תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אקסלנס 12,223 58,968 46,745  382.43%
מיטב דש 178,563 183,449 4,886  2.74%
הירשמו לצפייה 135,020 139,716 4,696  3.48%
הירשמו לצפייה 5,727 10,170 4,443  77.58%
הירשמו לצפייה 36,088 38,182 2,094  5.80%
שדרגו את המנוי 22,028 23,236 1,208  5.48%
שדרגו את המנוי 4,239 5,191 952  22.46%
שדרגו את המנוי 29,059 29,841 782  2.69%
שדרגו את המנוי 2,337 2,562 225  9.63%
שדרגו את המנוי 10,790 10,890 100  0.93%
שדרגו את המנוי 51,633 51,316 -317  -0.61%
שדרגו את המנוי 20,338 19,817 -521  -2.56%
שדרגו את המנוי 72,183 56,477 -15,706  -21.76%
שדרגו את המנוי 1,843,810 1,821,400 -22,411  -1.22%
שדרגו את המנוי 603,687 564,482 -39,205  -6.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,131

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,160

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 6,000 429,970 423,970  7,066.17%
הכשרה ביטוח 145,649 172,649 27,000  18.54%
הירשמו לצפייה 908,505 922,458 13,953  1.54%
הירשמו לצפייה 265,474 276,729 11,255  4.24%
הירשמו לצפייה 64,101 65,853 1,752  2.73%
שדרגו את המנוי 22,832 23,884 1,052  4.61%
שדרגו את המנוי 1,066,240 1,067,160 916  0.09%
שדרגו את המנוי 2,690 3,356 666  24.76%
שדרגו את המנוי 551,617 547,376 -4,241  -0.77%
שדרגו את המנוי 3,325,840 2,797,940 -527,899  -15.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 480,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -532,140

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 66,131
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 480,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -532,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,117,293 10.24%
ילין לפידות 1,821,400 5.99%
פסגות 564,482 1.85%
הירשמו לצפייה 183,449 0.60%
הירשמו לצפייה 139,716 0.46%
הירשמו לצפייה 86,435 0.28%
שדרגו את המנוי 58,968 0.19%
שדרגו את המנוי 56,477 0.19%
שדרגו את המנוי 51,316 0.17%
שדרגו את המנוי 38,182 0.13%
שדרגו את המנוי 29,841 0.10%
שדרגו את המנוי 23,236 0.08%
שדרגו את המנוי 19,817 0.07%
שדרגו את המנוי 10,890 0.04%
שדרגו את המנוי 10,170 0.03%
שדרגו את המנוי 5,812 0.02%
שדרגו את המנוי 5,191 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 2,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,553,357 21.53%
כלל 2,797,940 9.19%
ילין לפידות 1,067,160 3.51%
הירשמו לצפייה 922,458 3.03%
הירשמו לצפייה 547,376 1.80%
הירשמו לצפייה 429,970 1.41%
שדרגו את המנוי 276,729 0.91%
שדרגו את המנוי 172,649 0.57%
שדרגו את המנוי 119,240 0.39%
שדרגו את המנוי 84,289 0.28%
שדרגו את המנוי 65,853 0.22%
שדרגו את המנוי 23,884 0.08%
שדרגו את המנוי 17,199 0.06%
שדרגו את המנוי 6,100 0.02%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 4,845 0.02%
שדרגו את המנוי 4,817 0.02%
שדרגו את המנוי 3,356 0.01%
שדרגו את המנוי 1,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית