תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מג'יק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 275,813 334,705 58,892  21.35%
הראל 145,988 186,085 40,097  27.47%
הירשמו לצפייה 90,520 103,310 12,790  14.13%
הירשמו לצפייה 18,393 18,773 380  2.07%
הירשמו לצפייה 1,795,070 1,794,630 -446  -0.02%
שדרגו את המנוי 849 1 -848  -99.88%
שדרגו את המנוי 58,045 56,745 -1,300  -2.24%
שדרגו את המנוי 5,739 4,000 -1,739  -30.30%
שדרגו את המנוי 51,272 49,102 -2,170  -4.23%
שדרגו את המנוי 28,478 25,736 -2,742  -9.63%
שדרגו את המנוי 36,413 32,642 -3,771  -10.36%
שדרגו את המנוי 132,616 95,492 -37,124  -27.99%
שדרגו את המנוי 609,790 568,751 -41,039  -6.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 112,159

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,179

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 3,009,270 3,734,740 725,476  24.11%
כלל 3,640,630 3,893,530 252,904  6.95%
הירשמו לצפייה 52,678 188,479 135,801  257.79%
הירשמו לצפייה 134,374 155,460 21,086  15.69%
הירשמו לצפייה 87,481 88,690 1,209  1.38%
שדרגו את המנוי 194,901 195,901 1,000  0.51%
שדרגו את המנוי 4,765 5,623 858  18.01%
שדרגו את המנוי 7,382 7,723 341  4.62%
שדרגו את המנוי 36,140 30,134 -6,006  -16.62%
שדרגו את המנוי 13,992 7,944 -6,048  -43.22%
שדרגו את המנוי 127,947 118,033 -9,914  -7.75%
שדרגו את המנוי 1,321,410 1,309,330 -12,078  -0.91%
שדרגו את המנוי 1,055,000 1,041,500 -13,500  -1.28%
שדרגו את המנוי 371,657 346,180 -25,477  -6.85%
שדרגו את המנוי 975,348 554,792 -420,556  -43.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,138,675

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -493,579

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 112,159
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -91,179
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,138,675
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -493,579
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,350,119 7.53%
ילין לפידות 1,794,630 4.03%
מיטב דש 568,751 1.28%
הירשמו לצפייה 334,705 0.75%
הירשמו לצפייה 186,085 0.42%
הירשמו לצפייה 103,310 0.23%
שדרגו את המנוי 95,492 0.21%
שדרגו את המנוי 56,745 0.13%
שדרגו את המנוי 49,102 0.11%
שדרגו את המנוי 32,642 0.07%
שדרגו את המנוי 29,115 0.07%
שדרגו את המנוי 27,000 0.06%
שדרגו את המנוי 25,736 0.06%
שדרגו את המנוי 23,201 0.05%
שדרגו את המנוי 18,773 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,115,334 27.23%
כלל 3,893,530 8.75%
הראל 3,734,740 8.39%
הירשמו לצפייה 1,309,330 2.94%
הירשמו לצפייה 1,041,500 2.34%
הירשמו לצפייה 554,792 1.25%
שדרגו את המנוי 346,180 0.78%
שדרגו את המנוי 195,901 0.44%
שדרגו את המנוי 188,479 0.42%
שדרגו את המנוי 155,460 0.35%
שדרגו את המנוי 118,033 0.27%
שדרגו את המנוי 99,783 0.22%
שדרגו את המנוי 88,690 0.20%
שדרגו את המנוי 65,281 0.15%
שדרגו את המנוי 45,605 0.10%
שדרגו את המנוי 37,949 0.09%
שדרגו את המנוי 30,134 0.07%
שדרגו את המנוי 22,755 0.05%
שדרגו את המנוי 22,164 0.05%
שדרגו את המנוי 17,376 0.04%
שדרגו את המנוי 16,918 0.04%
שדרגו את המנוי 15,503 0.03%
שדרגו את המנוי 15,226 0.03%
שדרגו את המנוי 12,598 0.03%
שדרגו את המנוי 11,306 0.03%
שדרגו את המנוי 11,066 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,944 0.02%
שדרגו את המנוי 7,723 0.02%
שדרגו את המנוי 6,685 0.02%
שדרגו את המנוי 5,781 0.01%
שדרגו את המנוי 5,623 0.01%
שדרגו את המנוי 5,236 0.01%
שדרגו את המנוי 4,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית