תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 205,397 282,417 77,020  37.50%
אי.בי.אי. 43,473 95,923 52,450  120.65%
הירשמו לצפייה 246,171 284,769 38,598  15.68%
הירשמו לצפייה 176,651 206,973 30,322  17.16%
הירשמו לצפייה 38,096 51,991 13,895  36.47%
שדרגו את המנוי 11,011 17,206 6,195  56.26%
שדרגו את המנוי 33,188 34,636 1,448  4.36%
שדרגו את המנוי 4,596 5,469 873  18.99%
שדרגו את המנוי 1,666 1,515 -151  -9.06%
שדרגו את המנוי 2,984 2,811 -173  -5.80%
שדרגו את המנוי 11,695 9,109 -2,586  -22.11%
שדרגו את המנוי 19,220 8,200 -11,020  -57.34%
שדרגו את המנוי 250,788 230,340 -20,448  -8.15%
שדרגו את המנוי 119,900 79,084 -40,816  -34.04%
שדרגו את המנוי 246,292 199,241 -47,051  -19.10%
שדרגו את המנוי 405,194 138,448 -266,746  -65.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 220,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -388,991

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,584,440 1,589,280 4,843  0.31%
אנליסט 342,538 345,676 3,138  0.92%
הירשמו לצפייה 8,796 10,596 1,800  20.46%
הירשמו לצפייה 1,112,850 1,113,820 971  0.09%
הירשמו לצפייה 1,948 2,726 778  39.94%
שדרגו את המנוי 55,921 56,013 92  0.16%
שדרגו את המנוי 27,580 27,274 -306  -1.11%
שדרגו את המנוי 30,833 29,560 -1,273  -4.13%
שדרגו את המנוי 17,619 15,278 -2,341  -13.29%
שדרגו את המנוי 9,303 6,890 -2,413  -25.94%
שדרגו את המנוי 34,121 31,606 -2,515  -7.37%
שדרגו את המנוי 15,051 11,176 -3,875  -25.75%
שדרגו את המנוי 69,706 65,196 -4,510  -6.47%
שדרגו את המנוי 72,102 67,476 -4,626  -6.42%
שדרגו את המנוי 31,247 26,477 -4,770  -15.27%
שדרגו את המנוי 192,733 187,413 -5,320  -2.76%
שדרגו את המנוי 30,983 24,043 -6,940  -22.40%
שדרגו את המנוי 35,292 27,578 -7,714  -21.86%
שדרגו את המנוי 95,161 84,861 -10,300  -10.82%
שדרגו את המנוי 1,397,980 1,325,400 -72,572  -5.19%
שדרגו את המנוי 5,489,800 5,312,400 -177,398  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -306,873

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 220,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -388,991
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -306,873
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,688,211 2.74%
הראל 284,769 0.46%
פסגות 282,417 0.46%
הירשמו לצפייה 230,340 0.37%
הירשמו לצפייה 206,973 0.34%
הירשמו לצפייה 199,241 0.32%
שדרגו את המנוי 138,448 0.22%
שדרגו את המנוי 95,923 0.16%
שדרגו את המנוי 79,084 0.13%
שדרגו את המנוי 51,991 0.08%
שדרגו את המנוי 34,636 0.06%
שדרגו את המנוי 22,216 0.04%
שדרגו את המנוי 17,206 0.03%
שדרגו את המנוי 9,109 0.01%
שדרגו את המנוי 8,200 0.01%
שדרגו את המנוי 8,135 0.01%
שדרגו את המנוי 7,028 0.01%
שדרגו את המנוי 5,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,515 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,286,370 18.30%
מגדל 5,312,400 8.61%
הראל 1,589,280 2.58%
הירשמו לצפייה 1,325,400 2.15%
הירשמו לצפייה 1,113,820 1.81%
הירשמו לצפייה 345,676 0.56%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 187,413 0.30%
שדרגו את המנוי 131,865 0.21%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 110,922 0.18%
שדרגו את המנוי 84,861 0.14%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 67,476 0.11%
שדרגו את המנוי 65,196 0.11%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 56,013 0.09%
שדרגו את המנוי 32,109 0.05%
שדרגו את המנוי 31,606 0.05%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,578 0.04%
שדרגו את המנוי 27,274 0.04%
שדרגו את המנוי 27,098 0.04%
שדרגו את המנוי 26,477 0.04%
שדרגו את המנוי 25,893 0.04%
שדרגו את המנוי 24,043 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 15,278 0.02%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 11,176 0.02%
שדרגו את המנוי 10,596 0.02%
שדרגו את המנוי 6,890 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 0.01%
שדרגו את המנוי 6,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית