תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מבטח שמיר

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
דולפין 2,932 2,873 -59  -2.01%
מגדל 4,014 3,705 -309  -7.70%
הירשמו לצפייה 3,780 2,789 -991  -26.22%
הירשמו לצפייה 52,374 51,324 -1,050  -2.00%
הירשמו לצפייה 166,782 165,673 -1,109  -0.66%
שדרגו את המנוי 32,852 31,363 -1,489  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 446,434 939,148 492,714  110.37%
כלל 775,563 1,068,300 292,742  37.75%
הירשמו לצפייה 127,499 263,590 136,091  106.74%
הירשמו לצפייה 490,702 550,868 60,166  12.26%
הירשמו לצפייה 13,582 22,070 8,488  62.49%
שדרגו את המנוי 46,072 49,020 2,948  6.40%
שדרגו את המנוי 75,326 78,006 2,680  3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 995,829

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 995,829
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 477,066 5.01%
פסגות 165,673 1.74%
אלטשולר - שחם 84,720 0.89%
הירשמו לצפייה 71,098 0.75%
הירשמו לצפייה 51,324 0.54%
הירשמו לצפייה 40,773 0.43%
שדרגו את המנוי 31,363 0.33%
שדרגו את המנוי 18,857 0.20%
שדרגו את המנוי 3,804 0.04%
שדרגו את המנוי 3,705 0.04%
שדרגו את המנוי 2,873 0.03%
שדרגו את המנוי 2,789 0.03%
שדרגו את המנוי 87 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,994,386 31.45%
כלל 1,068,300 11.22%
הפניקס 939,148 9.87%
הירשמו לצפייה 550,868 5.79%
הירשמו לצפייה 263,590 2.77%
הירשמו לצפייה 78,006 0.82%
שדרגו את המנוי 49,020 0.51%
שדרגו את המנוי 23,384 0.25%
שדרגו את המנוי 22,070 0.23%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית