תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אחים נאוי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,435,480 2,499,240 63,755  2.62%
אנליסט 853,340 864,212 10,872  1.27%
הירשמו לצפייה 24,709 25,724 1,015  4.11%
הירשמו לצפייה 15,709 16,162 453  2.88%
הירשמו לצפייה 59,625 59,466 -159  -0.27%
שדרגו את המנוי 77,323 76,899 -424  -0.55%
שדרגו את המנוי 42,688 29,913 -12,775  -29.93%
שדרגו את המנוי 270,644 255,677 -14,967  -5.53%
שדרגו את המנוי 1,307,820 1,288,220 -19,607  -1.50%
שדרגו את המנוי 725,187 702,759 -22,428  -3.09%
שדרגו את המנוי 255,747 232,154 -23,593  -9.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 76,095

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93,953

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 709,799 888,799 179,000  25.22%
הלמן אלדובי 965,126 968,538 3,412  0.35%
הירשמו לצפייה 481,384 482,358 974  0.20%
הירשמו לצפייה 2,999 3,561 562  18.74%
הירשמו לצפייה 566 1,091 525  92.76%
שדרגו את המנוי 971,725 971,886 161  0.02%
שדרגו את המנוי 10,872 10,758 -114  -1.05%
שדרגו את המנוי 2,870 1,616 -1,254  -43.69%
שדרגו את המנוי 7,800 6,200 -1,600  -20.51%
שדרגו את המנוי 90,407 85,407 -5,000  -5.53%
שדרגו את המנוי 27,075 20,000 -7,075  -26.13%
שדרגו את המנוי 34,800 27,650 -7,150  -20.55%
שדרגו את המנוי 43,709 29,999 -13,710  -31.37%
שדרגו את המנוי 54,394 27,197 -27,197  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,047,190 871,101 -176,088  -16.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 184,634

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -239,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 76,095
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -93,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 184,634
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -239,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,079,630 21.63%
אלטשולר - שחם 2,499,240 7.64%
פסגות 1,288,220 3.94%
הירשמו לצפייה 864,212 2.64%
הירשמו לצפייה 702,759 2.15%
הירשמו לצפייה 439,059 1.34%
שדרגו את המנוי 318,030 0.97%
שדרגו את המנוי 255,677 0.78%
שדרגו את המנוי 232,154 0.71%
שדרגו את המנוי 107,710 0.33%
שדרגו את המנוי 76,899 0.23%
שדרגו את המנוי 73,382 0.22%
שדרגו את המנוי 59,466 0.18%
שדרגו את המנוי 29,913 0.09%
שדרגו את המנוי 26,800 0.08%
שדרגו את המנוי 25,724 0.08%
שדרגו את המנוי 23,093 0.07%
שדרגו את המנוי 18,313 0.06%
שדרגו את המנוי 16,162 0.05%
שדרגו את המנוי 15,183 0.05%
שדרגו את המנוי 7,414 0.02%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,944,229 18.16%
הכשרה ביטוח 971,886 2.97%
הלמן אלדובי 968,538 2.96%
הירשמו לצפייה 888,799 2.72%
הירשמו לצפייה 871,101 2.66%
הירשמו לצפייה 482,358 1.47%
שדרגו את המנוי 311,215 0.95%
שדרגו את המנוי 290,413 0.89%
שדרגו את המנוי 200,518 0.61%
שדרגו את המנוי 121,702 0.37%
שדרגו את המנוי 93,443 0.29%
שדרגו את המנוי 85,407 0.26%
שדרגו את המנוי 81,000 0.25%
שדרגו את המנוי 77,321 0.24%
שדרגו את המנוי 74,410 0.23%
שדרגו את המנוי 51,934 0.16%
שדרגו את המנוי 51,361 0.16%
שדרגו את המנוי 42,295 0.13%
שדרגו את המנוי 29,999 0.09%
שדרגו את המנוי 29,747 0.09%
שדרגו את המנוי 28,640 0.09%
שדרגו את המנוי 27,650 0.08%
שדרגו את המנוי 27,197 0.08%
שדרגו את המנוי 20,000 0.06%
שדרגו את המנוי 18,510 0.06%
שדרגו את המנוי 17,109 0.05%
שדרגו את המנוי 10,758 0.03%
שדרגו את המנוי 9,950 0.03%
שדרגו את המנוי 9,527 0.03%
שדרגו את המנוי 7,997 0.02%
שדרגו את המנוי 6,942 0.02%
שדרגו את המנוי 6,200 0.02%
שדרגו את המנוי 6,004 0.02%
שדרגו את המנוי 4,540 0.01%
שדרגו את המנוי 4,152 0.01%
שדרגו את המנוי 3,561 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,091 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית