תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אחים נאוי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,631,350 3,149,650 518,300  19.70%
מגדל 122,829 172,529 49,700  40.46%
הירשמו לצפייה 330,000 337,500 7,500  2.27%
הירשמו לצפייה 26,800 33,200 6,400  23.88%
הירשמו לצפייה 9,000 13,095 4,095  45.50%
שדרגו את המנוי 7,136 9,812 2,676  37.50%
שדרגו את המנוי 65,006 66,945 1,939  2.98%
שדרגו את המנוי 24,426 24,193 -233  -0.95%
שדרגו את המנוי 59,671 58,154 -1,517  -2.54%
שדרגו את המנוי 155,097 152,316 -2,781  -1.79%
שדרגו את המנוי 58,784 55,110 -3,674  -6.25%
שדרגו את המנוי 14,466 3,533 -10,933  -75.58%
שדרגו את המנוי 47,185 32,377 -14,808  -31.38%
שדרגו את המנוי 102,700 87,700 -15,000  -14.61%
שדרגו את המנוי 738,986 722,169 -16,817  -2.28%
שדרגו את המנוי 39,817 18,252 -21,565  -54.16%
שדרגו את המנוי 811,238 767,309 -43,929  -5.42%
שדרגו את המנוי 1,290,430 1,092,980 -197,453  -15.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 590,610

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328,710

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 888,799 2,127,230 1,238,430  139.34%
הלמן אלדובי 968,538 998,457 29,919  3.09%
הירשמו לצפייה 971,886 985,536 13,650  1.40%
הירשמו לצפייה 482,358 483,072 714  0.15%
הירשמו לצפייה 29,747 29,327 -420  -1.41%
שדרגו את המנוי 7,997 2,497 -5,500  -68.78%
שדרגו את המנוי 871,101 865,397 -5,704  -0.65%
שדרגו את המנוי 29,999 6,310 -23,689  -78.97%
שדרגו את המנוי 42,295 12,090 -30,205  -71.42%
שדרגו את המנוי 74,410 23,010 -51,400  -69.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,282,713

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,918

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 590,610
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -328,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,282,713
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -116,918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,863,439 20.97%
אלטשולר - שחם 3,149,650 9.62%
פסגות 1,092,980 3.34%
הירשמו לצפייה 767,309 2.34%
הירשמו לצפייה 722,169 2.21%
הירשמו לצפייה 337,500 1.03%
שדרגו את המנוי 172,529 0.53%
שדרגו את המנוי 152,316 0.47%
שדרגו את המנוי 87,700 0.27%
שדרגו את המנוי 66,945 0.20%
שדרגו את המנוי 58,154 0.18%
שדרגו את המנוי 55,110 0.17%
שדרגו את המנוי 37,231 0.11%
שדרגו את המנוי 33,200 0.10%
שדרגו את המנוי 32,377 0.10%
שדרגו את המנוי 24,193 0.07%
שדרגו את המנוי 22,500 0.07%
שדרגו את המנוי 18,252 0.06%
שדרגו את המנוי 13,095 0.04%
שדרגו את המנוי 9,812 0.03%
שדרגו את המנוי 3,990 0.01%
שדרגו את המנוי 3,533 0.01%
שדרגו את המנוי 2,894 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,268,547 19.15%
אלטשולר - שחם 2,127,230 6.50%
הלמן אלדובי 998,457 3.05%
הירשמו לצפייה 985,536 3.01%
הירשמו לצפייה 865,397 2.64%
הירשמו לצפייה 483,072 1.48%
שדרגו את המנוי 290,413 0.89%
שדרגו את המנוי 121,702 0.37%
שדרגו את המנוי 93,443 0.29%
שדרגו את המנוי 51,361 0.16%
שדרגו את המנוי 29,327 0.09%
שדרגו את המנוי 28,640 0.09%
שדרגו את המנוי 27,197 0.08%
שדרגו את המנוי 26,054 0.08%
שדרגו את המנוי 23,010 0.07%
שדרגו את המנוי 18,510 0.06%
שדרגו את המנוי 17,109 0.05%
שדרגו את המנוי 12,090 0.04%
שדרגו את המנוי 10,758 0.03%
שדרגו את המנוי 9,950 0.03%
שדרגו את המנוי 9,527 0.03%
שדרגו את המנוי 6,942 0.02%
שדרגו את המנוי 6,310 0.02%
שדרגו את המנוי 6,004 0.02%
שדרגו את המנוי 4,540 0.01%
שדרגו את המנוי 4,152 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,091 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית