תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 2,754,460 2,847,710 93,251  3.39%
ילין לפידות 5,715,520 5,754,520 39,000  0.68%
הירשמו לצפייה 299,500 336,400 36,900  12.32%
הירשמו לצפייה 116,148 149,819 33,671  28.99%
הירשמו לצפייה 245,000 268,000 23,000  9.39%
שדרגו את המנוי 163,268 180,588 17,320  10.61%
שדרגו את המנוי 626,087 640,101 14,014  2.24%
שדרגו את המנוי 8,234 18,682 10,448  126.89%
שדרגו את המנוי 60,000 67,600 7,600  12.67%
שדרגו את המנוי 564,640 568,640 4,000  0.71%
שדרגו את המנוי 17,021 20,403 3,382  19.87%
שדרגו את המנוי 296,795 297,120 325  0.11%
שדרגו את המנוי 16,000 15,000 -1,000  -6.25%
שדרגו את המנוי 120,537 119,196 -1,341  -1.11%
שדרגו את המנוי 2,241,210 2,238,790 -2,425  -0.11%
שדרגו את המנוי 58,336 52,606 -5,730  -9.82%
שדרגו את המנוי 42,432 34,084 -8,348  -19.67%
שדרגו את המנוי 153,031 140,911 -12,120  -7.92%
שדרגו את המנוי 176,715 163,704 -13,011  -7.36%
שדרגו את המנוי 1,644,030 1,626,530 -17,500  -1.06%
שדרגו את המנוי 502,457 484,645 -17,812  -3.54%
שדרגו את המנוי 47,084 28,723 -18,361  -39.00%
שדרגו את המנוי 536,000 515,500 -20,500  -3.82%
שדרגו את המנוי 3,911,670 3,890,400 -21,261  -0.54%
שדרגו את המנוי 98,737 67,607 -31,130  -31.53%
שדרגו את המנוי 2,893,730 2,859,550 -34,180  -1.18%
שדרגו את המנוי 254,414 218,642 -35,772  -14.06%
שדרגו את המנוי 91,067 53,458 -37,609  -41.30%
שדרגו את המנוי 124,233 80,345 -43,888  -35.33%
שדרגו את המנוי 3,199,500 3,155,520 -43,972  -1.37%
שדרגו את המנוי 5,020,820 4,907,580 -113,243  -2.26%
שדרגו את המנוי 7,302,490 6,484,330 -818,162  -11.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 282,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,297,365

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 55,524,000 58,971,200 3,447,190  6.21%
אלטשולר - שחם 69,445,600 71,682,300 2,236,660  3.22%
הירשמו לצפייה 32,853,600 35,002,600 2,149,010  6.54%
הירשמו לצפייה 372,862 1,426,530 1,053,670  282.59%
הירשמו לצפייה 9,812,930 10,530,000 717,103  7.31%
שדרגו את המנוי 69,378,500 69,600,400 221,920  0.32%
שדרגו את המנוי 2,709,850 2,893,970 184,119  6.79%
שדרגו את המנוי 1,054,950 1,174,080 119,129  11.29%
שדרגו את המנוי 7,712,050 7,799,280 87,225  1.13%
שדרגו את המנוי 374,177 454,654 80,477  21.51%
שדרגו את המנוי 700,622 755,541 54,919  7.84%
שדרגו את המנוי 1,364,910 1,404,070 39,158  2.87%
שדרגו את המנוי 525,218 563,169 37,951  7.23%
שדרגו את המנוי 25,387 57,084 31,697  124.86%
שדרגו את המנוי 1,486,840 1,517,680 30,831  2.07%
שדרגו את המנוי 2,146,090 2,169,700 23,608  1.10%
שדרגו את המנוי 179,786 200,000 20,214  11.24%
שדרגו את המנוי 422,033 435,728 13,695  3.25%
שדרגו את המנוי 121,839 128,276 6,437  5.28%
שדרגו את המנוי 12,365,900 12,370,100 4,228  0.03%
שדרגו את המנוי 166,996 169,229 2,233  1.34%
שדרגו את המנוי 1,055,940 1,056,920 980  0.09%
שדרגו את המנוי 84,251 84,390 139  0.16%
שדרגו את המנוי 59,145 58,342 -803  -1.36%
שדרגו את המנוי 150,448 135,375 -15,073  -10.02%
שדרגו את המנוי 533,156 516,187 -16,969  -3.18%
שדרגו את המנוי 301,185 283,705 -17,480  -5.80%
שדרגו את המנוי 100,000 80,000 -20,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 410,758 387,073 -23,685  -5.77%
שדרגו את המנוי 482,672 431,283 -51,389  -10.65%
שדרגו את המנוי 1,275,840 1,221,030 -54,812  -4.30%
שדרגו את המנוי 1,160,520 1,102,810 -57,716  -4.97%
שדרגו את המנוי 270,145 199,095 -71,050  -26.30%
שדרגו את המנוי 323,620 250,217 -73,403  -22.68%
שדרגו את המנוי 1,762,560 1,676,000 -86,559  -4.91%
שדרגו את המנוי 950,526 859,995 -90,531  -9.52%
שדרגו את המנוי 835,916 742,460 -93,456  -11.18%
שדרגו את המנוי 562,352 452,436 -109,916  -19.55%
שדרגו את המנוי 1,147,310 973,711 -173,601  -15.13%
שדרגו את המנוי 1,315,270 1,137,940 -177,326  -13.48%
שדרגו את המנוי 4,068,020 3,854,070 -213,952  -5.26%
שדרגו את המנוי 25,668,500 25,360,200 -308,292  -1.20%
שדרגו את המנוי 68,303,000 67,871,800 -431,192  -0.63%
שדרגו את המנוי 2,905,710 2,148,310 -757,394  -26.07%
שדרגו את המנוי 11,853,700 10,989,400 -864,305  -7.29%
שדרגו את המנוי 1,047,190 170,000 -877,190  -83.77%
שדרגו את המנוי 2,338,970 1,145,980 -1,193,000  -51.00%
שדרגו את המנוי 41,353,600 38,180,200 -3,173,340  -7.67%
שדרגו את המנוי 23,810,900 18,727,800 -5,083,040  -21.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,562,593

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,035,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 282,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,297,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,562,593
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,035,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,480,971 2.52%
מור 6,484,330 0.43%
ילין לפידות 5,754,520 0.38%
הירשמו לצפייה 4,907,580 0.32%
הירשמו לצפייה 3,890,400 0.26%
הירשמו לצפייה 3,155,520 0.21%
שדרגו את המנוי 2,859,550 0.19%
שדרגו את המנוי 2,847,710 0.19%
שדרגו את המנוי 2,238,790 0.15%
שדרגו את המנוי 1,626,530 0.11%
שדרגו את המנוי 640,101 0.04%
שדרגו את המנוי 568,640 0.04%
שדרגו את המנוי 515,500 0.03%
שדרגו את המנוי 484,645 0.03%
שדרגו את המנוי 336,400 0.02%
שדרגו את המנוי 297,120 0.02%
שדרגו את המנוי 268,000 0.02%
שדרגו את המנוי 218,642 0.01%
שדרגו את המנוי 180,588 0.01%
שדרגו את המנוי 163,704 0.01%
שדרגו את המנוי 149,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,964 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 463,685,969 30.43%
אלטשולר - שחם 71,682,300 4.70%
מנורה 69,600,400 4.57%
הירשמו לצפייה 67,871,800 4.45%
הירשמו לצפייה 58,971,200 3.87%
הירשמו לצפייה 38,180,200 2.51%
שדרגו את המנוי 35,002,600 2.30%
שדרגו את המנוי 25,360,200 1.66%
שדרגו את המנוי 18,727,800 1.23%
שדרגו את המנוי 12,370,100 0.81%
שדרגו את המנוי 10,989,400 0.72%
שדרגו את המנוי 10,530,000 0.69%
שדרגו את המנוי 7,799,280 0.51%
שדרגו את המנוי 3,854,070 0.25%
שדרגו את המנוי 2,893,970 0.19%
שדרגו את המנוי 2,169,700 0.14%
שדרגו את המנוי 2,148,310 0.14%
שדרגו את המנוי 2,029,450 0.13%
שדרגו את המנוי 1,706,560 0.11%
שדרגו את המנוי 1,676,000 0.11%
שדרגו את המנוי 1,517,680 0.10%
שדרגו את המנוי 1,426,530 0.09%
שדרגו את המנוי 1,404,070 0.09%
שדרגו את המנוי 1,221,030 0.08%
שדרגו את המנוי 1,174,080 0.08%
שדרגו את המנוי 1,145,980 0.08%
שדרגו את המנוי 1,137,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,102,810 0.07%
שדרגו את המנוי 1,056,920 0.07%
שדרגו את המנוי 973,711 0.06%
שדרגו את המנוי 859,995 0.06%
שדרגו את המנוי 755,541 0.05%
שדרגו את המנוי 742,460 0.05%
שדרגו את המנוי 563,169 0.04%
שדרגו את המנוי 516,187 0.03%
שדרגו את המנוי 454,654 0.03%
שדרגו את המנוי 452,436 0.03%
שדרגו את המנוי 435,728 0.03%
שדרגו את המנוי 431,283 0.03%
שדרגו את המנוי 387,073 0.03%
שדרגו את המנוי 370,269 0.02%
שדרגו את המנוי 283,705 0.02%
שדרגו את המנוי 250,217 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 0.01%
שדרגו את המנוי 199,095 0.01%
שדרגו את המנוי 177,370 0.01%
שדרגו את המנוי 170,000 0.01%
שדרגו את המנוי 169,229 0.01%
שדרגו את המנוי 135,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,084 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית