תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנרב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 1,119 1,238 119  10.63%
פסגות 16,263 16,264 1  0.01%
הירשמו לצפייה 821 814 -7  -0.85%
הירשמו לצפייה 19,064 19,044 -20  -0.10%
הירשמו לצפייה 1,872 1,791 -81  -4.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 25,213 29,636 4,423  17.54%
מנורה 75,238 75,297 59  0.08%
הירשמו לצפייה 3,673 3,672 -1  -0.03%
הירשמו לצפייה 818 808 -10  -1.22%
הירשמו לצפייה 1,383 1,320 -63  -4.56%
שדרגו את המנוי 576 309 -267  -46.35%
שדרגו את המנוי 13,795 13,469 -326  -2.36%
שדרגו את המנוי 19,722 18,930 -792  -4.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,459

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,192 7.51%
הראל 19,044 1.85%
אלטשולר - שחם 16,857 1.64%
הירשמו לצפייה 16,264 1.58%
הירשמו לצפייה 13,343 1.30%
הירשמו לצפייה 3,467 0.34%
שדרגו את המנוי 2,672 0.26%
שדרגו את המנוי 1,791 0.17%
שדרגו את המנוי 1,238 0.12%
שדרגו את המנוי 814 0.08%
שדרגו את המנוי 747 0.07%
שדרגו את המנוי 705 0.07%
שדרגו את המנוי 250 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,178 15.49%
מנורה 75,297 7.33%
הפניקס 29,636 2.88%
הירשמו לצפייה 18,930 1.84%
הירשמו לצפייה 13,469 1.31%
הירשמו לצפייה 11,135 1.08%
שדרגו את המנוי 3,672 0.36%
שדרגו את המנוי 2,779 0.27%
שדרגו את המנוי 1,320 0.13%
שדרגו את המנוי 972 0.09%
שדרגו את המנוי 851 0.08%
שדרגו את המנוי 808 0.08%
שדרגו את המנוי 309 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מנרב אחזקות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בו נרשמו ביקושי יתר של כ-340 מיליון שקל לאיגרות החוב של החברה. עם סיום המכרז החליטה מנרב לקבל הזמנות לגיוס בהיקף של כ-150 מיליון שקל באמצעות סידרה א' - סידרה שקלית, בלתי צמודה, שתשלומי הקרן שלה נפרסים בין השנים 2016-2023. שיעור הריבית השנתית, שתשולם פעמיים בשנה, נקבעה על 3.46%. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית