תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לוינשטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 22,033 27,648 5,615  25.48%
אילים -45,044 -42,108 2,936  -6.52%
הירשמו לצפייה 5,773 6,596 823  14.26%
הירשמו לצפייה 394 401 7  1.78%
הירשמו לצפייה 5,808 5,730 -78  -1.34%
שדרגו את המנוי 6,492 6,413 -79  -1.22%
שדרגו את המנוי 13,763 13,604 -159  -1.16%
שדרגו את המנוי 193,497 193,057 -440  -0.23%
שדרגו את המנוי 33,099 29,368 -3,731  -11.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,487

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 17,841 26,151 8,310  46.58%
מנורה 1,471,400 1,472,530 1,124  0.08%
הירשמו לצפייה 45,397 46,346 949  2.09%
הירשמו לצפייה 578 682 104  17.99%
הירשמו לצפייה 27,057 25,832 -1,225  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,225

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,487
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 865,986 6.01%
אלטשולר - שחם 591,212 4.11%
פסגות 193,057 1.34%
הירשמו לצפייה 29,368 0.20%
הירשמו לצפייה 27,648 0.19%
הירשמו לצפייה 18,395 0.13%
שדרגו את המנוי 15,220 0.11%
שדרגו את המנוי 13,604 0.09%
שדרגו את המנוי 6,596 0.05%
שדרגו את המנוי 6,413 0.04%
שדרגו את המנוי 5,730 0.04%
שדרגו את המנוי 401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי -42,108 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,804,703 19.47%
מנורה 1,472,530 10.22%
אלטשולר - שחם 1,226,960 8.52%
הירשמו לצפייה 46,346 0.32%
הירשמו לצפייה 26,151 0.18%
הירשמו לצפייה 25,832 0.18%
שדרגו את המנוי 6,202 0.04%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית