תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לוינשטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אילים -37,942 -28,652 9,290  -24.48%
הראל 466 773 307  65.88%
הירשמו לצפייה 6,177 6,136 -41  -0.66%
הירשמו לצפייה 192,088 191,977 -111  -0.06%
הירשמו לצפייה 5,540 5,260 -280  -5.05%
שדרגו את המנוי 13,325 12,806 -519  -3.89%
שדרגו את המנוי 3,462 1 -3,461  -99.97%
שדרגו את המנוי 20,036 14,307 -5,729  -28.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,597

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,141

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 17,841 26,151 8,310  46.58%
מנורה 1,471,400 1,472,530 1,124  0.08%
הירשמו לצפייה 45,397 46,346 949  2.09%
הירשמו לצפייה 578 682 104  17.99%
הירשמו לצפייה 27,057 25,832 -1,225  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,225

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,597
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 827,913 5.75%
אלטשולר - שחם 591,212 4.11%
פסגות 191,977 1.33%
הירשמו לצפייה 18,595 0.13%
הירשמו לצפייה 15,220 0.11%
הירשמו לצפייה 14,307 0.10%
שדרגו את המנוי 12,806 0.09%
שדרגו את המנוי 6,136 0.04%
שדרגו את המנוי 5,260 0.04%
שדרגו את המנוי 773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -28,652 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,804,703 19.47%
מנורה 1,472,530 10.22%
אלטשולר - שחם 1,226,960 8.52%
הירשמו לצפייה 46,346 0.32%
הירשמו לצפייה 26,151 0.18%
הירשמו לצפייה 25,832 0.18%
שדרגו את המנוי 6,202 0.04%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית