תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 7,281,870 7,898,170 616,299  8.46%
מיטב דש 3,998,900 4,325,510 326,610  8.17%
הירשמו לצפייה 3,332,470 3,550,540 218,069  6.54%
הירשמו לצפייה 1,085,310 1,217,950 132,633  12.22%
הירשמו לצפייה 231,479 352,965 121,486  52.48%
שדרגו את המנוי 32,242 92,073 59,831  185.57%
שדרגו את המנוי 271,987 326,981 54,994  20.22%
שדרגו את המנוי 240,805 257,634 16,829  6.99%
שדרגו את המנוי 249,000 264,000 15,000  6.02%
שדרגו את המנוי 221 11,210 10,989  4,972.40%
שדרגו את המנוי 53,351 59,483 6,132  11.49%
שדרגו את המנוי 1,074,290 1,079,580 5,294  0.49%
שדרגו את המנוי 53,764 58,976 5,212  9.69%
שדרגו את המנוי 6,500 11,645 5,145  79.15%
שדרגו את המנוי 18,500 21,250 2,750  14.86%
שדרגו את המנוי 1,764,720 1,765,720 1,000  0.06%
שדרגו את המנוי 432 1,212 780  180.56%
שדרגו את המנוי 3,029 3,629 600  19.81%
שדרגו את המנוי 15,456 15,085 -371  -2.40%
שדרגו את המנוי 12,310 11,929 -381  -3.10%
שדרגו את המנוי 4,405 3,404 -1,001  -22.72%
שדרגו את המנוי 25,800 22,800 -3,000  -11.63%
שדרגו את המנוי 181,990 177,990 -4,000  -2.20%
שדרגו את המנוי 426,400 420,481 -5,919  -1.39%
שדרגו את המנוי 27,553 21,303 -6,250  -22.68%
שדרגו את המנוי 1,632,430 1,625,840 -6,584  -0.40%
שדרגו את המנוי 1,221,590 1,208,800 -12,795  -1.05%
שדרגו את המנוי 6,160,790 6,146,690 -14,096  -0.23%
שדרגו את המנוי 2,583,900 2,564,870 -19,025  -0.74%
שדרגו את המנוי 208,174 169,917 -38,257  -18.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,599,653

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,679

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,404,860 12,833,700 9,428,890  276.92%
מיטב דש 19,062,800 23,168,600 4,105,830  21.54%
הירשמו לצפייה 35,862,500 38,967,700 3,105,110  8.66%
הירשמו לצפייה 5,866,690 7,226,470 1,359,780  23.18%
הירשמו לצפייה 19,729,800 20,629,800 900,000  4.56%
שדרגו את המנוי 957,412 1,497,410 540,000  56.40%
שדרגו את המנוי 66,685,400 67,188,400 503,040  0.75%
שדרגו את המנוי 3,124,440 3,546,510 422,075  13.51%
שדרגו את המנוי 1,094,940 1,454,560 359,626  32.84%
שדרגו את המנוי 10,064,100 10,282,400 218,352  2.17%
שדרגו את המנוי 1,924,560 2,142,200 217,643  11.31%
שדרגו את המנוי 901,919 1,046,220 144,303  16.00%
שדרגו את המנוי 12,471,900 12,592,700 120,797  0.97%
שדרגו את המנוי 1,160,530 1,259,030 98,500  8.49%
שדרגו את המנוי 110,000 200,000 90,000  81.82%
שדרגו את המנוי 478,609 561,425 82,816  17.30%
שדרגו את המנוי 436,209 505,929 69,720  15.98%
שדרגו את המנוי 901,976 969,203 67,227  7.45%
שדרגו את המנוי 487,579 540,905 53,326  10.94%
שדרגו את המנוי 1,062,540 1,101,270 38,733  3.65%
שדרגו את המנוי 205,751 232,244 26,493  12.88%
שדרגו את המנוי 430,615 448,121 17,506  4.07%
שדרגו את המנוי 43,487 55,587 12,100  27.82%
שדרגו את המנוי 143,112 154,259 11,147  7.79%
שדרגו את המנוי 78,595 86,320 7,725  9.83%
שדרגו את המנוי 241,400 248,000 6,600  2.73%
שדרגו את המנוי 638,952 644,458 5,506  0.86%
שדרגו את המנוי 1,423,970 1,424,700 734  0.05%
שדרגו את המנוי 110,196 109,708 -488  -0.44%
שדרגו את המנוי 985,954 984,020 -1,934  -0.20%
שדרגו את המנוי 292,190 288,533 -3,657  -1.25%
שדרגו את המנוי 68,727,300 68,721,000 -6,264  -0.01%
שדרגו את המנוי 36,800 29,800 -7,000  -19.02%
שדרגו את המנוי 179,856 167,766 -12,090  -6.72%
שדרגו את המנוי 107,542 95,297 -12,245  -11.39%
שדרגו את המנוי 351,935 338,803 -13,132  -3.73%
שדרגו את המנוי 332,237 311,280 -20,957  -6.31%
שדרגו את המנוי 665,381 642,466 -22,915  -3.44%
שדרגו את המנוי 46,023,600 45,998,400 -25,236  -0.05%
שדרגו את המנוי 456,403 411,449 -44,954  -9.85%
שדרגו את המנוי 1,032,510 972,206 -60,300  -5.84%
שדרגו את המנוי 953,403 841,185 -112,218  -11.77%
שדרגו את המנוי 1,130,330 1,009,030 -121,304  -10.73%
שדרגו את המנוי 2,045,050 1,914,430 -130,623  -6.39%
שדרגו את המנוי 7,826,530 7,381,900 -444,627  -5.68%
שדרגו את המנוי 28,153,200 27,606,700 -546,516  -1.94%
שדרגו את המנוי 73,190,700 71,365,600 -1,825,090  -2.49%
שדרגו את המנוי 54,023,600 49,534,200 -4,489,490  -8.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,013,579

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,901,040

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,599,653
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -111,679
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,013,579
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,901,040
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,214,272 2.34%
אלטשולר - שחם 7,898,170 0.53%
ילין לפידות 6,146,690 0.41%
הירשמו לצפייה 4,325,510 0.29%
הירשמו לצפייה 3,550,540 0.24%
הירשמו לצפייה 2,564,870 0.17%
שדרגו את המנוי 1,765,720 0.12%
שדרגו את המנוי 1,625,840 0.11%
שדרגו את המנוי 1,217,950 0.08%
שדרגו את המנוי 1,208,800 0.08%
שדרגו את המנוי 1,079,580 0.07%
שדרגו את המנוי 1,068,330 0.07%
שדרגו את המנוי 420,481 0.03%
שדרגו את המנוי 352,965 0.02%
שדרגו את המנוי 326,981 0.02%
שדרגו את המנוי 264,000 0.02%
שדרגו את המנוי 257,634 0.02%
שדרגו את המנוי 177,990 0.01%
שדרגו את המנוי 169,917 0.01%
שדרגו את המנוי 146,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,212 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 491,326,644 32.67%
אלטשולר - שחם 71,365,600 4.75%
מנורה 68,721,000 4.57%
הירשמו לצפייה 67,188,400 4.47%
הירשמו לצפייה 49,534,200 3.29%
הירשמו לצפייה 45,998,400 3.06%
שדרגו את המנוי 38,967,700 2.59%
שדרגו את המנוי 27,606,700 1.84%
שדרגו את המנוי 23,168,600 1.54%
שדרגו את המנוי 20,629,800 1.37%
שדרגו את המנוי 12,833,700 0.85%
שדרגו את המנוי 12,592,700 0.84%
שדרגו את המנוי 10,282,400 0.68%
שדרגו את המנוי 7,381,900 0.49%
שדרגו את המנוי 7,226,470 0.48%
שדרגו את המנוי 3,546,510 0.24%
שדרגו את המנוי 2,142,200 0.14%
שדרגו את המנוי 1,914,430 0.13%
שדרגו את המנוי 1,497,410 0.10%
שדרגו את המנוי 1,454,560 0.10%
שדרגו את המנוי 1,424,700 0.09%
שדרגו את המנוי 1,259,030 0.08%
שדרגו את המנוי 1,135,150 0.08%
שדרגו את המנוי 1,101,270 0.07%
שדרגו את המנוי 1,046,220 0.07%
שדרגו את המנוי 1,009,030 0.07%
שדרגו את המנוי 984,020 0.07%
שדרגו את המנוי 972,206 0.06%
שדרגו את המנוי 969,203 0.06%
שדרגו את המנוי 841,185 0.06%
שדרגו את המנוי 644,458 0.04%
שדרגו את המנוי 642,466 0.04%
שדרגו את המנוי 561,425 0.04%
שדרגו את המנוי 540,905 0.04%
שדרגו את המנוי 505,929 0.03%
שדרגו את המנוי 448,121 0.03%
שדרגו את המנוי 411,449 0.03%
שדרגו את המנוי 373,600 0.02%
שדרגו את המנוי 338,803 0.02%
שדרגו את המנוי 311,280 0.02%
שדרגו את המנוי 288,533 0.02%
שדרגו את המנוי 248,000 0.02%
שדרגו את המנוי 232,244 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 0.01%
שדרגו את המנוי 167,766 0.01%
שדרגו את המנוי 154,259 0.01%
שדרגו את המנוי 109,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית