תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיטב דש

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,270,050 1,420,350 150,298  11.83%
אנליסט 225,443 235,443 10,000  4.44%
הירשמו לצפייה 24,374 31,628 7,254  29.76%
הירשמו לצפייה 87,605 91,014 3,409  3.89%
הירשמו לצפייה 17,638 18,020 382  2.17%
שדרגו את המנוי 10,540 9,743 -797  -7.56%
שדרגו את המנוי 37,865 37,033 -832  -2.20%
שדרגו את המנוי 34,900 33,800 -1,100  -3.15%
שדרגו את המנוי 16,970 12,465 -4,505  -26.55%
שדרגו את המנוי 84,324 78,653 -5,671  -6.73%
שדרגו את המנוי 1,744,060 1,734,860 -9,203  -0.53%
שדרגו את המנוי 251,815 199,328 -52,487  -20.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 171,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,595

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 821,053 1,275,840 454,784  55.39%
בנק לאומי 247,993 334,089 86,096  34.72%
הירשמו לצפייה 34,786 111,884 77,098  221.64%
הירשמו לצפייה 35,250 102,256 67,006  190.09%
הירשמו לצפייה 3,268 42,547 39,279  1,201.93%
שדרגו את המנוי 55,681 74,830 19,149  34.39%
שדרגו את המנוי 68,177 81,216 13,039  19.13%
שדרגו את המנוי 9,552 18,810 9,258  96.92%
שדרגו את המנוי 42,721 51,728 9,007  21.08%
שדרגו את המנוי 210,110 218,904 8,794  4.19%
שדרגו את המנוי 2,501,030 2,508,670 7,643  0.31%
שדרגו את המנוי 20,095 25,885 5,790  28.81%
שדרגו את המנוי 8,052 13,153 5,101  63.35%
שדרגו את המנוי 4,734 8,896 4,162  87.92%
שדרגו את המנוי 15,620 19,316 3,696  23.66%
שדרגו את המנוי 8,678 12,324 3,646  42.01%
שדרגו את המנוי 9,192 12,062 2,870  31.22%
שדרגו את המנוי 66,681 69,269 2,588  3.88%
שדרגו את המנוי 1,879,520 1,881,760 2,232  0.12%
שדרגו את המנוי 30,629 31,789 1,160  3.79%
שדרגו את המנוי 31,824 32,941 1,117  3.51%
שדרגו את המנוי 25,510 26,600 1,090  4.27%
שדרגו את המנוי 5,132 5,674 542  10.56%
שדרגו את המנוי 8,950 9,346 396  4.42%
שדרגו את המנוי 29,410 29,521 111  0.38%
שדרגו את המנוי 91,484 91,058 -426  -0.47%
שדרגו את המנוי 32,973 30,601 -2,372  -7.19%
שדרגו את המנוי 110,031 102,912 -7,119  -6.47%
שדרגו את המנוי 2,224,620 2,215,060 -9,570  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,133,390 111,837 -1,021,550  -90.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 825,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,041,037

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 171,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,595
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 825,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,041,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,919,700 5.75%
פסגות 1,734,860 2.55%
אלטשולר - שחם 1,420,350 2.08%
הירשמו לצפייה 235,443 0.35%
הירשמו לצפייה 199,328 0.29%
הירשמו לצפייה 91,014 0.13%
שדרגו את המנוי 78,653 0.12%
שדרגו את המנוי 37,033 0.05%
שדרגו את המנוי 33,800 0.05%
שדרגו את המנוי 31,628 0.05%
שדרגו את המנוי 18,020 0.03%
שדרגו את המנוי 12,465 0.02%
שדרגו את המנוי 12,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,743 0.01%
שדרגו את המנוי 4,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,694,950 15.70%
הראל 2,508,670 3.68%
הפניקס 2,215,060 3.25%
הירשמו לצפייה 1,881,760 2.76%
הירשמו לצפייה 1,275,840 1.87%
הירשמו לצפייה 983,047 1.44%
שדרגו את המנוי 334,089 0.49%
שדרגו את המנוי 218,904 0.32%
שדרגו את המנוי 114,951 0.17%
שדרגו את המנוי 111,884 0.16%
שדרגו את המנוי 111,837 0.16%
שדרגו את המנוי 102,912 0.15%
שדרגו את המנוי 102,256 0.15%
שדרגו את המנוי 91,058 0.13%
שדרגו את המנוי 81,216 0.12%
שדרגו את המנוי 74,830 0.11%
שדרגו את המנוי 69,269 0.10%
שדרגו את המנוי 51,728 0.08%
שדרגו את המנוי 46,174 0.07%
שדרגו את המנוי 42,547 0.06%
שדרגו את המנוי 32,941 0.05%
שדרגו את המנוי 31,789 0.05%
שדרגו את המנוי 30,601 0.04%
שדרגו את המנוי 29,521 0.04%
שדרגו את המנוי 26,600 0.04%
שדרגו את המנוי 25,885 0.04%
שדרגו את המנוי 19,316 0.03%
שדרגו את המנוי 18,810 0.03%
שדרגו את המנוי 13,153 0.02%
שדרגו את המנוי 12,324 0.02%
שדרגו את המנוי 12,062 0.02%
שדרגו את המנוי 9,346 0.01%
שדרגו את המנוי 8,896 0.01%
שדרגו את המנוי 5,674 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בית ההשקעות מיטב דש הודיע על השקת קרן השתלמות דיגיטלית המאפשרת ללקוח לפתוח קרן השתלמות בתוך דקות ספורות ובכל שעות היממה דרך המחשב או הסלולאר. בשלב הראשון, קרן ההשתלמות הדיגיטלית מיועדת לעצמאיים בעלי עוסק מורשה. #קרן_השתלמות #בית_השקעות #עוסק_מורשה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית