תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לוינשטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אילים -25,764 -22,979 2,785  -10.81%
אקסלנס 5,755 7,602 1,847  32.09%
הירשמו לצפייה 595,325 596,566 1,241  0.21%
הירשמו לצפייה 466 717 251  53.86%
הירשמו לצפייה 6,008 5,721 -287  -4.78%
שדרגו את המנוי 12,591 12,274 -317  -2.52%
שדרגו את המנוי 13,544 12,663 -881  -6.50%
שדרגו את המנוי 18,595 16,450 -2,145  -11.54%
שדרגו את המנוי 191,333 175,127 -16,206  -8.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,836

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,226,960 1,240,340 13,389  1.09%
הכשרה ביטוח 46,346 54,243 7,897  17.04%
הירשמו לצפייה 1,472,530 1,474,280 1,751  0.12%
הירשמו לצפייה 26,151 25,354 -797  -3.05%
הירשמו לצפייה 25,832 23,974 -1,858  -7.19%
שדרגו את המנוי 6,202 2,767 -3,435  -55.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,037

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,090

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,037
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,090
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 820,140 5.69%
אלטשולר - שחם 596,566 4.14%
פסגות 175,127 1.22%
הירשמו לצפייה 16,450 0.11%
הירשמו לצפייה 15,220 0.11%
הירשמו לצפייה 12,663 0.09%
שדרגו את המנוי 12,274 0.09%
שדרגו את המנוי 7,602 0.05%
שדרגו את המנוי 5,721 0.04%
שדרגו את המנוי 717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -22,979 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,820,958 19.59%
מנורה 1,474,280 10.24%
אלטשולר - שחם 1,240,340 8.61%
הירשמו לצפייה 54,243 0.38%
הירשמו לצפייה 25,354 0.18%
הירשמו לצפייה 23,974 0.17%
שדרגו את המנוי 2,767 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית