תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לוינשטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 13,081 14,010 929  7.10%
אקסלנס 5,591 6,026 435  7.78%
הירשמו לצפייה 6,792 7,127 335  4.93%
הירשמו לצפייה 5,536 5,755 219  3.96%
הירשמו לצפייה 1,686 1,836 150  8.90%
שדרגו את המנוי 194,233 194,377 144  0.07%
שדרגו את המנוי -47,546 -47,436 110  -0.23%
שדרגו את המנוי 359 398 39  10.86%
שדרגו את המנוי 23,183 22,158 -1,025  -4.42%
שדרגו את המנוי 36,069 34,969 -1,100  -3.05%
שדרגו את המנוי 596,212 591,212 -5,000  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,361

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,125

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 660,964 1,471,400 810,439  122.61%
אלטשולר - שחם 769,500 1,226,960 457,455  59.45%
הירשמו לצפייה 24,397 45,397 21,000  86.08%
הירשמו לצפייה 12,609 27,057 14,448  114.58%
הירשמו לצפייה 12,006 17,841 5,835  48.60%
שדרגו את המנוי 385 578 193  50.13%
שדרגו את המנוי 9,552 6,202 -3,350  -35.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,309,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,350

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,361
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,309,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 865,726 6.41%
אלטשולר - שחם 591,212 4.38%
פסגות 194,377 1.44%
הירשמו לצפייה 34,969 0.26%
הירשמו לצפייה 22,158 0.16%
הירשמו לצפייה 18,395 0.14%
שדרגו את המנוי 15,220 0.11%
שדרגו את המנוי 14,010 0.10%
שדרגו את המנוי 7,127 0.05%
שדרגו את המנוי 6,026 0.04%
שדרגו את המנוי 5,755 0.04%
שדרגו את המנוי 1,836 0.01%
שדרגו את המנוי 1,623 0.01%
שדרגו את המנוי 398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי -47,436 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,795,435 20.70%
מנורה 1,471,400 10.90%
אלטשולר - שחם 1,226,960 9.09%
הירשמו לצפייה 45,397 0.34%
הירשמו לצפייה 27,057 0.20%
הירשמו לצפייה 17,841 0.13%
שדרגו את המנוי 6,202 0.05%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית