תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלסיס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אילים 1,381 6,045 4,664  337.73%
פסגות 30,790 31,543 753  2.45%
הירשמו לצפייה 4,525 3,316 -1,209  -26.72%
הירשמו לצפייה 58,190 55,336 -2,854  -4.90%
הירשמו לצפייה 214,058 210,082 -3,976  -1.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,417

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 49,424 64,929 15,505  31.37%
מיטב דש 930,483 945,533 15,050  1.62%
הירשמו לצפייה 440 439 -1  -0.23%
הירשמו לצפייה 623,637 622,974 -663  -0.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,555

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -664

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,417
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,555
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -664
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 626,693 9.85%
אלטשולר - שחם 240,412 3.78%
אנליסט 210,082 3.30%
הירשמו לצפייה 75,425 1.19%
הירשמו לצפייה 55,336 0.87%
הירשמו לצפייה 31,543 0.50%
שדרגו את המנוי 6,045 0.10%
שדרגו את המנוי 4,534 0.07%
שדרגו את המנוי 3,316 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,651,645 25.97%
מיטב דש 945,533 14.87%
פסגות 622,974 9.80%
הירשמו לצפייה 64,929 1.02%
הירשמו לצפייה 12,770 0.20%
הירשמו לצפייה 5,000 0.08%
שדרגו את המנוי 439 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית