תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 2,398,340 2,542,070 143,726  5.99%
דיאמונד 99,185 200,431 101,246  102.08%
הירשמו לצפייה 178,357 231,380 53,023  29.73%
הירשמו לצפייה 44,578 96,196 51,618  115.79%
הירשמו לצפייה 33,907 49,860 15,953  47.05%
שדרגו את המנוי 458,506 469,348 10,842  2.36%
שדרגו את המנוי 15,787 24,996 9,209  58.33%
שדרגו את המנוי 2,563,620 2,569,460 5,843  0.23%
שדרגו את המנוי 74,613 80,434 5,821  7.80%
שדרגו את המנוי 129,397 135,070 5,673  4.38%
שדרגו את המנוי 223,204 227,204 4,000  1.79%
שדרגו את המנוי 239,400 242,008 2,608  1.09%
שדרגו את המנוי 970 3,182 2,212  228.04%
שדרגו את המנוי 2,712 3,362 650  23.97%
שדרגו את המנוי 2,922,110 2,922,150 41
שדרגו את המנוי 15,000 14,000 -1,000  -6.67%
שדרגו את המנוי 48,029 45,530 -2,499  -5.20%
שדרגו את המנוי 138,500 134,000 -4,500  -3.25%
שדרגו את המנוי 50,244 44,312 -5,932  -11.81%
שדרגו את המנוי 300,390 294,350 -6,040  -2.01%
שדרגו את המנוי 149,541 142,969 -6,572  -4.39%
שדרגו את המנוי 44,358 37,139 -7,219  -16.27%
שדרגו את המנוי 120,575 105,116 -15,459  -12.82%
שדרגו את המנוי 5,768,520 5,745,000 -23,518  -0.41%
שדרגו את המנוי 736,513 704,502 -32,011  -4.35%
שדרגו את המנוי 380,500 339,500 -41,000  -10.78%
שדרגו את המנוי 70,744 27,500 -43,244  -61.13%
שדרגו את המנוי 72,100 24,300 -47,800  -66.30%
שדרגו את המנוי 2,057,290 1,957,790 -99,500  -4.84%
שדרגו את המנוי 1,513,540 1,413,660 -99,873  -6.60%
שדרגו את המנוי 4,337,050 4,214,780 -122,268  -2.82%
שדרגו את המנוי 2,716,370 2,501,430 -214,941  -7.91%
שדרגו את המנוי 5,775,400 1,771,350 -4,004,050  -69.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 412,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,777,426

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 10,530,000 13,678,300 3,148,280  29.90%
אלטשולר - שחם 71,682,300 72,931,600 1,249,300  1.74%
הירשמו לצפייה 170,000 1,047,190 877,190  515.99%
הירשמו לצפייה 2,029,450 2,211,950 182,500  8.99%
הירשמו לצפייה 35,002,600 35,091,600 89,020  0.25%
שדרגו את המנוי 69,600,400 69,683,000 82,656  0.12%
שדרגו את המנוי 2,893,970 2,959,860 65,897  2.28%
שדרגו את המנוי 250,217 286,767 36,550  14.61%
שדרגו את המנוי 516,187 522,040 5,853  1.13%
שדרגו את המנוי 2,169,700 2,173,130 3,429  0.16%
שדרגו את המנוי 1,056,920 1,057,240 320  0.03%
שדרגו את המנוי 1,102,810 1,101,850 -956  -0.09%
שדרגו את המנוי 128,276 125,962 -2,314  -1.80%
שדרגו את המנוי 135,375 130,765 -4,610  -3.41%
שדרגו את המנוי 57,084 52,452 -4,632  -8.11%
שדרגו את המנוי 84,390 77,230 -7,160  -8.48%
שדרגו את המנוי 200,000 187,198 -12,802  -6.40%
שדרגו את המנוי 454,654 440,654 -14,000  -3.08%
שדרגו את המנוי 435,728 419,539 -16,189  -3.72%
שדרגו את המנוי 12,370,100 12,352,200 -17,941  -0.14%
שדרגו את המנוי 283,705 265,005 -18,700  -6.59%
שדרגו את המנוי 1,174,080 1,154,310 -19,768  -1.68%
שדרגו את המנוי 1,145,980 1,110,880 -35,100  -3.06%
שדרגו את המנוי 452,436 413,946 -38,490  -8.51%
שדרגו את המנוי 387,073 346,321 -40,752  -10.53%
שדרגו את המנוי 563,169 511,174 -51,995  -9.23%
שדרגו את המנוי 1,137,940 1,061,220 -76,726  -6.74%
שדרגו את המנוי 1,221,030 1,133,190 -87,837  -7.19%
שדרגו את המנוי 755,541 654,058 -101,483  -13.43%
שדרגו את המנוי 431,283 317,285 -113,998  -26.43%
שדרגו את המנוי 742,460 619,042 -123,418  -16.62%
שדרגו את המנוי 973,711 850,184 -123,527  -12.69%
שדרגו את המנוי 1,676,000 1,487,850 -188,155  -11.23%
שדרגו את המנוי 25,360,200 24,839,400 -520,768  -2.05%
שדרגו את המנוי 3,854,070 3,320,260 -533,806  -13.85%
שדרגו את המנוי 67,871,800 67,228,700 -643,112  -0.95%
שדרגו את המנוי 7,799,280 7,049,240 -750,037  -9.62%
שדרגו את המנוי 18,727,800 17,861,700 -866,152  -4.62%
שדרגו את המנוי 10,989,400 9,722,700 -1,266,680  -11.53%
שדרגו את המנוי 58,971,200 57,638,300 -1,332,900  -2.26%
שדרגו את המנוי 38,180,200 36,353,200 -1,826,980  -4.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,740,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,840,988

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 412,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,777,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,740,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,840,988
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,714,829 1.98%
ילין לפידות 5,745,000 0.38%
מור 4,214,780 0.28%
הירשמו לצפייה 2,922,150 0.19%
הירשמו לצפייה 2,569,460 0.17%
הירשמו לצפייה 2,542,070 0.17%
שדרגו את המנוי 2,501,430 0.17%
שדרגו את המנוי 1,957,790 0.13%
שדרגו את המנוי 1,771,350 0.12%
שדרגו את המנוי 1,413,660 0.09%
שדרגו את המנוי 704,502 0.05%
שדרגו את המנוי 469,348 0.03%
שדרגו את המנוי 339,500 0.02%
שדרגו את המנוי 302,640 0.02%
שדרגו את המנוי 294,350 0.02%
שדרגו את המנוי 242,008 0.02%
שדרגו את המנוי 231,380 0.02%
שדרגו את המנוי 227,204 0.02%
שדרגו את המנוי 200,431 0.01%
שדרגו את המנוי 142,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 134,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,230 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 456,640,162 30.37%
אלטשולר - שחם 72,931,600 4.85%
מנורה 69,683,000 4.63%
הירשמו לצפייה 67,228,700 4.47%
הירשמו לצפייה 57,638,300 3.83%
הירשמו לצפייה 36,353,200 2.42%
שדרגו את המנוי 35,091,600 2.33%
שדרגו את המנוי 24,839,400 1.65%
שדרגו את המנוי 17,861,700 1.19%
שדרגו את המנוי 13,678,300 0.91%
שדרגו את המנוי 12,352,200 0.82%
שדרגו את המנוי 9,722,700 0.65%
שדרגו את המנוי 7,049,240 0.47%
שדרגו את המנוי 3,320,260 0.22%
שדרגו את המנוי 2,959,860 0.20%
שדרגו את המנוי 2,211,950 0.15%
שדרגו את המנוי 2,173,130 0.14%
שדרגו את המנוי 1,706,560 0.11%
שדרגו את המנוי 1,487,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,426,530 0.09%
שדרגו את המנוי 1,404,070 0.09%
שדרגו את המנוי 1,154,310 0.08%
שדרגו את המנוי 1,133,190 0.08%
שדרגו את המנוי 1,110,880 0.07%
שדרגו את המנוי 1,101,850 0.07%
שדרגו את המנוי 1,061,220 0.07%
שדרגו את המנוי 1,057,240 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 850,184 0.06%
שדרגו את המנוי 654,058 0.04%
שדרגו את המנוי 638,547 0.04%
שדרגו את המנוי 619,042 0.04%
שדרגו את המנוי 522,040 0.03%
שדרגו את המנוי 511,174 0.03%
שדרגו את המנוי 440,654 0.03%
שדרגו את המנוי 419,539 0.03%
שדרגו את המנוי 413,946 0.03%
שדרגו את המנוי 370,269 0.02%
שדרגו את המנוי 346,321 0.02%
שדרגו את המנוי 317,285 0.02%
שדרגו את המנוי 286,767 0.02%
שדרגו את המנוי 265,005 0.02%
שדרגו את המנוי 199,095 0.01%
שדרגו את המנוי 187,198 0.01%
שדרגו את המנוי 177,370 0.01%
שדרגו את המנוי 169,229 0.01%
שדרגו את המנוי 130,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,452 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית