תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלסיס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פורסט 75,425 76,891 1,466  1.94%
פורטה 3,733 3,343 -390  -10.45%
הירשמו לצפייה 3,000 2,264 -736  -24.53%
הירשמו לצפייה 4,935 3,607 -1,328  -26.91%
הירשמו לצפייה 31,563 29,622 -1,941  -6.15%
שדרגו את המנוי 175,059 146,149 -28,910  -16.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,466

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,305

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 87,064 116,021 28,957  33.26%
אינפיניטי 1,200 1,079 -121  -10.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,957

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,466
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,305
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,957
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -121
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 540,095 8.49%
אלטשולר - שחם 240,412 3.78%
אנליסט 146,149 2.30%
הירשמו לצפייה 76,891 1.21%
הירשמו לצפייה 37,806 0.59%
הירשמו לצפייה 29,622 0.47%
שדרגו את המנוי 3,607 0.06%
שדרגו את המנוי 3,343 0.05%
שדרגו את המנוי 2,264 0.04%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,703,052 26.78%
מיטב דש 945,533 14.87%
פסגות 622,649 9.79%
הירשמו לצפייה 116,021 1.82%
הירשמו לצפייה 12,770 0.20%
הירשמו לצפייה 5,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,079 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית