תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אחים נאוי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דיאמונד 34,117 60,948 26,831  78.64%
הראל 745,634 763,474 17,840  2.39%
הירשמו לצפייה 44,054 46,829 2,775  6.30%
הירשמו לצפייה 28,635 30,097 1,462  5.11%
הירשמו לצפייה 30,066 30,309 243  0.81%
שדרגו את המנוי 54,480 54,455 -25  -0.05%
שדרגו את המנוי 58,015 57,847 -168  -0.29%
שדרגו את המנוי 341,000 340,077 -923  -0.27%
שדרגו את המנוי 29,200 28,200 -1,000  -3.42%
שדרגו את המנוי 3,990 2,973 -1,017  -25.49%
שדרגו את המנוי 8,355 7,165 -1,190  -14.24%
שדרגו את המנוי 3,773 419 -3,354  -88.89%
שדרגו את המנוי 87,700 73,300 -14,400  -16.42%
שדרגו את המנוי 173,455 150,335 -23,120  -13.33%
שדרגו את המנוי 758,691 727,569 -31,122  -4.10%
שדרגו את המנוי 165,988 97,499 -68,489  -41.26%
שדרגו את המנוי 3,136,270 2,983,690 -152,579  -4.87%
שדרגו את המנוי 1,015,540 829,364 -186,176  -18.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,151

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -483,563

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,127,230 2,387,110 259,880  12.22%
אנליסט 483,072 484,050 978  0.20%
הירשמו לצפייה 10,758 10,872 114  1.06%
הירשמו לצפייה 6,310 4,916 -1,394  -22.09%
הירשמו לצפייה 12,090 8,662 -3,428  -28.35%
שדרגו את המנוי 893,044 888,766 -4,278  -0.48%
שדרגו את המנוי 26,054 15,922 -10,132  -38.89%
שדרגו את המנוי 998,457 985,209 -13,248  -1.33%
שדרגו את המנוי 63,207 39,508 -23,699  -37.49%
שדרגו את המנוי 290,413 89,954 -200,459  -69.03%
שדרגו את המנוי 985,536 621,682 -363,854  -36.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 260,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -620,492

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,151
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -483,563
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 260,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -620,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,405,714 19.57%
אלטשולר - שחם 2,983,690 9.12%
פסגות 829,364 2.53%
הירשמו לצפייה 763,474 2.33%
הירשמו לצפייה 727,569 2.22%
הירשמו לצפייה 340,077 1.04%
שדרגו את המנוי 150,335 0.46%
שדרגו את המנוי 97,499 0.30%
שדרגו את המנוי 73,300 0.22%
שדרגו את המנוי 60,948 0.19%
שדרגו את המנוי 57,847 0.18%
שדרגו את המנוי 57,798 0.18%
שדרגו את המנוי 54,455 0.17%
שדרגו את המנוי 52,000 0.16%
שדרגו את המנוי 46,829 0.14%
שדרגו את המנוי 30,309 0.09%
שדרגו את המנוי 30,097 0.09%
שדרגו את המנוי 28,200 0.09%
שדרגו את המנוי 9,812 0.03%
שדרגו את המנוי 7,165 0.02%
שדרגו את המנוי 2,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,016,765 18.38%
אלטשולר - שחם 2,387,110 7.29%
הלמן אלדובי 985,209 3.01%
הירשמו לצפייה 888,766 2.72%
הירשמו לצפייה 621,682 1.90%
הירשמו לצפייה 484,050 1.48%
שדרגו את המנוי 121,702 0.37%
שדרגו את המנוי 93,443 0.29%
שדרגו את המנוי 89,954 0.27%
שדרגו את המנוי 51,361 0.16%
שדרגו את המנוי 39,508 0.12%
שדרגו את המנוי 29,327 0.09%
שדרגו את המנוי 28,640 0.09%
שדרגו את המנוי 27,197 0.08%
שדרגו את המנוי 23,010 0.07%
שדרגו את המנוי 18,510 0.06%
שדרגו את המנוי 17,109 0.05%
שדרגו את המנוי 15,922 0.05%
שדרגו את המנוי 10,872 0.03%
שדרגו את המנוי 9,950 0.03%
שדרגו את המנוי 9,527 0.03%
שדרגו את המנוי 8,662 0.03%
שדרגו את המנוי 7,995 0.02%
שדרגו את המנוי 7,779 0.02%
שדרגו את המנוי 6,942 0.02%
שדרגו את המנוי 6,004 0.02%
שדרגו את המנוי 4,916 0.02%
שדרגו את המנוי 4,540 0.01%
שדרגו את המנוי 4,152 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,091 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית