תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מעברות

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 13,241 13,228 -13  -0.10%
פסגות 73,917 73,900 -17  -0.02%
הירשמו לצפייה 19,900 19,500 -400  -2.01%
הירשמו לצפייה 1,925 1,292 -633  -32.88%
הירשמו לצפייה 8,540 7,111 -1,429  -16.73%
שדרגו את המנוי 176,861 172,927 -3,934  -2.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,426

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 832,802 867,782 34,980  4.20%
ילין לפידות 296,895 297,476 581  0.20%
הירשמו לצפייה 1,668 1,684 16  0.96%
הירשמו לצפייה 1,930 1,875 -55  -2.85%
הירשמו לצפייה 34,163 33,787 -376  -1.10%
שדרגו את המנוי 41,092 12,931 -28,161  -68.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,577

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,592

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,577
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,592
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 496,601 5.12%
אלטשולר - שחם 187,553 1.94%
אי.בי.אי. 172,927 1.78%
הירשמו לצפייה 73,900 0.76%
הירשמו לצפייה 19,500 0.20%
הירשמו לצפייה 13,228 0.14%
שדרגו את המנוי 7,600 0.08%
שדרגו את המנוי 7,111 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,260 0.05%
שדרגו את המנוי 1,968 0.02%
שדרגו את המנוי 1,292 0.01%
שדרגו את המנוי 262 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,328,684 24.03%
הראל 867,782 8.95%
כלל 619,026 6.39%
הירשמו לצפייה 326,655 3.37%
הירשמו לצפייה 297,476 3.07%
הירשמו לצפייה 63,930 0.66%
שדרגו את המנוי 33,787 0.35%
שדרגו את המנוי 27,261 0.28%
שדרגו את המנוי 14,945 0.15%
שדרגו את המנוי 12,931 0.13%
שדרגו את המנוי 11,734 0.12%
שדרגו את המנוי 6,942 0.07%
שדרגו את המנוי 5,996 0.06%
שדרגו את המנוי 5,721 0.06%
שדרגו את המנוי 4,172 0.04%
שדרגו את המנוי 3,747 0.04%
שדרגו את המנוי 3,546 0.04%
שדרגו את המנוי 3,236 0.03%
שדרגו את המנוי 3,057 0.03%
שדרגו את המנוי 2,766 0.03%
שדרגו את המנוי 1,875 0.02%
שדרגו את המנוי 1,750 0.02%
שדרגו את המנוי 1,684 0.02%
שדרגו את המנוי 1,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,182 0.01%
שדרגו את המנוי 1,146 0.01%
שדרגו את המנוי 949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית