תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
הראל 1,890,130 2,076,940 186,811  9.88%
ברומטר 181,861 223,936 42,075  23.14%
הירשמו לצפייה 618,414 649,790 31,376  5.07%
הירשמו לצפייה 1,818,610 1,849,420 30,806  1.69%
הירשמו לצפייה 3,191,050 3,217,400 26,350  0.83%
שדרגו את המנוי 59,853 75,130 15,277  25.52%
שדרגו את המנוי 98,303 112,874 14,571  14.82%
שדרגו את המנוי 2,086,210 2,095,700 9,482  0.45%
שדרגו את המנוי 73,997 76,118 2,121  2.87%
שדרגו את המנוי 2,186,240 2,188,330 2,093  0.10%
שדרגו את המנוי 94,406 96,216 1,810  1.92%
שדרגו את המנוי 2,930 3,385 455  15.53%
שדרגו את המנוי 9,600 9,900 300  3.13%
שדרגו את המנוי 59,763 59,583 -180  -0.30%
שדרגו את המנוי 1,942 1,162 -780  -40.16%
שדרגו את המנוי 30,200 28,200 -2,000  -6.62%
שדרגו את המנוי -47,120 -57,940 -10,820  22.96%
שדרגו את המנוי 1,342,940 1,329,530 -13,412  -1.00%
שדרגו את המנוי 157,213 141,700 -15,513  -9.87%
שדרגו את המנוי 225,002 208,000 -17,002  -7.56%
שדרגו את המנוי 4,722,040 4,692,770 -29,267  -0.62%
שדרגו את המנוי 2,852,770 2,752,780 -99,987  -3.51%
שדרגו את המנוי 1,499,500 1,368,400 -131,097  -8.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363,527

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -320,058

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 45,279,400 50,659,600 5,380,190  11.88%
מגדל 68,375,200 71,747,300 3,372,100  4.93%
הירשמו לצפייה 24,381,500 26,050,100 1,668,570  6.84%
הירשמו לצפייה 3,522,000 4,653,740 1,131,740  32.13%
הירשמו לצפייה 57,767,000 58,833,700 1,066,700  1.85%
שדרגו את המנוי 27,661,600 28,361,600 700,002  2.53%
שדרגו את המנוי 2,587,000 3,182,530 595,530  23.02%
שדרגו את המנוי 648,497 987,167 338,670  52.22%
שדרגו את המנוי 740,000 1,040,000 300,000  40.54%
שדרגו את המנוי 734,822 998,372 263,550  35.87%
שדרגו את המנוי 1,915,570 2,091,580 176,009  9.19%
שדרגו את המנוי 243,218 376,882 133,664  54.96%
שדרגו את המנוי 269,152 386,288 117,136  43.52%
שדרגו את המנוי 164,157 269,502 105,345  64.17%
שדרגו את המנוי 104,225 163,264 59,039  56.65%
שדרגו את המנוי 151,366 210,344 58,978  38.96%
שדרגו את המנוי 116,427 167,567 51,140  43.92%
שדרגו את המנוי 690,379 726,465 36,086  5.23%
שדרגו את המנוי 38,827 71,462 32,635  84.05%
שדרגו את המנוי 20,221 46,117 25,896  128.06%
שדרגו את המנוי 40,126 62,853 22,727  56.64%
שדרגו את המנוי 29,413 49,752 20,339  69.15%
שדרגו את המנוי 26,356 44,028 17,672  67.05%
שדרגו את המנוי 20,685 35,096 14,411  69.67%
שדרגו את המנוי 256,141 267,275 11,134  4.35%
שדרגו את המנוי 80,400 80,000 -400  -0.50%
שדרגו את המנוי 189,182 184,862 -4,320  -2.28%
שדרגו את המנוי 118,619 111,880 -6,739  -5.68%
שדרגו את המנוי 69,800 60,000 -9,800  -14.04%
שדרגו את המנוי 358,720 343,470 -15,250  -4.25%
שדרגו את המנוי 289,308 249,176 -40,132  -13.87%
שדרגו את המנוי 321,781 277,962 -43,819  -13.62%
שדרגו את המנוי 710,663 664,577 -46,086  -6.48%
שדרגו את המנוי 194,539 128,248 -66,291  -34.08%
שדרגו את המנוי 439,110 361,330 -77,780  -17.71%
שדרגו את המנוי 281,327 199,385 -81,942  -29.13%
שדרגו את המנוי 619,269 459,700 -159,569  -25.77%
שדרגו את המנוי 1,352,880 1,192,580 -160,300  -11.85%
שדרגו את המנוי 1,270,640 1,103,090 -167,556  -13.19%
שדרגו את המנוי 4,223,120 4,027,950 -195,166  -4.62%
שדרגו את המנוי 2,548,780 2,251,280 -297,493  -11.67%
שדרגו את המנוי 4,546,030 3,855,810 -690,221  -15.18%
שדרגו את המנוי 10,935,900 9,790,830 -1,145,080  -10.47%
שדרגו את המנוי 37,870,300 36,198,600 -1,671,640  -4.41%
שדרגו את המנוי 13,761,900 8,774,240 -4,987,650  -36.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,699,263

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,867,234

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 363,527
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -320,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,699,263
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,867,234
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,804,352 1.85%
אלטשולר - שחם 4,692,770 0.37%
מור 3,217,400 0.25%
הירשמו לצפייה 2,752,780 0.21%
הירשמו לצפייה 2,188,330 0.17%
הירשמו לצפייה 2,095,700 0.16%
שדרגו את המנוי 2,076,940 0.16%
שדרגו את המנוי 1,849,420 0.14%
שדרגו את המנוי 1,368,400 0.11%
שדרגו את המנוי 1,329,530 0.10%
שדרגו את המנוי 649,790 0.05%
שדרגו את המנוי 454,811 0.04%
שדרגו את המנוי 223,936 0.02%
שדרגו את המנוי 208,000 0.02%
שדרגו את המנוי 141,700 0.01%
שדרגו את המנוי 141,208 0.01%
שדרגו את המנוי 112,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
שדרגו את המנוי -57,940 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 338,691,263 26.37%
מגדל 71,747,300 5.59%
מנורה 58,833,700 4.58%
הירשמו לצפייה 50,659,600 3.94%
הירשמו לצפייה 36,198,600 2.82%
הירשמו לצפייה 28,361,600 2.21%
שדרגו את המנוי 26,050,100 2.03%
שדרגו את המנוי 16,189,100 1.26%
שדרגו את המנוי 9,790,830 0.76%
שדרגו את המנוי 8,774,240 0.68%
שדרגו את המנוי 4,653,740 0.36%
שדרגו את המנוי 4,027,950 0.31%
שדרגו את המנוי 3,855,810 0.30%
שדרגו את המנוי 3,182,530 0.25%
שדרגו את המנוי 2,251,280 0.18%
שדרגו את המנוי 2,091,580 0.16%
שדרגו את המנוי 1,192,580 0.09%
שדרגו את המנוי 1,103,090 0.09%
שדרגו את המנוי 1,040,000 0.08%
שדרגו את המנוי 998,372 0.08%
שדרגו את המנוי 987,167 0.08%
שדרגו את המנוי 726,465 0.06%
שדרגו את המנוי 664,577 0.05%
שדרגו את המנוי 459,700 0.04%
שדרגו את המנוי 386,288 0.03%
שדרגו את המנוי 376,882 0.03%
שדרגו את המנוי 361,330 0.03%
שדרגו את המנוי 343,470 0.03%
שדרגו את המנוי 311,553 0.02%
שדרגו את המנוי 277,962 0.02%
שדרגו את המנוי 269,502 0.02%
שדרגו את המנוי 267,526 0.02%
שדרגו את המנוי 267,275 0.02%
שדרגו את המנוי 249,176 0.02%
שדרגו את המנוי 210,344 0.02%
שדרגו את המנוי 199,385 0.02%
שדרגו את המנוי 184,862 0.01%
שדרגו את המנוי 167,567 0.01%
שדרגו את המנוי 163,264 0.01%
שדרגו את המנוי 128,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,028 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית