תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כהן פיתוח

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 5,700 6,132 432  7.58%
מגדל 7,007 7,235 228  3.25%
הירשמו לצפייה 40,057 38,817 -1,240  -3.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,240

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 628,151 719,557 91,406  14.55%
קחצ"ק חברת ניהול 14,815 8,315 -6,500  -43.87%
הירשמו לצפייה 224,272 184,185 -40,087  -17.87%
הירשמו לצפייה 350,149 201,393 -148,756  -42.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 91,406

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -195,343

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,240
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 91,406
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -195,343
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 129,104 1.96%
פסגות 70,240 1.07%
מיטב דש 38,817 0.59%
הירשמו לצפייה 7,235 0.11%
הירשמו לצפייה 6,132 0.09%
הירשמו לצפייה 3,200 0.05%
שדרגו את המנוי 2,319 0.04%
שדרגו את המנוי 1,161 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,113,450 16.92%
הפניקס 719,557 10.93%
הראל 201,393 3.06%
הירשמו לצפייה 184,185 2.80%
הירשמו לצפייה 8,315 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית