תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כהן פיתוח

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 3,225 3,533 308  9.55%
מור 26,270 26,326 56  0.21%
הירשמו לצפייה 104,008 103,934 -74  -0.07%
הירשמו לצפייה 6,000 5,500 -500  -8.33%
הירשמו לצפייה 9,428 8,684 -744  -7.89%
שדרגו את המנוי 1,869 1,121 -748  -40.02%
שדרגו את המנוי 2,363 1,199 -1,164  -49.26%
שדרגו את המנוי 2,463 1,227 -1,236  -50.18%
שדרגו את המנוי 146,266 143,175 -3,091  -2.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,557

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 21,131 21,811 680  3.22%
אקסלנס 130,045 130,559 514  0.40%
הירשמו לצפייה 371,024 371,023 -1
הירשמו לצפייה 424,895 424,727 -168  -0.04%
הירשמו לצפייה 484,276 483,829 -447  -0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -616

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,557
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 298,546 4.54%
מיטב דש 143,175 2.18%
פסגות 103,934 1.58%
הירשמו לצפייה 26,326 0.40%
הירשמו לצפייה 8,684 0.13%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 3,847 0.06%
שדרגו את המנוי 3,533 0.05%
שדרגו את המנוי 1,227 0.02%
שדרגו את המנוי 1,199 0.02%
שדרגו את המנוי 1,121 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,521,213 23.12%
הראל 483,829 7.35%
הפניקס 424,727 6.45%
הירשמו לצפייה 371,023 5.64%
הירשמו לצפייה 130,559 1.98%
הירשמו לצפייה 71,398 1.08%
שדרגו את המנוי 21,811 0.33%
שדרגו את המנוי 10,273 0.16%
שדרגו את המנוי 4,512 0.07%
שדרגו את המנוי 3,081 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית