 4,955 11,030 6,075  122.60%
שדרגו את המנוי 24,832 30,844 6,012  24.21%
שדרגו את המנוי 14,143 19,419 5,276  37.30%
שדרגו את המנוי 8,096 13,189 5,093  62.91%
שדרגו את המנוי 1,900 6,470 4,570  240.53%
שדרגו את המנוי 7,253 11,677 4,424  61.00%
שדרגו את המנוי 40,976 44,068 3,092  7.55%
שדרגו את המנוי 4,658 7,647 2,989  64.17%
שדרגו את המנוי 2,818 5,621 2,803  99.47%
שדרגו את המנוי 2,555 5,110 2,555  100.00%
שדרגו את המנוי 4,139 6,676 2,537  61.29%
שדרגו את המנוי 2,294 4,538 2,244  97.82%
שדרגו את המנוי 2,136 4,246 2,110  98.78%
שדרגו את המנוי 3,186 5,152 1,966  61.71%
שדרגו את המנוי 11,494 12,471 977  8.50%
שדרגו את המנוי 5,752 6,157 405  7.04%
שדרגו את המנוי 23,432 20,243 -3,189  -13.61%
שדרגו את המנוי 51,057 45,245 -5,812  -11.38%
שדרגו את המנוי 26,740 19,445 -7,295  -27.28%
שדרגו את המנוי 63,735 53,415 -10,320  -16.19%
שדרגו את המנוי 319,205 300,030 -19,175  -6.01%
שדרגו את המנוי 169,727 117,766 -51,961  -30.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,543,541

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,517
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -113,623
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,543,541
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -97,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,705,649 9.65%
ילין לפידות 1,141,350 4.07%
מיטב דש 323,748 1.16%
הירשמו לצפייה 311,194 1.11%
הירשמו לצפייה 217,538 0.78%
הירשמו לצפייה 159,643 0.57%
שדרגו את המנוי 124,186 0.44%
שדרגו את המנוי 109,509 0.39%
שדרגו את המנוי 46,592 0.17%
שדרגו את המנוי 45,461 0.16%
שדרגו את המנוי 40,148 0.14%
שדרגו את המנוי 31,301 0.11%
שדרגו את המנוי 25,981 0.09%
שדרגו את המנוי 25,160 0.09%
שדרגו את המנוי 24,109 0.09%
שדרגו את המנוי 14,621 0.05%
שדרגו את המנוי 12,384 0.04%
שדרגו את המנוי 10,661 0.04%
שדרגו את המנוי 7,200 0.03%
שדרגו את המנוי 6,929 0.02%
שדרגו את המנוי 6,790 0.02%
שדרגו את המנוי 5,922 0.02%
שדרגו את המנוי 5,243 0.02%
שדרגו את המנוי 4,400 0.02%
שדרגו את המנוי 1,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,760,472 38.40%
מנורה 2,721,190 9.71%
הפניקס 1,996,420 7.12%
הירשמו לצפייה 1,678,280 5.99%
הירשמו לצפייה 1,391,100 4.96%
הירשמו לצפייה 1,329,440 4.74%
שדרגו את המנוי 300,030 1.07%
שדרגו את המנוי 131,726 0.47%
שדרגו את המנוי 119,321 0.43%
שדרגו את המנוי 117,766 0.42%
שדרגו את המנוי 108,922 0.39%
שדרגו את המנוי 98,019 0.35%
שדרגו את המנוי 62,531 0.22%
שדרגו את המנוי 53,939 0.19%
שדרגו את המנוי 53,415 0.19%
שדרגו את המנוי 45,245 0.16%
שדרגו את המנוי 44,068 0.16%
שדרגו את המנוי 42,444 0.15%
שדרגו את המנוי 41,611 0.15%
שדרגו את המנוי 39,237 0.14%
שדרגו את המנוי 33,687 0.12%
שדרגו את המנוי 30,844 0.11%
שדרגו את המנוי 30,592 0.11%
שדרגו את המנוי 30,007 0.11%
שדרגו את המנוי 20,650 0.07%
שדרגו את המנוי 20,243 0.07%
שדרגו את המנוי 19,967 0.07%
שדרגו את המנוי 19,445 0.07%
שדרגו את המנוי 19,419 0.07%
שדרגו את המנוי 14,752 0.05%
שדרגו את המנוי 14,420 0.05%
שדרגו את המנוי 13,664 0.05%
שדרגו את המנוי 13,189 0.05%
שדרגו את המנוי 12,524 0.04%
שדרגו את המנוי 12,471 0.04%
שדרגו את המנוי 11,677 0.04%
שדרגו את המנוי 11,030 0.04%
שדרגו את המנוי 7,647 0.03%
שדרגו את המנוי 6,676 0.02%
שדרגו את המנוי 6,470 0.02%
שדרגו את המנוי 6,157 0.02%
שדרגו את המנוי 5,621 0.02%
שדרגו את המנוי 5,152 0.02%
שדרגו את המנוי 5,110 0.02%
שדרגו את המנוי 4,538 0.02%
שדרגו את המנוי 4,246 0.02%
שדרגו את המנוי 3,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,870 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נובה מכשירי מדידה הודיעה על רכישת רוורה (ReVera) האמריקנית תמורת 46.5 מיליון דולר. החברה, שרכישתה תמומן מקופתה של נובה, היא יצרנית פתרונות מדידה בטכנולוגיית X-Ray לאפיון חומרים בתהליכי ייצור מתקדמים בתעשיית המוליכים למחצה. לדברי מנכ"ל נובה, איתן אופנהיים, "טכנולוגיית ה–X-Ray הייחודית של ReVera משלימה את טכנולוגיית ה-Optical CD של נובה ותאפשר לנו לחזק את מעמדנו בשוק יצרני ה-Memory וה-Logic. אנו רואים במהלך זה הזדמנות גדולה לשילוב הטכנולוגיות הייחודיות של שתי החברות ויצירת היצע מוצרים ופתרונות משלימים, אשר ייתן מענה מיטבי לאתגרים העתידיים של התעשייה". #שבבים #מיזוגים_ורכישות #מדידה #רוורה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נובה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 12 מיליון דולר. החברה בניהולו של איתן אופנהיים דיווחה על צמיחה של 8% בהכנסות לעומת 2013 ל-120.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם אשתקד בכ-19.2 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-14.1 מיליון דולר ב-2013 #דוחות_כספיים #רכישה_עצמית #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נובה קיבלה הזמנה ראשונה עבור פתרון התוכנה למדידה בזמן אמת במהלך תהליך הייצור. לנובה מעתה שלושה פתרונות תוכנה: פתרון לניהול ציי מערכות מדידה, פתרון עבור מטרולוגיה היברידית וכעת גם פתרון לבדיקה מטרולוגית בקו הייצור בזמן אמת כולל הזמנה ראשונה זו. הפתרון שתספק החברה בניהולו של איתן אופנהיים ליצרן מוביל של שבבי זיכרון, נועד לספק בקרה טובה יותר בתהליך הייצור על ידי שילוב יכולות החומרה של ספק הציוד לייצור שבבים עם פתרונות התוכנה של נובה. #שבבים #תוכנה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בבית ההשקעות סטיפל ניקלאוס העניקו לנובה מחיר יעד של 14 דולר - גבוה בכ-38% ממחיר המניה עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון בוול סטריט. #סטיפל #המלצת_קניה #מחיר_יעד #וול_סטריט #בית_השקעות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית