תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אחים נאוי

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 701,815 749,165 47,350  6.75%
פסגות 1,274,350 1,284,790 10,447  0.82%
הירשמו לצפייה 318,030 324,000 5,970  1.88%
הירשמו לצפייה 3,000 7,136 4,136  137.87%
הירשמו לצפייה 35,074 37,624 2,550  7.27%
שדרגו את המנוי 2,625,060 2,626,590 1,538  0.06%
שדרגו את המנוי 25,775 25,152 -623  -2.42%
שדרגו את המנוי 69,555 67,512 -2,043  -2.94%
שדרגו את המנוי 164,211 161,389 -2,822  -1.72%
שדרגו את המנוי 66,067 62,384 -3,683  -5.57%
שדרגו את המנוי 64,673 60,366 -4,307  -6.66%
שדרגו את המנוי 59,839 53,468 -6,371  -10.65%
שדרגו את המנוי 12,991 2,894 -10,097  -77.72%
שדרגו את המנוי 155,891 132,188 -23,703  -15.20%
שדרגו את המנוי 857,438 823,012 -34,426  -4.01%
שדרגו את המנוי 439,059 101,114 -337,945  -76.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -426,020

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 709,799 888,799 179,000  25.22%
הלמן אלדובי 965,126 968,538 3,412  0.35%
הירשמו לצפייה 481,384 482,358 974  0.20%
הירשמו לצפייה 2,999 3,561 562  18.74%
הירשמו לצפייה 566 1,091 525  92.76%
שדרגו את המנוי 971,725 971,886 161  0.02%
שדרגו את המנוי 10,872 10,758 -114  -1.05%
שדרגו את המנוי 2,870 1,616 -1,254  -43.69%
שדרגו את המנוי 7,800 6,200 -1,600  -20.51%
שדרגו את המנוי 90,407 85,407 -5,000  -5.53%
שדרגו את המנוי 27,075 20,000 -7,075  -26.13%
שדרגו את המנוי 34,800 27,650 -7,150  -20.55%
שדרגו את המנוי 43,709 29,999 -13,710  -31.37%
שדרגו את המנוי 54,394 27,197 -27,197  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,047,190 871,101 -176,088  -16.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 184,634

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -239,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -426,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 184,634
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -239,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,700,504 20.47%
אלטשולר - שחם 2,626,590 8.02%
פסגות 1,284,790 3.93%
הירשמו לצפייה 823,012 2.51%
הירשמו לצפייה 749,165 2.29%
הירשמו לצפייה 324,000 0.99%
שדרגו את המנוי 161,389 0.49%
שדרגו את המנוי 132,188 0.40%
שדרגו את המנוי 110,800 0.34%
שדרגו את המנוי 101,114 0.31%
שדרגו את המנוי 67,512 0.21%
שדרגו את המנוי 62,384 0.19%
שדרגו את המנוי 60,366 0.18%
שדרגו את המנוי 53,468 0.16%
שדרגו את המנוי 37,624 0.11%
שדרגו את המנוי 26,800 0.08%
שדרגו את המנוי 25,152 0.08%
שדרגו את המנוי 23,093 0.07%
שדרגו את המנוי 16,120 0.05%
שדרגו את המנוי 7,136 0.02%
שדרגו את המנוי 3,990 0.01%
שדרגו את המנוי 2,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 917 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,944,229 18.16%
הכשרה ביטוח 971,886 2.97%
הלמן אלדובי 968,538 2.96%
הירשמו לצפייה 888,799 2.72%
הירשמו לצפייה 871,101 2.66%
הירשמו לצפייה 482,358 1.47%
שדרגו את המנוי 311,215 0.95%
שדרגו את המנוי 290,413 0.89%
שדרגו את המנוי 200,518 0.61%
שדרגו את המנוי 121,702 0.37%
שדרגו את המנוי 93,443 0.29%
שדרגו את המנוי 85,407 0.26%
שדרגו את המנוי 81,000 0.25%
שדרגו את המנוי 77,321 0.24%
שדרגו את המנוי 74,410 0.23%
שדרגו את המנוי 51,934 0.16%
שדרגו את המנוי 51,361 0.16%
שדרגו את המנוי 42,295 0.13%
שדרגו את המנוי 29,999 0.09%
שדרגו את המנוי 29,747 0.09%
שדרגו את המנוי 28,640 0.09%
שדרגו את המנוי 27,650 0.08%
שדרגו את המנוי 27,197 0.08%
שדרגו את המנוי 20,000 0.06%
שדרגו את המנוי 18,510 0.06%
שדרגו את המנוי 17,109 0.05%
שדרגו את המנוי 10,758 0.03%
שדרגו את המנוי 9,950 0.03%
שדרגו את המנוי 9,527 0.03%
שדרגו את המנוי 7,997 0.02%
שדרגו את המנוי 6,942 0.02%
שדרגו את המנוי 6,200 0.02%
שדרגו את המנוי 6,004 0.02%
שדרגו את המנוי 4,540 0.01%
שדרגו את המנוי 4,152 0.01%
שדרגו את המנוי 3,561 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,091 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית