תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מעברות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 9,558 9,738 180  1.88%
מיטב דש 13,120 13,172 52  0.40%
הירשמו לצפייה 74,164 74,082 -82  -0.11%
הירשמו לצפייה 24,650 21,948 -2,702  -10.96%
הירשמו לצפייה 201,333 195,339 -5,994  -2.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 232

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,778

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 293,801 296,895 3,094  1.05%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 200 3,236 3,036  1,518.00%
הירשמו לצפייה 830,264 832,802 2,538  0.31%
הירשמו לצפייה 5,783 5,721 -62  -1.07%
הירשמו לצפייה 36,527 34,163 -2,364  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,426

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 232
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,778
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 528,022 5.45%
אי.בי.אי. 195,339 2.02%
אלטשולר - שחם 187,553 1.94%
הירשמו לצפייה 74,082 0.76%
הירשמו לצפייה 21,948 0.23%
הירשמו לצפייה 13,172 0.14%
שדרגו את המנוי 9,738 0.10%
שדרגו את המנוי 7,600 0.08%
שדרגו את המנוי 7,301 0.08%
שדרגו את המנוי 5,260 0.05%
שדרגו את המנוי 2,521 0.03%
שדרגו את המנוי 1,968 0.02%
שדרגו את המנוי 1,278 0.01%
שדרגו את המנוי 262 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,333,937 24.08%
הראל 832,802 8.59%
כלל 619,026 6.39%
הירשמו לצפייה 326,655 3.37%
הירשמו לצפייה 296,895 3.06%
הירשמו לצפייה 63,930 0.66%
שדרגו את המנוי 41,092 0.42%
שדרגו את המנוי 34,163 0.35%
שדרגו את המנוי 27,261 0.28%
שדרגו את המנוי 15,481 0.16%
שדרגו את המנוי 14,945 0.15%
שדרגו את המנוי 11,734 0.12%
שדרגו את המנוי 6,942 0.07%
שדרגו את המנוי 5,996 0.06%
שדרגו את המנוי 5,721 0.06%
שדרגו את המנוי 4,172 0.04%
שדרגו את המנוי 3,747 0.04%
שדרגו את המנוי 3,546 0.04%
שדרגו את המנוי 3,236 0.03%
שדרגו את המנוי 3,057 0.03%
שדרגו את המנוי 2,766 0.03%
שדרגו את המנוי 1,750 0.02%
שדרגו את המנוי 1,668 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,182 0.01%
שדרגו את המנוי 1,152 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית