תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
דולפין 1,984 2,203 219  11.04%
מיטב דש 674 712 38  5.64%
הירשמו לצפייה 16,280 16,281 1  0.01%
הירשמו לצפייה 1,687 1,686 -1  -0.06%
הירשמו לצפייה 2,343 2,257 -86  -3.67%
שדרגו את המנוי 3,547 3,446 -101  -2.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -188

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 29,636 32,978 3,342  11.28%
מנורה 75,297 75,386 89  0.12%
הירשמו לצפייה 18,930 18,987 57  0.30%
הירשמו לצפייה 3,672 3,671 -1  -0.03%
הירשמו לצפייה 808 756 -52  -6.44%
שדרגו את המנוי 1,320 1,225 -95  -7.20%
שדרגו את המנוי 13,469 12,404 -1,065  -7.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,488

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,213

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,488
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,213
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 60,861 5.92%
אלטשולר - שחם 16,857 1.64%
פסגות 16,281 1.58%
הירשמו לצפייה 13,343 1.30%
הירשמו לצפייה 3,467 0.34%
הירשמו לצפייה 3,446 0.34%
שדרגו את המנוי 2,257 0.22%
שדרגו את המנוי 2,203 0.21%
שדרגו את המנוי 1,686 0.16%
שדרגו את המנוי 712 0.07%
שדרגו את המנוי 348 0.03%
שדרגו את המנוי 261 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,453 15.71%
מנורה 75,386 7.34%
הפניקס 32,978 3.21%
הירשמו לצפייה 18,987 1.85%
הירשמו לצפייה 12,404 1.21%
הירשמו לצפייה 11,135 1.08%
שדרגו את המנוי 3,671 0.36%
שדרגו את המנוי 2,779 0.27%
שדרגו את המנוי 1,225 0.12%
שדרגו את המנוי 972 0.09%
שדרגו את המנוי 851 0.08%
שדרגו את המנוי 756 0.07%
שדרגו את המנוי 309 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית