תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אי.בי.אי. 2,035,510 2,316,960 281,451  13.83%
מיטב דש 3,627,060 3,798,590 171,536  4.73%
הירשמו לצפייה 1,899,390 2,070,830 171,434  9.03%
הירשמו לצפייה 35,428 158,533 123,105  347.48%
הירשמו לצפייה 7,993,480 8,032,990 39,515  0.49%
שדרגו את המנוי 264,564 300,761 36,197  13.68%
שדרגו את המנוי 22,374 40,580 18,206  81.37%
שדרגו את המנוי 516,800 533,900 17,100  3.31%
שדרגו את המנוי 173,418 190,234 16,816  9.70%
שדרגו את המנוי 118,239 134,378 16,139  13.65%
שדרגו את המנוי 83,000 97,277 14,277  17.20%
שדרגו את המנוי 2,845,850 2,851,850 6,000  0.21%
שדרגו את המנוי 34,484 40,164 5,680  16.47%
שדרגו את המנוי 298,000 303,000 5,000  1.68%
שדרגו את המנוי 126,997 127,361 364  0.29%
שדרגו את המנוי 21,306 21,230 -76  -0.36%
שדרגו את המנוי 18,370 17,986 -384  -2.09%
שדרגו את המנוי 1,762,000 1,760,000 -2,000  -0.11%
שדרגו את המנוי 29,499 25,918 -3,581  -12.14%
שדרגו את המנוי 200,336 196,509 -3,827  -1.91%
שדרגו את המנוי 46,516 40,000 -6,516  -14.01%
שדרגו את המנוי 282,100 273,800 -8,300  -2.94%
שדרגו את המנוי 33,133 24,304 -8,829  -26.65%
שדרגו את המנוי 582,498 561,452 -21,046  -3.61%
שדרגו את המנוי 313,292 290,930 -22,362  -7.14%
שדרגו את המנוי 7,740,420 7,714,360 -26,055  -0.34%
שדרגו את המנוי 3,366,860 3,292,540 -74,311  -2.21%
שדרגו את המנוי 416,157 282,217 -133,940  -32.18%
שדרגו את המנוי 4,959,610 4,786,850 -172,760  -3.48%
שדרגו את המנוי 2,739,590 2,341,470 -398,115  -14.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 922,820

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -882,102

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 45,247,300 55,272,300 10,025,000  22.16%
הראל 33,184,400 42,232,400 9,048,010  27.27%
הירשמו לצפייה 23,706,100 27,790,400 4,084,270  17.23%
הירשמו לצפייה 66,945,300 68,411,100 1,465,800  2.19%
הירשמו לצפייה 1,064,970 1,885,240 820,270  77.02%
שדרגו את המנוי 4,396,190 5,202,600 806,410  18.34%
שדרגו את המנוי 9,072,090 9,720,000 647,912  7.14%
שדרגו את המנוי 23,021,900 23,413,700 391,796  1.70%
שדרגו את המנוי 2,111,380 2,301,600 190,222  9.01%
שדרגו את המנוי 552,444 673,723 121,279  21.95%
שדרגו את המנוי 1,184,060 1,246,140 62,087  5.24%
שדרגו את המנוי 69,217,300 69,252,800 35,536  0.05%
שדרגו את המנוי 1,867,290 1,885,240 17,950  0.96%
שדרגו את המנוי 1,668,830 1,684,450 15,625  0.94%
שדרגו את המנוי 1,927,390 1,934,340 6,956  0.36%
שדרגו את המנוי 1,043,330 1,047,190 3,857  0.37%
שדרגו את המנוי 389,534 392,179 2,645  0.68%
שדרגו את המנוי 412,569 413,314 745  0.18%
שדרגו את המנוי 69,306 66,386 -2,920  -4.21%
שדרגו את המנוי 184,212 181,282 -2,930  -1.59%
שדרגו את המנוי 447,680 444,220 -3,460  -0.77%
שדרגו את המנוי 1,127,820 1,117,490 -10,334  -0.92%
שדרגו את המנוי 319,579 307,779 -11,800  -3.69%
שדרגו את המנוי 172,518 158,011 -14,507  -8.41%
שדרגו את המנוי 217,989 203,187 -14,802  -6.79%
שדרגו את המנוי 196,014 166,996 -29,018  -14.80%
שדרגו את המנוי 1,428,150 1,392,620 -35,531  -2.49%
שדרגו את המנוי 1,210,630 1,153,360 -57,269  -4.73%
שדרגו את המנוי 1,300,210 1,214,340 -85,877  -6.60%
שדרגו את המנוי 497,682 374,177 -123,505  -24.82%
שדרגו את המנוי 2,431,440 2,295,870 -135,579  -5.58%
שדרגו את המנוי 2,505,930 2,338,430 -167,499  -6.68%
שדרגו את המנוי 1,590,410 1,321,410 -269,000  -16.91%
שדרגו את המנוי 1,722,390 1,384,320 -338,073  -19.63%
שדרגו את המנוי 1,657,160 1,188,850 -468,308  -28.26%
שדרגו את המנוי 15,555,300 14,921,700 -633,624  -4.07%
שדרגו את המנוי 5,218,510 3,385,080 -1,833,430  -35.13%
שדרגו את המנוי 32,622,500 27,314,200 -5,308,320  -16.27%
שדרגו את המנוי 19,236,600 13,008,600 -6,228,010  -32.38%
שדרגו את המנוי 47,047,900 40,639,600 -6,408,340  -13.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,746,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,182,136

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 922,820
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -882,102
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,746,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,182,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,056,423 2.83%
מור 8,032,990 0.53%
אלטשולר - שחם 7,714,360 0.51%
הירשמו לצפייה 4,786,850 0.31%
הירשמו לצפייה 3,798,590 0.25%
הירשמו לצפייה 3,292,540 0.22%
שדרגו את המנוי 2,851,850 0.19%
שדרגו את המנוי 2,341,470 0.15%
שדרגו את המנוי 2,316,960 0.15%
שדרגו את המנוי 2,070,830 0.14%
שדרגו את המנוי 1,760,000 0.12%
שדרגו את המנוי 561,452 0.04%
שדרגו את המנוי 533,900 0.04%
שדרגו את המנוי 303,000 0.02%
שדרגו את המנוי 300,761 0.02%
שדרגו את המנוי 298,676 0.02%
שדרגו את המנוי 290,930 0.02%
שדרגו את המנוי 282,217 0.02%
שדרגו את המנוי 273,800 0.02%
שדרגו את המנוי 196,509 0.01%
שדרגו את המנוי 190,234 0.01%
שדרגו את המנוי 158,533 0.01%
שדרגו את המנוי 134,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 127,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,118 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 435,891,485 28.61%
מנורה 69,252,800 4.55%
מגדל 68,411,100 4.49%
הירשמו לצפייה 55,272,300 3.63%
הירשמו לצפייה 42,232,400 2.77%
הירשמו לצפייה 40,639,600 2.67%
שדרגו את המנוי 27,790,400 1.82%
שדרגו את המנוי 27,314,200 1.79%
שדרגו את המנוי 23,413,700 1.54%
שדרגו את המנוי 14,921,700 0.98%
שדרגו את המנוי 13,008,600 0.85%
שדרגו את המנוי 9,720,000 0.64%
שדרגו את המנוי 5,202,600 0.34%
שדרגו את המנוי 3,385,080 0.22%
שדרגו את המנוי 2,338,430 0.15%
שדרגו את המנוי 2,301,600 0.15%
שדרגו את המנוי 2,295,870 0.15%
שדרגו את המנוי 1,934,340 0.13%
שדרגו את המנוי 1,885,240 0.12%
שדרגו את המנוי 1,885,240 0.12%
שדרגו את המנוי 1,684,450 0.11%
שדרגו את המנוי 1,392,620 0.09%
שדרגו את המנוי 1,391,450 0.09%
שדרגו את המנוי 1,384,320 0.09%
שדרגו את המנוי 1,321,410 0.09%
שדרגו את המנוי 1,246,140 0.08%
שדרגו את המנוי 1,214,340 0.08%
שדרגו את המנוי 1,188,850 0.08%
שדרגו את המנוי 1,153,360 0.08%
שדרגו את המנוי 1,117,490 0.07%
שדרגו את המנוי 1,055,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 919,766 0.06%
שדרגו את המנוי 700,622 0.05%
שדרגו את המנוי 673,723 0.04%
שדרגו את המנוי 456,747 0.03%
שדרגו את המנוי 444,220 0.03%
שדרגו את המנוי 441,751 0.03%
שדרגו את המנוי 413,314 0.03%
שדרגו את המנוי 397,138 0.03%
שדרגו את המנוי 392,179 0.03%
שדרגו את המנוי 374,177 0.02%
שדרגו את המנוי 334,746 0.02%
שדרגו את המנוי 307,779 0.02%
שדרגו את המנוי 270,145 0.02%
שדרגו את המנוי 222,710 0.01%
שדרגו את המנוי 203,187 0.01%
שדרגו את המנוי 181,282 0.01%
שדרגו את המנוי 166,996 0.01%
שדרגו את המנוי 158,011 0.01%
שדרגו את המנוי 121,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,387 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית