תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
הראל 3,565,020 3,824,320 259,297  7.27%
אלטשולר - שחם 7,305,920 7,518,010 212,087  2.90%
הירשמו לצפייה 2,466,440 2,651,740 185,301  7.51%
הירשמו לצפייה 343,000 497,000 154,000  44.90%
הירשמו לצפייה 164,250 244,790 80,540  49.04%
שדרגו את המנוי 8,184,460 8,246,980 62,514  0.76%
שדרגו את המנוי 2,063,530 2,099,420 35,888  1.74%
שדרגו את המנוי 2,946,850 2,966,850 20,000  0.68%
שדרגו את המנוי 14,502 29,863 15,361  105.92%
שדרגו את המנוי 557,300 568,100 10,800  1.94%
שדרגו את המנוי 11,648 22,145 10,497  90.12%
שדרגו את המנוי 3,509,550 3,519,580 10,027  0.29%
שדרגו את המנוי 89,474 99,070 9,596  10.72%
שדרגו את המנוי 59,677 68,287 8,610  14.43%
שדרגו את המנוי 80,309 87,266 6,957  8.66%
שדרגו את המנוי 298,676 305,244 6,568  2.20%
שדרגו את המנוי 35,841 39,841 4,000  11.16%
שדרגו את המנוי 26,354 30,113 3,759  14.26%
שדרגו את המנוי 309,576 312,976 3,400  1.10%
שדרגו את המנוי 234,191 235,775 1,584  0.68%
שדרגו את המנוי 14,334 14,973 639  4.46%
שדרגו את המנוי 41,841 40,541 -1,300  -3.11%
שדרגו את המנוי 19,000 17,000 -2,000  -10.53%
שדרגו את המנוי 310,685 299,229 -11,456  -3.69%
שדרגו את המנוי 172,285 156,447 -15,838  -9.19%
שדרגו את המנוי 117,245 101,388 -15,857  -13.52%
שדרגו את המנוי 31,364 14,394 -16,970  -54.11%
שדרגו את המנוי 430,890 410,351 -20,539  -4.77%
שדרגו את המנוי 479,497 453,249 -26,248  -5.47%
שדרגו את המנוי 114,831 71,747 -43,084  -37.52%
שדרגו את המנוי 339,700 278,500 -61,200  -18.02%
שדרגו את המנוי 2,976,420 2,841,830 -134,592  -4.52%
שדרגו את המנוי 1,926,940 1,780,560 -146,380  -7.60%
שדרגו את המנוי 624,540 363,672 -260,868  -41.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,101,425

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -756,332

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 40,639,600 50,544,000 9,904,490  24.37%
אלטשולר - שחם 55,272,300 61,618,900 6,346,660  11.48%
הירשמו לצפייה 27,790,400 32,143,900 4,353,510  15.67%
הירשמו לצפייה 3,385,080 5,278,330 1,893,250  55.93%
הירשמו לצפייה 23,413,700 24,853,800 1,440,100  6.15%
שדרגו את המנוי 9,720,000 11,110,200 1,390,180  14.30%
שדרגו את המנוי 1,153,360 2,223,770 1,070,410  92.81%
שדרגו את המנוי 1,391,450 2,200,000 808,546  58.11%
שדרגו את המנוי 1,117,490 1,586,680 469,187  41.99%
שדרגו את המנוי 68,411,100 68,751,900 340,800  0.50%
שדרגו את המנוי 444,220 641,828 197,608  44.48%
שדרגו את המנוי 392,179 577,879 185,700  47.35%
שדרגו את המנוי 2,301,600 2,463,650 162,051  7.04%
שדרגו את המנוי 69,252,800 69,329,900 77,112  0.11%
שדרגו את המנוי 413,314 442,451 29,137  7.05%
שדרגו את המנוי 1,684,450 1,706,560 22,104  1.31%
שדרגו את המנוי 1,321,410 1,333,910 12,500  0.95%
שדרגו את המנוי 1,188,850 1,192,420 3,574  0.30%
שדרגו את המנוי 334,746 334,338 -408  -0.12%
שדרגו את המנוי 181,282 179,786 -1,496  -0.83%
שדרגו את המנוי 158,011 155,670 -2,341  -1.48%
שדרגו את המנוי 66,386 61,755 -4,631  -6.98%
שדרגו את המנוי 307,779 300,417 -7,362  -2.39%
שדרגו את המנוי 203,187 194,072 -9,115  -4.49%
שדרגו את המנוי 397,138 386,980 -10,158  -2.56%
שדרגו את המנוי 441,751 422,033 -19,718  -4.46%
שדרגו את המנוי 673,723 647,548 -26,175  -3.89%
שדרגו את המנוי 456,747 410,758 -45,989  -10.07%
שדרגו את המנוי 1,214,340 1,148,120 -66,211  -5.45%
שדרגו את המנוי 1,392,620 1,322,590 -70,032  -5.03%
שדרגו את המנוי 1,246,140 1,170,540 -75,606  -6.07%
שדרגו את המנוי 919,766 835,916 -83,850  -9.12%
שדרגו את המנוי 1,934,340 1,835,110 -99,238  -5.13%
שדרגו את המנוי 2,295,870 2,183,630 -112,240  -4.89%
שדרגו את המנוי 1,885,240 1,544,070 -341,165  -18.10%
שדרגו את המנוי 42,232,400 41,523,400 -709,012  -1.68%
שדרגו את המנוי 1,885,240 955,515 -929,724  -49.32%
שדרגו את המנוי 13,008,600 12,046,300 -962,285  -7.40%
שדרגו את המנוי 5,202,600 4,161,270 -1,041,330  -20.02%
שדרגו את המנוי 14,921,700 12,365,900 -2,555,830  -17.13%
שדרגו את המנוי 27,314,200 23,810,900 -3,503,290  -12.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,706,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,677,206

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,101,425
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -756,332
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,706,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,677,206
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,309,097 2.65%
מור 8,246,980 0.54%
אלטשולר - שחם 7,518,010 0.49%
הירשמו לצפייה 3,824,320 0.25%
הירשמו לצפייה 3,519,580 0.23%
הירשמו לצפייה 2,966,850 0.19%
שדרגו את המנוי 2,841,830 0.19%
שדרגו את המנוי 2,651,740 0.17%
שדרגו את המנוי 2,099,420 0.14%
שדרגו את המנוי 1,780,560 0.12%
שדרגו את המנוי 568,100 0.04%
שדרגו את המנוי 497,000 0.03%
שדרגו את המנוי 453,249 0.03%
שדרגו את המנוי 410,351 0.03%
שדרגו את המנוי 363,672 0.02%
שדרגו את המנוי 312,976 0.02%
שדרגו את המנוי 305,244 0.02%
שדרגו את המנוי 299,229 0.02%
שדרגו את המנוי 278,500 0.02%
שדרגו את המנוי 244,790 0.02%
שדרגו את המנוי 235,775 0.02%
שדרגו את המנוי 156,447 0.01%
שדרגו את המנוי 101,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,957 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,541 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,841 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,661 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,149 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 453,921,072 29.79%
מנורה 69,329,900 4.55%
מגדל 68,751,900 4.51%
הירשמו לצפייה 61,618,900 4.04%
הירשמו לצפייה 50,544,000 3.32%
הירשמו לצפייה 41,523,400 2.73%
שדרגו את המנוי 32,143,900 2.11%
שדרגו את המנוי 24,853,800 1.63%
שדרגו את המנוי 23,810,900 1.56%
שדרגו את המנוי 12,365,900 0.81%
שדרגו את המנוי 12,046,300 0.79%
שדרגו את המנוי 11,110,200 0.73%
שדרגו את המנוי 5,278,330 0.35%
שדרגו את המנוי 4,161,270 0.27%
שדרגו את המנוי 2,463,650 0.16%
שדרגו את המנוי 2,338,430 0.15%
שדרגו את המנוי 2,223,770 0.15%
שדרגו את המנוי 2,200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,183,630 0.14%
שדרגו את המנוי 1,835,110 0.12%
שדרגו את המנוי 1,706,560 0.11%
שדרגו את המנוי 1,586,680 0.10%
שדרגו את המנוי 1,544,070 0.10%
שדרגו את המנוי 1,384,320 0.09%
שדרגו את המנוי 1,333,910 0.09%
שדרגו את המנוי 1,322,590 0.09%
שדרגו את המנוי 1,192,420 0.08%
שדרגו את המנוי 1,170,540 0.08%
שדרגו את המנוי 1,148,120 0.08%
שדרגו את המנוי 1,055,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 955,515 0.06%
שדרגו את המנוי 835,916 0.05%
שדרגו את המנוי 700,622 0.05%
שדרגו את המנוי 647,548 0.04%
שדרגו את המנוי 641,828 0.04%
שדרגו את המנוי 577,879 0.04%
שדרגו את המנוי 442,451 0.03%
שדרגו את המנוי 422,033 0.03%
שדרגו את המנוי 410,758 0.03%
שדרגו את המנוי 386,980 0.03%
שדרגו את המנוי 374,177 0.02%
שדרגו את המנוי 334,338 0.02%
שדרגו את המנוי 300,417 0.02%
שדרגו את המנוי 270,145 0.02%
שדרגו את המנוי 222,710 0.01%
שדרגו את המנוי 194,072 0.01%
שדרגו את המנוי 179,786 0.01%
שדרגו את המנוי 166,996 0.01%
שדרגו את המנוי 155,670 0.01%
שדרגו את המנוי 121,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,387 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית