תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כהן פיתוח

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 4,277 5,414 1,137  26.58%
אקסלנס 4,208 4,500 292  6.94%
הירשמו לצפייה 1,055 751 -304  -28.82%
הירשמו לצפייה 4,612 3,900 -712  -15.44%
הירשמו לצפייה 90,604 89,802 -802  -0.89%
שדרגו את המנוי 89,698 83,706 -5,992  -6.68%
שדרגו את המנוי 23,431 16,557 -6,874  -29.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,684

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 432,251 458,599 26,348  6.10%
אקסלנס 124,083 124,435 352  0.28%
הירשמו לצפייה 481,914 482,033 119  0.02%
הירשמו לצפייה 310,329 310,328 -1
הירשמו לצפייה 53,855 53,705 -150  -0.28%
שדרגו את המנוי 21,701 20,065 -1,636  -7.54%
שדרגו את המנוי 5,788 2,941 -2,847  -49.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,634

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,634
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 208,458 3.17%
פסגות 89,802 1.36%
מיטב דש 83,706 1.27%
הירשמו לצפייה 16,557 0.25%
הירשמו לצפייה 5,414 0.08%
הירשמו לצפייה 4,500 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.06%
שדרגו את המנוי 3,254 0.05%
שדרגו את המנוי 751 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,460,574 22.20%
הראל 482,033 7.33%
הפניקס 458,599 6.97%
הירשמו לצפייה 310,328 4.72%
הירשמו לצפייה 124,435 1.89%
הירשמו לצפייה 53,705 0.82%
שדרגו את המנוי 20,065 0.30%
שדרגו את המנוי 8,468 0.13%
שדרגו את המנוי 2,941 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית