תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 86,435 210,963 124,528  144.07%
הראל 83,667 120,400 36,733  43.90%
הירשמו לצפייה 9,761 20,767 11,006  112.75%
הירשמו לצפייה 17,000 26,000 9,000  52.94%
הירשמו לצפייה 5,813 7,423 1,610  27.70%
שדרגו את המנוי 23,069 24,556 1,487  6.45%
שדרגו את המנוי 7,198 7,882 684  9.50%
שדרגו את המנוי 16,591 16,912 321  1.93%
שדרגו את המנוי 360 650 290  80.56%
שדרגו את המנוי 400 500 100  25.00%
שדרגו את המנוי 30,272 30,358 86  0.28%
שדרגו את המנוי 150 50 -100  -66.67%
שדרגו את המנוי 7,690 6,850 -840  -10.92%
שדרגו את המנוי 242,222 240,722 -1,500  -0.62%
שדרגו את המנוי 55,907 54,302 -1,605  -2.87%
שדרגו את המנוי 20,342 17,884 -2,458  -12.08%
שדרגו את המנוי 194,804 181,827 -12,977  -6.66%
שדרגו את המנוי 53,155 32,131 -21,024  -39.55%
שדרגו את המנוי 544,645 513,577 -31,068  -5.70%
שדרגו את המנוי 1,747,730 1,711,270 -36,461  -2.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 185,845

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,033

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 547,376 1,747,100 1,199,730  219.18%
כלל 2,797,940 3,724,490 926,550  33.12%
הירשמו לצפייה 429,970 1,140,550 710,583  165.26%
הירשמו לצפייה 1,067,160 1,416,500 349,341  32.74%
הירשמו לצפייה 23,884 77,952 54,068  226.38%
שדרגו את המנוי 119,240 146,689 27,449  23.02%
שדרגו את המנוי 84,289 111,289 27,000  32.03%
שדרגו את המנוי 3,356 9,225 5,869  174.88%
שדרגו את המנוי 65,853 70,966 5,113  7.76%
שדרגו את המנוי 4,845 7,110 2,265  46.75%
שדרגו את המנוי 172,649 116,097 -56,552  -32.76%
שדרגו את המנוי 276,729 213,221 -63,508  -22.95%
שדרגו את המנוי 922,458 712,524 -209,934  -22.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,307,968

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -329,994

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 185,845
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -108,033
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,307,968
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -329,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,259,958 10.71%
ילין לפידות 1,711,270 5.62%
פסגות 513,577 1.69%
הירשמו לצפייה 240,722 0.79%
הירשמו לצפייה 210,963 0.69%
הירשמו לצפייה 181,827 0.60%
שדרגו את המנוי 120,400 0.40%
שדרגו את המנוי 54,302 0.18%
שדרגו את המנוי 32,131 0.11%
שדרגו את המנוי 30,358 0.10%
שדרגו את המנוי 26,000 0.09%
שדרגו את המנוי 24,556 0.08%
שדרגו את המנוי 20,767 0.07%
שדרגו את המנוי 17,884 0.06%
שדרגו את המנוי 16,912 0.06%
שדרגו את המנוי 12,167 0.04%
שדרגו את המנוי 10,890 0.04%
שדרגו את המנוי 9,288 0.03%
שדרגו את המנוי 7,882 0.03%
שדרגו את המנוי 7,423 0.02%
שדרגו את המנוי 6,850 0.02%
שדרגו את המנוי 2,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,533,912 31.33%
כלל 3,724,490 12.24%
הראל 1,747,100 5.74%
הירשמו לצפייה 1,416,500 4.65%
הירשמו לצפייה 1,140,550 3.75%
הירשמו לצפייה 712,524 2.34%
שדרגו את המנוי 213,221 0.70%
שדרגו את המנוי 146,689 0.48%
שדרגו את המנוי 116,097 0.38%
שדרגו את המנוי 111,289 0.37%
שדרגו את המנוי 77,952 0.26%
שדרגו את המנוי 70,966 0.23%
שדרגו את המנוי 17,199 0.06%
שדרגו את המנוי 9,225 0.03%
שדרגו את המנוי 8,679 0.03%
שדרגו את המנוי 7,110 0.02%
שדרגו את המנוי 6,100 0.02%
שדרגו את המנוי 4,817 0.02%
שדרגו את המנוי 1,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית