תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיטב דש

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 555,376 567,160 11,784  2.12%
פורטה 63,139 68,988 5,849  9.26%
הירשמו לצפייה 86,844 91,227 4,383  5.05%
הירשמו לצפייה 13,012 16,726 3,714  28.54%
הירשמו לצפייה 33,343 36,584 3,241  9.72%
שדרגו את המנוי 41,743 43,703 1,960  4.70%
שדרגו את המנוי 17,438 18,731 1,293  7.41%
שדרגו את המנוי 6,710 5,506 -1,204  -17.94%
שדרגו את המנוי 1,891,550 1,886,680 -4,870  -0.26%
שדרגו את המנוי 286,711 275,902 -10,809  -3.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,224

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,122,200 2,173,600 51,401  2.42%
רעות 35,250 65,204 29,954  84.98%
הירשמו לצפייה 94,266 102,830 8,564  9.08%
הירשמו לצפייה 1,876,780 1,878,090 1,313  0.07%
הירשמו לצפייה 2,608,690 2,609,010 322  0.01%
שדרגו את המנוי 31,674 31,824 150  0.47%
שדרגו את המנוי 1,133,390 1,133,390 -1
שדרגו את המנוי 29,680 29,430 -250  -0.84%
שדרגו את המנוי 35,802 34,537 -1,265  -3.53%
שדרגו את המנוי 39,297 37,440 -1,857  -4.73%
שדרגו את המנוי 13,277 9,552 -3,725  -28.06%
שדרגו את המנוי 115,528 111,435 -4,093  -3.54%
שדרגו את המנוי 44,089 34,786 -9,303  -21.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 91,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,494

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,224
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 91,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,494
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,187,377 4.69%
פסגות 1,886,680 2.78%
אלטשולר - שחם 567,160 0.83%
הירשמו לצפייה 275,902 0.41%
הירשמו לצפייה 160,443 0.24%
הירשמו לצפייה 91,227 0.13%
שדרגו את המנוי 68,988 0.10%
שדרגו את המנוי 43,703 0.06%
שדרגו את המנוי 36,584 0.05%
שדרגו את המנוי 18,731 0.03%
שדרגו את המנוי 16,726 0.02%
שדרגו את המנוי 12,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,173,994 16.45%
הראל 2,609,010 3.84%
הפניקס 2,173,600 3.20%
הירשמו לצפייה 1,878,090 2.76%
הירשמו לצפייה 1,133,390 1.67%
הירשמו לצפייה 983,047 1.45%
שדרגו את המנוי 821,053 1.21%
שדרגו את המנוי 247,993 0.37%
שדרגו את המנוי 200,083 0.29%
שדרגו את המנוי 136,354 0.20%
שדרגו את המנוי 114,951 0.17%
שדרגו את המנוי 111,435 0.16%
שדרגו את המנוי 102,830 0.15%
שדרגו את המנוי 91,484 0.13%
שדרגו את המנוי 66,681 0.10%
שדרגו את המנוי 65,204 0.10%
שדרגו את המנוי 55,681 0.08%
שדרגו את המנוי 50,050 0.07%
שדרגו את המנוי 37,440 0.06%
שדרגו את המנוי 34,786 0.05%
שדרגו את המנוי 34,537 0.05%
שדרגו את המנוי 31,824 0.05%
שדרגו את המנוי 30,826 0.05%
שדרגו את המנוי 29,430 0.04%
שדרגו את המנוי 29,410 0.04%
שדרגו את המנוי 20,095 0.03%
שדרגו את המנוי 17,553 0.03%
שדרגו את המנוי 15,620 0.02%
שדרגו את המנוי 9,552 0.01%
שדרגו את המנוי 9,192 0.01%
שדרגו את המנוי 8,950 0.01%
שדרגו את המנוי 8,052 0.01%
שדרגו את המנוי 5,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בית ההשקעות מיטב דש הודיע על השקת קרן השתלמות דיגיטלית המאפשרת ללקוח לפתוח קרן השתלמות בתוך דקות ספורות ובכל שעות היממה דרך המחשב או הסלולאר. בשלב הראשון, קרן ההשתלמות הדיגיטלית מיועדת לעצמאיים בעלי עוסק מורשה. #קרן_השתלמות #בית_השקעות #עוסק_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית