תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 154,638 192,679 38,041  24.60%
אנליסט 1,096,230 1,113,650 17,422  1.59%
הירשמו לצפייה 6,497,240 6,511,060 13,817  0.21%
הירשמו לצפייה 963,945 969,721 5,776  0.60%
הירשמו לצפייה 398,203 396,505 -1,698  -0.43%
שדרגו את המנוי 109,895 105,416 -4,479  -4.08%
שדרגו את המנוי 649,099 639,439 -9,660  -1.49%
שדרגו את המנוי 29,039 3,000 -26,039  -89.67%
שדרגו את המנוי 1,209,790 1,173,760 -36,035  -2.98%
שדרגו את המנוי 312,794 250,138 -62,656  -20.03%
שדרגו את המנוי 819,308 585,210 -234,098  -28.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -374,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 234,571 716,555 481,984  205.47%
הראל 6,178,330 6,437,840 259,510  4.20%
הירשמו לצפייה 967,366 991,463 24,097  2.49%
הירשמו לצפייה 865,749 877,046 11,297  1.30%
הירשמו לצפייה 2,276,290 2,281,540 5,250  0.23%
שדרגו את המנוי 14,229,900 14,231,400 1,500  0.01%
שדרגו את המנוי 75,185 75,972 787  1.05%
שדרגו את המנוי 231,407 230,471 -936  -0.40%
שדרגו את המנוי 253,452 250,656 -2,796  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 784,425

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,732

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -374,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 784,425
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,732
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,154,522 8.50%
ילין לפידות 6,511,060 4.55%
פסגות 1,173,760 0.82%
הירשמו לצפייה 1,113,650 0.78%
הירשמו לצפייה 969,721 0.68%
הירשמו לצפייה 639,439 0.45%
שדרגו את המנוי 585,210 0.41%
שדרגו את המנוי 396,505 0.28%
שדרגו את המנוי 250,138 0.17%
שדרגו את המנוי 192,679 0.13%
שדרגו את המנוי 130,000 0.09%
שדרגו את המנוי 105,416 0.07%
שדרגו את המנוי 57,201 0.04%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,547 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,948,845 24.43%
מנורה 14,231,400 9.95%
הראל 6,437,840 4.50%
הירשמו לצפייה 4,264,040 2.98%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
הירשמו לצפייה 2,281,540 1.59%
שדרגו את המנוי 991,463 0.69%
שדרגו את המנוי 877,046 0.61%
שדרגו את המנוי 716,555 0.50%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 250,656 0.18%
שדרגו את המנוי 230,471 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 177,403 0.12%
שדרגו את המנוי 169,419 0.12%
שדרגו את המנוי 157,566 0.11%
שדרגו את המנוי 98,760 0.07%
שדרגו את המנוי 75,972 0.05%
שדרגו את המנוי 51,902 0.04%
שדרגו את המנוי 41,115 0.03%
שדרגו את המנוי 39,596 0.03%
שדרגו את המנוי 39,367 0.03%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,111 0.01%
שדרגו את המנוי 14,807 0.01%
שדרגו את המנוי 13,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,953 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית