תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
ילין לפידות 2,096,190 2,149,300 53,113  2.53%
מגדל 68,770 71,279 2,509  3.65%
הירשמו לצפייה 242 2,250 2,008  829.75%
הירשמו לצפייה 928,862 930,282 1,420  0.15%
הירשמו לצפייה 199,642 201,000 1,358  0.68%
שדרגו את המנוי 22,098 23,230 1,132  5.12%
שדרגו את המנוי 1,717 1,820 103  6.00%
שדרגו את המנוי 75,709 75,412 -297  -0.39%
שדרגו את המנוי 23,827 23,523 -304  -1.28%
שדרגו את המנוי 16,038 14,942 -1,096  -6.83%
שדרגו את המנוי 12,700 9,200 -3,500  -27.56%
שדרגו את המנוי 16,315 9,425 -6,890  -42.23%
שדרגו את המנוי 33,247 19,248 -13,999  -42.11%
שדרגו את המנוי 498,550 480,186 -18,364  -3.68%
שדרגו את המנוי 179,009 86,745 -92,264  -51.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136,714

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,085,960 1,251,050 165,089  15.20%
ילין לפידות 1,053,250 1,065,350 12,097  1.15%
הירשמו לצפייה 2,690,900 2,693,830 2,936  0.11%
הירשמו לצפייה 61,575 63,083 1,508  2.45%
הירשמו לצפייה 1,965 2,330 365  18.58%
שדרגו את המנוי 23,257 22,964 -293  -1.26%
שדרגו את המנוי 149,137 139,089 -10,048  -6.74%
שדרגו את המנוי 544,516 521,978 -22,538  -4.14%
שדרגו את המנוי 78,449 6,576 -71,873  -91.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -136,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 181,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,203,150 13.81%
ילין לפידות 2,149,300 7.06%
פסגות 930,282 3.06%
הירשמו לצפייה 480,186 1.58%
הירשמו לצפייה 201,000 0.66%
הירשמו לצפייה 86,745 0.29%
שדרגו את המנוי 75,412 0.25%
שדרגו את המנוי 72,873 0.24%
שדרגו את המנוי 71,279 0.23%
שדרגו את המנוי 23,523 0.08%
שדרגו את המנוי 23,230 0.08%
שדרגו את המנוי 21,077 0.07%
שדרגו את המנוי 19,248 0.06%
שדרגו את המנוי 14,942 0.05%
שדרגו את המנוי 9,425 0.03%
שדרגו את המנוי 9,200 0.03%
שדרגו את המנוי 7,501 0.02%
שדרגו את המנוי 3,857 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,820 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,778,998 18.99%
כלל 2,693,830 8.85%
הפניקס 1,251,050 4.11%
הירשמו לצפייה 1,065,350 3.50%
הירשמו לצפייה 521,978 1.72%
הירשמו לצפייה 139,089 0.46%
שדרגו את המנוי 63,083 0.21%
שדרגו את המנוי 22,964 0.08%
שדרגו את המנוי 6,576 0.02%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 4,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,860 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית