תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיטב דש

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פסגות 1,678,060 1,713,340 35,285  2.10%
מגדל 230,834 242,669 11,835  5.13%
הירשמו לצפייה 77,400 85,298 7,898  10.20%
הירשמו לצפייה 243,443 248,634 5,191  2.13%
הירשמו לצפייה 9,033 11,775 2,742  30.36%
שדרגו את המנוי 8,626 11,141 2,515  29.16%
שדרגו את המנוי 36,865 38,564 1,699  4.61%
שדרגו את המנוי 211 511 300  142.18%
שדרגו את המנוי 50,204 48,984 -1,220  -2.43%
שדרגו את המנוי 20,796 19,568 -1,228  -5.90%
שדרגו את המנוי 87,272 78,373 -8,899  -10.20%
שדרגו את המנוי 1,424,060 1,407,950 -16,109  -1.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 67,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,456

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 2,251,080 2,455,600 204,514  9.09%
הראל 2,508,670 2,614,040 105,373  4.20%
הירשמו לצפייה 111,884 122,626 10,742  9.60%
הירשמו לצפייה 114,951 115,852 901  0.78%
הירשמו לצפייה 31,789 32,104 315  0.99%
שדרגו את המנוי 1,881,760 1,881,950 198  0.01%
שדרגו את המנוי 32,941 33,020 79  0.24%
שדרגו את המנוי 111,837 111,838 1
שדרגו את המנוי 30,601 30,477 -124  -0.41%
שדרגו את המנוי 26,752 26,327 -425  -1.59%
שדרגו את המנוי 91,058 90,513 -545  -0.60%
שדרגו את המנוי 102,912 101,777 -1,135  -1.10%
שדרגו את המנוי 18,810 15,232 -3,578  -19.02%
שדרגו את המנוי 51,728 45,652 -6,076  -11.75%
שדרגו את המנוי 218,904 161,722 -57,182  -26.12%
שדרגו את המנוי 1,275,840 427,970 -847,867  -66.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 322,123

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -916,932

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 67,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,456
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 322,123
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -916,932
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,959,237 5.81%
פסגות 1,713,340 2.51%
אלטשולר - שחם 1,407,950 2.07%
הירשמו לצפייה 248,634 0.36%
הירשמו לצפייה 242,669 0.36%
הירשמו לצפייה 85,298 0.13%
שדרגו את המנוי 78,373 0.12%
שדרגו את המנוי 48,984 0.07%
שדרגו את המנוי 38,564 0.06%
שדרגו את המנוי 25,983 0.04%
שדרגו את המנוי 19,568 0.03%
שדרגו את המנוי 11,775 0.02%
שדרגו את המנוי 11,500 0.02%
שדרגו את המנוי 11,141 0.02%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 511 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,194,534 14.96%
הראל 2,614,040 3.84%
הפניקס 2,455,600 3.60%
הירשמו לצפייה 1,881,950 2.76%
הירשמו לצפייה 983,047 1.44%
הירשמו לצפייה 427,970 0.63%
שדרגו את המנוי 334,089 0.49%
שדרגו את המנוי 161,722 0.24%
שדרגו את המנוי 122,626 0.18%
שדרגו את המנוי 115,852 0.17%
שדרגו את המנוי 111,838 0.16%
שדרגו את המנוי 102,256 0.15%
שדרגו את המנוי 101,777 0.15%
שדרגו את המנוי 90,513 0.13%
שדרגו את המנוי 81,216 0.12%
שדרגו את המנוי 74,830 0.11%
שדרגו את המנוי 69,269 0.10%
שדרגו את המנוי 46,174 0.07%
שדרגו את המנוי 45,652 0.07%
שדרגו את המנוי 42,547 0.06%
שדרגו את המנוי 33,020 0.05%
שדרגו את המנוי 32,104 0.05%
שדרגו את המנוי 30,477 0.04%
שדרגו את המנוי 29,521 0.04%
שדרגו את המנוי 26,600 0.04%
שדרגו את המנוי 26,327 0.04%
שדרגו את המנוי 25,885 0.04%
שדרגו את המנוי 23,570 0.03%
שדרגו את המנוי 19,316 0.03%
שדרגו את המנוי 15,232 0.02%
שדרגו את המנוי 13,153 0.02%
שדרגו את המנוי 12,324 0.02%
שדרגו את המנוי 12,062 0.02%
שדרגו את המנוי 9,346 0.01%
שדרגו את המנוי 8,896 0.01%
שדרגו את המנוי 5,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,026 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בית ההשקעות מיטב דש הודיע על השקת קרן השתלמות דיגיטלית המאפשרת ללקוח לפתוח קרן השתלמות בתוך דקות ספורות ובכל שעות היממה דרך המחשב או הסלולאר. בשלב הראשון, קרן ההשתלמות הדיגיטלית מיועדת לעצמאיים בעלי עוסק מורשה. #קרן_השתלמות #בית_השקעות #עוסק_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית