תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טלסיס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 8,531 21,746 13,215  154.91%
אושן 3,200 3,900 700  21.88%
הירשמו לצפייה 86,027 86,674 647  0.75%
הירשמו לצפייה 279 179 -100  -35.84%
הירשמו לצפייה 7,984 7,843 -141  -1.77%
שדרגו את המנוי 3,584 3,197 -387  -10.80%
שדרגו את המנוי 1,550 1,100 -450  -29.03%
שדרגו את המנוי 30,280 29,830 -450  -1.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,562

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,528

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 16,641 35,194 18,553  111.49%
אנליסט 128,930 130,468 1,538  1.19%
הירשמו לצפייה 3,449 4,162 713  20.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,804

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,562
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,528
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,804
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 345,321 5.43%
אלטשולר - שחם 113,960 1.79%
אנליסט 86,674 1.36%
הירשמו לצפייה 76,891 1.21%
הירשמו לצפייה 29,830 0.47%
הירשמו לצפייה 21,746 0.34%
שדרגו את המנוי 7,843 0.12%
שדרגו את המנוי 3,900 0.06%
שדרגו את המנוי 3,197 0.05%
שדרגו את המנוי 1,100 0.02%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,636,470 25.73%
מיטב דש 819,076 12.88%
פסגות 618,282 9.72%
הירשמו לצפייה 130,468 2.05%
הירשמו לצפייה 35,194 0.55%
הירשמו לצפייה 12,770 0.20%
שדרגו את המנוי 11,518 0.18%
שדרגו את המנוי 5,000 0.08%
שדרגו את המנוי 4,162 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית