תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסיומה 65,568 74,474 8,906  13.58%
ברומטר 45,438 51,963 6,525  14.36%
הירשמו לצפייה 908,780 911,226 2,446  0.27%
הירשמו לצפייה 145,991 146,190 199  0.14%
הירשמו לצפייה 1,194,040 1,194,110 73  0.01%
שדרגו את המנוי 404,443 402,888 -1,555  -0.38%
שדרגו את המנוי 8,000 5,000 -3,000  -37.50%
שדרגו את המנוי 90,380 34,002 -56,378  -62.38%
שדרגו את המנוי 530,471 377,408 -153,063  -28.85%
שדרגו את המנוי 1,243,100 1,053,320 -189,772  -15.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,149

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -403,768

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 798,309 855,109 56,800  7.12%
מנורה 14,202,100 14,213,000 10,862  0.08%
הירשמו לצפייה 2,266,730 2,272,080 5,355  0.24%
הירשמו לצפייה 9,818 11,678 1,860  18.94%
הירשמו לצפייה 2,767,500 2,767,500 -1
שדרגו את המנוי 278,557 270,983 -7,574  -2.72%
שדרגו את המנוי 96,800 86,800 -10,000  -10.33%
שדרגו את המנוי 261,171 249,344 -11,827  -4.53%
שדרגו את המנוי 6,521,840 6,159,500 -362,333  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,999,950 903,712 -1,096,240  -54.81%
שדרגו את המנוי 6,895,820 4,475,130 -2,420,690  -35.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,908,665

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,149
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -403,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,908,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,315,939 8.61%
ילין לפידות 6,246,950 4.37%
פסגות 1,194,110 0.83%
הירשמו לצפייה 1,131,210 0.79%
הירשמו לצפייה 1,053,320 0.74%
הירשמו לצפייה 911,226 0.64%
שדרגו את המנוי 481,586 0.34%
שדרגו את המנוי 402,888 0.28%
שדרגו את המנוי 377,408 0.26%
שדרגו את המנוי 146,190 0.10%
שדרגו את המנוי 137,155 0.10%
שדרגו את המנוי 74,474 0.05%
שדרגו את המנוי 51,963 0.04%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 34,002 0.02%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,861 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,184,816 23.20%
מנורה 14,213,000 9.94%
הראל 6,159,500 4.31%
הירשמו לצפייה 4,475,130 3.13%
הירשמו לצפייה 2,767,500 1.93%
הירשמו לצפייה 2,272,080 1.59%
שדרגו את המנוי 903,712 0.63%
שדרגו את המנוי 855,109 0.60%
שדרגו את המנוי 486,880 0.34%
שדרגו את המנוי 270,983 0.19%
שדרגו את המנוי 249,344 0.17%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 142,600 0.10%
שדרגו את המנוי 90,000 0.06%
שדרגו את המנוי 86,800 0.06%
שדרגו את המנוי 11,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית