תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מדטכניקה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 92,399 92,656 257  0.28%
אפסילון 2,732 2,933 201  7.36%
הירשמו לצפייה 46,947 46,937 -10  -0.02%
הירשמו לצפייה 72,650 72,610 -40  -0.06%
הירשמו לצפייה 219,630 219,565 -65  -0.03%
שדרגו את המנוי 5,572 3,950 -1,622  -29.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 458

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,737

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 399,620 416,405 16,785  4.20%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 21,476 22,380 904  4.21%
הירשמו לצפייה 64,087 64,104 17  0.03%
הירשמו לצפייה 16,393 16,212 -181  -1.10%
הירשמו לצפייה 95,464 90,339 -5,125  -5.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,306

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 458
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,737
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,306
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 551,601 3.83%
מיטב דש 219,565 1.53%
פורסט 92,656 0.64%
הירשמו לצפייה 87,955 0.61%
הירשמו לצפייה 72,610 0.50%
הירשמו לצפייה 46,937 0.33%
שדרגו את המנוי 24,995 0.17%
שדרגו את המנוי 3,950 0.03%
שדרגו את המנוי 2,933 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,998,295 27.78%
מגדל 1,212,490 8.42%
הפניקס 1,175,550 8.17%
הירשמו לצפייה 832,051 5.78%
הירשמו לצפייה 416,405 2.89%
הירשמו לצפייה 140,155 0.97%
שדרגו את המנוי 90,339 0.63%
שדרגו את המנוי 64,104 0.45%
שדרגו את המנוי 22,380 0.16%
שדרגו את המנוי 17,258 0.12%
שדרגו את המנוי 16,212 0.11%
שדרגו את המנוי 11,351 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית