תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כנפיים

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 14,926 51,000 36,074  241.69%
מגדל 14,308 22,677 8,369  58.49%
הירשמו לצפייה 4,695 4,655 -40  -0.85%
הירשמו לצפייה 23,850 16,055 -7,795  -32.68%
הירשמו לצפייה 865,659 845,659 -20,000  -2.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,443

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,835

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 640,888 641,948 1,060  0.17%
אינפיניטי 5,535 2,235 -3,300  -59.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,300

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,443
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,835
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 943,470 5.85%
אלטשולר - שחם 845,659 5.25%
אקסלנס 51,000 0.32%
הירשמו לצפייה 22,677 0.14%
הירשמו לצפייה 16,055 0.10%
הירשמו לצפייה 4,655 0.03%
שדרגו את המנוי 3,424 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 658,902 4.09%
הפניקס 641,948 3.98%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 11,000 0.07%
הירשמו לצפייה 3,719 0.02%
הירשמו לצפייה 2,235 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת כנפיים אחזקות הודיעה הבוקר (ב') כי השלימה גיוס בהיקף של 72 מיליון שקל בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים והמכרז הציבורי התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בסך כולל של כ- 132 מיליון שקל - כפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית