תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
ילין לפידות 2,475,770 3,468,450 992,679  40.10%
אניגמה 3,902 528,318 524,416  13,439.67%
הירשמו לצפייה 2,690,270 2,977,300 287,029  10.67%
הירשמו לצפייה 2,130,020 2,225,930 95,911  4.50%
הירשמו לצפייה 158,585 226,018 67,433  42.52%
שדרגו את המנוי 4,012 56,992 52,980  1,320.54%
שדרגו את המנוי 1,730,320 1,765,240 34,924  2.02%
שדרגו את המנוי 461,479 490,585 29,106  6.31%
שדרגו את המנוי 388,810 403,510 14,700  3.78%
שדרגו את המנוי 6,535,650 6,543,820 8,171  0.13%
שדרגו את המנוי 123,943 126,337 2,394  1.93%
שדרגו את המנוי 26,993 10,212 -16,781  -62.17%
שדרגו את המנוי 1,511,870 1,486,960 -24,908  -1.65%
שדרגו את המנוי 470,000 396,124 -73,876  -15.72%
שדרגו את המנוי 348,091 216,911 -131,180  -37.69%
שדרגו את המנוי 1,770,770 1,470,160 -300,605  -16.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,109,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -547,350

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 13,487,000 21,122,500 7,635,570  56.61%
אנליסט 482,643 2,008,780 1,526,130  316.20%
הירשמו לצפייה 2,909,770 3,285,790 376,019  12.92%
הירשמו לצפייה 4,853,680 5,206,570 352,889  7.27%
הירשמו לצפייה 25,248,800 25,499,500 250,668  0.99%
שדרגו את המנוי 325,463 541,662 216,199  66.43%
שדרגו את המנוי 174,902 321,699 146,797  83.93%
שדרגו את המנוי 1,247,900 1,385,660 137,760  11.04%
שדרגו את המנוי 257,287 388,434 131,147  50.97%
שדרגו את המנוי 14,142,900 14,265,400 122,444  0.87%
שדרגו את המנוי 555,282 676,694 121,412  21.86%
שדרגו את המנוי 4,055 102,332 98,277  2,423.60%
שדרגו את המנוי 516,981 611,490 94,509  18.28%
שדרגו את המנוי 307,945 353,355 45,410  14.75%
שדרגו את המנוי 545,790 591,120 45,330  8.31%
שדרגו את המנוי 506,975 547,502 40,527  7.99%
שדרגו את המנוי 170,507 205,425 34,918  20.48%
שדרגו את המנוי 186,430 212,968 26,538  14.23%
שדרגו את המנוי 95,199 111,032 15,833  16.63%
שדרגו את המנוי 336,239 351,664 15,425  4.59%
שדרגו את המנוי 99,517 113,160 13,643  13.71%
שדרגו את המנוי 114,408 126,945 12,537  10.96%
שדרגו את המנוי 213,690 224,330 10,640  4.98%
שדרגו את המנוי 53,956 64,530 10,574  19.60%
שדרגו את המנוי 70,996 81,270 10,274  14.47%
שדרגו את המנוי 42,065 50,470 8,405  19.98%
שדרגו את המנוי 212,921 220,477 7,556  3.55%
שדרגו את המנוי 35,961 41,065 5,104  14.19%
שדרגו את המנוי 350,000 354,283 4,283  1.22%
שדרגו את המנוי 32,151 36,232 4,081  12.69%
שדרגו את המנוי 23,412 26,777 3,365  14.37%
שדרגו את המנוי 14,517 16,540 2,023  13.94%
שדרגו את המנוי 480,793 481,315 522  0.11%
שדרגו את המנוי 1,507,870 1,409,300 -98,573  -6.54%
שדרגו את המנוי 2,200,000 2,041,620 -158,384  -7.20%
שדרגו את המנוי 1,636,540 1,305,610 -330,934  -20.22%
שדרגו את המנוי 2,475,160 1,396,640 -1,078,520  -43.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,526,809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,666,411

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,109,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -547,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,526,809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,666,411
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,398,582 8.87%
פסגות 6,543,820 2.59%
ילין לפידות 3,468,450 1.37%
הירשמו לצפייה 2,977,300 1.18%
הירשמו לצפייה 2,225,930 0.88%
הירשמו לצפייה 1,765,240 0.70%
שדרגו את המנוי 1,486,960 0.59%
שדרגו את המנוי 1,470,160 0.58%
שדרגו את המנוי 528,318 0.21%
שדרגו את המנוי 490,585 0.19%
שדרגו את המנוי 403,510 0.16%
שדרגו את המנוי 396,124 0.16%
שדרגו את המנוי 226,018 0.09%
שדרגו את המנוי 216,911 0.09%
שדרגו את המנוי 126,337 0.05%
שדרגו את המנוי 56,992 0.02%
שדרגו את המנוי 10,212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 592 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 87,691,434 34.74%
הפניקס 25,499,500 10.10%
מנורה 21,122,500 8.37%
הירשמו לצפייה 14,265,400 5.65%
הירשמו לצפייה 5,206,570 2.06%
הירשמו לצפייה 3,285,790 1.30%
שדרגו את המנוי 2,041,620 0.81%
שדרגו את המנוי 2,008,780 0.80%
שדרגו את המנוי 1,409,300 0.56%
שדרגו את המנוי 1,396,640 0.55%
שדרגו את המנוי 1,385,660 0.55%
שדרגו את המנוי 1,305,610 0.52%
שדרגו את המנוי 1,284,990 0.51%
שדרגו את המנוי 676,694 0.27%
שדרגו את המנוי 611,490 0.24%
שדרגו את המנוי 591,120 0.23%
שדרגו את המנוי 547,502 0.22%
שדרגו את המנוי 541,662 0.21%
שדרגו את המנוי 481,315 0.19%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 388,434 0.15%
שדרגו את המנוי 354,283 0.14%
שדרגו את המנוי 353,355 0.14%
שדרגו את המנוי 351,664 0.14%
שדרגו את המנוי 321,699 0.13%
שדרגו את המנוי 224,330 0.09%
שדרגו את המנוי 220,477 0.09%
שדרגו את המנוי 212,968 0.08%
שדרגו את המנוי 205,425 0.08%
שדרגו את המנוי 126,945 0.05%
שדרגו את המנוי 113,160 0.04%
שדרגו את המנוי 111,032 0.04%
שדרגו את המנוי 102,332 0.04%
שדרגו את המנוי 81,270 0.03%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 64,530 0.03%
שדרגו את המנוי 50,470 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 41,065 0.02%
שדרגו את המנוי 36,232 0.01%
שדרגו את המנוי 26,777 0.01%
שדרגו את המנוי 16,540 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית