תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מחשוב ישיר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 4,862 4,852 -10  -0.21%
הראל 1,300 1,287 -13  -1.00%
הירשמו לצפייה 1,351 1,317 -34  -2.52%
הירשמו לצפייה 893 514 -379  -42.44%
הירשמו לצפייה 918 419 -499  -54.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -935

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 211,398 211,879 481  0.23%
הפניקס 47,449 47,448 -1
הירשמו לצפייה 4,661 4,503 -158  -3.39%
הירשמו לצפייה 4,093 2,169 -1,924  -47.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,551 0.39%
פסגות 4,852 0.14%
אנליסט 4,203 0.12%
הירשמו לצפייה 1,317 0.04%
הירשמו לצפייה 1,287 0.04%
הירשמו לצפייה 959 0.03%
שדרגו את המנוי 514 0.01%
שדרגו את המנוי 419 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 377,573 11.00%
ילין לפידות 211,879 6.17%
פסגות 111,574 3.25%
הירשמו לצפייה 47,448 1.38%
הירשמו לצפייה 4,503 0.13%
הירשמו לצפייה 2,169 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית