תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כפרית

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 167,510 168,642 1,132  0.68%
מיטב דש 3,819 3,788 -31  -0.81%
הירשמו לצפייה 37,388 34,398 -2,990  -8.00%
הירשמו לצפייה 33,500 25,444 -8,056  -24.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,132

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 82,302 85,038 2,736  3.32%
הפניקס 1,831,730 1,832,030 301  0.02%
הירשמו לצפייה 3,644 3,632 -12  -0.33%
הירשמו לצפייה 165,969 164,367 -1,602  -0.97%
הירשמו לצפייה 1,657,300 1,631,000 -26,305  -1.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,037

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,919

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,132
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,037
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,254,953 9.52%
אלטשולר - שחם 915,628 3.86%
ילין לפידות 662,042 2.79%
הירשמו לצפייה 267,778 1.13%
הירשמו לצפייה 168,642 0.71%
הירשמו לצפייה 93,353 0.39%
שדרגו את המנוי 83,880 0.35%
שדרגו את המנוי 34,398 0.15%
שדרגו את המנוי 25,444 0.11%
שדרגו את המנוי 3,788 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,090,262 17.26%
הפניקס 1,832,030 7.73%
ילין לפידות 1,631,000 6.88%
הירשמו לצפייה 164,367 0.69%
הירשמו לצפייה 138,744 0.59%
הירשמו לצפייה 129,109 0.54%
שדרגו את המנוי 101,445 0.43%
שדרגו את המנוי 85,038 0.36%
שדרגו את המנוי 4,897 0.02%
שדרגו את המנוי 3,632 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית