תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 4,277,350 4,615,360 338,013  7.90%
אפסילון 538,821 650,211 111,390  20.67%
הירשמו לצפייה 5,733,990 5,803,140 69,142  1.21%
הירשמו לצפייה 3,193,060 3,260,530 67,471  2.11%
הירשמו לצפייה 254,930 294,417 39,487  15.49%
שדרגו את המנוי 8,018,810 8,056,540 37,729  0.47%
שדרגו את המנוי 92,186 119,186 27,000  29.29%
שדרגו את המנוי 2,509,620 2,535,520 25,902  1.03%
שדרגו את המנוי 234,451 242,217 7,766  3.31%
שדרגו את המנוי 676,296 680,199 3,903  0.58%
שדרגו את המנוי 176,000 178,000 2,000  1.14%
שדרגו את המנוי 1,210 2,210 1,000  82.64%
שדרגו את המנוי 71,200 71,926 726  1.02%
שדרגו את המנוי 540,267 540,538 271  0.05%
שדרגו את המנוי 45,237 44,737 -500  -1.11%
שדרגו את המנוי 36,569 35,591 -978  -2.67%
שדרגו את המנוי 411,831 410,831 -1,000  -0.24%
שדרגו את המנוי 1,105,180 1,103,680 -1,500  -0.14%
שדרגו את המנוי 6,000 4,500 -1,500  -25.00%
שדרגו את המנוי 36,900 32,450 -4,450  -12.06%
שדרגו את המנוי 51,041 45,950 -5,091  -9.97%
שדרגו את המנוי 10,556 2,498 -8,058  -76.34%
שדרגו את המנוי 239,166 227,528 -11,638  -4.87%
שדרגו את המנוי 97,722 85,419 -12,303  -12.59%
שדרגו את המנוי 196,488 179,948 -16,540  -8.42%
שדרגו את המנוי 814,374 794,159 -20,215  -2.48%
שדרגו את המנוי 1,428,720 1,402,440 -26,279  -1.84%
שדרגו את המנוי 1,303,690 1,276,610 -27,078  -2.08%
שדרגו את המנוי 1,184,000 1,126,430 -57,570  -4.86%
שדרגו את המנוי 242,468 169,596 -72,872  -30.05%
שדרגו את המנוי 3,412,920 3,266,200 -146,724  -4.30%
שדרגו את המנוי 4,143,050 144,472 -3,998,580  -96.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 731,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,412,876

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 46,048,400 61,351,100 15,302,800  33.23%
אקסלנס 10,829,000 15,157,300 4,328,240  39.97%
הירשמו לצפייה 27,179,100 28,973,200 1,794,100  6.60%
הירשמו לצפייה 389,500 1,552,500 1,163,000  298.59%
הירשמו לצפייה 61,187,100 62,165,400 978,260  1.60%
שדרגו את המנוי 1,590,000 2,470,000 880,000  55.35%
שדרגו את המנוי 6,616,650 7,338,800 722,149  10.91%
שדרגו את המנוי 23,568,000 24,237,800 669,806  2.84%
שדרגו את המנוי 1,224,370 1,583,670 359,300  29.35%
שדרגו את המנוי 2,798,650 3,097,450 298,800  10.68%
שדרגו את המנוי 23,426,800 23,641,500 214,640  0.92%
שדרגו את המנוי 4,205,610 4,415,980 210,370  5.00%
שדרגו את המנוי 803,785 1,013,300 209,515  26.07%
שדרגו את המנוי 479,800 628,413 148,613  30.97%
שדרגו את המנוי 68,928,900 68,991,000 62,096  0.09%
שדרגו את המנוי 1,341,350 1,399,900 58,547  4.37%
שדרגו את המנוי 361,110 403,196 42,086  11.65%
שדרגו את המנוי 151,993 191,409 39,416  25.93%
שדרגו את המנוי 1,094,980 1,129,680 34,700  3.17%
שדרגו את המנוי 2,525,960 2,554,710 28,755  1.14%
שדרגו את המנוי 761,865 786,723 24,858  3.26%
שדרגו את המנוי 149,256 173,971 24,715  16.56%
שדרגו את המנוי 518,155 537,557 19,402  3.74%
שדרגו את המנוי 137,247 141,444 4,197  3.06%
שדרגו את המנוי 101,306 105,057 3,751  3.70%
שדרגו את המנוי 86,307 89,307 3,000  3.48%
שדרגו את המנוי 1,240,970 1,243,510 2,540  0.20%
שדרגו את המנוי 647,991 649,947 1,956  0.30%
שדרגו את המנוי 586,019 585,706 -313  -0.05%
שדרגו את המנוי 1,768,940 1,768,530 -416  -0.02%
שדרגו את המנוי 61,920 56,150 -5,770  -9.32%
שדרגו את המנוי 87,253 76,180 -11,073  -12.69%
שדרגו את המנוי 82,200 63,592 -18,608  -22.64%
שדרגו את המנוי 132,648 106,357 -26,291  -19.82%
שדרגו את המנוי 1,024,480 995,305 -29,170  -2.85%
שדרגו את המנוי 264,038 233,531 -30,507  -11.55%
שדרגו את המנוי 296,924 263,572 -33,352  -11.23%
שדרגו את המנוי 1,571,950 1,519,280 -52,676  -3.35%
שדרגו את המנוי 778,610 711,619 -66,991  -8.60%
שדרגו את המנוי 270,886 181,991 -88,895  -32.82%
שדרגו את המנוי 463,276 347,628 -115,648  -24.96%
שדרגו את המנוי 373,751 257,552 -116,199  -31.09%
שדרגו את המנוי 10,586,100 10,431,600 -154,500  -1.46%
שדרגו את המנוי 773,269 590,945 -182,324  -23.58%
שדרגו את המנוי 65,159,600 64,869,800 -289,728  -0.44%
שדרגו את המנוי 12,641,300 12,304,000 -337,307  -2.67%
שדרגו את המנוי 7,328,190 6,888,550 -439,632  -6.00%
שדרגו את המנוי 1,211,530 743,361 -468,173  -38.64%
שדרגו את המנוי 45,156,900 39,034,200 -6,122,670  -13.56%
שדרגו את המנוי 68,067,600 52,970,400 -15,097,200  -22.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,629,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,687,443

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 731,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,412,876
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,629,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,687,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,674,975 2.59%
ילין לפידות 8,056,540 0.55%
מור 5,803,140 0.40%
הירשמו לצפייה 4,615,360 0.32%
הירשמו לצפייה 3,266,200 0.22%
הירשמו לצפייה 3,260,530 0.22%
שדרגו את המנוי 2,535,520 0.17%
שדרגו את המנוי 1,402,440 0.10%
שדרגו את המנוי 1,276,610 0.09%
שדרגו את המנוי 1,126,430 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,680 0.08%
שדרגו את המנוי 794,159 0.05%
שדרגו את המנוי 680,199 0.05%
שדרגו את המנוי 650,211 0.04%
שדרגו את המנוי 540,538 0.04%
שדרגו את המנוי 410,831 0.03%
שדרגו את המנוי 294,417 0.02%
שדרגו את המנוי 242,217 0.02%
שדרגו את המנוי 227,528 0.02%
שדרגו את המנוי 179,948 0.01%
שדרגו את המנוי 178,000 0.01%
שדרגו את המנוי 169,596 0.01%
שדרגו את המנוי 144,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,737 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,111 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 511,023,673 35.17%
מנורה 68,991,000 4.75%
מגדל 64,869,800 4.46%
הירשמו לצפייה 62,165,400 4.28%
הירשמו לצפייה 61,351,100 4.22%
הירשמו לצפייה 52,970,400 3.65%
שדרגו את המנוי 39,034,200 2.69%
שדרגו את המנוי 28,973,200 1.99%
שדרגו את המנוי 24,237,800 1.67%
שדרגו את המנוי 23,641,500 1.63%
שדרגו את המנוי 15,157,300 1.04%
שדרגו את המנוי 12,304,000 0.85%
שדרגו את המנוי 10,431,600 0.72%
שדרגו את המנוי 7,338,800 0.51%
שדרגו את המנוי 6,888,550 0.47%
שדרגו את המנוי 4,415,980 0.30%
שדרגו את המנוי 3,097,450 0.21%
שדרגו את המנוי 2,554,710 0.18%
שדרגו את המנוי 2,470,000 0.17%
שדרגו את המנוי 1,768,530 0.12%
שדרגו את המנוי 1,583,670 0.11%
שדרגו את המנוי 1,552,500 0.11%
שדרגו את המנוי 1,519,280 0.10%
שדרגו את המנוי 1,399,900 0.10%
שדרגו את המנוי 1,243,510 0.09%
שדרגו את המנוי 1,129,680 0.08%
שדרגו את המנוי 1,013,300 0.07%
שדרגו את המנוי 995,305 0.07%
שדרגו את המנוי 786,723 0.05%
שדרגו את המנוי 743,361 0.05%
שדרגו את המנוי 711,619 0.05%
שדרגו את המנוי 649,947 0.04%
שדרגו את המנוי 628,413 0.04%
שדרגו את המנוי 590,945 0.04%
שדרגו את המנוי 585,706 0.04%
שדרגו את המנוי 537,557 0.04%
שדרגו את המנוי 403,196 0.03%
שדרגו את המנוי 347,628 0.02%
שדרגו את המנוי 263,572 0.02%
שדרגו את המנוי 257,552 0.02%
שדרגו את המנוי 233,531 0.02%
שדרגו את המנוי 191,409 0.01%
שדרגו את המנוי 181,991 0.01%
שדרגו את המנוי 173,971 0.01%
שדרגו את המנוי 141,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית