תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מודיעין יהש

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
תלתן 164,573 257,356 92,783  56.38%
אלומות - ספרינט 30,685 42,771 12,086  39.39%
הירשמו לצפייה 15,400 15,300 -100  -0.65%
הירשמו לצפייה 6,844 6,029 -815  -11.91%
הירשמו לצפייה 24,736 23,000 -1,736  -7.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,869

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,651

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,869
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 384,633 4.39%
תלתן 257,356 2.94%
אלומות - ספרינט 42,771 0.49%
הירשמו לצפייה 23,000 0.26%
הירשמו לצפייה 20,000 0.23%
הירשמו לצפייה 15,300 0.17%
שדרגו את המנוי 14,871 0.17%
שדרגו את המנוי 6,029 0.07%
שדרגו את המנוי 5,306 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 553 0.01%
הפניקס 398 < 0.01%
מיטב דש 155 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית