תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אושן 38,000 98,300 60,300  158.68%
מגדל 248,882 283,064 34,182  13.73%
הירשמו לצפייה 12,965 17,799 4,834  37.28%
הירשמו לצפייה 345 2,759 2,414  699.71%
הירשמו לצפייה 164,620 166,700 2,080  1.26%
שדרגו את המנוי 283,806 284,229 423  0.15%
שדרגו את המנוי 5,463 5,650 187  3.42%
שדרגו את המנוי 4,388 4,235 -153  -3.49%
שדרגו את המנוי 28,965 28,122 -843  -2.91%
שדרגו את המנוי 6,933 3,308 -3,625  -52.29%
שדרגו את המנוי 15,439 11,464 -3,975  -25.75%
שדרגו את המנוי 49,282 44,479 -4,803  -9.75%
שדרגו את המנוי 282,851 276,162 -6,689  -2.36%
שדרגו את המנוי 232,071 220,789 -11,282  -4.86%
שדרגו את המנוי 476,474 457,593 -18,881  -3.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,420

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,251

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 131,425 192,733 61,308  46.65%
אנליסט 307,862 342,538 34,676  11.26%
הירשמו לצפייה 43,845 72,102 28,257  64.45%
הירשמו לצפייה 69,861 95,161 25,300  36.21%
הירשמו לצפייה 4,214 25,532 21,318  505.89%
שדרגו את המנוי 96,502 110,922 14,420  14.94%
שדרגו את המנוי 17,321 31,247 13,926  80.40%
שדרגו את המנוי 52,627 58,018 5,391  10.24%
שדרגו את המנוי 22,767 27,580 4,813  21.14%
שדרגו את המנוי 1,111,610 1,112,850 1,234  0.11%
שדרגו את המנוי 30,389 30,833 444  1.46%
שדרגו את המנוי 25,654 25,893 239  0.93%
שדרגו את המנוי 55,810 55,921 111  0.20%
שדרגו את המנוי 6,282 6,157 -125  -1.99%
שדרגו את המנוי 31,123 30,983 -140  -0.45%
שדרגו את המנוי 15,323 15,051 -272  -1.78%
שדרגו את המנוי 37,464 36,974 -490  -1.31%
שדרגו את המנוי 4,624 3,904 -720  -15.57%
שדרגו את המנוי 70,546 69,706 -840  -1.19%
שדרגו את המנוי 19,170 17,619 -1,551  -8.09%
שדרגו את המנוי 37,039 35,292 -1,747  -4.72%
שדרגו את המנוי 36,458 34,121 -2,337  -6.41%
שדרגו את המנוי 52,753 32,109 -20,644  -39.13%
שדרגו את המנוי 54,196 27,098 -27,098  -50.00%
שדרגו את המנוי 61,338 11,380 -49,958  -81.45%
שדרגו את המנוי 1,651,690 1,584,440 -67,246  -4.07%
שדרגו את המנוי 5,916,670 5,489,800 -426,868  -7.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 211,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -600,036

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,420
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,251
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 211,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -600,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,985,100 3.22%
אלטשולר - שחם 457,593 0.74%
פסגות 284,229 0.46%
הירשמו לצפייה 283,064 0.46%
הירשמו לצפייה 276,162 0.45%
הירשמו לצפייה 220,789 0.36%
שדרגו את המנוי 166,700 0.27%
שדרגו את המנוי 98,300 0.16%
שדרגו את המנוי 57,169 0.09%
שדרגו את המנוי 44,479 0.07%
שדרגו את המנוי 28,122 0.05%
שדרגו את המנוי 17,799 0.03%
שדרגו את המנוי 17,290 0.03%
שדרגו את המנוי 11,464 0.02%
שדרגו את המנוי 5,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,785,569 19.11%
מגדל 5,489,800 8.90%
הראל 1,584,440 2.57%
הירשמו לצפייה 1,397,980 2.27%
הירשמו לצפייה 1,112,850 1.80%
הירשמו לצפייה 342,538 0.56%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 192,733 0.31%
שדרגו את המנוי 131,865 0.21%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 110,922 0.18%
שדרגו את המנוי 95,161 0.15%
שדרגו את המנוי 77,388 0.13%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 72,102 0.12%
שדרגו את המנוי 69,706 0.11%
שדרגו את המנוי 58,018 0.09%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 55,921 0.09%
שדרגו את המנוי 36,974 0.06%
שדרגו את המנוי 35,292 0.06%
שדרגו את המנוי 34,121 0.06%
שדרגו את המנוי 32,109 0.05%
שדרגו את המנוי 31,247 0.05%
שדרגו את המנוי 30,983 0.05%
שדרגו את המנוי 30,833 0.05%
שדרגו את המנוי 27,580 0.04%
שדרגו את המנוי 27,098 0.04%
שדרגו את המנוי 25,893 0.04%
שדרגו את המנוי 25,532 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 17,619 0.03%
שדרגו את המנוי 15,051 0.02%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 11,380 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית