תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 2,938,780 3,208,040 269,258  9.16%
מגדל 2,759,600 2,938,190 178,590  6.47%
הירשמו לצפייה 412,699 453,402 40,703  9.86%
הירשמו לצפייה 244,108 283,917 39,809  16.31%
הירשמו לצפייה 762,422 799,577 37,155  4.87%
שדרגו את המנוי 95,100 130,942 35,842  37.69%
שדרגו את המנוי 254,349 281,594 27,245  10.71%
שדרגו את המנוי 3,540 27,010 23,470  662.99%
שדרגו את המנוי 485,069 498,762 13,693  2.82%
שדרגו את המנוי 255,050 267,288 12,238  4.80%
שדרגו את המנוי 309,142 319,652 10,510  3.40%
שדרגו את המנוי 36,425 40,425 4,000  10.98%
שדרגו את המנוי 20,001 23,930 3,929  19.64%
שדרגו את המנוי 292,681 295,750 3,069  1.05%
שדרגו את המנוי 41,532 44,352 2,820  6.79%
שדרגו את המנוי 3,182 4,660 1,478  46.45%
שדרגו את המנוי 1,413,950 1,413,950 2
שדרגו את המנוי 41,276 41,066 -210  -0.51%
שדרגו את המנוי 105,616 105,006 -610  -0.58%
שדרגו את המנוי 152,305 151,422 -883  -0.58%
שדרגו את המנוי 23,400 21,480 -1,920  -8.21%
שדרגו את המנוי 79,592 77,185 -2,407  -3.02%
שדרגו את המנוי 55,649 52,162 -3,487  -6.27%
שדרגו את המנוי 100,600 90,600 -10,000  -9.94%
שדרגו את המנוי 143,839 131,190 -12,649  -8.79%
שדרגו את המנוי 1,934,010 1,920,210 -13,802  -0.71%
שדרגו את המנוי 21,961 1,444 -20,517  -93.42%
שדרגו את המנוי 62,000 40,000 -22,000  -35.48%
שדרגו את המנוי 3,423,680 3,316,130 -107,548  -3.14%
שדרגו את המנוי 2,436,550 2,316,470 -120,080  -4.93%
שדרגו את המנוי 341,683 182,646 -159,037  -46.55%
שדרגו את המנוי 5,697,880 4,833,870 -864,006  -15.16%
שדרגו את המנוי 7,231,170 5,519,760 -1,711,410  -23.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 703,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,050,566

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 36,353,200 44,569,800 8,216,530  22.60%
פסגות 24,839,400 28,796,800 3,957,410  15.93%
הירשמו לצפייה 57,638,300 61,487,700 3,849,460  6.68%
הירשמו לצפייה 3,320,260 6,636,500 3,316,240  99.88%
הירשמו לצפייה 17,861,700 19,458,700 1,597,000  8.94%
שדרגו את המנוי 72,931,600 74,239,400 1,307,850  1.79%
שדרגו את המנוי 7,049,240 7,932,030 882,796  12.52%
שדרגו את המנוי 36,918,500 37,334,400 415,836  1.13%
שדרגו את המנוי 1,487,850 1,732,430 244,582  16.44%
שדרגו את המנוי 1,404,070 1,640,020 235,946  16.80%
שדרגו את המנוי 1,706,560 1,935,320 228,762  13.40%
שדרגו את המנוי 2,211,950 2,431,950 220,000  9.95%
שדרגו את המנוי 1,057,240 1,217,740 160,500  15.18%
שדרגו את המנוי 2,173,130 2,287,460 114,327  5.26%
שדרגו את המנוי 1,426,530 1,537,020 110,482  7.75%
שדרגו את המנוי 2,959,860 3,050,800 90,933  3.07%
שדרגו את המנוי 850,184 910,571 60,387  7.10%
שדרגו את המנוי 80,000 115,750 35,750  44.69%
שדרגו את המנוי 346,321 375,947 29,626  8.55%
שדרגו את המנוי 286,767 306,367 19,600  6.83%
שדרגו את המנוי 77,230 87,153 9,923  12.85%
שדרגו את המנוי 419,539 429,373 9,834  2.34%
שדרגו את המנוי 69,683,000 69,690,400 7,360  0.01%
שדרגו את המנוי 654,058 657,761 3,703  0.57%
שדרגו את המנוי 187,198 190,765 3,567  1.91%
שדרגו את המנוי 177,370 179,881 2,511  1.42%
שדרגו את המנוי 1,110,880 1,111,620 737  0.07%
שדרגו את המנוי 169,229 169,743 514  0.30%
שדרגו את המנוי 265,005 265,435 430  0.16%
שדרגו את המנוי 125,962 125,373 -589  -0.47%
שדרגו את המנוי 440,654 439,189 -1,465  -0.33%
שדרגו את המנוי 130,765 128,348 -2,417  -1.85%
שדרגו את המנוי 638,547 635,472 -3,075  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,133,190 1,128,610 -4,585  -0.40%
שדרגו את המנוי 860,407 854,081 -6,326  -0.74%
שדרגו את המנוי 511,174 495,013 -16,161  -3.16%
שדרגו את המנוי 370,269 339,540 -30,729  -8.30%
שדרגו את המנוי 413,946 370,699 -43,247  -10.45%
שדרגו את המנוי 619,042 574,199 -44,843  -7.24%
שדרגו את המנוי 1,154,310 1,078,690 -75,616  -6.55%
שדרגו את המנוי 1,061,220 948,364 -112,854  -10.63%
שדרגו את המנוי 1,101,850 973,376 -128,474  -11.66%
שדרגו את המנוי 67,228,700 66,256,000 -972,684  -1.45%
שדרגו את המנוי 9,722,700 7,991,690 -1,731,010  -17.80%
שדרגו את המנוי 16,980,200 15,045,600 -1,934,560  -11.39%
שדרגו את המנוי 12,352,200 3,925,880 -8,426,300  -68.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,132,596

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,534,935

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 703,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,050,566
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,132,596
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,534,935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,175,144 2.41%
ילין לפידות 5,745,000 0.38%
אלטשולר - שחם 5,519,760 0.37%
הירשמו לצפייה 4,833,870 0.32%
הירשמו לצפייה 3,316,130 0.22%
הירשמו לצפייה 3,208,040 0.21%
שדרגו את המנוי 2,938,190 0.20%
שדרגו את המנוי 2,316,470 0.15%
שדרגו את המנוי 1,920,210 0.13%
שדרגו את המנוי 1,413,950 0.09%
שדרגו את המנוי 799,577 0.05%
שדרגו את המנוי 498,762 0.03%
שדרגו את המנוי 453,402 0.03%
שדרגו את המנוי 342,500 0.02%
שדרגו את המנוי 319,652 0.02%
שדרגו את המנוי 295,750 0.02%
שדרגו את המנוי 283,917 0.02%
שדרגו את המנוי 281,594 0.02%
שדרגו את המנוי 267,288 0.02%
שדרגו את המנוי 190,809 0.01%
שדרגו את המנוי 182,646 0.01%
שדרגו את המנוי 151,422 0.01%
שדרגו את המנוי 131,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,444 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 474,048,914 31.52%
אלטשולר - שחם 74,239,400 4.94%
מנורה 69,690,400 4.63%
הירשמו לצפייה 66,256,000 4.41%
הירשמו לצפייה 61,487,700 4.09%
הירשמו לצפייה 44,569,800 2.96%
שדרגו את המנוי 37,334,400 2.48%
שדרגו את המנוי 28,796,800 1.92%
שדרגו את המנוי 19,458,700 1.29%
שדרגו את המנוי 15,045,600 1.00%
שדרגו את המנוי 7,991,690 0.53%
שדרגו את המנוי 7,932,030 0.53%
שדרגו את המנוי 6,636,500 0.44%
שדרגו את המנוי 3,925,880 0.26%
שדרגו את המנוי 3,050,800 0.20%
שדרגו את המנוי 2,431,950 0.16%
שדרגו את המנוי 2,287,460 0.15%
שדרגו את המנוי 1,935,320 0.13%
שדרגו את המנוי 1,732,430 0.12%
שדרגו את המנוי 1,640,020 0.11%
שדרגו את המנוי 1,537,020 0.10%
שדרגו את המנוי 1,217,740 0.08%
שדרגו את המנוי 1,128,610 0.08%
שדרגו את המנוי 1,111,620 0.07%
שדרגו את המנוי 1,078,690 0.07%
שדרגו את המנוי 1,047,190 0.07%
שדרגו את המנוי 973,376 0.06%
שדרגו את המנוי 948,364 0.06%
שדרגו את המנוי 910,571 0.06%
שדרגו את המנוי 854,081 0.06%
שדרגו את המנוי 657,761 0.04%
שדרגו את המנוי 635,472 0.04%
שדרגו את המנוי 574,199 0.04%
שדרגו את המנוי 522,040 0.03%
שדרגו את המנוי 495,013 0.03%
שדרגו את המנוי 439,189 0.03%
שדרגו את המנוי 429,373 0.03%
שדרגו את המנוי 375,947 0.03%
שדרגו את המנוי 370,699 0.02%
שדרגו את המנוי 339,540 0.02%
שדרגו את המנוי 306,367 0.02%
שדרגו את המנוי 265,435 0.02%
שדרגו את המנוי 199,095 0.01%
שדרגו את המנוי 190,765 0.01%
שדרגו את המנוי 179,881 0.01%
שדרגו את המנוי 169,743 0.01%
שדרגו את המנוי 128,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,452 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית