תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 1,300,220 1,304,650 4,422  0.34%
מגדל 93,375 97,532 4,157  4.45%
הירשמו לצפייה 15,166 17,784 2,618  17.26%
הירשמו לצפייה 100 400 300  300.00%
הירשמו לצפייה 900 1,080 180  20.00%
שדרגו את המנוי 3,969 4,063 94  2.37%
שדרגו את המנוי 8,981 8,926 -55  -0.61%
שדרגו את המנוי 61,599 61,264 -335  -0.54%
שדרגו את המנוי 14,351 13,831 -520  -3.62%
שדרגו את המנוי 12,900 12,129 -771  -5.98%
שדרגו את המנוי 23,500 22,000 -1,500  -6.38%
שדרגו את המנוי 25,118 23,236 -1,882  -7.49%
שדרגו את המנוי 29,914 24,379 -5,535  -18.50%
שדרגו את המנוי 116,698 107,175 -9,523  -8.16%
שדרגו את המנוי 354,151 336,851 -17,300  -4.88%
שדרגו את המנוי 303,941 285,819 -18,122  -5.96%
שדרגו את המנוי 421,057 400,727 -20,330  -4.83%
שדרגו את המנוי 274,193 248,653 -25,540  -9.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,413

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 3,614,960 4,475,040 860,087  23.79%
הפניקס 628,954 929,409 300,455  47.77%
הירשמו לצפייה 1,674,080 1,843,650 169,570  10.13%
הירשמו לצפייה 9,356 165,294 155,938  1,666.72%
הירשמו לצפייה 175,150 245,038 69,888  39.90%
שדרגו את המנוי 200,625 254,395 53,770  26.80%
שדרגו את המנוי 143,278 168,493 25,215  17.60%
שדרגו את המנוי 76,436 94,384 17,948  23.48%
שדרגו את המנוי 20,679 30,589 9,910  47.92%
שדרגו את המנוי 6,100 13,100 7,000  114.75%
שדרגו את המנוי 3,423 7,443 4,020  117.44%
שדרגו את המנוי 74,887 76,721 1,834  2.45%
שדרגו את המנוי 109,552 108,336 -1,216  -1.11%
שדרגו את המנוי 2,108,750 2,071,560 -37,195  -1.76%
שדרגו את המנוי 1,651,630 1,463,680 -187,949  -11.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,675,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -226,360

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -101,413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,675,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -226,360
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,979,727 9.79%
ילין לפידות 1,304,650 4.29%
פסגות 400,727 1.32%
הירשמו לצפייה 336,851 1.11%
הירשמו לצפייה 285,819 0.94%
הירשמו לצפייה 248,653 0.82%
שדרגו את המנוי 107,175 0.35%
שדרגו את המנוי 97,532 0.32%
שדרגו את המנוי 61,264 0.20%
שדרגו את המנוי 24,379 0.08%
שדרגו את המנוי 23,236 0.08%
שדרגו את המנוי 22,000 0.07%
שדרגו את המנוי 17,784 0.06%
שדרגו את המנוי 13,831 0.05%
שדרגו את המנוי 12,129 0.04%
שדרגו את המנוי 8,926 0.03%
שדרגו את המנוי 4,334 0.01%
שדרגו את המנוי 4,063 0.01%
שדרגו את המנוי 2,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -184 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,116,325 43.10%
כלל 4,475,040 14.70%
מיטב דש 2,071,560 6.81%
הירשמו לצפייה 1,843,650 6.06%
הירשמו לצפייה 1,463,680 4.81%
הירשמו לצפייה 929,409 3.05%
שדרגו את המנוי 742,657 2.44%
שדרגו את המנוי 300,812 0.99%
שדרגו את המנוי 254,395 0.84%
שדרגו את המנוי 245,038 0.81%
שדרגו את המנוי 168,493 0.55%
שדרגו את המנוי 165,294 0.54%
שדרגו את המנוי 108,336 0.36%
שדרגו את המנוי 94,384 0.31%
שדרגו את המנוי 91,996 0.30%
שדרגו את המנוי 76,721 0.25%
שדרגו את המנוי 30,589 0.10%
שדרגו את המנוי 17,199 0.06%
שדרגו את המנוי 13,100 0.04%
שדרגו את המנוי 8,415 0.03%
שדרגו את המנוי 7,443 0.02%
שדרגו את המנוי 7,110 0.02%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית