תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מור 43,527 66,602 23,075  53.01%
פסגות 751,078 754,809 3,731  0.50%
הירשמו לצפייה 20,855 24,026 3,171  15.20%
הירשמו לצפייה 18,027 19,027 1,000  5.55%
הירשמו לצפייה 1,200 1,977 777  64.75%
שדרגו את המנוי 13,414 13,822 408  3.04%
שדרגו את המנוי 21,747 20,689 -1,058  -4.87%
שדרגו את המנוי 4,318 3,200 -1,118  -25.89%
שדרגו את המנוי 18,852 17,672 -1,180  -6.26%
שדרגו את המנוי 58,028 56,599 -1,429  -2.46%
שדרגו את המנוי 65,203 63,458 -1,745  -2.68%
שדרגו את המנוי 3,203 1,289 -1,914  -59.76%
שדרגו את המנוי 183,844 180,654 -3,190  -1.74%
שדרגו את המנוי 11,163 5,000 -6,163  -55.21%
שדרגו את המנוי 59,283 51,313 -7,970  -13.44%
שדרגו את המנוי 301,691 86,435 -215,256  -71.35%
שדרגו את המנוי 2,215,080 1,964,430 -250,653  -11.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -491,676

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 6,576 78,449 71,873  1,092.96%
כלל 2,693,830 2,708,030 14,199  0.53%
הירשמו לצפייה 521,978 523,574 1,596  0.31%
הירשמו לצפייה 4,800 6,000 1,200  25.00%
הירשמו לצפייה 63,083 63,414 331  0.52%
שדרגו את המנוי 22,964 21,478 -1,486  -6.47%
שדרגו את המנוי 1,251,050 1,246,550 -4,506  -0.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,992

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -491,676
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 89,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,338,859 10.97%
ילין לפידות 1,964,430 6.46%
פסגות 754,809 2.48%
הירשמו לצפייה 180,654 0.59%
הירשמו לצפייה 86,435 0.28%
הירשמו לצפייה 66,602 0.22%
שדרגו את המנוי 63,458 0.21%
שדרגו את המנוי 56,599 0.19%
שדרגו את המנוי 51,313 0.17%
שדרגו את המנוי 24,026 0.08%
שדרגו את המנוי 20,689 0.07%
שדרגו את המנוי 19,027 0.06%
שדרגו את המנוי 17,672 0.06%
שדרגו את המנוי 13,822 0.05%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,857 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 0.01%
שדרגו את המנוי 1,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,289 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,859,882 19.26%
כלל 2,708,030 8.90%
הפניקס 1,246,550 4.10%
הירשמו לצפייה 1,065,350 3.50%
הירשמו לצפייה 523,574 1.72%
הירשמו לצפייה 139,089 0.46%
שדרגו את המנוי 78,449 0.26%
שדרגו את המנוי 63,414 0.21%
שדרגו את המנוי 21,478 0.07%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית