תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מעברות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 135,237 147,018 11,781  8.71%
כוון 32,500 35,046 2,546  7.83%
הירשמו לצפייה 10,000 12,097 2,097  20.97%
הירשמו לצפייה 15,721 17,298 1,577  10.03%
הירשמו לצפייה 2,580 2,567 -13  -0.50%
שדרגו את המנוי 13,158 11,991 -1,167  -8.87%
שדרגו את המנוי 81,976 78,208 -3,768  -4.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,001

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,948

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 2,151 2,304 153  7.11%
הראל 866,005 866,113 108  0.01%
הירשמו לצפייה 5,583 5,683 100  1.79%
הירשמו לצפייה 11,766 11,734 -32  -0.27%
הירשמו לצפייה 1,362 1,152 -210  -15.42%
שדרגו את המנוי 38,352 36,993 -1,359  -3.54%
שדרגו את המנוי 642,473 619,026 -23,447  -3.65%
שדרגו את המנוי 317,466 292,981 -24,485  -7.71%
שדרגו את המנוי 32,527 0 -32,527  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 361

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,060

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,001
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,948
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 361
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -82,060
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 518,587 5.29%
אלטשולר - שחם 187,553 1.91%
אי.בי.אי. 147,018 1.50%
הירשמו לצפייה 78,208 0.80%
הירשמו לצפייה 35,046 0.36%
הירשמו לצפייה 17,298 0.18%
שדרגו את המנוי 12,097 0.12%
שדרגו את המנוי 11,991 0.12%
שדרגו את המנוי 8,554 0.09%
שדרגו את המנוי 7,600 0.08%
שדרגו את המנוי 5,697 0.06%
שדרגו את המנוי 2,728 0.03%
שדרגו את המנוי 2,567 0.03%
שדרגו את המנוי 1,968 0.02%
שדרגו את המנוי 262 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,368,193 24.17%
הראל 866,113 8.84%
כלל 619,026 6.32%
הירשמו לצפייה 326,655 3.33%
הירשמו לצפייה 292,981 2.99%
הירשמו לצפייה 63,930 0.65%
שדרגו את המנוי 41,092 0.42%
שדרגו את המנוי 36,993 0.38%
שדרגו את המנוי 28,095 0.29%
שדרגו את המנוי 15,481 0.16%
שדרגו את המנוי 14,945 0.15%
שדרגו את המנוי 11,734 0.12%
שדרגו את המנוי 6,942 0.07%
שדרגו את המנוי 5,783 0.06%
שדרגו את המנוי 5,683 0.06%
שדרגו את המנוי 4,172 0.04%
שדרגו את המנוי 3,747 0.04%
שדרגו את המנוי 3,546 0.04%
שדרגו את המנוי 3,236 0.03%
שדרגו את המנוי 3,057 0.03%
שדרגו את המנוי 2,766 0.03%
שדרגו את המנוי 2,304 0.02%
שדרגו את המנוי 1,684 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,182 0.01%
שדרגו את המנוי 1,152 0.01%
שדרגו את המנוי 1,146 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית