תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מחשוב ישיר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 1,227 1,279 52  4.24%
מגדל 960 967 7  0.73%
הירשמו לצפייה 5,211 5,215 4  0.08%
הירשמו לצפייה 4,235 4,203 -32  -0.76%
הירשמו לצפייה 1,607 1,300 -307  -19.10%
שדרגו את המנוי 1,312 959 -353  -26.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -692

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 198 4,661 4,463  2,254.04%
הפניקס 47,420 47,305 -115  -0.24%
הירשמו לצפייה 212,593 211,398 -1,195  -0.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,463

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,310

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 63
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -692
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,463
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,816 0.43%
פסגות 5,215 0.15%
אנליסט 4,203 0.12%
הירשמו לצפייה 1,300 0.04%
הירשמו לצפייה 1,279 0.04%
הירשמו לצפייה 967 0.03%
שדרגו את המנוי 959 0.03%
שדרגו את המנוי 893 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 379,031 11.05%
ילין לפידות 211,398 6.16%
פסגות 111,574 3.25%
הירשמו לצפייה 47,305 1.38%
הירשמו לצפייה 4,661 0.14%
הירשמו לצפייה 4,093 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית