תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 416,184 433,376 17,192  4.13%
הראל 224,275 237,273 12,998  5.80%
הירשמו לצפייה 24,673 35,468 10,795  43.75%
הירשמו לצפייה 103,200 112,800 9,600  9.30%
הירשמו לצפייה 7,906 16,312 8,406  106.32%
שדרגו את המנוי 5,457 7,028 1,571  28.79%
שדרגו את המנוי 29,917 31,013 1,096  3.66%
שדרגו את המנוי 166,700 167,200 500  0.30%
שדרגו את המנוי 2,712 2,984 272  10.03%
שדרגו את המנוי 4,365 4,524 159  3.64%
שדרגו את המנוי 1,566 1,666 100  6.39%
שדרגו את המנוי 43,667 42,233 -1,434  -3.28%
שדרגו את המנוי 253,176 251,609 -1,567  -0.62%
שדרגו את המנוי 4,352 1,206 -3,146  -72.29%
שדרגו את המנוי 22,735 19,474 -3,261  -14.34%
שדרגו את המנוי 30,010 26,010 -4,000  -13.33%
שדרגו את המנוי 269,358 241,898 -27,460  -10.19%
שדרגו את המנוי 236,929 208,618 -28,311  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,689

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,179

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 131,425 192,733 61,308  46.65%
אנליסט 307,862 342,538 34,676  11.26%
הירשמו לצפייה 43,845 72,102 28,257  64.45%
הירשמו לצפייה 69,861 95,161 25,300  36.21%
הירשמו לצפייה 4,214 25,532 21,318  505.89%
שדרגו את המנוי 96,502 110,922 14,420  14.94%
שדרגו את המנוי 17,321 31,247 13,926  80.40%
שדרגו את המנוי 52,627 58,018 5,391  10.24%
שדרגו את המנוי 22,767 27,580 4,813  21.14%
שדרגו את המנוי 1,111,610 1,112,850 1,234  0.11%
שדרגו את המנוי 30,389 30,833 444  1.46%
שדרגו את המנוי 25,654 25,893 239  0.93%
שדרגו את המנוי 55,810 55,921 111  0.20%
שדרגו את המנוי 6,282 6,157 -125  -1.99%
שדרגו את המנוי 31,123 30,983 -140  -0.45%
שדרגו את המנוי 15,323 15,051 -272  -1.78%
שדרגו את המנוי 37,464 36,974 -490  -1.31%
שדרגו את המנוי 4,624 3,904 -720  -15.57%
שדרגו את המנוי 70,546 69,706 -840  -1.19%
שדרגו את המנוי 19,170 17,619 -1,551  -8.09%
שדרגו את המנוי 37,039 35,292 -1,747  -4.72%
שדרגו את המנוי 36,458 34,121 -2,337  -6.41%
שדרגו את המנוי 52,753 32,109 -20,644  -39.13%
שדרגו את המנוי 54,196 27,098 -27,098  -50.00%
שדרגו את המנוי 61,338 11,380 -49,958  -81.45%
שדרגו את המנוי 1,651,690 1,584,440 -67,246  -4.07%
שדרגו את המנוי 5,916,670 5,489,800 -426,868  -7.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 211,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -600,036

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,689
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,179
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 211,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -600,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,859,388 3.01%
אלטשולר - שחם 433,376 0.70%
מיטב דש 251,609 0.41%
הירשמו לצפייה 241,898 0.39%
הירשמו לצפייה 237,273 0.38%
הירשמו לצפייה 208,618 0.34%
שדרגו את המנוי 167,200 0.27%
שדרגו את המנוי 112,800 0.18%
שדרגו את המנוי 42,233 0.07%
שדרגו את המנוי 35,468 0.06%
שדרגו את המנוי 31,013 0.05%
שדרגו את המנוי 26,010 0.04%
שדרגו את המנוי 19,474 0.03%
שדרגו את המנוי 16,312 0.03%
שדרגו את המנוי 10,199 0.02%
שדרגו את המנוי 8,497 0.01%
שדרגו את המנוי 7,028 0.01%
שדרגו את המנוי 4,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,206 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,785,569 19.11%
מגדל 5,489,800 8.90%
הראל 1,584,440 2.57%
הירשמו לצפייה 1,397,980 2.27%
הירשמו לצפייה 1,112,850 1.80%
הירשמו לצפייה 342,538 0.56%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 192,733 0.31%
שדרגו את המנוי 131,865 0.21%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 110,922 0.18%
שדרגו את המנוי 95,161 0.15%
שדרגו את המנוי 77,388 0.13%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 72,102 0.12%
שדרגו את המנוי 69,706 0.11%
שדרגו את המנוי 58,018 0.09%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 55,921 0.09%
שדרגו את המנוי 36,974 0.06%
שדרגו את המנוי 35,292 0.06%
שדרגו את המנוי 34,121 0.06%
שדרגו את המנוי 32,109 0.05%
שדרגו את המנוי 31,247 0.05%
שדרגו את המנוי 30,983 0.05%
שדרגו את המנוי 30,833 0.05%
שדרגו את המנוי 27,580 0.04%
שדרגו את המנוי 27,098 0.04%
שדרגו את המנוי 25,893 0.04%
שדרגו את המנוי 25,532 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 17,619 0.03%
שדרגו את המנוי 15,051 0.02%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 11,380 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית