תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
קבין 1,075 2,672 1,597  148.56%
הראל 18,494 19,381 887  4.80%
הירשמו לצפייה 2,630 3,453 823  31.29%
הירשמו לצפייה 867 1,123 256  29.53%
הירשמו לצפייה 759 808 49  6.46%
שדרגו את המנוי 700 705 5  0.71%
שדרגו את המנוי 2,009 1,911 -98  -4.88%
שדרגו את המנוי 16,547 16,412 -135  -0.82%
שדרגו את המנוי 1,186 1,035 -151  -12.73%
שדרגו את המנוי 2,366 1,866 -500  -21.13%
שדרגו את המנוי 750 250 -500  -66.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,617

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,384

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אי.בי.אי. 3,764 3,846 82  2.18%
מנורה 75,186 75,238 52  0.07%
הירשמו לצפייה 25,208 25,213 5  0.02%
הירשמו לצפייה 3,681 3,673 -8  -0.22%
הירשמו לצפייה 19,742 19,722 -20  -0.10%
שדרגו את המנוי 848 818 -30  -3.54%
שדרגו את המנוי 1,434 1,383 -51  -3.56%
שדרגו את המנוי 13,962 13,795 -167  -1.20%
שדרגו את המנוי 3,082 978 -2,104  -68.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,380

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,617
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 139
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 80,563 8.55%
הראל 19,381 2.06%
אלטשולר - שחם 16,857 1.79%
הירשמו לצפייה 16,412 1.74%
הירשמו לצפייה 13,343 1.42%
הירשמו לצפייה 3,453 0.37%
שדרגו את המנוי 2,672 0.28%
שדרגו את המנוי 1,911 0.20%
שדרגו את המנוי 1,866 0.20%
שדרגו את המנוי 1,123 0.12%
שדרגו את המנוי 1,035 0.11%
שדרגו את המנוי 808 0.09%
שדרגו את המנוי 747 0.08%
שדרגו את המנוי 705 0.07%
שדרגו את המנוי 250 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 160,979 17.08%
מנורה 75,238 7.98%
הפניקס 25,213 2.67%
הירשמו לצפייה 19,722 2.09%
הירשמו לצפייה 13,795 1.46%
הירשמו לצפייה 11,135 1.18%
שדרגו את המנוי 3,846 0.41%
שדרגו את המנוי 3,673 0.39%
שדרגו את המנוי 2,779 0.29%
שדרגו את המנוי 1,383 0.15%
שדרגו את המנוי 978 0.10%
שדרגו את המנוי 972 0.10%
שדרגו את המנוי 851 0.09%
שדרגו את המנוי 818 0.09%
שדרגו את המנוי 576 0.06%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית