תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 3,298,610 5,984,650 2,686,040  81.43%
מור 6,606,500 7,147,420 540,918  8.19%
הירשמו לצפייה 4,499,640 4,722,700 223,056  4.96%
הירשמו לצפייה 286,446 472,920 186,474  65.10%
הירשמו לצפייה 257,000 292,000 35,000  13.62%
שדרגו את המנוי 16,057 49,828 33,771  210.32%
שדרגו את המנוי 65,006 86,252 21,246  32.68%
שדרגו את המנוי 232,231 248,346 16,115  6.94%
שדרגו את המנוי 1,284,530 1,295,530 11,000  0.86%
שדרגו את המנוי 289,296 298,676 9,380  3.24%
שדרגו את המנוי 10,314 14,933 4,619  44.78%
שדרגו את המנוי 15,092 18,331 3,239  21.46%
שדרגו את המנוי 393,500 394,900 1,400  0.36%
שדרגו את המנוי 11,001 8,962 -2,039  -18.53%
שדרגו את המנוי 50,000 46,516 -3,484  -6.97%
שדרגו את המנוי 98,500 95,000 -3,500  -3.55%
שדרגו את המנוי 147,000 137,780 -9,220  -6.27%
שדרגו את המנוי 91,309 81,324 -9,985  -10.94%
שדרגו את המנוי 202,894 192,894 -10,000  -4.93%
שדרגו את המנוי 189,624 160,811 -28,813  -15.19%
שדרגו את המנוי 3,004,100 2,946,030 -58,072  -1.93%
שדרגו את המנוי 810,947 730,939 -80,008  -9.87%
שדרגו את המנוי 133,270 46,078 -87,192  -65.43%
שדרגו את המנוי 288,137 157,710 -130,427  -45.27%
שדרגו את המנוי 2,127,620 1,992,620 -135,000  -6.35%
שדרגו את המנוי 4,248,560 4,086,700 -161,859  -3.81%
שדרגו את המנוי 2,444,780 2,208,430 -236,350  -9.67%
שדרגו את המנוי 4,714,570 4,243,740 -470,836  -9.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,772,258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,426,785

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מגדל 61,515,900 65,670,900 4,155,000  6.75%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 308,635 1,691,700 1,383,060  448.12%
הירשמו לצפייה 35,936,900 37,308,700 1,371,830  3.82%
הירשמו לצפייה 52,896,900 54,096,800 1,199,840  2.27%
הירשמו לצפייה 66,794,600 67,756,600 961,996  1.44%
שדרגו את המנוי 655,772 1,338,530 682,761  104.12%
שדרגו את המנוי 77,411 413,756 336,345  434.49%
שדרגו את המנוי 6,639,150 6,969,420 330,268  4.97%
שדרגו את המנוי 22,612,100 22,939,700 327,620  1.45%
שדרגו את המנוי 1,795,460 2,031,790 236,323  13.16%
שדרגו את המנוי 1,212,640 1,420,170 207,530  17.11%
שדרגו את המנוי 2,224,550 2,340,870 116,323  5.23%
שדרגו את המנוי 408,738 429,284 20,546  5.03%
שדרגו את המנוי 1,608,220 1,623,830 15,611  0.97%
שדרגו את המנוי 3,426,690 3,432,160 5,473  0.16%
שדרגו את המנוי 549,444 553,344 3,900  0.71%
שדרגו את המנוי 97,969 96,620 -1,349  -1.38%
שדרגו את המנוי 123,732 121,839 -1,893  -1.53%
שדרגו את המנוי 196,840 194,675 -2,165  -1.10%
שדרגו את המנוי 233,313 230,639 -2,674  -1.15%
שדרגו את המנוי 565,742 561,132 -4,610  -0.81%
שדרגו את המנוי 446,936 441,751 -5,185  -1.16%
שדרגו את המנוי 2,115,190 2,109,260 -5,930  -0.28%
שדרגו את המנוי 463,199 456,747 -6,452  -1.39%
שדרגו את המנוי 834,419 822,292 -12,127  -1.45%
שדרגו את המנוי 77,327 64,906 -12,421  -16.06%
שדרגו את המנוי 1,190,990 1,177,720 -13,267  -1.11%
שדרגו את המנוי 1,693,980 1,680,530 -13,446  -0.79%
שדרגו את המנוי 348,990 333,873 -15,117  -4.33%
שדרגו את המנוי 1,265,280 1,249,720 -15,567  -1.23%
שדרגו את המנוי 16,044,400 16,027,300 -17,102  -0.11%
שדרגו את המנוי 1,664,610 1,641,170 -23,437  -1.41%
שדרגו את המנוי 306,749 277,472 -29,277  -9.54%
שדרגו את המנוי 2,456,540 2,426,220 -30,323  -1.23%
שדרגו את המנוי 233,587 201,017 -32,570  -13.94%
שדרגו את המנוי 417,558 382,164 -35,394  -8.48%
שדרגו את המנוי 1,163,260 1,114,010 -49,250  -4.23%
שדרגו את המנוי 1,897,140 1,846,170 -50,967  -2.69%
שדרגו את המנוי 535,219 483,219 -52,000  -9.72%
שדרגו את המנוי 1,936,710 1,867,290 -69,418  -3.58%
שדרגו את המנוי 4,203,660 4,115,140 -88,519  -2.11%
שדרגו את המנוי 1,870,820 1,746,080 -124,740  -6.67%
שדרגו את המנוי 1,402,090 1,248,250 -153,845  -10.97%
שדרגו את המנוי 15,767,200 15,587,000 -180,228  -1.14%
שדרגו את המנוי 34,960,500 34,264,700 -695,776  -1.99%
שדרגו את המנוי 12,479,300 11,216,700 -1,262,610  -10.12%
שדרגו את המנוי 39,254,400 36,746,300 -2,508,140  -6.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,354,426

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,515,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,772,258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,426,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,354,426
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,515,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,059,575 2.70%
מור 7,147,420 0.47%
אלטשולר - שחם 5,984,650 0.39%
הירשמו לצפייה 4,722,700 0.31%
הירשמו לצפייה 4,243,740 0.28%
הירשמו לצפייה 4,086,700 0.27%
שדרגו את המנוי 2,946,030 0.19%
שדרגו את המנוי 2,745,850 0.18%
שדרגו את המנוי 2,208,430 0.15%
שדרגו את המנוי 1,992,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,295,530 0.09%
שדרגו את המנוי 730,939 0.05%
שדרגו את המנוי 472,920 0.03%
שדרגו את המנוי 394,900 0.03%
שדרגו את המנוי 298,676 0.02%
שדרגו את המנוי 292,000 0.02%
שדרגו את המנוי 248,346 0.02%
שדרגו את המנוי 192,894 0.01%
שדרגו את המנוי 160,811 0.01%
שדרגו את המנוי 157,710 0.01%
שדרגו את המנוי 137,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,252 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,196,153 27.26%
מנורה 67,756,600 4.45%
מגדל 65,670,900 4.31%
הירשמו לצפייה 54,096,800 3.55%
הירשמו לצפייה 37,308,700 2.45%
הירשמו לצפייה 36,746,300 2.41%
שדרגו את המנוי 34,264,700 2.25%
שדרגו את המנוי 22,939,700 1.51%
שדרגו את המנוי 16,027,300 1.05%
שדרגו את המנוי 15,587,000 1.02%
שדרגו את המנוי 11,216,700 0.74%
שדרגו את המנוי 6,969,420 0.46%
שדרגו את המנוי 4,115,140 0.27%
שדרגו את המנוי 3,432,160 0.23%
שדרגו את המנוי 2,426,220 0.16%
שדרגו את המנוי 2,340,870 0.15%
שדרגו את המנוי 2,109,260 0.14%
שדרגו את המנוי 2,031,790 0.13%
שדרגו את המנוי 1,867,290 0.12%
שדרגו את המנוי 1,846,170 0.12%
שדרגו את המנוי 1,746,080 0.11%
שדרגו את המנוי 1,691,700 0.11%
שדרגו את המנוי 1,680,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,641,170 0.11%
שדרגו את המנוי 1,623,830 0.11%
שדרגו את המנוי 1,420,170 0.09%
שדרגו את המנוי 1,338,530 0.09%
שדרגו את המנוי 1,249,720 0.08%
שדרגו את המנוי 1,248,250 0.08%
שדרגו את המנוי 1,177,720 0.08%
שדרגו את המנוי 1,114,010 0.07%
שדרגו את המנוי 1,055,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,043,330 0.07%
שדרגו את המנוי 1,039,790 0.07%
שדרגו את המנוי 822,292 0.05%
שדרגו את המנוי 561,132 0.04%
שדרגו את המנוי 553,344 0.04%
שדרגו את המנוי 483,219 0.03%
שדרגו את המנוי 456,747 0.03%
שדרגו את המנוי 441,751 0.03%
שדרגו את המנוי 429,284 0.03%
שדרגו את המנוי 413,756 0.03%
שדרגו את המנוי 382,164 0.03%
שדרגו את המנוי 359,495 0.02%
שדרגו את המנוי 333,873 0.02%
שדרגו את המנוי 332,770 0.02%
שדרגו את המנוי 295,710 0.02%
שדרגו את המנוי 277,472 0.02%
שדרגו את המנוי 230,639 0.02%
שדרגו את המנוי 201,017 0.01%
שדרגו את המנוי 194,675 0.01%
שדרגו את המנוי 137,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית