תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
ילין לפידות 5,185,680 5,686,000 500,310  9.65%
הראל 3,750,170 3,807,940 57,766  1.54%
הירשמו לצפייה 475,323 510,388 35,065  7.38%
הירשמו לצפייה 39,841 57,500 17,659  44.32%
הירשמו לצפייה 88,818 103,147 14,329  16.13%
שדרגו את המנוי 549,900 561,040 11,140  2.03%
שדרגו את המנוי 231,313 240,515 9,202  3.98%
שדרגו את המנוי 229,751 234,000 4,249  1.85%
שדרגו את המנוי 2,224,430 2,226,580 2,153  0.10%
שדרגו את המנוי 59,505 59,750 245  0.41%
שדרגו את המנוי 16,500 16,000 -500  -3.03%
שדרגו את המנוי 4,760 4,184 -576  -12.10%
שדרגו את המנוי 181,336 178,615 -2,721  -1.50%
שדרגו את המנוי 59,866 57,086 -2,780  -4.64%
שדרגו את המנוי 56,635 53,441 -3,194  -5.64%
שדרגו את המנוי 2,944,910 2,941,210 -3,699  -0.13%
שדרגו את המנוי 39,733 35,719 -4,014  -10.10%
שדרגו את המנוי 124,196 119,986 -4,210  -3.39%
שדרגו את המנוי 173,412 168,806 -4,606  -2.66%
שדרגו את המנוי 92,505 87,843 -4,662  -5.04%
שדרגו את המנוי 6,777 186 -6,591  -97.26%
שדרגו את המנוי 14,739 7,472 -7,267  -49.30%
שדרגו את המנוי 53,541 46,000 -7,541  -14.08%
שדרגו את המנוי 313,600 305,800 -7,800  -2.49%
שדרגו את המנוי 306,094 295,011 -11,083  -3.62%
שדרגו את המנוי 143,043 131,809 -11,234  -7.85%
שדרגו את המנוי 556,000 544,000 -12,000  -2.16%
שדרגו את המנוי 18,074 4,290 -13,784  -76.26%
שדרגו את המנוי 597,191 582,693 -14,498  -2.43%
שדרגו את המנוי 191,023 172,533 -18,490  -9.68%
שדרגו את המנוי 1,674,200 1,643,180 -31,020  -1.85%
שדרגו את המנוי 3,030,060 2,744,330 -285,732  -9.43%
שדרגו את המנוי 3,521,240 3,131,970 -389,277  -11.05%
שדרגו את המנוי 8,254,140 7,499,980 -754,153  -9.14%
שדרגו את המנוי 7,741,630 5,290,110 -2,451,530  -31.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 652,118

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,052,962

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 61,618,900 69,445,600 7,826,690  12.70%
כלל 50,544,000 55,524,000 4,979,940  9.85%
הירשמו לצפייה 5,278,330 7,712,050 2,433,720  46.11%
הירשמו לצפייה 24,853,800 25,668,500 814,676  3.28%
הירשמו לצפייה 11,110,200 11,853,700 743,500  6.69%
שדרגו את המנוי 32,143,900 32,853,600 709,740  2.21%
שדרגו את המנוי 2,223,770 2,905,710 681,935  30.67%
שדרגו את המנוי 2,463,650 2,709,850 246,195  9.99%
שדרגו את המנוי 334,338 482,672 148,334  44.37%
שדרגו את המנוי 69,329,900 69,378,500 48,520  0.07%
שדרגו את המנוי 1,333,910 1,364,910 31,000  2.32%
שדרגו את המנוי 300,417 301,185 768  0.26%
שדרגו את המנוי 2,338,430 2,338,970 540  0.02%
שדרגו את המנוי 1,148,120 1,147,310 -812  -0.07%
שדרגו את המנוי 61,755 59,145 -2,610  -4.23%
שדרגו את המנוי 955,515 950,526 -4,989  -0.52%
שדרגו את המנוי 155,670 150,448 -5,222  -3.35%
שדרגו את המנוי 96,620 84,251 -12,369  -12.80%
שדרגו את המנוי 386,980 370,269 -16,711  -4.32%
שדרגו את המנוי 120,000 100,000 -20,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,192,420 1,160,520 -31,903  -2.68%
שדרגו את המנוי 2,183,630 2,146,090 -37,535  -1.72%
שדרגו את המנוי 1,322,590 1,275,840 -46,748  -3.53%
שדרגו את המנוי 222,710 171,577 -51,133  -22.96%
שדרגו את המנוי 577,879 525,218 -52,661  -9.11%
שדרגו את המנוי 1,544,070 1,486,840 -57,230  -3.71%
שדרגו את המנוי 1,835,110 1,762,560 -72,547  -3.95%
שדרגו את המנוי 641,828 562,352 -79,476  -12.38%
שדרגו את המנוי 4,161,270 4,068,020 -93,247  -2.24%
שדרגו את המנוי 647,548 533,156 -114,392  -17.67%
שדרגו את המנוי 1,170,540 1,054,950 -115,589  -9.87%
שדרגו את המנוי 442,451 323,620 -118,831  -26.86%
שדרגו את המנוי 41,523,400 41,353,600 -169,852  -0.41%
שדרגו את המנוי 2,200,000 2,029,450 -170,546  -7.75%
שדרגו את המנוי 1,586,680 1,315,270 -271,406  -17.11%
שדרגו את המנוי 68,751,900 68,303,000 -448,856  -0.65%
שדרגו את המנוי 1,384,320 372,862 -1,011,450  -73.07%
שדרגו את המנוי 12,046,300 9,812,930 -2,233,370  -18.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,665,558

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,239,485

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 652,118
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,052,962
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,665,558
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,239,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,684,303 2.60%
מור 7,499,980 0.49%
ילין לפידות 5,686,000 0.37%
הירשמו לצפייה 5,290,110 0.35%
הירשמו לצפייה 3,807,940 0.25%
הירשמו לצפייה 3,131,970 0.21%
שדרגו את המנוי 2,941,210 0.19%
שדרגו את המנוי 2,744,330 0.18%
שדרגו את המנוי 2,226,580 0.15%
שדרגו את המנוי 1,643,180 0.11%
שדרגו את המנוי 582,693 0.04%
שדרגו את המנוי 561,040 0.04%
שדרגו את המנוי 544,000 0.04%
שדרגו את המנוי 510,388 0.03%
שדרגו את המנוי 305,800 0.02%
שדרגו את המנוי 295,011 0.02%
שדרגו את המנוי 240,515 0.02%
שדרגו את המנוי 234,000 0.02%
שדרגו את המנוי 178,615 0.01%
שדרגו את המנוי 172,533 0.01%
שדרגו את המנוי 168,806 0.01%
שדרגו את המנוי 131,809 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 103,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,964 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 467,153,200 30.66%
אלטשולר - שחם 69,445,600 4.56%
מנורה 69,378,500 4.55%
הירשמו לצפייה 68,303,000 4.48%
הירשמו לצפייה 55,524,000 3.64%
הירשמו לצפייה 41,353,600 2.71%
שדרגו את המנוי 32,853,600 2.16%
שדרגו את המנוי 25,668,500 1.68%
שדרגו את המנוי 23,810,900 1.56%
שדרגו את המנוי 12,365,900 0.81%
שדרגו את המנוי 11,853,700 0.78%
שדרגו את המנוי 9,812,930 0.64%
שדרגו את המנוי 7,712,050 0.51%
שדרגו את המנוי 4,068,020 0.27%
שדרגו את המנוי 2,905,710 0.19%
שדרגו את המנוי 2,709,850 0.18%
שדרגו את המנוי 2,338,970 0.15%
שדרגו את המנוי 2,146,090 0.14%
שדרגו את המנוי 2,029,450 0.13%
שדרגו את המנוי 1,762,560 0.12%
שדרגו את המנוי 1,706,560 0.11%
שדרגו את המנוי 1,486,840 0.10%
שדרגו את המנוי 1,364,910 0.09%
שדרגו את המנוי 1,315,270 0.09%
שדרגו את המנוי 1,275,840 0.08%
שדרגו את המנוי 1,160,520 0.08%
שדרגו את המנוי 1,147,310 0.08%
שדרגו את המנוי 1,055,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,054,950 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 950,526 0.06%
שדרגו את המנוי 835,916 0.05%
שדרגו את המנוי 700,622 0.05%
שדרגו את המנוי 562,352 0.04%
שדרגו את המנוי 533,156 0.03%
שדרגו את המנוי 525,218 0.03%
שדרגו את המנוי 482,672 0.03%
שדרגו את המנוי 422,033 0.03%
שדרגו את המנוי 410,758 0.03%
שדרגו את המנוי 374,177 0.02%
שדרגו את המנוי 372,862 0.02%
שדרגו את המנוי 370,269 0.02%
שדרגו את המנוי 323,620 0.02%
שדרגו את המנוי 301,185 0.02%
שדרגו את המנוי 270,145 0.02%
שדרגו את המנוי 179,786 0.01%
שדרגו את המנוי 171,577 0.01%
שדרגו את המנוי 166,996 0.01%
שדרגו את המנוי 150,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,387 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית