תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
ילין לפידות 7,740,090 8,068,220 328,123  4.24%
הראל 4,074,530 4,281,500 206,974  5.08%
הירשמו לצפייה 361,800 554,224 192,424  53.19%
הירשמו לצפייה 5,330,380 5,426,400 96,025  1.80%
הירשמו לצפייה 4,027,430 4,080,950 53,515  1.33%
שדרגו את המנוי 196,023 231,788 35,765  18.25%
שדרגו את המנוי 190,395 214,504 24,109  12.66%
שדרגו את המנוי 536,630 559,565 22,935  4.27%
שדרגו את המנוי 657,941 676,296 18,355  2.79%
שדרגו את המנוי 35,785 48,286 12,501  34.93%
שדרגו את המנוי 28,670 38,569 9,899  34.53%
שדרגו את המנוי 87,937 95,212 7,275  8.27%
שדרגו את המנוי 1,081,240 1,086,230 4,984  0.46%
שדרגו את המנוי 66,553 71,200 4,647  6.98%
שדרגו את המנוי 2,495,580 2,498,040 2,459  0.10%
שדרגו את המנוי 3,273,650 3,275,270 1,627  0.05%
שדרגו את המנוי 9,475 10,556 1,081  11.41%
שדרגו את המנוי 850 1,210 360  42.35%
שדרגו את המנוי 2,531 2,431 -100  -3.95%
שדרגו את המנוי 51,929 51,041 -888  -1.71%
שדרגו את המנוי 37,350 36,400 -950  -2.54%
שדרגו את המנוי 1,421,270 1,418,500 -2,772  -0.19%
שדרגו את המנוי 257,290 247,855 -9,435  -3.67%
שדרגו את המנוי 1,125,540 1,115,740 -9,808  -0.87%
שדרגו את המנוי 424,003 411,578 -12,425  -2.93%
שדרגו את המנוי 790,894 769,374 -21,520  -2.72%
שדרגו את המנוי 187,500 151,000 -36,500  -19.47%
שדרגו את המנוי 277,006 207,068 -69,938  -25.25%
שדרגו את המנוי 1,356,160 1,285,030 -71,128  -5.24%
שדרגו את המנוי 4,064,720 3,302,780 -761,937  -18.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,023,058

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -997,401

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 33,051,500 46,048,400 12,996,900  39.32%
הראל 56,188,400 61,187,100 4,998,730  8.90%
הירשמו לצפייה 949,154 2,798,650 1,849,500  194.86%
הירשמו לצפייה 6,195,880 7,328,190 1,132,310  18.28%
הירשמו לצפייה 22,426,800 23,426,800 1,000,000  4.46%
שדרגו את המנוי 404,140 1,240,970 836,830  207.06%
שדרגו את המנוי 830,000 1,590,000 760,000  91.57%
שדרגו את המנוי 26,541,100 27,179,100 637,998  2.40%
שדרגו את המנוי 740,906 1,341,350 600,447  81.04%
שדרגו את המנוי 3,630,390 4,205,610 575,222  15.84%
שדרגו את המנוי 427,658 803,785 376,127  87.95%
שדרגו את המנוי 359,631 586,019 226,388  62.95%
שדרגו את המנוי 1,404,810 1,571,950 167,137  11.90%
שדרגו את המנוי 2,376,980 2,525,960 148,974  6.27%
שדרגו את המנוי 234,100 368,443 134,343  57.39%
שדרגו את המנוי 542,998 647,991 104,993  19.34%
שדרגו את המנוי 932,591 1,024,480 91,884  9.85%
שדרגו את המנוי 280,916 361,110 80,194  28.55%
שדרגו את המנוי 1,144,870 1,224,370 79,500  6.94%
שדרגו את המנוי 68,858,700 68,928,900 70,136  0.10%
שדרגו את המנוי 198,038 264,038 66,000  33.33%
שדרגו את המנוי 25,200 82,200 57,000  226.19%
שדרגו את המנוי 705,531 761,865 56,334  7.98%
שדרגו את המנוי 339,486 373,751 34,265  10.09%
שדרגו את המנוי 65,128,900 65,159,600 30,624  0.05%
שדרגו את המנוי 117,755 132,648 14,893  12.65%
שדרגו את המנוי 138,363 151,993 13,630  9.85%
שדרגו את המנוי 557,651 569,201 11,550  2.07%
שדרגו את המנוי 138,313 149,256 10,943  7.91%
שדרגו את המנוי 92,741 101,306 8,565  9.24%
שדרגו את המנוי 55,825 61,920 6,095  10.92%
שדרגו את המנוי 138,181 137,247 -934  -0.68%
שדרגו את המנוי 12,644,000 12,641,300 -2,693  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,101,270 1,094,980 -6,289  -0.57%
שדרגו את המנוי 527,758 518,155 -9,603  -1.82%
שדרגו את המנוי 346,061 296,924 -49,137  -14.20%
שדרגו את המנוי 45,209,600 45,156,900 -52,752  -0.12%
שדרגו את המנוי 847,115 778,610 -68,505  -8.09%
שדרגו את המנוי 879,944 773,269 -106,675  -12.12%
שדרגו את המנוי 10,699,800 10,586,100 -113,730  -1.06%
שדרגו את המנוי 601,878 463,276 -138,602  -23.03%
שדרגו את המנוי 2,013,200 1,768,940 -244,260  -12.13%
שדרגו את המנוי 1,477,100 1,211,530 -265,568  -17.98%
שדרגו את המנוי 7,177,580 6,616,650 -560,934  -7.82%
שדרגו את המנוי 71,181,600 68,067,600 -3,114,000  -4.37%
שדרגו את המנוי 28,069,800 23,568,000 -4,501,790  -16.04%
שדרגו את המנוי 16,593,200 10,829,000 -5,764,160  -34.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,177,512

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,999,632

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,023,058
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -997,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,177,512
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,999,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,619,808 2.80%
ילין לפידות 8,068,220 0.56%
מור 5,426,400 0.37%
הירשמו לצפייה 4,281,500 0.29%
הירשמו לצפייה 4,080,950 0.28%
הירשמו לצפייה 3,302,780 0.23%
שדרגו את המנוי 3,275,270 0.23%
שדרגו את המנוי 2,498,040 0.17%
שדרגו את המנוי 1,418,500 0.10%
שדרגו את המנוי 1,285,030 0.09%
שדרגו את המנוי 1,115,740 0.08%
שדרגו את המנוי 1,086,230 0.07%
שדרגו את המנוי 769,374 0.05%
שדרגו את המנוי 676,296 0.05%
שדרגו את המנוי 559,565 0.04%
שדרגו את המנוי 554,224 0.04%
שדרגו את המנוי 411,578 0.03%
שדרגו את המנוי 247,855 0.02%
שדרגו את המנוי 231,788 0.02%
שדרגו את המנוי 214,504 0.01%
שדרגו את המנוי 207,068 0.01%
שדרגו את המנוי 151,000 0.01%
שדרגו את המנוי 95,212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,210 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 508,019,183 34.97%
מנורה 68,928,900 4.74%
אלטשולר - שחם 68,067,600 4.68%
הירשמו לצפייה 65,159,600 4.48%
הירשמו לצפייה 61,187,100 4.21%
הירשמו לצפייה 46,048,400 3.17%
שדרגו את המנוי 45,156,900 3.11%
שדרגו את המנוי 27,179,100 1.87%
שדרגו את המנוי 23,568,000 1.62%
שדרגו את המנוי 23,426,800 1.61%
שדרגו את המנוי 12,641,300 0.87%
שדרגו את המנוי 10,829,000 0.75%
שדרגו את המנוי 10,586,100 0.73%
שדרגו את המנוי 7,328,190 0.50%
שדרגו את המנוי 6,616,650 0.46%
שדרגו את המנוי 4,205,610 0.29%
שדרגו את המנוי 2,798,650 0.19%
שדרגו את המנוי 2,525,960 0.17%
שדרגו את המנוי 1,768,940 0.12%
שדרגו את המנוי 1,590,000 0.11%
שדרגו את המנוי 1,571,950 0.11%
שדרגו את המנוי 1,341,350 0.09%
שדרגו את המנוי 1,240,970 0.09%
שדרגו את המנוי 1,224,370 0.08%
שדרגו את המנוי 1,211,530 0.08%
שדרגו את המנוי 1,094,980 0.08%
שדרגו את המנוי 1,024,480 0.07%
שדרגו את המנוי 803,785 0.06%
שדרגו את המנוי 778,610 0.05%
שדרגו את המנוי 773,269 0.05%
שדרגו את המנוי 761,865 0.05%
שדרגו את המנוי 647,991 0.04%
שדרגו את המנוי 586,019 0.04%
שדרגו את המנוי 569,201 0.04%
שדרגו את המנוי 518,155 0.04%
שדרגו את המנוי 479,800 0.03%
שדרגו את המנוי 463,276 0.03%
שדרגו את המנוי 389,500 0.03%
שדרגו את המנוי 373,751 0.03%
שדרגו את המנוי 368,443 0.03%
שדרגו את המנוי 361,110 0.02%
שדרגו את המנוי 296,924 0.02%
שדרגו את המנוי 270,886 0.02%
שדרגו את המנוי 264,038 0.02%
שדרגו את המנוי 151,993 0.01%
שדרגו את המנוי 149,256 0.01%
שדרגו את המנוי 137,247 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,920 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית