תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 2,827,900 2,926,830 98,934  3.50%
אלטשולר - שחם 5,256,510 5,331,340 74,835  1.42%
הירשמו לצפייה 1,350,510 1,420,960 70,447  5.22%
הירשמו לצפייה 5,859,090 5,906,130 47,036  0.80%
הירשמו לצפייה 725,220 768,378 43,158  5.95%
שדרגו את המנוי 1,231,910 1,254,240 22,327  1.81%
שדרגו את המנוי 355,996 368,569 12,573  3.53%
שדרגו את המנוי 256,000 266,000 10,000  3.91%
שדרגו את המנוי 9,190 14,550 5,360  58.32%
שדרגו את המנוי 2,440 7,040 4,600  188.52%
שדרגו את המנוי 158,394 162,233 3,839  2.42%
שדרגו את המנוי 261,623 265,412 3,789  1.45%
שדרגו את המנוי 22,000 25,000 3,000  13.64%
שדרגו את המנוי 51,010 52,549 1,539  3.02%
שדרגו את המנוי 42,421 43,706 1,285  3.03%
שדרגו את המנוי 164,344 165,429 1,085  0.66%
שדרגו את המנוי 91,632 92,215 583  0.64%
שדרגו את המנוי 213,105 213,035 -70  -0.03%
שדרגו את המנוי 20,710 20,226 -484  -2.34%
שדרגו את המנוי 5,489 4,852 -637  -11.61%
שדרגו את המנוי 9,500 8,500 -1,000  -10.53%
שדרגו את המנוי 35,906 33,463 -2,443  -6.80%
שדרגו את המנוי 58,282 55,415 -2,867  -4.92%
שדרגו את המנוי 91,311 88,254 -3,057  -3.35%
שדרגו את המנוי 1,485,380 1,478,620 -6,755  -0.46%
שדרגו את המנוי 2,733,280 2,717,150 -16,132  -0.59%
שדרגו את המנוי 52,767 28,988 -23,779  -45.06%
שדרגו את המנוי 4,290,620 4,254,520 -36,100  -0.84%
שדרגו את המנוי 280,097 231,040 -49,057  -17.51%
שדרגו את המנוי 1,805,320 1,740,820 -64,501  -3.57%
שדרגו את המנוי 263,662 170,799 -92,863  -35.22%
שדרגו את המנוי 3,110,720 2,986,840 -123,887  -3.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 404,390

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -423,632

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 11,080,400 13,691,400 2,611,030  23.56%
הראל 41,386,800 42,174,900 788,112  1.90%
הירשמו לצפייה 8,006,910 8,523,510 516,601  6.45%
הירשמו לצפייה 320,027 547,555 227,528  71.10%
הירשמו לצפייה 6,588,890 6,803,360 214,472  3.26%
שדרגו את המנוי 69,585,000 69,742,800 157,752  0.23%
שדרגו את המנוי 1,710,030 1,810,890 100,854  5.90%
שדרגו את המנוי 797,330 877,847 80,517  10.10%
שדרגו את המנוי 65,417,500 65,479,800 62,272  0.10%
שדרגו את המנוי 253,165 262,468 9,303  3.67%
שדרגו את המנוי 564,438 567,638 3,200  0.57%
שדרגו את המנוי 52,361 39,811 -12,550  -23.97%
שדרגו את המנוי 87,153 73,239 -13,914  -15.97%
שדרגו את המנוי 125,373 107,735 -17,638  -14.07%
שדרגו את המנוי 8,326,860 8,303,990 -22,869  -0.27%
שדרגו את המנוי 199,095 166,654 -32,441  -16.29%
שדרגו את המנוי 180,643 146,030 -34,613  -19.16%
שדרגו את המנוי 173,746 133,789 -39,957  -23.00%
שדרגו את המנוי 1,722,070 1,678,860 -43,203  -2.51%
שדרגו את המנוי 495,733 443,536 -52,197  -10.53%
שדרגו את המנוי 1,136,200 1,073,020 -63,180  -5.56%
שדרגו את המנוי 924,110 856,665 -67,445  -7.30%
שדרגו את המנוי 439,404 371,035 -68,369  -15.56%
שדרגו את המנוי 284,177 209,188 -74,989  -26.39%
שדרגו את המנוי 503,195 420,996 -82,199  -16.34%
שדרגו את המנוי 74,106,100 74,011,300 -94,808  -0.13%
שדרגו את המנוי 420,952 325,071 -95,881  -22.78%
שדרגו את המנוי 3,138,530 3,038,360 -100,163  -3.19%
שדרגו את המנוי 6,746,850 6,645,170 -101,681  -1.51%
שדרגו את המנוי 1,537,020 1,426,530 -110,482  -7.19%
שדרגו את המנוי 635,472 518,332 -117,140  -18.43%
שדרגו את המנוי 752,156 623,163 -128,993  -17.15%
שדרגו את המנוי 1,219,440 1,056,920 -162,520  -13.33%
שדרגו את המנוי 1,036,480 852,659 -183,824  -17.74%
שדרגו את המנוי 2,185,090 1,986,080 -199,010  -9.11%
שדרגו את המנוי 1,113,070 903,506 -209,564  -18.83%
שדרגו את המנוי 1,937,120 1,676,050 -261,066  -13.48%
שדרגו את המנוי 19,157,200 18,522,800 -634,376  -3.31%
שדרגו את המנוי 28,977,900 28,117,900 -859,980  -2.97%
שדרגו את המנוי 30,884,100 29,899,900 -984,188  -3.19%
שדרגו את המנוי 59,713,500 58,426,400 -1,287,070  -2.16%
שדרגו את המנוי 13,188,800 11,365,700 -1,823,020  -13.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,771,641

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,979,330

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 404,390
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -423,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,771,641
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,979,330
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,408,351 2.22%
ילין לפידות 5,906,130 0.39%
אלטשולר - שחם 5,331,340 0.35%
הירשמו לצפייה 4,254,520 0.28%
הירשמו לצפייה 2,986,840 0.20%
הירשמו לצפייה 2,926,830 0.19%
שדרגו את המנוי 2,717,150 0.18%
שדרגו את המנוי 1,740,820 0.12%
שדרגו את המנוי 1,478,620 0.10%
שדרגו את המנוי 1,420,960 0.09%
שדרגו את המנוי 1,254,240 0.08%
שדרגו את המנוי 768,378 0.05%
שדרגו את המנוי 368,569 0.02%
שדרגו את המנוי 266,000 0.02%
שדרגו את המנוי 265,412 0.02%
שדרגו את המנוי 231,040 0.02%
שדרגו את המנוי 213,035 0.01%
שדרגו את המנוי 191,710 0.01%
שדרגו את המנוי 170,799 0.01%
שדרגו את המנוי 165,429 0.01%
שדרגו את המנוי 162,233 0.01%
שדרגו את המנוי 92,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 810 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 472,173,910 31.40%
אלטשולר - שחם 74,011,300 4.92%
מנורה 69,742,800 4.64%
הירשמו לצפייה 65,479,800 4.35%
הירשמו לצפייה 58,426,400 3.89%
הירשמו לצפייה 42,174,900 2.80%
שדרגו את המנוי 29,899,900 1.99%
שדרגו את המנוי 28,117,900 1.87%
שדרגו את המנוי 18,522,800 1.23%
שדרגו את המנוי 13,691,400 0.91%
שדרגו את המנוי 11,365,700 0.76%
שדרגו את המנוי 8,523,510 0.57%
שדרגו את המנוי 8,303,990 0.55%
שדרגו את המנוי 6,803,360 0.45%
שדרגו את המנוי 6,645,170 0.44%
שדרגו את המנוי 3,038,360 0.20%
שדרגו את המנוי 2,621,950 0.17%
שדרגו את המנוי 1,986,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,810,890 0.12%
שדרגו את המנוי 1,678,860 0.11%
שדרגו את המנוי 1,676,050 0.11%
שדרגו את המנוי 1,443,060 0.10%
שדרגו את המנוי 1,426,530 0.09%
שדרגו את המנוי 1,399,370 0.09%
שדרגו את המנוי 1,155,810 0.08%
שדרגו את המנוי 1,073,020 0.07%
שדרגו את המנוי 1,056,920 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 903,506 0.06%
שדרגו את המנוי 877,847 0.06%
שדרגו את המנוי 856,665 0.06%
שדרגו את המנוי 852,659 0.06%
שדרגו את המנוי 623,163 0.04%
שדרגו את המנוי 567,638 0.04%
שדרגו את המנוי 547,555 0.04%
שדרגו את המנוי 518,332 0.03%
שדרגו את המנוי 443,536 0.03%
שדרגו את המנוי 420,996 0.03%
שדרגו את המנוי 371,035 0.02%
שדרגו את המנוי 325,071 0.02%
שדרגו את המנוי 292,190 0.02%
שדרגו את המנוי 262,468 0.02%
שדרגו את המנוי 209,188 0.01%
שדרגו את המנוי 166,654 0.01%
שדרגו את המנוי 146,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,735 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית