תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
הראל 795,917 799,254 3,337  0.42%
אניגמה 28,631 30,119 1,488  5.20%
הירשמו לצפייה 2,539 2,238 -301  -11.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -301

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 162,680 162,698 18  0.01%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2,645 2,634 -11  -0.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,183,336 9.10%
הראל 799,254 6.14%
ילין לפידות 167,000 1.28%
הירשמו לצפייה 75,920 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.36%
הירשמו לצפייה 36,034 0.28%
שדרגו את המנוי 30,119 0.23%
שדרגו את המנוי 25,846 0.20%
שדרגו את המנוי 2,238 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,114,955 8.57%
ילין לפידות 468,403 3.60%
מנורה 162,698 1.25%
הירשמו לצפייה 157,201 1.21%
הירשמו לצפייה 95,266 0.73%
הירשמו לצפייה 71,218 0.55%
שדרגו את המנוי 49,861 0.38%
שדרגו את המנוי 44,637 0.34%
שדרגו את המנוי 35,524 0.27%
שדרגו את המנוי 20,000 0.15%
שדרגו את המנוי 7,513 0.06%
שדרגו את המנוי 2,634 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית