תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מדטכניקה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 4,377 8,277 3,900  89.10%
דולפין 42,786 43,248 462  1.08%
הירשמו לצפייה 73,043 72,996 -47  -0.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,362

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,099,770 1,174,840 75,068  6.83%
קחצ"ק חברת ניהול 17,751 17,527 -224  -1.26%
הירשמו לצפייה 16,030 14,672 -1,358  -8.47%
הירשמו לצפייה 415,604 398,403 -17,201  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,068

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,783

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,362
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,068
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 561,545 3.90%
מיטב דש 237,957 1.65%
אלטשולר - שחם 87,955 0.61%
הירשמו לצפייה 86,112 0.60%
הירשמו לצפייה 72,996 0.51%
הירשמו לצפייה 43,248 0.30%
שדרגו את המנוי 25,000 0.17%
שדרגו את המנוי 8,277 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,859,469 26.81%
מגדל 1,212,490 8.42%
הפניקס 1,174,840 8.16%
הירשמו לצפייה 809,266 5.62%
הירשמו לצפייה 398,403 2.77%
הירשמו לצפייה 140,155 0.97%
שדרגו את המנוי 57,712 0.40%
שדרגו את המנוי 17,527 0.12%
שדרגו את המנוי 17,258 0.12%
שדרגו את המנוי 14,672 0.10%
שדרגו את המנוי 11,351 0.08%
שדרגו את המנוי 5,795 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית