תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אי.בי.אי. 108,111 125,167 17,056  15.78%
מיטב דש 191,519 198,546 7,027  3.67%
הירשמו לצפייה 39,813 42,741 2,928  7.35%
הירשמו לצפייה 6,347 6,751 404  6.37%
הירשמו לצפייה 16,004 16,340 336  2.10%
שדרגו את המנוי 291,899 291,948 49  0.02%
שדרגו את המנוי 73,839 73,885 46  0.06%
שדרגו את המנוי 1,447 1,143 -304  -21.01%
שדרגו את המנוי 10,000 8,264 -1,736  -17.36%
שדרגו את המנוי 285,867 282,000 -3,867  -1.35%
שדרגו את המנוי 4,934 150 -4,784  -96.96%
שדרגו את המנוי 18,868 13,755 -5,113  -27.10%
שדרגו את המנוי 212,700 206,700 -6,000  -2.82%
שדרגו את המנוי 99,701 86,621 -13,080  -13.12%
שדרגו את המנוי 47,470 25,680 -21,790  -45.90%
שדרגו את המנוי 193,499 115,574 -77,925  -40.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,846

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,599

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 1,589,280 1,664,570 75,290  4.74%
מגדל 5,312,400 5,355,530 43,130  0.81%
הירשמו לצפייה 246,359 279,699 33,340  13.53%
הירשמו לצפייה 2,726 10,488 7,762  284.74%
הירשמו לצפייה 131,865 138,215 6,350  4.82%
שדרגו את המנוי 345,676 347,839 2,163  0.63%
שדרגו את המנוי 11,176 11,279 103  0.92%
שדרגו את המנוי 1,325,400 1,325,410 10
שדרגו את המנוי 65,196 64,477 -719  -1.10%
שדרגו את המנוי 5,015 4,236 -779  -15.53%
שדרגו את המנוי 31,606 30,472 -1,134  -3.59%
שדרגו את המנוי 36,974 33,328 -3,646  -9.86%
שדרגו את המנוי 84,861 79,446 -5,415  -6.38%
שדרגו את המנוי 56,013 50,225 -5,788  -10.33%
שדרגו את המנוי 27,274 19,000 -8,274  -30.34%
שדרגו את המנוי 26,477 15,189 -11,288  -42.63%
שדרגו את המנוי 67,476 39,789 -27,687  -41.03%
שדרגו את המנוי 1,113,820 1,083,280 -30,540  -2.74%
שדרגו את המנוי 275,221 85,155 -190,066  -69.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 168,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -285,336

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,846
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -134,599
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 168,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -285,336
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,525,963 2.47%
הראל 291,948 0.47%
פסגות 282,000 0.46%
הירשמו לצפייה 206,700 0.34%
הירשמו לצפייה 198,546 0.32%
הירשמו לצפייה 125,167 0.20%
שדרגו את המנוי 115,574 0.19%
שדרגו את המנוי 86,621 0.14%
שדרגו את המנוי 73,885 0.12%
שדרגו את המנוי 42,741 0.07%
שדרגו את המנוי 25,680 0.04%
שדרגו את המנוי 16,340 0.03%
שדרגו את המנוי 13,755 0.02%
שדרגו את המנוי 11,179 0.02%
שדרגו את המנוי 8,900 0.01%
שדרגו את המנוי 8,264 0.01%
שדרגו את המנוי 7,228 0.01%
שדרגו את המנוי 6,751 0.01%
שדרגו את המנוי 3,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,256,826 18.25%
מגדל 5,355,530 8.68%
הראל 1,664,570 2.70%
הירשמו לצפייה 1,325,410 2.15%
הירשמו לצפייה 1,083,280 1.76%
הירשמו לצפייה 347,839 0.56%
שדרגו את המנוי 279,699 0.45%
שדרגו את המנוי 138,215 0.22%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 110,922 0.18%
שדרגו את המנוי 85,155 0.14%
שדרגו את המנוי 79,446 0.13%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 64,477 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 50,225 0.08%
שדרגו את המנוי 39,789 0.06%
שדרגו את המנוי 33,328 0.05%
שדרגו את המנוי 32,109 0.05%
שדרגו את המנוי 30,472 0.05%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,578 0.04%
שדרגו את המנוי 27,098 0.04%
שדרגו את המנוי 25,893 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 19,000 0.03%
שדרגו את המנוי 15,278 0.02%
שדרגו את המנוי 15,189 0.02%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 11,690 0.02%
שדרגו את המנוי 11,279 0.02%
שדרגו את המנוי 10,596 0.02%
שדרגו את המנוי 10,488 0.02%
שדרגו את המנוי 6,890 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 0.01%
שדרגו את המנוי 6,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית