תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 6,498,640 7,460,730 962,082  14.80%
מור 7,549,920 7,776,980 227,059  3.01%
הירשמו לצפייה 1,327,530 1,549,200 221,668  16.70%
הירשמו לצפייה 171,205 292,362 121,157  70.77%
הירשמו לצפייה 2,745,850 2,845,850 100,000  3.64%
שדרגו את המנוי 431,100 468,300 37,200  8.63%
שדרגו את המנוי 344,500 378,000 33,500  9.72%
שדרגו את המנוי 79,270 111,153 31,883  40.22%
שדרגו את המנוי 166,914 191,111 24,197  14.50%
שדרגו את המנוי 29,000 38,983 9,983  34.42%
שדרגו את המנוי 3,500 11,204 7,704  220.11%
שדרגו את המנוי 14,273 21,955 7,682  53.82%
שדרגו את המנוי 20,764 27,503 6,739  32.46%
שדרגו את המנוי 118,126 123,678 5,552  4.70%
שדרגו את המנוי 4,860,240 4,863,650 3,413  0.07%
שדרגו את המנוי 43,810 46,555 2,745  6.27%
שדרגו את המנוי 18,468 19,749 1,281  6.94%
שדרגו את המנוי 19,850 21,008 1,158  5.83%
שדרגו את המנוי 245,261 241,951 -3,310  -1.35%
שדרגו את המנוי 114,300 110,800 -3,500  -3.06%
שדרגו את המנוי 2,044,470 2,035,550 -8,921  -0.44%
שדרגו את המנוי 688,789 645,011 -43,778  -6.36%
שדרגו את המנוי 1,992,620 1,942,620 -50,000  -2.51%
שדרגו את המנוי 57,251 7,000 -50,251  -87.77%
שדרגו את המנוי 369,814 303,959 -65,855  -17.81%
שדרגו את המנוי 3,272,850 3,163,070 -109,775  -3.35%
שדרגו את המנוי 3,936,960 3,721,620 -215,344  -5.47%
שדרגו את המנוי 3,881,220 3,663,150 -218,069  -5.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,805,003

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -768,803

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 34,264,700 45,247,300 10,982,600  32.05%
מיטב דש 11,216,700 19,236,600 8,019,880  71.50%
הירשמו לצפייה 16,027,300 23,706,100 7,678,750  47.91%
הירשמו לצפייה 2,031,790 5,218,510 3,186,720  156.84%
הירשמו לצפייה 6,969,420 9,072,090 2,102,670  30.17%
שדרגו את המנוי 67,756,600 69,217,300 1,460,670  2.16%
שדרגו את המנוי 65,670,900 66,945,300 1,274,370  1.94%
שדרגו את המנוי 1,249,720 2,505,930 1,256,220  100.52%
שדרגו את המנוי 3,432,160 4,396,190 964,029  28.09%
שדרגו את המנוי 1,746,080 1,927,390 181,310  10.38%
שדרגו את המנוי 382,164 552,444 170,280  44.56%
שדרגו את המנוי 22,939,700 23,021,900 82,192  0.36%
שדרגו את המנוי 1,623,830 1,668,830 45,000  2.77%
שדרגו את המנוי 1,680,530 1,722,390 41,857  2.49%
שדרגו את המנוי 359,495 397,138 37,643  10.47%
שדרגו את המנוי 1,641,170 1,657,160 15,990  0.97%
שדרגו את המנוי 1,177,720 1,184,060 6,333  0.54%
שדרגו את המנוי 2,426,220 2,431,440 5,228  0.22%
שדרגו את המנוי 2,109,260 2,111,380 2,125  0.10%
שדרגו את המנוי 230,639 217,989 -12,650  -5.48%
שדרגו את המנוי 333,873 319,579 -14,294  -4.28%
שדרגו את המנוי 201,017 184,212 -16,805  -8.36%
שדרגו את המנוי 137,695 120,000 -17,695  -12.85%
שדרגו את המנוי 194,675 172,518 -22,157  -11.38%
שדרגו את המנוי 50,000 25,387 -24,613  -49.23%
שדרגו את המנוי 15,587,000 15,555,300 -31,646  -0.20%
שדרגו את המנוי 483,219 447,680 -35,539  -7.35%
שדרגו את המנוי 429,284 389,534 -39,750  -9.26%
שדרגו את המנוי 1,114,010 1,064,970 -49,045  -4.40%
שדרגו את המנוי 332,770 270,145 -62,625  -18.82%
שדרגו את המנוי 561,132 497,682 -63,450  -11.31%
שדרגו את המנוי 295,710 222,710 -73,000  -24.69%
שדרגו את המנוי 413,756 334,746 -79,010  -19.10%
שדרגו את המנוי 277,472 196,014 -81,458  -29.36%
שדרגו את המנוי 1,420,170 1,300,210 -119,954  -8.45%
שדרגו את המנוי 1,039,790 919,766 -120,028  -11.54%
שדרגו את המנוי 1,248,250 1,127,820 -120,423  -9.65%
שדרגו את המנוי 822,292 700,622 -121,670  -14.80%
שדרגו את המנוי 1,338,530 1,210,630 -127,901  -9.56%
שדרגו את המנוי 553,344 412,569 -140,775  -25.44%
שדרגו את המנוי 1,691,700 1,391,450 -300,246  -17.75%
שדרגו את המנוי 1,846,170 1,428,150 -418,022  -22.64%
שדרגו את המנוי 4,115,140 1,590,410 -2,524,730  -61.35%
שדרגו את המנוי 36,746,300 33,184,400 -3,561,870  -9.69%
שדרגו את המנוי 37,308,700 32,622,500 -4,686,200  -12.56%
שדרגו את המנוי 54,096,800 47,047,900 -7,048,870  -13.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,513,867

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,914,426

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,805,003
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -768,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,513,867
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,914,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,756,811 2.81%
מור 7,776,980 0.51%
אלטשולר - שחם 7,460,730 0.49%
הירשמו לצפייה 4,863,650 0.32%
הירשמו לצפייה 3,721,620 0.24%
הירשמו לצפייה 3,663,150 0.24%
שדרגו את המנוי 3,163,070 0.21%
שדרגו את המנוי 2,845,850 0.19%
שדרגו את המנוי 2,035,550 0.13%
שדרגו את המנוי 1,942,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,549,200 0.10%
שדרגו את המנוי 645,011 0.04%
שדרגו את המנוי 468,300 0.03%
שדרגו את המנוי 378,000 0.02%
שדרגו את המנוי 303,959 0.02%
שדרגו את המנוי 298,676 0.02%
שדרגו את המנוי 292,362 0.02%
שדרגו את המנוי 241,951 0.02%
שדרגו את המנוי 191,111 0.01%
שדרגו את המנוי 173,418 0.01%
שדרגו את המנוי 123,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,983 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,955 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 430,257,862 28.25%
מנורה 69,217,300 4.54%
מגדל 66,945,300 4.40%
הירשמו לצפייה 47,047,900 3.09%
הירשמו לצפייה 45,247,300 2.97%
הירשמו לצפייה 33,184,400 2.18%
שדרגו את המנוי 32,622,500 2.14%
שדרגו את המנוי 23,706,100 1.56%
שדרגו את המנוי 23,021,900 1.51%
שדרגו את המנוי 19,236,600 1.26%
שדרגו את המנוי 15,555,300 1.02%
שדרגו את המנוי 9,072,090 0.60%
שדרגו את המנוי 5,218,510 0.34%
שדרגו את המנוי 4,396,190 0.29%
שדרגו את המנוי 2,505,930 0.16%
שדרגו את המנוי 2,431,440 0.16%
שדרגו את המנוי 2,111,380 0.14%
שדרגו את המנוי 1,927,390 0.13%
שדרגו את המנוי 1,867,290 0.12%
שדרגו את המנוי 1,722,390 0.11%
שדרגו את המנוי 1,668,830 0.11%
שדרגו את המנוי 1,657,160 0.11%
שדרגו את המנוי 1,590,410 0.10%
שדרגו את המנוי 1,428,150 0.09%
שדרגו את המנוי 1,391,450 0.09%
שדרגו את המנוי 1,300,210 0.09%
שדרגו את המנוי 1,210,630 0.08%
שדרגו את המנוי 1,184,060 0.08%
שדרגו את המנוי 1,127,820 0.07%
שדרגו את המנוי 1,064,970 0.07%
שדרגו את המנוי 1,055,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,043,330 0.07%
שדרגו את המנוי 919,766 0.06%
שדרגו את המנוי 700,622 0.05%
שדרגו את המנוי 552,444 0.04%
שדרגו את המנוי 497,682 0.03%
שדרגו את המנוי 456,747 0.03%
שדרגו את המנוי 447,680 0.03%
שדרגו את המנוי 441,751 0.03%
שדרגו את המנוי 412,569 0.03%
שדרגו את המנוי 397,138 0.03%
שדרגו את המנוי 389,534 0.03%
שדרגו את המנוי 334,746 0.02%
שדרגו את המנוי 319,579 0.02%
שדרגו את המנוי 270,145 0.02%
שדרגו את המנוי 222,710 0.01%
שדרגו את המנוי 217,989 0.01%
שדרגו את המנוי 196,014 0.01%
שדרגו את המנוי 184,212 0.01%
שדרגו את המנוי 172,518 0.01%
שדרגו את המנוי 121,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,387 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית