תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 1,013,270 1,336,420 323,152  31.89%
מיטב דש 614,231 619,843 5,612  0.91%
הירשמו לצפייה 451,100 452,636 1,536  0.34%
הירשמו לצפייה 75,316 75,332 16  0.02%
הירשמו לצפייה 48,022 45,981 -2,041  -4.25%
שדרגו את המנוי 2,580,680 2,571,130 -9,542  -0.37%
שדרגו את המנוי 100,515 84,835 -15,680  -15.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 330,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,263

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,314,650 4,768,560 3,453,910  262.72%
הפניקס 9,171,410 9,394,010 222,602  2.43%
הירשמו לצפייה 43,892 61,796 17,904  40.79%
הירשמו לצפייה 2,635,000 2,608,050 -26,952  -1.02%
הירשמו לצפייה 3,346,000 3,214,000 -132,000  -3.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,694,416

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -158,952

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 330,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,263
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,694,416
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -158,952
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,838,873 5.60%
פסגות 2,571,130 2.47%
הראל 1,336,420 1.28%
הירשמו לצפייה 619,843 0.59%
הירשמו לצפייה 489,885 0.47%
הירשמו לצפייה 452,636 0.43%
שדרגו את המנוי 84,835 0.08%
שדרגו את המנוי 75,332 0.07%
שדרגו את המנוי 45,981 0.04%
שדרגו את המנוי 43,711 0.04%
שדרגו את המנוי 39,109 0.04%
שדרגו את המנוי 34,358 0.03%
שדרגו את המנוי 30,633 0.03%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,778,879 24.72%
הפניקס 9,394,010 9.01%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 4,768,560 4.57%
הירשמו לצפייה 3,214,000 3.08%
הירשמו לצפייה 2,608,050 2.50%
הירשמו לצפייה 1,441,620 1.38%
שדרגו את המנוי 905,447 0.87%
שדרגו את המנוי 454,207 0.44%
שדרגו את המנוי 433,285 0.42%
שדרגו את המנוי 376,258 0.36%
שדרגו את המנוי 366,852 0.35%
שדרגו את המנוי 299,637 0.29%
שדרגו את המנוי 212,761 0.20%
שדרגו את המנוי 186,255 0.18%
שדרגו את המנוי 171,223 0.16%
שדרגו את המנוי 156,888 0.15%
שדרגו את המנוי 151,013 0.14%
שדרגו את המנוי 120,365 0.12%
שדרגו את המנוי 92,958 0.09%
שדרגו את המנוי 83,918 0.08%
שדרגו את המנוי 66,122 0.06%
שדרגו את המנוי 62,600 0.06%
שדרגו את המנוי 61,796 0.06%
שדרגו את המנוי 58,328 0.06%
שדרגו את המנוי 51,615 0.05%
שדרגו את המנוי 41,111 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית