תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 1,450,390 1,505,110 54,726  3.77%
סלע 154,661 160,652 5,991  3.87%
הירשמו לצפייה 1,472,760 1,463,770 -8,990  -0.61%
הירשמו לצפייה 342,253 332,088 -10,165  -2.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,717

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,155

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 1,724,520 1,714,700 -9,819  -0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 245,533 46,000 -199,533  -81.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,352

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 60,717
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,155
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -209,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,869,083 5.04%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,505,110 1.10%
הירשמו לצפייה 1,463,770 1.07%
הירשמו לצפייה 499,946 0.37%
הירשמו לצפייה 332,088 0.24%
שדרגו את המנוי 302,499 0.22%
שדרגו את המנוי 160,652 0.12%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,518 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,302,130 2.42%
ילין לפידות 1,714,700 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 46,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית