תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
איילון 962,269 1,075,460 113,195  11.76%
אקסלנס 570,207 643,678 73,471  12.88%
הירשמו לצפייה 4,567,270 4,634,200 66,930  1.47%
הירשמו לצפייה 2,705,200 2,758,640 53,437  1.98%
הירשמו לצפייה 179,644 213,023 33,379  18.58%
שדרגו את המנוי 20,500 51,410 30,910  150.78%
שדרגו את המנוי 104,061 124,061 20,000  19.22%
שדרגו את המנוי 338,863 343,092 4,229  1.25%
שדרגו את המנוי 122,893 125,599 2,706  2.20%
שדרגו את המנוי 2,818 3,478 660  23.42%
שדרגו את המנוי 5,748,000 5,748,430 430  0.01%
שדרגו את המנוי 594 843 249  41.92%
שדרגו את המנוי 2,730,520 2,730,340 -187  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,660 4,469 -191  -4.10%
שדרגו את המנוי 9,433 7,927 -1,506  -15.97%
שדרגו את המנוי 40,733 38,996 -1,737  -4.26%
שדרגו את המנוי 37,600 35,380 -2,220  -5.90%
שדרגו את המנוי 24,800 21,000 -3,800  -15.32%
שדרגו את המנוי 238,450 234,155 -4,295  -1.80%
שדרגו את המנוי 108,868 104,350 -4,518  -4.15%
שדרגו את המנוי 11,720 7,200 -4,520  -38.57%
שדרגו את המנוי 276,004 270,323 -5,681  -2.06%
שדרגו את המנוי 1,296,110 1,290,090 -6,022  -0.46%
שדרגו את המנוי 35,000 27,000 -8,000  -22.86%
שדרגו את המנוי 162,351 153,093 -9,258  -5.70%
שדרגו את המנוי 72,000 61,241 -10,759  -14.94%
שדרגו את המנוי 49,289 29,514 -19,775  -40.12%
שדרגו את המנוי 327,628 293,921 -33,707  -10.29%
שדרגו את המנוי 129,152 64,456 -64,696  -50.09%
שדרגו את המנוי 375,609 293,437 -82,172  -21.88%
שדרגו את המנוי 2,159,100 2,052,940 -106,166  -4.92%
שדרגו את המנוי 1,764,590 1,648,050 -116,535  -6.60%
שדרגו את המנוי 3,123,050 2,990,900 -132,153  -4.23%
שדרגו את המנוי 4,445,380 4,277,160 -168,217  -3.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 399,596

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -786,115

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 36,353,200 44,569,800 8,216,600  22.60%
פסגות 24,839,400 28,796,800 3,957,400  15.93%
הירשמו לצפייה 57,638,300 61,487,700 3,849,400  6.68%
הירשמו לצפייה 3,320,260 6,636,500 3,316,240  99.88%
הירשמו לצפייה 17,861,700 19,458,700 1,597,000  8.94%
שדרגו את המנוי 72,931,600 74,239,400 1,307,800  1.79%
שדרגו את המנוי 7,049,240 7,932,030 882,790  12.52%
שדרגו את המנוי 36,918,500 37,334,400 415,900  1.13%
שדרגו את המנוי 1,487,850 1,732,430 244,580  16.44%
שדרגו את המנוי 1,404,070 1,640,020 235,950  16.80%
שדרגו את המנוי 1,706,560 1,935,320 228,760  13.40%
שדרגו את המנוי 2,211,950 2,431,950 220,000  9.95%
שדרגו את המנוי 1,057,240 1,217,740 160,500  15.18%
שדרגו את המנוי 2,173,130 2,287,460 114,330  5.26%
שדרגו את המנוי 1,426,530 1,537,020 110,490  7.75%
שדרגו את המנוי 2,959,860 3,050,800 90,940  3.07%
שדרגו את המנוי 850,184 910,571 60,387  7.10%
שדרגו את המנוי 80,000 115,750 35,750  44.69%
שדרגו את המנוי 346,321 375,947 29,626  8.55%
שדרגו את המנוי 286,767 306,367 19,600  6.83%
שדרגו את המנוי 77,230 87,153 9,923  12.85%
שדרגו את המנוי 419,539 429,373 9,834  2.34%
שדרגו את המנוי 69,683,000 69,690,400 7,400  0.01%
שדרגו את המנוי 654,058 657,761 3,703  0.57%
שדרגו את המנוי 187,198 190,765 3,567  1.91%
שדרגו את המנוי 177,370 179,881 2,511  1.42%
שדרגו את המנוי 1,110,880 1,111,620 740  0.07%
שדרגו את המנוי 169,229 169,743 514  0.30%
שדרגו את המנוי 265,005 265,435 430  0.16%
שדרגו את המנוי 125,962 125,373 -589  -0.47%
שדרגו את המנוי 440,654 439,189 -1,465  -0.33%
שדרגו את המנוי 130,765 128,348 -2,417  -1.85%
שדרגו את המנוי 638,547 635,472 -3,075  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,133,190 1,128,610 -4,580  -0.40%
שדרגו את המנוי 860,407 854,081 -6,326  -0.74%
שדרגו את המנוי 511,174 495,013 -16,161  -3.16%
שדרגו את המנוי 370,269 339,540 -30,729  -8.30%
שדרגו את המנוי 413,946 370,699 -43,247  -10.45%
שדרגו את המנוי 619,042 574,199 -44,843  -7.24%
שדרגו את המנוי 1,154,310 1,078,690 -75,620  -6.55%
שדרגו את המנוי 1,061,220 948,364 -112,856  -10.63%
שדרגו את המנוי 1,101,850 973,376 -128,474  -11.66%
שדרגו את המנוי 67,228,700 66,256,000 -972,704  -1.45%
שדרגו את המנוי 9,722,700 7,991,690 -1,731,010  -17.80%
שדרגו את המנוי 16,980,200 15,045,600 -1,934,600  -11.39%
שדרגו את המנוי 12,352,200 3,925,880 -8,426,320  -68.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,132,665

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,535,016

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 399,596
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -786,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,132,665
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,535,016
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,809,379 2.18%
ילין לפידות 5,748,430 0.38%
אלטשולר - שחם 4,634,200 0.31%
הירשמו לצפייה 4,277,160 0.28%
הירשמו לצפייה 2,990,900 0.20%
הירשמו לצפייה 2,758,640 0.18%
שדרגו את המנוי 2,730,340 0.18%
שדרגו את המנוי 2,052,940 0.14%
שדרגו את המנוי 1,648,050 0.11%
שדרגו את המנוי 1,290,090 0.09%
שדרגו את המנוי 1,075,460 0.07%
שדרגו את המנוי 643,678 0.04%
שדרגו את המנוי 343,092 0.02%
שדרגו את המנוי 293,921 0.02%
שדרגו את המנוי 293,437 0.02%
שדרגו את המנוי 271,000 0.02%
שדרגו את המנוי 270,323 0.02%
שדרגו את המנוי 234,155 0.02%
שדרגו את המנוי 213,023 0.01%
שדרגו את המנוי 153,093 0.01%
שדרגו את המנוי 125,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 245 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 474,048,914 31.52%
אלטשולר - שחם 74,239,400 4.94%
מנורה 69,690,400 4.63%
הירשמו לצפייה 66,256,000 4.41%
הירשמו לצפייה 61,487,700 4.09%
הירשמו לצפייה 44,569,800 2.96%
שדרגו את המנוי 37,334,400 2.48%
שדרגו את המנוי 28,796,800 1.92%
שדרגו את המנוי 19,458,700 1.29%
שדרגו את המנוי 15,045,600 1.00%
שדרגו את המנוי 7,991,690 0.53%
שדרגו את המנוי 7,932,030 0.53%
שדרגו את המנוי 6,636,500 0.44%
שדרגו את המנוי 3,925,880 0.26%
שדרגו את המנוי 3,050,800 0.20%
שדרגו את המנוי 2,431,950 0.16%
שדרגו את המנוי 2,287,460 0.15%
שדרגו את המנוי 1,935,320 0.13%
שדרגו את המנוי 1,732,430 0.12%
שדרגו את המנוי 1,640,020 0.11%
שדרגו את המנוי 1,537,020 0.10%
שדרגו את המנוי 1,217,740 0.08%
שדרגו את המנוי 1,128,610 0.08%
שדרגו את המנוי 1,111,620 0.07%
שדרגו את המנוי 1,078,690 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 973,376 0.06%
שדרגו את המנוי 948,364 0.06%
שדרגו את המנוי 910,571 0.06%
שדרגו את המנוי 854,081 0.06%
שדרגו את המנוי 657,761 0.04%
שדרגו את המנוי 635,472 0.04%
שדרגו את המנוי 574,199 0.04%
שדרגו את המנוי 522,040 0.03%
שדרגו את המנוי 495,013 0.03%
שדרגו את המנוי 439,189 0.03%
שדרגו את המנוי 429,373 0.03%
שדרגו את המנוי 375,947 0.03%
שדרגו את המנוי 370,699 0.02%
שדרגו את המנוי 339,540 0.02%
שדרגו את המנוי 306,367 0.02%
שדרגו את המנוי 265,435 0.02%
שדרגו את המנוי 199,095 0.01%
שדרגו את המנוי 190,765 0.01%
שדרגו את המנוי 179,881 0.01%
שדרגו את המנוי 169,743 0.01%
שדרגו את המנוי 128,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,452 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית