תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מיטב דש 3,515,060 3,858,370 343,307  9.77%
אי.בי.אי. 1,379,180 1,542,460 163,277  11.84%
הירשמו לצפייה 3,382,050 3,541,080 159,035  4.70%
הירשמו לצפייה 3,089,100 3,196,300 107,198  3.47%
הירשמו לצפייה 1,200,470 1,281,680 81,205  6.76%
שדרגו את המנוי 8,839,570 8,891,000 51,430  0.58%
שדרגו את המנוי 189,880 231,511 41,631  21.92%
שדרגו את המנוי 875,464 905,224 29,760  3.40%
שדרגו את המנוי 6,145,850 6,157,020 11,166  0.18%
שדרגו את המנוי 194,335 199,385 5,050  2.60%
שדרגו את המנוי 4,800 7,200 2,400  50.00%
שדרגו את המנוי 1,821,830 1,823,560 1,732  0.09%
שדרגו את המנוי 247,000 248,500 1,500  0.61%
שדרגו את המנוי 32,853 33,942 1,089  3.31%
שדרגו את המנוי 30,500 31,500 1,000  3.28%
שדרגו את המנוי 416,170 416,790 620  0.15%
שדרגו את המנוי 2,634 3,234 600  22.78%
שדרגו את המנוי 903 936 33  3.65%
שדרגו את המנוי 21,574 20,449 -1,125  -5.21%
שדרגו את המנוי 31,556 30,378 -1,178  -3.73%
שדרגו את המנוי 225,461 223,961 -1,500  -0.67%
שדרגו את המנוי 1,361,360 1,359,860 -1,500  -0.11%
שדרגו את המנוי 3,610 810 -2,800  -77.56%
שדרגו את המנוי 25,020 21,020 -4,000  -15.99%
שדרגו את המנוי 71,209 65,779 -5,430  -7.63%
שדרגו את המנוי 4,254,360 4,246,360 -8,000  -0.19%
שדרגו את המנוי 213,071 186,761 -26,310  -12.35%
שדרגו את המנוי 196,932 166,014 -30,918  -15.70%
שדרגו את המנוי 83,074 46,303 -36,771  -44.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,002,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,532

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 27,936,100 35,344,000 7,407,940  26.52%
מיטב דש 15,894,800 18,567,100 2,672,280  16.81%
הירשמו לצפייה 8,278,060 10,390,400 2,112,310  25.52%
הירשמו לצפייה 10,625,600 12,015,000 1,389,410  13.08%
הירשמו לצפייה 65,482,000 66,662,000 1,179,980  1.80%
שדרגו את המנוי 18,119,000 18,957,400 838,388  4.63%
שדרגו את המנוי 1,282,680 1,450,820 168,144  13.11%
שדרגו את המנוי 7,168,940 7,295,170 126,231  1.76%
שדרגו את המנוי 561,763 626,763 65,000  11.57%
שדרגו את המנוי 292,190 339,540 47,350  16.21%
שדרגו את המנוי 3,045,070 3,081,750 36,680  1.20%
שדרגו את המנוי 1,490,250 1,525,380 35,124  2.36%
שדרגו את המנוי 1,960,020 1,993,340 33,319  1.70%
שדרגו את המנוי 883,039 914,239 31,200  3.53%
שדרגו את המנוי 124,220 144,839 20,619  16.60%
שדרגו את המנוי 325,071 339,486 14,415  4.43%
שדרגו את המנוי 1,760,560 1,764,050 3,487  0.20%
שדרגו את המנוי 35,786 32,596 -3,190  -8.91%
שדרגו את המנוי 146,030 140,285 -5,745  -3.93%
שדרגו את המנוי 1,041,200 1,029,200 -12,000  -1.15%
שדרגו את המנוי 184,488 171,808 -12,680  -6.87%
שדרגו את המנוי 434,558 419,133 -15,425  -3.55%
שדרגו את המנוי 1,063,220 1,046,090 -17,130  -1.61%
שדרגו את המנוי 44,150,800 44,131,500 -19,268  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,165,160 1,120,660 -44,500  -3.82%
שדרגו את המנוי 396,803 331,502 -65,301  -16.46%
שדרגו את המנוי 518,332 447,984 -70,348  -13.57%
שדרגו את המנוי 858,011 747,786 -110,225  -12.85%
שדרגו את המנוי 1,264,890 1,094,610 -170,275  -13.46%
שדרגו את המנוי 1,425,360 1,218,240 -207,117  -14.53%
שדרגו את המנוי 513,587 282,448 -231,139  -45.00%
שדרגו את המנוי 856,997 564,136 -292,861  -34.17%
שדרגו את המנוי 74,013,200 73,610,700 -402,520  -0.54%
שדרגו את המנוי 6,228,940 5,814,070 -414,872  -6.66%
שדרגו את המנוי 1,658,430 1,196,320 -462,112  -27.86%
שדרגו את המנוי 1,109,840 433,900 -675,937  -60.90%
שדרגו את המנוי 28,791,800 27,723,100 -1,068,690  -3.71%
שדרגו את המנוי 69,851,400 68,669,000 -1,182,410  -1.69%
שדרגו את המנוי 2,421,950 1,237,450 -1,184,500  -48.91%
שדרגו את המנוי 63,724,300 56,744,600 -6,979,610  -10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,181,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,647,855

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,002,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -119,532
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,181,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,647,855
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,055,234 2.60%
אלטשולר - שחם 8,891,000 0.59%
ילין לפידות 6,157,020 0.41%
הירשמו לצפייה 4,246,360 0.28%
הירשמו לצפייה 3,858,370 0.26%
הירשמו לצפייה 3,541,080 0.24%
שדרגו את המנוי 3,196,300 0.21%
שדרגו את המנוי 1,823,560 0.12%
שדרגו את המנוי 1,542,460 0.10%
שדרגו את המנוי 1,359,860 0.09%
שדרגו את המנוי 1,281,680 0.09%
שדרגו את המנוי 905,224 0.06%
שדרגו את המנוי 416,790 0.03%
שדרגו את המנוי 248,500 0.02%
שדרגו את המנוי 231,511 0.02%
שדרגו את המנוי 223,961 0.01%
שדרגו את המנוי 199,385 0.01%
שדרגו את המנוי 189,950 0.01%
שדרגו את המנוי 186,761 0.01%
שדרגו את המנוי 166,014 0.01%
שדרגו את המנוי 65,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,873 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 484,360,891 32.21%
אלטשולר - שחם 73,610,700 4.90%
מנורה 68,669,000 4.57%
הירשמו לצפייה 66,662,000 4.43%
הירשמו לצפייה 56,744,600 3.77%
הירשמו לצפייה 44,131,500 2.93%
שדרגו את המנוי 35,344,000 2.35%
שדרגו את המנוי 27,723,100 1.84%
שדרגו את המנוי 18,957,400 1.26%
שדרגו את המנוי 18,567,100 1.23%
שדרגו את המנוי 12,015,000 0.80%
שדרגו את המנוי 11,365,700 0.76%
שדרגו את המנוי 10,390,400 0.69%
שדרגו את המנוי 7,295,170 0.49%
שדרגו את המנוי 5,814,070 0.39%
שדרגו את המנוי 3,081,750 0.20%
שדרגו את המנוי 1,993,340 0.13%
שדרגו את המנוי 1,764,050 0.12%
שדרגו את המנוי 1,525,380 0.10%
שדרגו את המנוי 1,450,820 0.10%
שדרגו את המנוי 1,237,450 0.08%
שדרגו את המנוי 1,218,240 0.08%
שדרגו את המנוי 1,196,320 0.08%
שדרגו את המנוי 1,120,660 0.07%
שדרגו את המנוי 1,094,610 0.07%
שדרגו את המנוי 1,055,400 0.07%
שדרגו את המנוי 1,046,090 0.07%
שדרגו את המנוי 1,029,200 0.07%
שדרגו את המנוי 914,239 0.06%
שדרגו את המנוי 903,506 0.06%
שדרגו את המנוי 747,786 0.05%
שדרגו את המנוי 626,763 0.04%
שדרגו את המנוי 564,136 0.04%
שדרגו את המנוי 494,957 0.03%
שדרגו את המנוי 447,984 0.03%
שדרגו את המנוי 437,769 0.03%
שדרגו את המנוי 433,900 0.03%
שדרגו את המנוי 419,133 0.03%
שדרגו את המנוי 339,540 0.02%
שדרגו את המנוי 339,486 0.02%
שדרגו את המנוי 331,502 0.02%
שדרגו את המנוי 282,448 0.02%
שדרגו את המנוי 215,288 0.01%
שדרגו את המנוי 171,808 0.01%
שדרגו את המנוי 144,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית