תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מור 4,368,940 4,638,380 269,438  6.17%
ילין לפידות 6,012,110 6,087,690 75,579  1.26%
הירשמו לצפייה 1,659,820 1,697,600 37,779  2.28%
הירשמו לצפייה 339,366 375,000 35,634  10.50%
הירשמו לצפייה 833,374 856,077 22,703  2.72%
שדרגו את המנוי 263,978 277,889 13,911  5.27%
שדרגו את המנוי 2,949,480 2,961,040 11,560  0.39%
שדרגו את המנוי 1 9,020 9,019  901,900.00%
שדרגו את המנוי 199,609 207,793 8,184  4.10%
שדרגו את המנוי 239,262 241,092 1,830  0.76%
שדרגו את המנוי 27,500 28,000 500  1.82%
שדרגו את המנוי 2,867 2,984 117  4.08%
שדרגו את המנוי 25,500 24,000 -1,500  -5.88%
שדרגו את המנוי 35,061 32,561 -2,500  -7.13%
שדרגו את המנוי 44,020 41,520 -2,500  -5.68%
שדרגו את המנוי 3,223,440 3,218,570 -4,868  -0.15%
שדרגו את המנוי 39,302 33,484 -5,818  -14.80%
שדרגו את המנוי 34,540 27,251 -7,289  -21.10%
שדרגו את המנוי 1,390,060 1,380,160 -9,900  -0.71%
שדרגו את המנוי 202,235 191,735 -10,500  -5.19%
שדרגו את המנוי 18,034 410 -17,624  -97.73%
שדרגו את המנוי 70,913 51,987 -18,926  -26.69%
שדרגו את המנוי 79,781 55,260 -24,521  -30.74%
שדרגו את המנוי 1,346,570 1,312,840 -33,734  -2.50%
שדרגו את המנוי 3,153,700 2,986,650 -167,046  -5.30%
שדרגו את המנוי 8,553,560 7,992,820 -560,733  -6.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 486,254

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -867,459

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 27,936,100 35,344,000 7,407,940  26.52%
מיטב דש 15,894,800 18,567,100 2,672,280  16.81%
הירשמו לצפייה 8,278,060 10,390,400 2,112,310  25.52%
הירשמו לצפייה 10,625,600 12,015,000 1,389,410  13.08%
הירשמו לצפייה 65,482,000 66,662,000 1,179,980  1.80%
שדרגו את המנוי 18,119,000 18,957,400 838,388  4.63%
שדרגו את המנוי 1,282,680 1,450,820 168,144  13.11%
שדרגו את המנוי 7,168,940 7,295,170 126,231  1.76%
שדרגו את המנוי 561,763 626,763 65,000  11.57%
שדרגו את המנוי 292,190 339,540 47,350  16.21%
שדרגו את המנוי 3,045,070 3,081,750 36,680  1.20%
שדרגו את המנוי 1,490,250 1,525,380 35,124  2.36%
שדרגו את המנוי 1,960,020 1,993,340 33,319  1.70%
שדרגו את המנוי 883,039 914,239 31,200  3.53%
שדרגו את המנוי 124,220 144,839 20,619  16.60%
שדרגו את המנוי 325,071 339,486 14,415  4.43%
שדרגו את המנוי 1,760,560 1,764,050 3,487  0.20%
שדרגו את המנוי 35,786 32,596 -3,190  -8.91%
שדרגו את המנוי 146,030 140,285 -5,745  -3.93%
שדרגו את המנוי 1,041,200 1,029,200 -12,000  -1.15%
שדרגו את המנוי 184,488 171,808 -12,680  -6.87%
שדרגו את המנוי 434,558 419,133 -15,425  -3.55%
שדרגו את המנוי 1,063,220 1,046,090 -17,130  -1.61%
שדרגו את המנוי 44,150,800 44,131,500 -19,268  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,165,160 1,120,660 -44,500  -3.82%
שדרגו את המנוי 396,803 331,502 -65,301  -16.46%
שדרגו את המנוי 518,332 447,984 -70,348  -13.57%
שדרגו את המנוי 858,011 747,786 -110,225  -12.85%
שדרגו את המנוי 1,264,890 1,094,610 -170,275  -13.46%
שדרגו את המנוי 1,425,360 1,218,240 -207,117  -14.53%
שדרגו את המנוי 513,587 282,448 -231,139  -45.00%
שדרגו את המנוי 856,997 564,136 -292,861  -34.17%
שדרגו את המנוי 74,013,200 73,610,700 -402,520  -0.54%
שדרגו את המנוי 6,228,940 5,814,070 -414,872  -6.66%
שדרגו את המנוי 1,658,430 1,196,320 -462,112  -27.86%
שדרגו את המנוי 1,109,840 433,900 -675,937  -60.90%
שדרגו את המנוי 28,791,800 27,723,100 -1,068,690  -3.71%
שדרגו את המנוי 69,851,400 68,669,000 -1,182,410  -1.69%
שדרגו את המנוי 2,421,950 1,237,450 -1,184,500  -48.91%
שדרגו את המנוי 63,724,300 56,744,600 -6,979,610  -10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,181,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,647,855

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 486,254
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -867,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,181,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,647,855
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,902,293 2.45%
אלטשולר - שחם 7,992,820 0.53%
ילין לפידות 6,087,690 0.40%
הירשמו לצפייה 4,638,380 0.31%
הירשמו לצפייה 3,218,570 0.21%
הירשמו לצפייה 2,986,650 0.20%
שדרגו את המנוי 2,961,040 0.20%
שדרגו את המנוי 1,697,600 0.11%
שדרגו את המנוי 1,380,160 0.09%
שדרגו את המנוי 1,312,840 0.09%
שדרגו את המנוי 1,203,730 0.08%
שדרגו את המנוי 856,077 0.06%
שדרגו את המנוי 412,378 0.03%
שדרגו את המנוי 375,000 0.02%
שדרגו את המנוי 277,889 0.02%
שדרגו את המנוי 246,500 0.02%
שדרגו את המנוי 241,092 0.02%
שדרגו את המנוי 213,950 0.01%
שדרגו את המנוי 207,793 0.01%
שדרגו את המנוי 191,735 0.01%
שדרגו את המנוי 55,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 484,360,891 32.21%
אלטשולר - שחם 73,610,700 4.90%
מנורה 68,669,000 4.57%
הירשמו לצפייה 66,662,000 4.43%
הירשמו לצפייה 56,744,600 3.77%
הירשמו לצפייה 44,131,500 2.93%
שדרגו את המנוי 35,344,000 2.35%
שדרגו את המנוי 27,723,100 1.84%
שדרגו את המנוי 18,957,400 1.26%
שדרגו את המנוי 18,567,100 1.23%
שדרגו את המנוי 12,015,000 0.80%
שדרגו את המנוי 11,365,700 0.76%
שדרגו את המנוי 10,390,400 0.69%
שדרגו את המנוי 7,295,170 0.49%
שדרגו את המנוי 5,814,070 0.39%
שדרגו את המנוי 3,081,750 0.20%
שדרגו את המנוי 1,993,340 0.13%
שדרגו את המנוי 1,764,050 0.12%
שדרגו את המנוי 1,525,380 0.10%
שדרגו את המנוי 1,450,820 0.10%
שדרגו את המנוי 1,237,450 0.08%
שדרגו את המנוי 1,218,240 0.08%
שדרגו את המנוי 1,196,320 0.08%
שדרגו את המנוי 1,120,660 0.07%
שדרגו את המנוי 1,094,610 0.07%
שדרגו את המנוי 1,055,400 0.07%
שדרגו את המנוי 1,046,090 0.07%
שדרגו את המנוי 1,029,200 0.07%
שדרגו את המנוי 914,239 0.06%
שדרגו את המנוי 903,506 0.06%
שדרגו את המנוי 747,786 0.05%
שדרגו את המנוי 626,763 0.04%
שדרגו את המנוי 564,136 0.04%
שדרגו את המנוי 494,957 0.03%
שדרגו את המנוי 447,984 0.03%
שדרגו את המנוי 437,769 0.03%
שדרגו את המנוי 433,900 0.03%
שדרגו את המנוי 419,133 0.03%
שדרגו את המנוי 339,540 0.02%
שדרגו את המנוי 339,486 0.02%
שדרגו את המנוי 331,502 0.02%
שדרגו את המנוי 282,448 0.02%
שדרגו את המנוי 215,288 0.01%
שדרגו את המנוי 171,808 0.01%
שדרגו את המנוי 144,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית