תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 68,564 71,117 2,553  3.72%
הראל 15,891 17,647 1,756  11.05%
הירשמו לצפייה 55,354 56,263 909  1.64%
הירשמו לצפייה 14,969 15,259 290  1.94%
הירשמו לצפייה 1,839,440 1,839,440 1
שדרגו את המנוי 20,581 20,490 -91  -0.44%
שדרגו את המנוי 1,273 418 -855  -67.16%
שדרגו את המנוי 20,801 19,359 -1,442  -6.93%
שדרגו את המנוי 16,567 13,795 -2,772  -16.73%
שדרגו את המנוי 171,928 167,039 -4,889  -2.84%
שדרגו את המנוי 40,852 33,003 -7,849  -19.21%
שדרגו את המנוי 66,443 25,133 -41,310  -62.17%
שדרגו את המנוי 747,925 701,948 -45,977  -6.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,509

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -105,185

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 2,708,030 3,067,700 359,670  13.28%
הראל 523,574 545,565 21,991  4.20%
הירשמו לצפייה 1,269,820 1,279,650 9,830  0.77%
הירשמו לצפייה 63,414 64,099 685  1.08%
הירשמו לצפייה 21,478 21,241 -237  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 392,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,509
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -105,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 392,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -237
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,077,802 10.11%
ילין לפידות 1,839,440 6.04%
פסגות 701,948 2.31%
הירשמו לצפייה 167,039 0.55%
הירשמו לצפייה 86,435 0.28%
הירשמו לצפייה 71,117 0.23%
שדרגו את המנוי 56,263 0.18%
שדרגו את המנוי 33,003 0.11%
שדרגו את המנוי 25,133 0.08%
שדרגו את המנוי 20,490 0.07%
שדרגו את המנוי 19,359 0.06%
שדרגו את המנוי 17,647 0.06%
שדרגו את המנוי 15,259 0.05%
שדרגו את המנוי 13,795 0.05%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,857 0.01%
שדרגו את המנוי 1,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 418 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,299,025 20.70%
כלל 3,067,700 10.08%
הפניקס 1,279,650 4.20%
הירשמו לצפייה 1,065,350 3.50%
הירשמו לצפייה 545,565 1.79%
הירשמו לצפייה 139,089 0.46%
שדרגו את המנוי 78,449 0.26%
שדרגו את המנוי 64,099 0.21%
שדרגו את המנוי 21,241 0.07%
שדרגו את המנוי 8,679 0.03%
שדרגו את המנוי 6,100 0.02%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,817 0.02%
שדרגו את המנוי 2,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,860 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית