תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזור רובוטיקה

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 31,752 45,492 13,740  43.27%
איילון 140,665 150,750 10,085  7.17%
הירשמו לצפייה 30,494 40,520 10,026  32.88%
הירשמו לצפייה 6,412 15,085 8,673  135.26%
הירשמו לצפייה 154,062 160,850 6,788  4.41%
שדרגו את המנוי 166,578 171,604 5,026  3.02%
שדרגו את המנוי 55,013 57,368 2,355  4.28%
שדרגו את המנוי 8,873 10,591 1,718  19.36%
שדרגו את המנוי 6,191 6,572 381  6.15%
שדרגו את המנוי 3,620 3,943 323  8.92%
שדרגו את המנוי 3,373 3,518 145  4.30%
שדרגו את המנוי 760 900 140  18.42%
שדרגו את המנוי 90 190 100  111.11%
שדרגו את המנוי 4,840 4,559 -281  -5.81%
שדרגו את המנוי 35,683 34,800 -883  -2.47%
שדרגו את המנוי 1,171 16 -1,155  -98.63%
שדרגו את המנוי 48,018 40,968 -7,050  -14.68%
שדרגו את המנוי 112,764 87,099 -25,665  -22.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,034

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 137,756 147,479 9,723  7.06%
אינפיניטי 1,705 6,455 4,750  278.59%
הירשמו לצפייה 4,428 4,715 287  6.48%
הירשמו לצפייה 3,741 3,976 235  6.28%
הירשמו לצפייה 773,939 774,034 95  0.01%
שדרגו את המנוי 34,273 33,058 -1,215  -3.55%
שדרגו את המנוי 11,730 7,500 -4,230  -36.06%
שדרגו את המנוי 15,120 8,847 -6,273  -41.49%
שדרגו את המנוי 51,492 31,082 -20,410  -39.64%
שדרגו את המנוי 2,455,900 2,303,170 -152,732  -6.22%
שדרגו את המנוי 2,698,900 1,690,260 -1,008,640  -37.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,090

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,193,500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,090
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,193,500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,034,382 2.02%
אלטשולר - שחם 193,691 0.38%
מגדל 171,604 0.34%
הירשמו לצפייה 160,850 0.31%
הירשמו לצפייה 150,750 0.29%
הירשמו לצפייה 87,099 0.17%
שדרגו את המנוי 57,368 0.11%
שדרגו את המנוי 45,492 0.09%
שדרגו את המנוי 40,968 0.08%
שדרגו את המנוי 40,520 0.08%
שדרגו את המנוי 34,800 0.07%
שדרגו את המנוי 15,085 0.03%
שדרגו את המנוי 10,591 0.02%
שדרגו את המנוי 6,572 0.01%
שדרגו את המנוי 4,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,160,442 10.08%
מגדל 2,357,290 4.61%
מנורה 1,690,260 3.30%
הירשמו לצפייה 774,034 1.51%
הירשמו לצפייה 147,479 0.29%
הירשמו לצפייה 33,058 0.06%
שדרגו את המנוי 31,082 0.06%
שדרגו את המנוי 28,092 0.05%
שדרגו את המנוי 24,035 0.05%
שדרגו את המנוי 12,703 0.02%
שדרגו את המנוי 9,754 0.02%
שדרגו את המנוי 9,554 0.02%
שדרגו את המנוי 8,847 0.02%
שדרגו את המנוי 8,723 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 0.01%
שדרגו את המנוי 6,455 0.01%
שדרגו את המנוי 4,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,885 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה בניהולו של אורי הדומי דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל; ההפסד עמד על כ-3.7 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים #אורי_הדומי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה דיווחה על קבלת הזמנות לרכישת שלוש מערכות Renaissance באסיה: שתי מערכות בסין ומערכת נוספות בטיוואן. #מכשור_רפואי #אסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר אינסיידר
  לפני 3 שנים
  אורקל הגדילה את השקעתה בחברת המכשור הרפואי מזור רובוטיקה בכ-12% והיא כעת מחזיקה ב-4.25 מיליון מניות. #בעלי_עניין #אורקל #מכשור_רפואי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור רובוטיקה הודיעה היום על מכירת מערכת Renaissance לאחת מרשתות הבריאות הקתוליות הגדולות בארה"ב. מזור אף חתמה על הסכם עם רשת בריאות זו להקמה ומיסוד של תשתית למכירת מערכות נוספות ומוצרים מתכלים ברשת. #מכשור_רפואי #ארה"ב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזור פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-6.1 מיליון דולר, לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013; ההפסד במהלך התקופה המדווחת עמד על 3.9 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון שהסתיים בספטמבר 2014 ההפסד הסתכם ב-3.5 מיליון דולר. #דוחות_כספיים #מכשור_רפואי
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית