תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלסיס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 38,060 38,288 228  0.60%
אפסילון 1,618 1,809 191  11.80%
הירשמו לצפייה 1,000 1,189 189  18.90%
הירשמו לצפייה 29,387 29,380 -7  -0.02%
הירשמו לצפייה 1,801 1,646 -155  -8.61%
שדרגו את המנוי 3,725 3,282 -443  -11.89%
שדרגו את המנוי 130,018 122,001 -8,017  -6.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 608

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,622

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אנליסט 116,021 116,436 415  0.36%
פסגות 622,649 622,402 -247  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 415

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -247

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 608
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,622
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 415
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -247
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 514,899 8.10%
אלטשולר - שחם 240,412 3.78%
אנליסט 122,001 1.92%
הירשמו לצפייה 76,891 1.21%
הירשמו לצפייה 38,288 0.60%
הירשמו לצפייה 29,380 0.46%
שדרגו את המנוי 3,282 0.05%
שדרגו את המנוי 1,809 0.03%
שדרגו את המנוי 1,646 0.03%
שדרגו את המנוי 1,189 0.02%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,745,566 27.45%
מיטב דש 987,879 15.53%
פסגות 622,402 9.79%
הירשמו לצפייה 116,436 1.83%
הירשמו לצפייה 12,770 0.20%
הירשמו לצפייה 5,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,079 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית