תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לוינשטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אילים -17,355 -14,115 3,240  -18.67%
פסגות 174,213 175,186 973  0.56%
הירשמו לצפייה 5,680 5,652 -28  -0.49%
הירשמו לצפייה 12,477 12,409 -68  -0.55%
הירשמו לצפייה 924 834 -90  -9.74%
שדרגו את המנוי 14,784 14,506 -278  -1.88%
שדרגו את המנוי 596,566 595,827 -739  -0.12%
שדרגו את המנוי 8,068 5,613 -2,455  -30.43%
שדרגו את המנוי 12,906 7,146 -5,760  -44.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,213

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,418

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,240,340 1,469,410 229,070  18.47%
הפניקס 30,248 32,783 2,535  8.38%
הירשמו לצפייה 23,974 22,107 -1,867  -7.79%
הירשמו לצפייה 1,474,280 1,365,180 -109,100  -7.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 231,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,967

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,213
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,418
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 231,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -110,967
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 818,375 5.68%
אלטשולר - שחם 595,827 4.14%
פסגות 175,186 1.22%
הירשמו לצפייה 15,220 0.11%
הירשמו לצפייה 14,506 0.10%
הירשמו לצפייה 12,409 0.09%
שדרגו את המנוי 7,146 0.05%
שדרגו את המנוי 5,652 0.04%
שדרגו את המנוי 5,613 0.04%
שדרגו את המנוי 834 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -14,115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,947,153 20.46%
אלטשולר - שחם 1,469,410 10.20%
מנורה 1,365,180 9.48%
הירשמו לצפייה 54,243 0.38%
הירשמו לצפייה 32,783 0.23%
הירשמו לצפייה 22,107 0.15%
שדרגו את המנוי 2,767 0.02%
שדרגו את המנוי 663 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית