תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
דולפין 987,766 1,004,300 16,529  1.67%
מגדל 257,785 263,276 5,491  2.13%
הירשמו לצפייה 250,000 160,000 -90,000  -36.00%
הירשמו לצפייה 427,984 258,134 -169,850  -39.69%
הירשמו לצפייה 39,270,000 37,100,400 -2,169,660  -5.52%
שדרגו את המנוי 2,545,650 365,900 -2,179,750  -85.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,020

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,609,260

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 24.09.2020 24.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,020
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,609,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,255,452 8.36%
מור 37,100,400 7.90%
דולפין 1,004,300 0.21%
הירשמו לצפייה 365,900 0.08%
הירשמו לצפייה 263,276 0.06%
הירשמו לצפייה 258,134 0.05%
שדרגו את המנוי 160,000 0.03%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית