תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 102,681 144,101 41,420  40.34%
אלטשולר - שחם 470,659 504,608 33,949  7.21%
הירשמו לצפייה 44,418 72,743 28,325  63.77%
הירשמו לצפייה 4,229 14,739 10,510  248.52%
הירשמו לצפייה 64,327 66,193 1,866  2.90%
שדרגו את המנוי 12,567 13,857 1,290  10.26%
שדרגו את המנוי 23,110 24,216 1,106  4.79%
שדרגו את המנוי 30,614 31,503 889  2.90%
שדרגו את המנוי 19,507 20,087 580  2.97%
שדרגו את המנוי 20,869 20,983 114  0.55%
שדרגו את המנוי 2,458 2,299 -159  -6.47%
שדרגו את המנוי 1,223 320 -903  -73.83%
שדרגו את המנוי 10,501 9,590 -911  -8.68%
שדרגו את המנוי 2,189,500 2,091,670 -97,830  -4.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120,049

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,803

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 2,340,780 2,690,900 350,113  14.96%
אנליסט 57,435 61,575 4,140  7.21%
הירשמו לצפייה 1,052,770 1,053,250 480  0.05%
הירשמו לצפייה 544,448 544,516 68  0.01%
הירשמו לצפייה 1,962 1,965 3  0.15%
שדרגו את המנוי 1,086,100 1,085,960 -133  -0.01%
שדרגו את המנוי 24,111 23,257 -854  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 354,804

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -987

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 120,049
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 354,804
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -987
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,983,192 13.93%
ילין לפידות 2,091,670 7.32%
פסגות 924,784 3.24%
הירשמו לצפייה 504,608 1.77%
הירשמו לצפייה 144,101 0.50%
הירשמו לצפייה 72,743 0.25%
שדרגו את המנוי 66,193 0.23%
שדרגו את המנוי 31,503 0.11%
שדרגו את המנוי 24,216 0.08%
שדרגו את המנוי 20,983 0.07%
שדרגו את המנוי 20,540 0.07%
שדרגו את המנוי 20,087 0.07%
שדרגו את המנוי 16,200 0.06%
שדרגו את המנוי 14,739 0.05%
שדרגו את המנוי 13,857 0.05%
שדרגו את המנוי 9,590 0.03%
שדרגו את המנוי 3,101 0.01%
שדרגו את המנוי 2,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,704,662 19.96%
כלל 2,690,900 9.41%
הפניקס 1,085,960 3.80%
הירשמו לצפייה 1,053,250 3.68%
הירשמו לצפייה 544,516 1.90%
הירשמו לצפייה 149,137 0.52%
שדרגו את המנוי 78,449 0.27%
שדרגו את המנוי 61,575 0.22%
שדרגו את המנוי 23,257 0.08%
שדרגו את המנוי 9,565 0.03%
שדרגו את המנוי 6,088 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית