תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מדטכניקה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 24,000 25,000 1,000  4.17%
דולפין 40,305 41,089 784  1.95%
הירשמו לצפייה 73,021 73,043 22  0.03%
הירשמו לצפייה 5,591 4,859 -732  -13.09%
הירשמו לצפייה 15,071 14,000 -1,071  -7.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,806

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,803

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,099,770 1,174,840 75,068  6.83%
קחצ"ק חברת ניהול 17,751 17,527 -224  -1.26%
הירשמו לצפייה 16,030 14,672 -1,358  -8.47%
הירשמו לצפייה 415,604 398,403 -17,201  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,068

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,783

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,806
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,068
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 568,266 3.95%
מיטב דש 239,157 1.66%
אלטשולר - שחם 87,955 0.61%
הירשמו לצפייה 83,163 0.58%
הירשמו לצפייה 73,043 0.51%
הירשמו לצפייה 41,089 0.29%
שדרגו את המנוי 25,000 0.17%
שדרגו את המנוי 14,000 0.10%
שדרגו את המנוי 4,859 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,859,469 26.81%
מגדל 1,212,490 8.42%
הפניקס 1,174,840 8.16%
הירשמו לצפייה 809,266 5.62%
הירשמו לצפייה 398,403 2.77%
הירשמו לצפייה 140,155 0.97%
שדרגו את המנוי 57,712 0.40%
שדרגו את המנוי 17,527 0.12%
שדרגו את המנוי 17,258 0.12%
שדרגו את המנוי 14,672 0.10%
שדרגו את המנוי 11,351 0.08%
שדרגו את המנוי 5,795 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית