תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מדטכניקה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורסט 86,112 92,399 6,287  7.30%
דולפין 44,464 44,981 517  1.16%
הירשמו לצפייה 72,858 72,875 17  0.02%
הירשמו לצפייה 6,126 5,871 -255  -4.16%
הירשמו לצפייה 237,512 224,506 -13,006  -5.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,821

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,261

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 14,672 95,464 80,792  550.65%
הכשרה ביטוח 57,712 64,087 6,375  11.05%
הירשמו לצפייה 398,403 399,620 1,217  0.31%
הירשמו לצפייה 17,527 16,393 -1,134  -6.47%
הירשמו לצפייה 1,174,840 1,171,990 -2,844  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 88,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,978

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,821
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,261
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 88,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 554,199 3.85%
מיטב דש 224,506 1.56%
פורסט 92,399 0.64%
הירשמו לצפייה 87,955 0.61%
הירשמו לצפייה 72,875 0.51%
הירשמו לצפייה 44,981 0.31%
שדרגו את המנוי 25,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,871 0.04%
שדרגו את המנוי 612 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,959,550 27.51%
מגדל 1,212,490 8.42%
הפניקס 1,171,990 8.14%
הירשמו לצפייה 809,266 5.62%
הירשמו לצפייה 399,620 2.78%
הירשמו לצפייה 140,155 0.97%
שדרגו את המנוי 95,464 0.66%
שדרגו את המנוי 64,087 0.45%
שדרגו את המנוי 21,476 0.15%
שדרגו את המנוי 17,258 0.12%
שדרגו את המנוי 16,393 0.11%
שדרגו את המנוי 11,351 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית