תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אניגמה 1,496,990 1,549,470 52,480  3.51%
דולפין 1,657,840 1,668,000 10,150  0.61%
הירשמו לצפייה 394,684 389,999 -4,685  -1.19%
הירשמו לצפייה 291,420 258,654 -32,766  -11.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,630

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,451

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 46,000 245,533 199,533  433.77%
ילין לפידות 1,714,700 1,711,570 -3,134  -0.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 199,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,134

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,630
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,451
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 199,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,866,616 5.04%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,668,000 1.22%
הירשמו לצפייה 1,549,470 1.14%
הירשמו לצפייה 389,999 0.29%
הירשמו לצפייה 274,841 0.20%
שדרגו את המנוי 258,654 0.19%
שדרגו את המנוי 158,152 0.12%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,498,533 2.57%
ילין לפידות 1,711,570 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 245,533 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית