תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דולפין 990,404 1,212,270 221,864  22.40%
מיטב דש 454,143 493,027 38,884  8.56%
הירשמו לצפייה 1,460,880 1,469,150 8,274  0.57%
הירשמו לצפייה 391,092 343,006 -48,086  -12.30%
הירשמו לצפייה 2,639,860 2,567,500 -72,355  -2.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -120,441

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 1,931,500 1,724,520 -206,981  -10.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,981

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 269,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -120,441
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -206,981
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,575,021 4.82%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
אניגמה 1,469,150 1.08%
הירשמו לצפייה 1,212,270 0.89%
הירשמו לצפייה 493,027 0.36%
הירשמו לצפייה 343,006 0.25%
שדרגו את המנוי 302,499 0.22%
שדרגו את המנוי 152,361 0.11%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 15,208 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,970,053 1.45%
ילין לפידות 1,724,520 1.27%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 245,533 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית