תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 41,704 63,687 21,983  52.71%
מגדל 68,790 84,130 15,340  22.30%
הירשמו לצפייה 10,452 14,988 4,536  43.40%
הירשמו לצפייה 113,141 114,857 1,716  1.52%
הירשמו לצפייה 1,571 1,992 421  26.80%
שדרגו את המנוי 8,818 8,968 150  1.70%
שדרגו את המנוי 4,311 4,334 23  0.53%
שדרגו את המנוי 500 400 -100  -20.00%
שדרגו את המנוי 24,810 24,559 -251  -1.01%
שדרגו את המנוי 14,848 14,312 -536  -3.61%
שדרגו את המנוי 260,417 259,533 -884  -0.34%
שדרגו את המנוי 15,432 14,540 -892  -5.78%
שדרגו את המנוי 1,000 100 -900  -90.00%
שדרגו את המנוי 317,050 302,471 -14,579  -4.60%
שדרגו את המנוי 444,366 423,334 -21,032  -4.73%
שדרגו את המנוי 1,345,110 1,300,610 -44,499  -3.31%
שדרגו את המנוי 95,670 50,930 -44,740  -46.76%
שדרגו את המנוי 350,503 64,095 -286,408  -81.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -414,821

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 1,132,320 1,651,630 519,302  45.86%
מיטב דש 1,865,510 2,108,750 243,243  13.04%
הירשמו לצפייה 128,722 200,625 71,903  55.86%
הירשמו לצפייה 8,679 20,679 12,000  138.26%
הירשמו לצפייה 4,817 8,415 3,598  74.69%
שדרגו את המנוי 73,638 76,436 2,798  3.80%
שדרגו את המנוי 1,671,880 1,674,080 2,203  0.13%
שדרגו את המנוי 1,936 3,423 1,487  76.81%
שדרגו את המנוי 64 360 296  462.50%
שדרגו את המנוי 3,614,960 3,614,960 2
שדרגו את המנוי 9,442 9,356 -86  -0.91%
שדרגו את המנוי 1,468 1,004 -464  -31.61%
שדרגו את המנוי 76,063 74,887 -1,176  -1.55%
שדרגו את המנוי 187,908 175,150 -12,758  -6.79%
שדרגו את המנוי 643,356 628,954 -14,402  -2.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 856,832

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,886

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -414,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 856,832
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,886
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,777,201 9.13%
ילין לפידות 1,300,610 4.27%
פסגות 423,334 1.39%
הירשמו לצפייה 302,471 0.99%
הירשמו לצפייה 259,533 0.85%
הירשמו לצפייה 114,857 0.38%
שדרגו את המנוי 84,130 0.28%
שדרגו את המנוי 64,095 0.21%
שדרגו את המנוי 63,687 0.21%
שדרגו את המנוי 50,930 0.17%
שדרגו את המנוי 24,559 0.08%
שדרגו את המנוי 23,500 0.08%
שדרגו את המנוי 14,988 0.05%
שדרגו את המנוי 14,540 0.05%
שדרגו את המנוי 14,312 0.05%
שדרגו את המנוי 8,968 0.03%
שדרגו את המנוי 4,334 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,531,948 34.61%
כלל 3,614,960 11.88%
מיטב דש 2,108,750 6.93%
הירשמו לצפייה 1,674,080 5.50%
הירשמו לצפייה 1,651,630 5.43%
הירשמו לצפייה 628,954 2.07%
שדרגו את המנוי 200,625 0.66%
שדרגו את המנוי 175,150 0.58%
שדרגו את המנוי 143,278 0.47%
שדרגו את המנוי 109,552 0.36%
שדרגו את המנוי 76,436 0.25%
שדרגו את המנוי 74,887 0.25%
שדרגו את המנוי 20,679 0.07%
שדרגו את המנוי 17,199 0.06%
שדרגו את המנוי 9,356 0.03%
שדרגו את המנוי 8,415 0.03%
שדרגו את המנוי 7,110 0.02%
שדרגו את המנוי 6,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,423 0.01%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית