תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 336,531 398,782 62,251  18.50%
פורטה 15,360 27,131 11,771  76.63%
הירשמו לצפייה 274,041 284,837 10,796  3.94%
הירשמו לצפייה 34,797 42,082 7,285  20.94%
הירשמו לצפייה 2,261 9,137 6,876  304.11%
שדרגו את המנוי 4,650 8,650 4,000  86.02%
שדרגו את המנוי 48,210 50,688 2,478  5.14%
שדרגו את המנוי 1,140 2,601 1,461  128.16%
שדרגו את המנוי 145,143 146,007 864  0.60%
שדרגו את המנוי 3,565 3,730 165  4.63%
שדרגו את המנוי 2,898 2,615 -283  -9.77%
שדרגו את המנוי 10,573 9,571 -1,002  -9.48%
שדרגו את המנוי 43,150 40,314 -2,836  -6.57%
שדרגו את המנוי 744,554 741,554 -3,000  -0.40%
שדרגו את המנוי 581,079 577,824 -3,255  -0.56%
שדרגו את המנוי 97,476 94,206 -3,270  -3.35%
שדרגו את המנוי 30,606 20,754 -9,852  -32.19%
שדרגו את המנוי 328,637 311,037 -17,600  -5.36%
שדרגו את המנוי 137,680 109,432 -28,248  -20.52%
שדרגו את המנוי 430,558 384,248 -46,310  -10.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 107,947

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 183,434 662,172 478,738  260.99%
הפניקס 1,776,900 1,991,220 214,312  12.06%
הירשמו לצפייה 395,579 540,600 145,021  36.66%
הירשמו לצפייה 140,245 221,213 80,968  57.73%
הירשמו לצפייה 454,238 507,163 52,925  11.65%
שדרגו את המנוי 48,975 99,367 50,392  102.89%
שדרגו את המנוי 1,545,700 1,589,040 43,339  2.80%
שדרגו את המנוי 2,168,840 2,204,000 35,163  1.62%
שדרגו את המנוי 493,437 509,302 15,865  3.22%
שדרגו את המנוי 25,981 41,680 15,699  60.42%
שדרגו את המנוי 17,382 19,900 2,518  14.49%
שדרגו את המנוי 52,612 53,745 1,133  2.15%
שדרגו את המנוי 128,023 128,956 933  0.73%
שדרגו את המנוי 2,424,410 2,425,310 899  0.04%
שדרגו את המנוי 32,736 32,672 -64  -0.20%
שדרגו את המנוי 22,470 22,400 -70  -0.31%
שדרגו את המנוי 2,281,960 2,281,750 -207  -0.01%
שדרגו את המנוי 17,830 15,883 -1,947  -10.92%
שדרגו את המנוי 4,730 822 -3,908  -82.62%
שדרגו את המנוי 96,523 91,743 -4,780  -4.95%
שדרגו את המנוי 23,648 18,380 -5,268  -22.28%
שדרגו את המנוי 40,146 29,538 -10,608  -26.42%
שדרגו את המנוי 35,615 17,785 -17,830  -50.06%
שדרגו את המנוי 58,660 39,930 -18,730  -31.93%
שדרגו את המנוי 1,941,700 1,918,120 -23,579  -1.21%
שדרגו את המנוי 803,884 769,472 -34,412  -4.28%
שדרגו את המנוי 115,176 39,897 -75,279  -65.36%
שדרגו את המנוי 306,558 143,309 -163,249  -53.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,137,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -359,931

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 107,947
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -115,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,137,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -359,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,472,845 5.13%
ילין לפידות 741,554 1.10%
פסגות 577,824 0.85%
הירשמו לצפייה 398,782 0.59%
הירשמו לצפייה 384,248 0.57%
הירשמו לצפייה 311,037 0.46%
שדרגו את המנוי 284,837 0.42%
שדרגו את המנוי 146,944 0.22%
שדרגו את המנוי 146,007 0.22%
שדרגו את המנוי 109,432 0.16%
שדרגו את המנוי 94,206 0.14%
שדרגו את המנוי 59,597 0.09%
שדרגו את המנוי 50,688 0.07%
שדרגו את המנוי 42,082 0.06%
שדרגו את המנוי 40,314 0.06%
שדרגו את המנוי 27,131 0.04%
שדרגו את המנוי 20,754 0.03%
שדרגו את המנוי 9,571 0.01%
שדרגו את המנוי 9,137 0.01%
שדרגו את המנוי 8,650 0.01%
שדרגו את המנוי 3,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,957,885 25.07%
מגדל 2,425,310 3.59%
מנורה 2,281,750 3.37%
הירשמו לצפייה 2,204,000 3.26%
הירשמו לצפייה 1,991,220 2.94%
הירשמו לצפייה 1,918,120 2.84%
שדרגו את המנוי 1,589,040 2.35%
שדרגו את המנוי 769,472 1.14%
שדרגו את המנוי 662,172 0.98%
שדרגו את המנוי 540,600 0.80%
שדרגו את המנוי 509,302 0.75%
שדרגו את המנוי 507,163 0.75%
שדרגו את המנוי 221,213 0.33%
שדרגו את המנוי 143,309 0.21%
שדרגו את המנוי 137,723 0.20%
שדרגו את המנוי 128,956 0.19%
שדרגו את המנוי 99,367 0.15%
שדרגו את המנוי 91,743 0.14%
שדרגו את המנוי 61,428 0.09%
שדרגו את המנוי 53,745 0.08%
שדרגו את המנוי 51,743 0.08%
שדרגו את המנוי 50,740 0.08%
שדרגו את המנוי 46,000 0.07%
שדרגו את המנוי 44,570 0.07%
שדרגו את המנוי 41,680 0.06%
שדרגו את המנוי 39,930 0.06%
שדרגו את המנוי 39,897 0.06%
שדרגו את המנוי 38,008 0.06%
שדרגו את המנוי 32,672 0.05%
שדרגו את המנוי 29,538 0.04%
שדרגו את המנוי 27,502 0.04%
שדרגו את המנוי 23,433 0.03%
שדרגו את המנוי 22,400 0.03%
שדרגו את המנוי 21,419 0.03%
שדרגו את המנוי 19,900 0.03%
שדרגו את המנוי 18,380 0.03%
שדרגו את המנוי 17,785 0.03%
שדרגו את המנוי 15,883 0.02%
שדרגו את המנוי 12,392 0.02%
שדרגו את המנוי 9,066 0.01%
שדרגו את המנוי 8,310 0.01%
שדרגו את המנוי 6,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 822 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית