תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ווי-בוקס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 297,868 314,104 16,236  5.45%
דולפין 1,625,320 1,628,250 2,938  0.18%
הירשמו לצפייה 17,281 16,991 -290  -1.68%
הירשמו לצפייה 404,863 395,897 -8,966  -2.21%
הירשמו לצפייה 1,578,260 1,491,940 -86,324  -5.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,174

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,580

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 1,724,520 1,714,700 -9,819  -0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 245,533 46,000 -199,533  -81.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,352

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,174
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -95,580
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -209,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,895,333 5.06%
אלטשולר - שחם 2,567,500 1.88%
דולפין 1,628,250 1.19%
הירשמו לצפייה 1,491,940 1.09%
הירשמו לצפייה 395,897 0.29%
הירשמו לצפייה 314,104 0.23%
שדרגו את המנוי 302,499 0.22%
שדרגו את המנוי 158,152 0.12%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16,991 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,302,130 2.42%
ילין לפידות 1,714,700 1.26%
הכשרה ביטוח 1,541,430 1.13%
הירשמו לצפייה 46,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית