תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיקרונט

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 53,465 120,105 66,640  124.64%
דולפין 429,112 450,134 21,022  4.90%
הירשמו לצפייה 844,000 851,500 7,500  0.89%
הירשמו לצפייה 11,413 5,000 -6,413  -56.19%
הירשמו לצפייה 490,500 466,500 -24,000  -4.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,413

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,039,370 1,039,650 277  0.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 277

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 95,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 277
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,895,451 7.79%
אפסילון 851,500 3.50%
אושן 466,500 1.92%
הירשמו לצפייה 450,134 1.85%
הירשמו לצפייה 120,105 0.49%
הירשמו לצפייה 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,405,390 18.09%
מיטב דש 3,146,840 12.93%
הפניקס 1,039,650 4.27%
הירשמו לצפייה 218,900 0.90%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית