תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 5,518,300 5,641,880 123,571  2.24%
מגדל 2,763,710 2,859,140 95,428  3.45%
הירשמו לצפייה 1,190,360 1,241,610 51,248  4.31%
הירשמו לצפייה 2,790,870 2,833,310 42,443  1.52%
הירשמו לצפייה 666,789 705,033 38,244  5.74%
שדרגו את המנוי 255,205 275,205 20,000  7.84%
שדרגו את המנוי 238,503 257,039 18,536  7.77%
שדרגו את המנוי 3,060,300 3,073,060 12,760  0.42%
שדרגו את המנוי 346,363 356,162 9,799  2.83%
שדרגו את המנוי 5,841,420 5,847,030 5,610  0.10%
שדרגו את המנוי 4,469 5,489 1,020  22.82%
שדרגו את המנוי 50,700 51,700 1,000  1.97%
שדרגו את המנוי 4,278,560 4,279,420 850  0.02%
שדרגו את המנוי 8,490 8,700 210  2.47%
שדרגו את המנוי 266,423 266,523 100  0.04%
שדרגו את המנוי 37,740 37,354 -386  -1.02%
שדרגו את המנוי 150,228 148,737 -1,491  -0.99%
שדרגו את המנוי 37,584 36,058 -1,526  -4.06%
שדרגו את המנוי 296,343 294,761 -1,582  -0.53%
שדרגו את המנוי 144,299 142,373 -1,926  -1.33%
שדרגו את המנוי 93,327 91,119 -2,208  -2.37%
שדרגו את המנוי 6,030 3,490 -2,540  -42.12%
שדרגו את המנוי 25,000 22,000 -3,000  -12.00%
שדרגו את המנוי 30,100 23,000 -7,100  -23.59%
שדרגו את המנוי 1,282,190 1,264,910 -17,276  -1.35%
שדרגו את המנוי 235,655 215,705 -19,950  -8.47%
שדרגו את המנוי 121,159 83,710 -37,449  -30.91%
שדרגו את המנוי 1,555,480 1,517,130 -38,350  -2.47%
שדרגו את המנוי 1,951,560 1,847,970 -103,583  -5.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 420,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -238,367

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,925,880 13,188,800 9,262,870  235.95%
פסגות 28,796,800 30,884,100 2,087,340  7.25%
הירשמו לצפייה 6,636,500 6,746,850 110,351  1.66%
הירשמו לצפייה 657,761 752,156 94,395  14.35%
הירשמו לצפייה 3,050,800 3,138,530 87,726  2.88%
שדרגו את המנוי 1,640,020 1,722,070 82,047  5.00%
שדרגו את המנוי 854,081 924,110 70,029  8.20%
שדרגו את המנוי 973,376 1,037,090 63,711  6.55%
שדרגו את המנוי 265,435 284,177 18,742  7.06%
שדרגו את המנוי 7,991,690 8,006,910 15,219  0.19%
שדרגו את המנוי 1,128,610 1,136,200 7,588  0.67%
שדרגו את המנוי 1,935,320 1,937,120 1,797  0.09%
שדרגו את המנוי 1,217,740 1,219,440 1,697  0.14%
שדרגו את המנוי 1,111,620 1,113,070 1,450  0.13%
שדרגו את המנוי 495,013 495,733 720  0.15%
שדרגו את המנוי 439,189 439,404 215  0.05%
שדרגו את המנוי 1,537,020 1,537,020 -4
שדרגו את המנוי 53,177 52,361 -816  -1.53%
שדרגו את המנוי 128,348 126,553 -1,795  -1.40%
שדרגו את המנוי 179,881 173,746 -6,135  -3.41%
שדרגו את המנוי 429,373 420,952 -8,421  -1.96%
שדרגו את המנוי 52,452 43,487 -8,965  -17.09%
שדרגו את המנוי 190,765 180,643 -10,122  -5.31%
שדרגו את המנוי 522,040 503,195 -18,845  -3.61%
שדרגו את המנוי 1,732,430 1,710,030 -22,397  -1.29%
שדרגו את המנוי 1,078,690 1,036,480 -42,207  -3.91%
שדרגו את המנוי 339,540 292,190 -47,350  -13.95%
שדרגו את המנוי 370,699 320,027 -50,672  -13.67%
שדרגו את המנוי 306,367 253,165 -53,202  -17.37%
שדרגו את המנוי 115,750 36,800 -78,950  -68.21%
שדרגו את המנוי 574,199 487,278 -86,921  -15.14%
שדרגו את המנוי 2,287,460 2,185,090 -102,374  -4.48%
שדרגו את המנוי 69,690,400 69,585,000 -105,360  -0.15%
שדרגו את המנוי 910,571 797,330 -113,241  -12.44%
שדרגו את המנוי 74,239,400 74,106,100 -133,296  -0.18%
שדרגו את המנוי 19,458,700 19,157,200 -301,540  -1.55%
שדרגו את המנוי 66,256,000 65,417,500 -838,452  -1.27%
שדרגו את המנוי 7,932,030 6,588,890 -1,343,140  -16.93%
שדרגו את המנוי 61,487,700 59,713,500 -1,774,200  -2.89%
שדרגו את המנוי 44,569,800 41,386,800 -3,182,980  -7.14%
שדרגו את המנוי 15,045,600 11,080,400 -3,965,200  -26.35%
שדרגו את המנוי 37,334,400 28,977,900 -8,356,520  -22.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,905,897

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,653,105

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 420,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -238,367
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,905,897
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,653,105
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,949,728 2.26%
ילין לפידות 5,847,030 0.39%
אלטשולר - שחם 5,641,880 0.38%
הירשמו לצפייה 4,279,420 0.28%
הירשמו לצפייה 3,073,060 0.20%
הירשמו לצפייה 2,859,140 0.19%
שדרגו את המנוי 2,833,310 0.19%
שדרגו את המנוי 1,847,970 0.12%
שדרגו את המנוי 1,517,130 0.10%
שדרגו את המנוי 1,264,910 0.08%
שדרגו את המנוי 1,241,610 0.08%
שדרגו את המנוי 705,033 0.05%
שדרגו את המנוי 356,162 0.02%
שדרגו את המנוי 294,761 0.02%
שדרגו את המנוי 275,205 0.02%
שדרגו את המנוי 267,000 0.02%
שדרגו את המנוי 266,523 0.02%
שדרגו את המנוי 257,039 0.02%
שדרגו את המנוי 215,705 0.01%
שדרגו את המנוי 148,737 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 470,642,925 31.30%
אלטשולר - שחם 74,106,100 4.93%
מנורה 69,585,000 4.63%
הירשמו לצפייה 65,417,500 4.35%
הירשמו לצפייה 59,713,500 3.97%
הירשמו לצפייה 41,386,800 2.75%
שדרגו את המנוי 30,884,100 2.05%
שדרגו את המנוי 28,977,900 1.93%
שדרגו את המנוי 19,157,200 1.27%
שדרגו את המנוי 13,188,800 0.88%
שדרגו את המנוי 11,080,400 0.74%
שדרגו את המנוי 8,326,860 0.55%
שדרגו את המנוי 8,006,910 0.53%
שדרגו את המנוי 6,746,850 0.45%
שדרגו את המנוי 6,588,890 0.44%
שדרגו את המנוי 3,138,530 0.21%
שדרגו את המנוי 2,185,090 0.15%
שדרגו את המנוי 1,937,120 0.13%
שדרגו את המנוי 1,722,070 0.11%
שדרגו את המנוי 1,710,030 0.11%
שדרגו את המנוי 1,537,020 0.10%
שדרגו את המנוי 1,219,440 0.08%
שדרגו את המנוי 1,136,200 0.08%
שדרגו את המנוי 1,113,070 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 1,037,090 0.07%
שדרגו את המנוי 1,036,480 0.07%
שדרגו את המנוי 924,110 0.06%
שדרגו את המנוי 797,330 0.05%
שדרגו את המנוי 752,156 0.05%
שדרגו את המנוי 635,472 0.04%
שדרגו את המנוי 564,438 0.04%
שדרגו את המנוי 503,195 0.03%
שדרגו את המנוי 495,733 0.03%
שדרגו את המנוי 487,278 0.03%
שדרגו את המנוי 439,404 0.03%
שדרגו את המנוי 420,952 0.03%
שדרגו את המנוי 375,947 0.03%
שדרגו את המנוי 320,027 0.02%
שדרגו את המנוי 292,190 0.02%
שדרגו את המנוי 284,177 0.02%
שדרגו את המנוי 253,165 0.02%
שדרגו את המנוי 199,095 0.01%
שדרגו את המנוי 180,643 0.01%
שדרגו את המנוי 173,746 0.01%
שדרגו את המנוי 126,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית