תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 622,711 630,056 7,345  1.18%
פסגות 29,051 30,600 1,549  5.33%
הירשמו לצפייה 37,334 37,823 489  1.31%
הירשמו לצפייה 259,056 258,723 -333  -0.13%
הירשמו לצפייה 3,151 2,322 -829  -26.31%
שדרגו את המנוי 7,800 699 -7,101  -91.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,383

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,263

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 228,799 464,908 236,109  103.19%
מיטב דש 76,901 92,281 15,380  20.00%
הירשמו לצפייה 37,198 44,637 7,439  20.00%
הירשמו לצפייה 49,139 51,735 2,596  5.28%
הירשמו לצפייה 162,249 162,363 114  0.07%
שדרגו את המנוי 3,095 2,985 -110  -3.55%
שדרגו את המנוי 24,086 23,966 -120  -0.50%
שדרגו את המנוי 3,900 3,709 -191  -4.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 261,638

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -421

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,383
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,263
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 261,638
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -421
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,108,914 10.21%
הראל 630,056 5.80%
ילין לפידות 258,723 2.38%
הירשמו לצפייה 75,920 0.70%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 37,823 0.35%
שדרגו את המנוי 30,600 0.28%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 2,322 0.02%
שדרגו את המנוי 699 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,090,452 10.04%
ילין לפידות 464,908 4.28%
מנורה 162,363 1.49%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 92,281 0.85%
הירשמו לצפייה 71,218 0.66%
שדרגו את המנוי 51,735 0.48%
שדרגו את המנוי 49,871 0.46%
שדרגו את המנוי 44,637 0.41%
שדרגו את המנוי 23,966 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,709 0.03%
שדרגו את המנוי 2,985 0.03%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית