תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כפרית

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורסט 277,368 282,474 5,106  1.84%
אי.בי.אי. 93,738 95,340 1,602  1.71%
הירשמו לצפייה 25,942 25,854 -88  -0.34%
הירשמו לצפייה 168,757 162,876 -5,881  -3.48%
הירשמו לצפייה 17,000 6,500 -10,500  -61.76%
שדרגו את המנוי 76,880 44,000 -32,880  -42.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,708

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,349

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 9,800 101,445 91,645  935.15%
הראל 85,705 85,967 262  0.31%
הירשמו לצפייה 3,770 3,526 -244  -6.47%
הירשמו לצפייה 1,832,520 1,828,080 -4,434  -0.24%
הירשמו לצפייה 1,561,280 1,443,100 -118,178  -7.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 91,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -122,856

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,708
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 91,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -122,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,194,293 9.24%
אלטשולר - שחם 915,628 3.86%
ילין לפידות 661,494 2.79%
הירשמו לצפייה 282,474 1.19%
הירשמו לצפייה 162,876 0.69%
הירשמו לצפייה 95,340 0.40%
שדרגו את המנוי 44,000 0.19%
שדרגו את המנוי 25,854 0.11%
שדרגו את המנוי 6,500 0.03%
שדרגו את המנוי 127 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,899,235 16.42%
הפניקס 1,828,080 7.70%
ילין לפידות 1,443,100 6.08%
הירשמו לצפייה 164,367 0.69%
הירשמו לצפייה 138,744 0.58%
הירשמו לצפייה 129,109 0.54%
שדרגו את המנוי 101,445 0.43%
שדרגו את המנוי 85,967 0.36%
שדרגו את המנוי 4,897 0.02%
שדרגו את המנוי 3,526 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית