תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מור 11,310 40,415 29,105  257.34%
ילין לפידות 2,199,800 2,211,080 11,277  0.51%
הירשמו לצפייה 17,300 18,834 1,534  8.87%
הירשמו לצפייה 1,553 1,723 170  10.95%
הירשמו לצפייה 22,374 22,230 -144  -0.64%
שדרגו את המנוי 21,077 20,223 -854  -4.05%
שדרגו את המנוי 68,334 67,151 -1,183  -1.73%
שדרגו את המנוי 2,251 548 -1,703  -75.66%
שדרגו את המנוי 24,123 22,239 -1,884  -7.81%
שדרגו את המנוי 67,856 61,949 -5,907  -8.71%
שדרגו את המנוי 19,248 12,543 -6,705  -34.83%
שדרגו את המנוי 71,119 63,964 -7,155  -10.06%
שדרגו את המנוי 919,209 907,329 -11,880  -1.29%
שדרגו את המנוי 207,281 191,297 -15,984  -7.71%
שדרגו את המנוי 53,935 20,741 -33,194  -61.54%
שדרגו את המנוי 427,113 385,933 -41,180  -9.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,086

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -127,773

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,085,960 1,251,050 165,089  15.20%
ילין לפידות 1,053,250 1,065,350 12,097  1.15%
הירשמו לצפייה 2,690,900 2,693,830 2,936  0.11%
הירשמו לצפייה 61,575 63,083 1,508  2.45%
הירשמו לצפייה 1,965 2,330 365  18.58%
שדרגו את המנוי 23,257 22,964 -293  -1.26%
שדרגו את המנוי 149,137 139,089 -10,048  -6.74%
שדרגו את המנוי 544,516 521,978 -22,538  -4.14%
שדרגו את המנוי 78,449 6,576 -71,873  -91.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,086
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -127,773
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 181,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,066,869 13.36%
ילין לפידות 2,211,080 7.27%
פסגות 907,329 2.98%
הירשמו לצפייה 385,933 1.27%
הירשמו לצפייה 191,297 0.63%
הירשמו לצפייה 67,151 0.22%
שדרגו את המנוי 63,964 0.21%
שדרגו את המנוי 61,949 0.20%
שדרגו את המנוי 40,415 0.13%
שדרגו את המנוי 22,239 0.07%
שדרגו את המנוי 22,230 0.07%
שדרגו את המנוי 20,741 0.07%
שדרגו את המנוי 20,223 0.07%
שדרגו את המנוי 18,834 0.06%
שדרגו את המנוי 12,543 0.04%
שדרגו את המנוי 7,500 0.02%
שדרגו את המנוי 6,024 0.02%
שדרגו את המנוי 3,857 0.01%
שדרגו את המנוי 1,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 548 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,778,998 18.99%
כלל 2,693,830 8.85%
הפניקס 1,251,050 4.11%
הירשמו לצפייה 1,065,350 3.50%
הירשמו לצפייה 521,978 1.72%
הירשמו לצפייה 139,089 0.46%
שדרגו את המנוי 63,083 0.21%
שדרגו את המנוי 22,964 0.08%
שדרגו את המנוי 6,576 0.02%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 4,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,860 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית