תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איילון 1,721,370 2,205,210 483,843  28.11%
פסגות 1,157,500 1,278,180 120,671  10.43%
הירשמו לצפייה 194,466 311,988 117,522  60.43%
הירשמו לצפייה 3,877,820 3,974,940 97,120  2.50%
הירשמו לצפייה 432,585 514,205 81,620  18.87%
שדרגו את המנוי 1,526,220 1,585,220 59,000  3.87%
שדרגו את המנוי 78,973 136,531 57,558  72.88%
שדרגו את המנוי 385,987 411,238 25,251  6.54%
שדרגו את המנוי 293,272 315,294 22,022  7.51%
שדרגו את המנוי 384,633 397,718 13,085  3.40%
שדרגו את המנוי 89,905 102,195 12,290  13.67%
שדרגו את המנוי 2,056,960 2,069,250 12,288  0.60%
שדרגו את המנוי 29,493 37,593 8,100  27.46%
שדרגו את המנוי 30,352 34,560 4,208  13.86%
שדרגו את המנוי 45,950 49,650 3,700  8.05%
שדרגו את המנוי 26,700 30,120 3,420  12.81%
שדרגו את המנוי 10,427 13,743 3,316  31.80%
שדרגו את המנוי 77,488 80,548 3,060  3.95%
שדרגו את המנוי 1,808 2,159 351  19.41%
שדרגו את המנוי 169,990 169,590 -400  -0.24%
שדרגו את המנוי 65,114 64,075 -1,039  -1.60%
שדרגו את המנוי 8,164 6,444 -1,720  -21.07%
שדרגו את המנוי 142,008 139,908 -2,100  -1.48%
שדרגו את המנוי 211,500 208,000 -3,500  -1.65%
שדרגו את המנוי 1,035,420 1,031,160 -4,250  -0.41%
שדרגו את המנוי 6,120 120 -6,000  -98.04%
שדרגו את המנוי 161,288 144,754 -16,534  -10.25%
שדרגו את המנוי 1,100,640 1,062,380 -38,256  -3.48%
שדרגו את המנוי 1,175,650 1,112,580 -63,066  -5.36%
שדרגו את המנוי 6,049,560 5,969,800 -79,760  -1.32%
שדרגו את המנוי 3,578,770 3,463,990 -114,781  -3.21%
שדרגו את המנוי 8,264,670 7,187,460 -1,077,210  -13.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,128,425

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,408,616

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 49,925,100 56,188,400 6,263,290  12.55%
הפניקס 41,144,600 45,209,600 4,065,070  9.88%
הירשמו לצפייה 14,537,500 16,593,200 2,055,660  14.14%
הירשמו לצפייה 26,659,100 28,069,800 1,410,660  5.29%
הירשמו לצפייה 25,494,800 26,541,100 1,046,300  4.10%
שדרגו את המנוי 21,726,800 22,426,800 700,000  3.22%
שדרגו את המנוי 375,000 830,000 455,000  121.33%
שדרגו את המנוי 2,124,890 2,376,980 252,093  11.86%
שדרגו את המנוי 773,935 879,944 106,009  13.70%
שדרגו את המנוי 12,540,000 12,644,000 104,000  0.83%
שדרגו את המנוי 58,547 138,313 79,766  136.24%
שדרגו את המנוי 1,403,100 1,477,100 74,000  5.27%
שדרגו את המנוי 3,557,150 3,630,390 73,240  2.06%
שדרגו את המנוי 68,794,000 68,858,700 64,704  0.09%
שדרגו את המנוי 151,050 198,038 46,988  31.11%
שדרגו את המנוי 514,335 557,651 43,316  8.42%
שדרגו את המנוי 55,587 87,253 31,666  56.97%
שדרגו את המנוי 102,485 117,755 15,270  14.90%
שדרגו את המנוי 29,800 25,200 -4,600  -15.44%
שדרגו את המנוי 355,712 339,486 -16,226  -4.56%
שדרגו את המנוי 109,884 92,741 -17,143  -15.60%
שדרגו את המנוי 1,428,360 1,404,810 -23,550  -1.65%
שדרגו את המנוי 86,270 55,825 -30,445  -35.29%
שדרגו את המנוי 510,665 479,800 -30,865  -6.04%
שדרגו את המנוי 384,699 346,061 -38,638  -10.04%
שדרגו את המנוי 645,305 601,878 -43,427  -6.73%
שדרגו את המנוי 182,923 138,363 -44,560  -24.36%
שדרגו את המנוי 583,458 527,758 -55,700  -9.55%
שדרגו את המנוי 417,559 359,631 -57,928  -13.87%
שדרגו את המנוי 911,015 847,115 -63,900  -7.01%
שדרגו את המנוי 655,966 542,998 -112,968  -17.22%
שדרגו את המנוי 401,000 234,100 -166,900  -41.62%
שדרגו את המנוי 1,135,150 949,154 -186,000  -16.39%
שדרגו את המנוי 621,699 427,658 -194,041  -31.21%
שדרגו את המנוי 626,000 389,500 -236,500  -37.78%
שדרגו את המנוי 1,421,910 1,144,870 -277,041  -19.48%
שדרגו את המנוי 2,324,360 2,013,200 -311,161  -13.39%
שדרגו את המנוי 735,500 404,140 -331,360  -45.05%
שדרגו את המנוי 1,143,910 740,906 -403,000  -35.23%
שדרגו את המנוי 6,773,550 6,195,880 -577,672  -8.53%
שדרגו את המנוי 66,114,000 65,128,900 -985,032  -1.49%
שדרגו את המנוי 8,228,100 7,177,580 -1,050,520  -12.77%
שדרגו את המנוי 12,671,200 10,699,800 -1,971,380  -15.56%
שדרגו את המנוי 35,599,000 33,051,500 -2,547,460  -7.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,887,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,778,017

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,128,425
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,408,616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,887,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,778,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,305,591 2.28%
אלטשולר - שחם 7,187,460 0.48%
ילין לפידות 5,969,800 0.40%
הירשמו לצפייה 3,974,940 0.26%
הירשמו לצפייה 3,463,990 0.23%
הירשמו לצפייה 2,205,210 0.15%
שדרגו את המנוי 2,069,250 0.14%
שדרגו את המנוי 1,585,220 0.11%
שדרגו את המנוי 1,278,180 0.08%
שדרגו את המנוי 1,112,580 0.07%
שדרגו את המנוי 1,062,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,031,160 0.07%
שדרגו את המנוי 514,205 0.03%
שדרגו את המנוי 411,238 0.03%
שדרגו את המנוי 397,718 0.03%
שדרגו את המנוי 315,294 0.02%
שדרגו את המנוי 311,988 0.02%
שדרגו את המנוי 208,000 0.01%
שדרגו את המנוי 169,590 0.01%
שדרגו את המנוי 144,754 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,593 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,159 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 495,570,274 32.96%
אלטשולר - שחם 71,181,600 4.73%
מנורה 68,858,700 4.58%
הירשמו לצפייה 65,128,900 4.33%
הירשמו לצפייה 56,188,400 3.74%
הירשמו לצפייה 45,209,600 3.01%
שדרגו את המנוי 33,051,500 2.20%
שדרגו את המנוי 28,069,800 1.87%
שדרגו את המנוי 26,541,100 1.76%
שדרגו את המנוי 22,426,800 1.49%
שדרגו את המנוי 16,593,200 1.10%
שדרגו את המנוי 12,644,000 0.84%
שדרגו את המנוי 10,699,800 0.71%
שדרגו את המנוי 7,177,580 0.48%
שדרגו את המנוי 6,195,880 0.41%
שדרגו את המנוי 3,630,390 0.24%
שדרגו את המנוי 2,376,980 0.16%
שדרגו את המנוי 2,013,200 0.13%
שדרגו את המנוי 1,477,100 0.10%
שדרגו את המנוי 1,404,810 0.09%
שדרגו את המנוי 1,144,870 0.08%
שדרגו את המנוי 1,101,270 0.07%
שדרגו את המנוי 949,154 0.06%
שדרגו את המנוי 932,591 0.06%
שדרגו את המנוי 879,944 0.06%
שדרגו את המנוי 847,115 0.06%
שדרגו את המנוי 830,000 0.06%
שדרגו את המנוי 740,906 0.05%
שדרגו את המנוי 705,531 0.05%
שדרגו את המנוי 601,878 0.04%
שדרגו את המנוי 557,651 0.04%
שדרגו את המנוי 542,998 0.04%
שדרגו את המנוי 527,758 0.04%
שדרגו את המנוי 479,800 0.03%
שדרגו את המנוי 427,658 0.03%
שדרגו את המנוי 404,140 0.03%
שדרגו את המנוי 389,500 0.03%
שדרגו את המנוי 359,631 0.02%
שדרגו את המנוי 346,061 0.02%
שדרגו את המנוי 339,486 0.02%
שדרגו את המנוי 280,916 0.02%
שדרגו את המנוי 234,100 0.02%
שדרגו את המנוי 198,038 0.01%
שדרגו את המנוי 138,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית