תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראמקו

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 39,398,100 41,530,700 2,132,610  5.41%
אלטשולר - שחם 70,856,400 72,855,600 1,999,270  2.82%
הירשמו לצפייה 32,281,600 33,170,800 889,164  2.75%
הירשמו לצפייה 30,725,800 31,571,100 845,306  2.75%
הירשמו לצפייה 2,163,190 2,492,590 329,397  15.23%
שדרגו את המנוי 10,162,700 10,196,600 33,857  0.33%
שדרגו את המנוי 183,106 168,106 -15,000  -8.19%
שדרגו את המנוי 3,004,720 2,929,460 -75,261  -2.50%
שדרגו את המנוי 4,183,800 3,973,300 -210,500  -5.03%
שדרגו את המנוי 2,456,890 2,112,520 -344,376  -14.02%
שדרגו את המנוי 3,761,540 3,412,610 -348,929  -9.28%
שדרגו את המנוי 46,541,900 43,424,000 -3,117,980  -6.70%
שדרגו את המנוי 13,355,400 9,371,120 -3,984,240  -29.83%
שדרגו את המנוי 20,338,000 16,319,200 -4,018,740  -19.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,229,604

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,115,026

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 13,139,200 46,628,200 33,489,000  254.88%
הפניקס 175,775,000 206,817,000 31,042,400  17.66%
הירשמו לצפייה 118,624,000 137,061,000 18,437,000  15.54%
הירשמו לצפייה 173,823,000 187,966,000 14,143,300  8.14%
הירשמו לצפייה 812,703,000 826,158,000 13,454,500  1.66%
שדרגו את המנוי 49,322,200 55,493,500 6,171,300  12.51%
שדרגו את המנוי 15,214,400 19,500,400 4,285,980  28.17%
שדרגו את המנוי 1,468,230 1,736,550 268,323  18.28%
שדרגו את המנוי 7,710,710 7,824,210 113,501  1.47%
שדרגו את המנוי 9,634,000 9,707,720 73,718  0.77%
שדרגו את המנוי 1,810,060 1,828,460 18,400  1.02%
שדרגו את המנוי 6,442,280 6,442,270 -1
שדרגו את המנוי 1,077,860 1,077,860 -1
שדרגו את המנוי 32,166 27,949 -4,217  -13.11%
שדרגו את המנוי 2,204,600 2,200,270 -4,325  -0.20%
שדרגו את המנוי 153,674,000 153,660,000 -14,000  -0.01%
שדרגו את המנוי 13,764,000 13,626,700 -137,222  -1.00%
שדרגו את המנוי 700,096 337,096 -363,000  -51.85%
שדרגו את המנוי 3,627,680 3,172,080 -455,600  -12.56%
שדרגו את המנוי 3,243,440 2,738,590 -504,854  -15.57%
שדרגו את המנוי 21,623,500 21,106,100 -517,426  -2.39%
שדרגו את המנוי 3,842,230 3,239,730 -602,500  -15.68%
שדרגו את המנוי 2,167,490 1,309,770 -857,718  -39.57%
שדרגו את המנוי 4,449,760 2,177,760 -2,272,000  -51.06%
שדרגו את המנוי 4,932,560 1,973,020 -2,959,540  -60.00%
שדרגו את המנוי 16,153,400 12,200,700 -3,952,700  -24.47%
שדרגו את המנוי 145,683,000 136,616,000 -9,066,740  -6.22%
שדרגו את המנוי 86,922,600 61,222,600 -25,700,000  -29.57%
שדרגו את המנוי 80,184,200 31,343,500 -48,840,800  -60.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,497,422

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,252,644

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,229,604
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,115,026
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,497,422
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96,252,644
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 279,971,034 2.16%
אלטשולר - שחם 72,855,600 0.56%
מור 43,424,000 0.34%
הירשמו לצפייה 41,530,700 0.32%
הירשמו לצפייה 33,170,800 0.26%
הירשמו לצפייה 31,571,100 0.24%
שדרגו את המנוי 16,319,200 0.13%
שדרגו את המנוי 10,196,600 0.08%
שדרגו את המנוי 9,371,120 0.07%
שדרגו את המנוי 5,894,320 0.05%
שדרגו את המנוי 3,973,300 0.03%
שדרגו את המנוי 3,412,610 0.03%
שדרגו את המנוי 2,929,460 0.02%
שדרגו את המנוי 2,492,590 0.02%
שדרגו את המנוי 2,112,520 0.02%
שדרגו את המנוי 267,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,014,764,100 15.56%
מגדל 826,158,000 6.38%
הפניקס 206,817,000 1.60%
הירשמו לצפייה 187,966,000 1.45%
הירשמו לצפייה 153,660,000 1.19%
הירשמו לצפייה 137,061,000 1.06%
שדרגו את המנוי 136,616,000 1.05%
שדרגו את המנוי 61,222,600 0.47%
שדרגו את המנוי 55,493,500 0.43%
שדרגו את המנוי 46,628,200 0.36%
שדרגו את המנוי 31,343,500 0.24%
שדרגו את המנוי 21,106,100 0.16%
שדרגו את המנוי 19,500,400 0.15%
שדרגו את המנוי 13,626,700 0.11%
שדרגו את המנוי 12,200,700 0.09%
שדרגו את המנוי 9,707,720 0.07%
שדרגו את המנוי 7,963,790 0.06%
שדרגו את המנוי 7,892,480 0.06%
שדרגו את המנוי 7,824,210 0.06%
שדרגו את המנוי 7,406,250 0.06%
שדרגו את המנוי 6,569,280 0.05%
שדרגו את המנוי 6,442,270 0.05%
שדרגו את המנוי 5,901,680 0.05%
שדרגו את המנוי 5,645,700 0.04%
שדרגו את המנוי 3,914,290 0.03%
שדרגו את המנוי 3,556,740 0.03%
שדרגו את המנוי 3,462,530 0.03%
שדרגו את המנוי 3,288,730 0.03%
שדרגו את המנוי 3,239,730 0.03%
שדרגו את המנוי 3,172,080 0.02%
שדרגו את המנוי 2,738,590 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200,270 0.02%
שדרגו את המנוי 2,177,760 0.02%
שדרגו את המנוי 1,973,020 0.02%
שדרגו את המנוי 1,828,460 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736,550 0.01%
שדרגו את המנוי 1,505,730 0.01%
שדרגו את המנוי 1,309,770 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 526,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 337,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית