תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 388,158 606,304 218,146  56.20%
אקסלנס 635,949 694,288 58,339  9.17%
הירשמו לצפייה 51,963 57,201 5,238  10.08%
הירשמו לצפייה 137,715 141,563 3,848  2.79%
הירשמו לצפייה 6,418,140 6,420,190 2,051  0.03%
שדרגו את המנוי 1,036 656 -380  -36.68%
שדרגו את המנוי 9,869 7,978 -1,891  -19.16%
שדרגו את המנוי 120,628 110,909 -9,719  -8.06%
שדרגו את המנוי 412,366 400,318 -12,048  -2.92%
שדרגו את המנוי 1,191,260 1,170,770 -20,496  -1.72%
שדרגו את המנוי 1,115,230 1,093,770 -21,461  -1.92%
שדרגו את המנוי 104,699 79,275 -25,424  -24.28%
שדרגו את המנוי 975,605 948,814 -26,791  -2.75%
שדרגו את המנוי 419,989 362,536 -57,453  -13.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 287,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -175,663

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 2,767,500 2,975,560 208,068  7.52%
רום 142,600 177,403 34,803  24.41%
הירשמו לצפייה 486,880 506,993 20,113  4.13%
הירשמו לצפייה 6,159,500 6,178,330 18,825  0.31%
הירשמו לצפייה 14,213,000 14,229,900 16,878  0.12%
שדרגו את המנוי 855,109 865,749 10,640  1.24%
שדרגו את המנוי 2,272,080 2,276,290 4,203  0.19%
שדרגו את המנוי 903,712 889,835 -13,877  -1.54%
שדרגו את המנוי 270,983 253,452 -17,531  -6.47%
שדרגו את המנוי 249,344 231,407 -17,937  -7.19%
שדרגו את המנוי 4,475,130 4,264,040 -211,095  -4.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 287,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -175,663
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 313,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,161,168 8.50%
ילין לפידות 6,420,190 4.49%
פסגות 1,170,770 0.82%
הירשמו לצפייה 1,093,770 0.76%
הירשמו לצפייה 948,814 0.66%
הירשמו לצפייה 694,288 0.49%
שדרגו את המנוי 606,304 0.42%
שדרגו את המנוי 400,318 0.28%
שדרגו את המנוי 362,536 0.25%
שדרגו את המנוי 141,563 0.10%
שדרגו את המנוי 110,909 0.08%
שדרגו את המנוי 79,275 0.06%
שדרגו את המנוי 57,201 0.04%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 7,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 656 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,651,366 23.52%
מנורה 14,229,900 9.95%
הראל 6,178,330 4.32%
הירשמו לצפייה 4,264,040 2.98%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
הירשמו לצפייה 2,276,290 1.59%
שדרגו את המנוי 889,835 0.62%
שדרגו את המנוי 865,749 0.61%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 253,452 0.18%
שדרגו את המנוי 234,571 0.16%
שדרגו את המנוי 231,407 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 177,403 0.12%
שדרגו את המנוי 157,566 0.11%
שדרגו את המנוי 75,185 0.05%
שדרגו את המנוי 41,115 0.03%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 14,807 0.01%
שדרגו את המנוי 13,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית