תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 154,442 230,213 75,771  49.06%
מגדל 188,466 259,273 70,807  37.57%
הירשמו לצפייה 12,375 28,907 16,532  133.59%
הירשמו לצפייה 52,830 56,580 3,750  7.10%
הירשמו לצפייה 479,932 482,885 2,953  0.62%
שדרגו את המנוי 6,331 8,613 2,282  36.04%
שדרגו את המנוי 162,500 163,450 950  0.58%
שדרגו את המנוי 3,683 4,573 890  24.17%
שדרגו את המנוי 50,898 51,631 733  1.44%
שדרגו את המנוי 13,807 14,176 369  2.67%
שדרגו את המנוי 1,777 1,853 76  4.28%
שדרגו את המנוי 4,325 4,388 63  1.46%
שדרגו את המנוי 293,514 292,891 -623  -0.21%
שדרגו את המנוי 16,695 15,439 -1,256  -7.52%
שדרגו את המנוי 290,393 287,418 -2,975  -1.02%
שדרגו את המנוי 20,819 17,156 -3,663  -17.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 175,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,517

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רעות 13,062 52,753 39,691  303.87%
אנליסט 277,120 307,862 30,742  11.09%
הירשמו לצפייה 117,506 131,865 14,359  12.22%
הירשמו לצפייה 18,782 30,389 11,607  61.80%
הירשמו לצפייה 1,102,580 1,111,610 9,037  0.82%
שדרגו את המנוי 35,047 36,458 1,411  4.03%
שדרגו את המנוי 43,975 43,845 -130  -0.30%
שדרגו את המנוי 1,926 1,667 -259  -13.45%
שדרגו את המנוי 132,068 131,425 -643  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,652,440 1,651,690 -751  -0.05%
שדרגו את המנוי 73,137 70,546 -2,591  -3.54%
שדרגו את המנוי 31,767 22,767 -9,000  -28.33%
שדרגו את המנוי 33,112 19,610 -13,502  -40.78%
שדרגו את המנוי 91,388 77,388 -14,000  -15.32%
שדרגו את המנוי 21,527 4,214 -17,313  -80.42%
שדרגו את המנוי 93,098 72,498 -20,600  -22.13%
שדרגו את המנוי 217,046 121,528 -95,518  -44.01%
שדרגו את המנוי 6,018,360 5,916,670 -101,693  -1.69%
שדרגו את המנוי 1,525,320 1,397,980 -127,339  -8.35%
שדרגו את המנוי 231,865 52,627 -179,238  -77.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 106,847

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -582,577

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 175,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,517
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 106,847
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -582,577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,924,523 3.14%
אלטשולר - שחם 482,885 0.79%
מיטב דש 292,891 0.48%
הירשמו לצפייה 287,418 0.47%
הירשמו לצפייה 259,273 0.42%
הירשמו לצפייה 230,213 0.38%
שדרגו את המנוי 163,450 0.27%
שדרגו את המנוי 56,580 0.09%
שדרגו את המנוי 51,631 0.08%
שדרגו את המנוי 28,907 0.05%
שדרגו את המנוי 17,156 0.03%
שדרגו את המנוי 15,439 0.03%
שדרגו את המנוי 14,176 0.02%
שדרגו את המנוי 8,613 0.01%
שדרגו את המנוי 4,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,189,929 19.89%
מגדל 5,916,670 9.66%
הראל 1,651,690 2.70%
הירשמו לצפייה 1,397,980 2.28%
הירשמו לצפייה 1,111,610 1.81%
הירשמו לצפייה 307,862 0.50%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 131,865 0.22%
שדרגו את המנוי 131,425 0.21%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 96,502 0.16%
שדרגו את המנוי 77,388 0.13%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 70,546 0.12%
שדרגו את המנוי 69,861 0.11%
שדרגו את המנוי 61,338 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 55,810 0.09%
שדרגו את המנוי 54,196 0.09%
שדרגו את המנוי 52,753 0.09%
שדרגו את המנוי 52,627 0.09%
שדרגו את המנוי 43,845 0.07%
שדרגו את המנוי 37,464 0.06%
שדרגו את המנוי 37,039 0.06%
שדרגו את המנוי 36,458 0.06%
שדרגו את המנוי 31,123 0.05%
שדרגו את המנוי 30,389 0.05%
שדרגו את המנוי 25,654 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 22,767 0.04%
שדרגו את המנוי 19,610 0.03%
שדרגו את המנוי 19,170 0.03%
שדרגו את המנוי 17,321 0.03%
שדרגו את המנוי 15,323 0.03%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,282 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית