תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 916,827 1,005,830 89,006  9.71%
ילין לפידות 6,306,950 6,345,940 38,991  0.62%
הירשמו לצפייה 394,015 418,198 24,183  6.14%
הירשמו לצפייה 137,365 142,630 5,265  3.83%
הירשמו לצפייה 1,154,210 1,155,940 1,733  0.15%
שדרגו את המנוי 1,192,990 1,192,470 -524  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,861 1,036 -825  -44.33%
שדרגו את המנוי 5,000 3,300 -1,700  -34.00%
שדרגו את המנוי 481,586 477,815 -3,771  -0.78%
שדרגו את המנוי 225,134 116,755 -108,379  -48.14%
שדרגו את המנוי 943,342 691,264 -252,078  -26.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -367,277

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 798,309 855,109 56,800  7.12%
מנורה 14,202,100 14,213,000 10,862  0.08%
הירשמו לצפייה 2,266,730 2,272,080 5,355  0.24%
הירשמו לצפייה 9,818 11,678 1,860  18.94%
הירשמו לצפייה 2,767,500 2,767,500 -1
שדרגו את המנוי 278,557 270,983 -7,574  -2.72%
שדרגו את המנוי 96,800 86,800 -10,000  -10.33%
שדרגו את המנוי 261,171 249,344 -11,827  -4.53%
שדרגו את המנוי 6,521,840 6,159,500 -362,333  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,999,950 903,712 -1,096,240  -54.81%
שדרגו את המנוי 6,895,820 4,475,130 -2,420,690  -35.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,908,665

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 159,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -367,277
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,908,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,174,269 8.51%
ילין לפידות 6,345,940 4.44%
פסגות 1,192,470 0.83%
הירשמו לצפייה 1,155,940 0.81%
הירשמו לצפייה 1,005,830 0.70%
הירשמו לצפייה 691,264 0.48%
שדרגו את המנוי 477,815 0.33%
שדרגו את המנוי 418,198 0.29%
שדרגו את המנוי 354,461 0.25%
שדרגו את המנוי 142,630 0.10%
שדרגו את המנוי 137,155 0.10%
שדרגו את המנוי 116,755 0.08%
שדרגו את המנוי 51,963 0.04%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 12,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,184,816 23.20%
מנורה 14,213,000 9.94%
הראל 6,159,500 4.31%
הירשמו לצפייה 4,475,130 3.13%
הירשמו לצפייה 2,767,500 1.93%
הירשמו לצפייה 2,272,080 1.59%
שדרגו את המנוי 903,712 0.63%
שדרגו את המנוי 855,109 0.60%
שדרגו את המנוי 486,880 0.34%
שדרגו את המנוי 270,983 0.19%
שדרגו את המנוי 249,344 0.17%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 142,600 0.10%
שדרגו את המנוי 90,000 0.06%
שדרגו את המנוי 86,800 0.06%
שדרגו את המנוי 11,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית