תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מדטכניקה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 71,201 72,799 1,598  2.24%
דולפין 33,199 33,888 689  2.08%
הירשמו לצפייה 7,863 5,629 -2,234  -28.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,287

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,234

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 1,099,590 1,099,770 177  0.02%
הראל 415,553 415,604 51  0.01%
הירשמו לצפייה 809,578 809,266 -312  -0.04%
הירשמו לצפייה 18,403 17,751 -652  -3.54%
הירשמו לצפייה 20,242 16,030 -4,212  -20.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,176

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,287
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,234
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 228
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,176
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 537,662 3.74%
מיטב דש 239,157 1.66%
אלטשולר - שחם 87,955 0.61%
הירשמו לצפייה 83,163 0.58%
הירשמו לצפייה 72,799 0.51%
הירשמו לצפייה 33,888 0.24%
שדרגו את המנוי 15,071 0.10%
שדרגו את המנוי 5,629 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,892,683 27.04%
מגדל 1,212,490 8.42%
הפניקס 1,099,770 7.64%
הירשמו לצפייה 809,266 5.62%
הירשמו לצפייה 415,604 2.89%
הירשמו לצפייה 140,155 0.97%
שדרגו את המנוי 57,712 0.40%
שדרגו את המנוי 56,620 0.39%
שדרגו את המנוי 20,270 0.14%
שדרגו את המנוי 17,751 0.12%
שדרגו את המנוי 17,258 0.12%
שדרגו את המנוי 16,030 0.11%
שדרגו את המנוי 11,351 0.08%
שדרגו את המנוי 9,991 0.07%
שדרגו את המנוי 5,795 0.04%
שדרגו את המנוי 2,620 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית