תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דולפין 2,568 2,815 247  9.62%
אילים 269 498 229  85.13%
הירשמו לצפייה 16,051 16,218 167  1.04%
הירשמו לצפייה 709 726 17  2.40%
הירשמו לצפייה 2,897 2,815 -82  -2.83%
שדרגו את המנוי 1,511 1,417 -94  -6.22%
שדרגו את המנוי 235 86 -149  -63.40%
שדרגו את המנוי 16,857 16,687 -170  -1.01%
שדרגו את המנוי 1,500 1,322 -178  -11.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -673

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 44,606 49,171 4,565  10.23%
הראל 18,987 19,229 242  1.27%
הירשמו לצפייה 75,386 75,394 8  0.01%
הירשמו לצפייה 1,225 1,221 -4  -0.33%
הירשמו לצפייה 756 747 -9  -1.19%
שדרגו את המנוי 12,404 12,349 -55  -0.44%
שדרגו את המנוי 4,063 3,850 -213  -5.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,815

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -281

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -673
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,815
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -281
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,742 5.81%
אלטשולר - שחם 16,687 1.62%
פסגות 16,218 1.58%
הירשמו לצפייה 13,343 1.30%
הירשמו לצפייה 3,467 0.34%
הירשמו לצפייה 2,815 0.27%
שדרגו את המנוי 2,815 0.27%
שדרגו את המנוי 1,417 0.14%
שדרגו את המנוי 1,322 0.13%
שדרגו את המנוי 726 0.07%
שדרגו את המנוי 498 0.05%
שדרגו את המנוי 348 0.03%
שדרגו את המנוי 86 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 175,228 17.05%
מנורה 75,394 7.34%
הפניקס 49,171 4.79%
הירשמו לצפייה 19,229 1.87%
הירשמו לצפייה 12,349 1.20%
הירשמו לצפייה 11,135 1.08%
שדרגו את המנוי 3,850 0.37%
שדרגו את המנוי 1,221 0.12%
שדרגו את המנוי 972 0.09%
שדרגו את המנוי 851 0.08%
שדרגו את המנוי 747 0.07%
שדרגו את המנוי 309 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית