תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מעברות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 160,468 166,568 6,100  3.80%
קבין 22,995 26,126 3,131  13.62%
הירשמו לצפייה 2,190 2,105 -85  -3.88%
הירשמו לצפייה 11,149 10,830 -319  -2.86%
הירשמו לצפייה 2,728 1,278 -1,450  -53.15%
שדרגו את המנוי 30,058 19,430 -10,628  -35.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 292,981 293,801 820  0.28%
אל-על 5,683 5,996 313  5.51%
הירשמו לצפייה 1,684 1,668 -16  -0.95%
הירשמו לצפייה 36,993 36,527 -466  -1.26%
הירשמו לצפייה 28,095 27,261 -834  -2.97%
שדרגו את המנוי 3,236 200 -3,036  -93.82%
שדרגו את המנוי 866,113 830,264 -35,849  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,133

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,201

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,133
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,201
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 527,442 5.38%
אלטשולר - שחם 187,553 1.91%
אי.בי.אי. 166,568 1.70%
הירשמו לצפייה 76,924 0.79%
הירשמו לצפייה 26,126 0.27%
הירשמו לצפייה 19,430 0.20%
שדרגו את המנוי 12,097 0.12%
שדרגו את המנוי 10,830 0.11%
שדרגו את המנוי 8,554 0.09%
שדרגו את המנוי 7,600 0.08%
שדרגו את המנוי 5,697 0.06%
שדרגו את המנוי 2,105 0.02%
שדרגו את המנוי 1,968 0.02%
שדרגו את המנוי 1,278 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 262 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,331,484 23.79%
הראל 830,264 8.47%
כלל 619,026 6.32%
הירשמו לצפייה 326,655 3.33%
הירשמו לצפייה 293,801 3.00%
הירשמו לצפייה 63,930 0.65%
שדרגו את המנוי 41,092 0.42%
שדרגו את המנוי 36,527 0.37%
שדרגו את המנוי 27,261 0.28%
שדרגו את המנוי 15,481 0.16%
שדרגו את המנוי 14,945 0.15%
שדרגו את המנוי 11,734 0.12%
שדרגו את המנוי 6,942 0.07%
שדרגו את המנוי 5,996 0.06%
שדרגו את המנוי 5,783 0.06%
שדרגו את המנוי 4,172 0.04%
שדרגו את המנוי 3,747 0.04%
שדרגו את המנוי 3,546 0.04%
שדרגו את המנוי 3,057 0.03%
שדרגו את המנוי 2,766 0.03%
שדרגו את המנוי 2,304 0.02%
שדרגו את המנוי 1,750 0.02%
שדרגו את המנוי 1,668 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,182 0.01%
שדרגו את המנוי 1,152 0.01%
שדרגו את המנוי 1,146 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית