תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אחים נאוי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,123,780 2,180,300 56,520  2.66%
מיטב דש 263,186 271,770 8,584  3.26%
הירשמו לצפייה 104,710 107,210 2,500  2.39%
הירשמו לצפייה 51,701 53,506 1,805  3.49%
הירשמו לצפייה 78,869 80,560 1,691  2.14%
שדרגו את המנוי 6,802 7,414 612  9.00%
שדרגו את המנוי 19,432 20,005 573  2.95%
שדרגו את המנוי 6,406 6,775 369  5.76%
שדרגו את המנוי 803,982 803,996 14
שדרגו את המנוי 474 440 -34  -7.17%
שדרגו את המנוי 27,500 26,800 -700  -2.55%
שדרגו את המנוי 1,304,570 1,303,180 -1,386  -0.11%
שדרגו את המנוי 826,280 824,098 -2,182  -0.26%
שדרגו את המנוי 29,897 26,509 -3,388  -11.33%
שדרגו את המנוי 27,493 23,093 -4,400  -16.00%
שדרגו את המנוי 64,523 57,572 -6,951  -10.77%
שדרגו את המנוי 292,037 265,239 -26,798  -9.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,839

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 606,300 709,799 103,499  17.07%
הכשרה ביטוח 898,768 971,725 72,957  8.12%
הירשמו לצפייה 948,601 965,126 16,525  1.74%
הירשמו לצפייה 480,115 481,384 1,269  0.26%
הירשמו לצפייה 2,996 2,999 3  0.10%
שדרגו את המנוי 42,515 42,295 -220  -0.52%
שדרגו את המנוי 30,000 27,075 -2,925  -9.75%
שדרגו את המנוי 11,385 566 -10,819  -95.03%
שדרגו את המנוי 1,061,550 1,047,190 -14,363  -1.35%
שדרגו את המנוי 328,151 311,215 -16,936  -5.16%
שדרגו את המנוי 54,300 34,800 -19,500  -35.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 194,253

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,763

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,839
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 194,253
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,929,002 21.17%
אלטשולר - שחם 2,180,300 6.66%
פסגות 1,303,180 3.98%
הירשמו לצפייה 824,098 2.52%
הירשמו לצפייה 803,996 2.46%
הירשמו לצפייה 439,059 1.34%
שדרגו את המנוי 318,030 0.97%
שדרגו את המנוי 271,770 0.83%
שדרגו את המנוי 265,239 0.81%
שדרגו את המנוי 107,210 0.33%
שדרגו את המנוי 80,560 0.25%
שדרגו את המנוי 75,882 0.23%
שדרגו את המנוי 57,572 0.18%
שדרגו את המנוי 53,506 0.16%
שדרגו את המנוי 26,800 0.08%
שדרגו את המנוי 26,509 0.08%
שדרגו את המנוי 23,093 0.07%
שדרגו את המנוי 20,005 0.06%
שדרגו את המנוי 15,709 0.05%
שדרגו את המנוי 15,183 0.05%
שדרגו את המנוי 7,414 0.02%
שדרגו את המנוי 6,775 0.02%
שדרגו את המנוי 6,672 0.02%
שדרגו את המנוי 440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,764,053 17.61%
הפניקס 1,047,190 3.20%
הכשרה ביטוח 971,725 2.97%
הירשמו לצפייה 965,126 2.95%
הירשמו לצפייה 709,799 2.17%
הירשמו לצפייה 481,384 1.47%
שדרגו את המנוי 311,215 0.95%
שדרגו את המנוי 290,413 0.89%
שדרגו את המנוי 121,702 0.37%
שדרגו את המנוי 90,407 0.28%
שדרגו את המנוי 81,000 0.25%
שדרגו את המנוי 77,321 0.24%
שדרגו את המנוי 74,410 0.23%
שדרגו את המנוי 54,394 0.17%
שדרגו את המנוי 51,934 0.16%
שדרגו את המנוי 51,361 0.16%
שדרגו את המנוי 45,090 0.14%
שדרגו את המנוי 43,709 0.13%
שדרגו את המנוי 42,295 0.13%
שדרגו את המנוי 34,800 0.11%
שדרגו את המנוי 29,747 0.09%
שדרגו את המנוי 28,640 0.09%
שדרגו את המנוי 27,075 0.08%
שדרגו את המנוי 18,680 0.06%
שדרגו את המנוי 18,510 0.06%
שדרגו את המנוי 17,109 0.05%
שדרגו את המנוי 10,872 0.03%
שדרגו את המנוי 9,950 0.03%
שדרגו את המנוי 9,527 0.03%
שדרגו את המנוי 7,997 0.02%
שדרגו את המנוי 7,800 0.02%
שדרגו את המנוי 6,942 0.02%
שדרגו את המנוי 6,004 0.02%
שדרגו את המנוי 4,152 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 566 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית