תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראמקו

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
סיגמא 312,904 862,472 549,568  175.63%
מגדל 18,100,100 18,550,800 450,784  2.49%
הירשמו לצפייה 9,787,830 9,980,380 192,549  1.97%
הירשמו לצפייה 140,828 215,723 74,895  53.18%
הירשמו לצפייה 40,846 80,795 39,949  97.80%
שדרגו את המנוי 4,631,650 4,659,990 28,343  0.61%
שדרגו את המנוי 1,021,430 998,352 -23,080  -2.26%
שדרגו את המנוי 115,643 80,740 -34,903  -30.18%
שדרגו את המנוי 1,038,000 998,073 -39,927  -3.85%
שדרגו את המנוי 2,881,830 2,687,870 -193,955  -6.73%
שדרגו את המנוי 6,039,700 5,840,330 -199,376  -3.30%
שדרגו את המנוי 6,253,020 6,039,140 -213,876  -3.42%
שדרגו את המנוי 1,724,100 1,507,590 -216,509  -12.56%
שדרגו את המנוי 1,345,040 1,084,780 -260,268  -19.35%
שדרגו את המנוי 4,428,000 3,908,000 -520,000  -11.74%
שדרגו את המנוי 24,100,600 23,297,500 -803,158  -3.33%
שדרגו את המנוי 11,344,000 9,784,970 -1,559,020  -13.74%
שדרגו את המנוי 14,484,300 10,473,500 -4,010,810  -27.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,336,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,074,882

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
ילין לפידות 68,567,500 127,001,000 58,433,700  85.22%
הלמן אלדובי 13,768,000 16,441,200 2,673,140  19.42%
הירשמו לצפייה 3,842,240 4,535,140 692,899  18.03%
הירשמו לצפייה 75,267,900 75,644,500 376,592  0.50%
הירשמו לצפייה 413,201,000 413,395,000 194,304  0.05%
שדרגו את המנוי 113,056,000 113,171,000 115,152  0.10%
שדרגו את המנוי 1,778,370 1,774,370 -4,000  -0.22%
שדרגו את המנוי 1,390,840 1,278,360 -112,475  -8.09%
שדרגו את המנוי 1,129,670 957,584 -172,085  -15.23%
שדרגו את המנוי 1,075,220 883,740 -191,485  -17.81%
שדרגו את המנוי 2,371,140 2,003,140 -368,000  -15.52%
שדרגו את המנוי 3,896,580 3,337,920 -558,658  -14.34%
שדרגו את המנוי 19,964,100 19,370,600 -593,520  -2.97%
שדרגו את המנוי 986,511 353,511 -633,000  -64.17%
שדרגו את המנוי 2,088,770 1,177,810 -910,959  -43.61%
שדרגו את המנוי 1,487,320 408,239 -1,079,080  -72.55%
שדרגו את המנוי 10,075,900 8,361,490 -1,714,450  -17.01%
שדרגו את המנוי 1,975,420 196,465 -1,778,960  -90.05%
שדרגו את המנוי 27,919,400 18,068,200 -9,851,140  -35.28%
שדרגו את המנוי 67,922,700 23,807,700 -44,115,100  -64.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,485,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,082,912

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,336,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,074,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,485,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -62,082,912
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,859,038 4.01%
פסגות 23,297,500 0.90%
מגדל 18,550,800 0.72%
הירשמו לצפייה 10,473,500 0.40%
הירשמו לצפייה 9,980,380 0.39%
הירשמו לצפייה 9,784,970 0.38%
שדרגו את המנוי 6,039,140 0.23%
שדרגו את המנוי 5,840,330 0.23%
שדרגו את המנוי 4,659,990 0.18%
שדרגו את המנוי 3,908,000 0.15%
שדרגו את המנוי 2,687,870 0.10%
שדרגו את המנוי 1,620,130 0.06%
שדרגו את המנוי 1,507,590 0.06%
שדרגו את המנוי 1,084,780 0.04%
שדרגו את המנוי 1,016,130 0.04%
שדרגו את המנוי 998,352 0.04%
שדרגו את המנוי 998,073 0.04%
שדרגו את המנוי 862,472 0.03%
שדרגו את המנוי 215,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,795 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,740 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 860,759,753 33.23%
מגדל 413,395,000 15.96%
ילין לפידות 127,001,000 4.90%
הירשמו לצפייה 113,171,000 4.37%
הירשמו לצפייה 75,644,500 2.92%
הירשמו לצפייה 23,807,700 0.92%
שדרגו את המנוי 19,370,600 0.75%
שדרגו את המנוי 18,068,200 0.70%
שדרגו את המנוי 16,441,200 0.63%
שדרגו את המנוי 9,711,790 0.37%
שדרגו את המנוי 8,361,490 0.32%
שדרגו את המנוי 4,853,860 0.19%
שדרגו את המנוי 4,535,140 0.18%
שדרגו את המנוי 4,350,340 0.17%
שדרגו את המנוי 3,337,920 0.13%
שדרגו את המנוי 2,003,140 0.08%
שדרגו את המנוי 1,957,140 0.08%
שדרגו את המנוי 1,774,370 0.07%
שדרגו את המנוי 1,644,370 0.06%
שדרגו את המנוי 1,634,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,278,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,177,810 0.05%
שדרגו את המנוי 957,584 0.04%
שדרגו את המנוי 883,740 0.03%
שדרגו את המנוי 831,201 0.03%
שדרגו את המנוי 787,439 0.03%
שדרגו את המנוי 756,879 0.03%
שדרגו את המנוי 752,863 0.03%
שדרגו את המנוי 408,239 0.02%
שדרגו את המנוי 353,511 0.01%
שדרגו את המנוי 326,464 0.01%
שדרגו את המנוי 236,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 196,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית