תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מצלאוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 134,311 134,346 35  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 12,216 12,062 -154  -1.26%
הירשמו לצפייה 286,015 274,177 -11,838  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,992

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,332 0.11%
מיטב דש 21,332 0.11%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 808,393 4.23%
הראל 274,177 1.43%
פסגות 205,650 1.08%
הירשמו לצפייה 134,346 0.70%
הירשמו לצפייה 120,559 0.63%
הירשמו לצפייה 61,599 0.32%
שדרגו את המנוי 12,062 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית