תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כפרית

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דולפין 3,711 12,500 8,789  236.84%
מיטב דש 298 267 -31  -10.40%
הירשמו לצפייה 146,562 146,294 -268  -0.18%
הירשמו לצפייה 5,910 5,049 -861  -14.57%
הירשמו לצפייה 22,373 17,334 -5,039  -22.52%
שדרגו את המנוי 96,947 91,655 -5,292  -5.46%
שדרגו את המנוי 661,494 542,738 -118,756  -17.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -130,247

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 85,967 89,577 3,610  4.20%
הפניקס 1,833,630 1,834,590 960  0.05%
הירשמו לצפייה 3,526 3,487 -39  -1.11%
הירשמו לצפייה 1,443,100 1,415,500 -27,600  -1.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,570

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,639

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -130,247
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,570
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,639
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,065,527 8.70%
אלטשולר - שחם 915,628 3.86%
ילין לפידות 542,738 2.29%
הירשמו לצפייה 290,062 1.22%
הירשמו לצפייה 146,294 0.62%
הירשמו לצפייה 91,655 0.39%
שדרגו את המנוי 44,000 0.19%
שדרגו את המנוי 17,334 0.07%
שדרגו את המנוי 12,500 0.05%
שדרגו את המנוי 5,049 0.02%
שדרגו את המנוי 267 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,882,759 16.35%
הפניקס 1,834,590 7.73%
ילין לפידות 1,415,500 5.96%
הירשמו לצפייה 164,367 0.69%
הירשמו לצפייה 138,744 0.58%
הירשמו לצפייה 129,109 0.54%
שדרגו את המנוי 101,445 0.43%
שדרגו את המנוי 89,577 0.38%
שדרגו את המנוי 4,897 0.02%
שדרגו את המנוי 3,487 0.01%
שדרגו את המנוי 1,043 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית