תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 1,384,620 1,573,270 188,650  13.62%
אי.בי.אי. 1,651,250 1,660,830 9,586  0.58%
הירשמו לצפייה 438,055 433,847 -4,208  -0.96%
הירשמו לצפייה 163,652 156,995 -6,657  -4.07%
הירשמו לצפייה 207,788 197,151 -10,637  -5.12%
שדרגו את המנוי 2,791,970 2,701,920 -90,051  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 198,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,553

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הראל 3,460,160 3,776,460 316,297  9.14%
קחצ"ק חברת ניהול 147,789 166,143 18,354  12.42%
הירשמו לצפייה 6,602,520 6,604,190 1,670  0.03%
הירשמו לצפייה 1,779,830 1,690,460 -89,363  -5.02%
הירשמו לצפייה 169,798 15,300 -154,498  -90.99%
שדרגו את המנוי 5,033,550 4,680,650 -352,902  -7.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 336,321

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -596,763

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 198,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -111,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 336,321
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -596,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,082,587 6.79%
פסגות 2,701,920 2.59%
אי.בי.אי. 1,660,830 1.59%
הירשמו לצפייה 1,573,270 1.51%
הירשמו לצפייה 433,847 0.42%
הירשמו לצפייה 358,574 0.34%
שדרגו את המנוי 197,151 0.19%
שדרגו את המנוי 156,995 0.15%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,972,671 20.11%
הפניקס 6,604,190 6.33%
ילין לפידות 4,680,650 4.49%
הירשמו לצפייה 3,776,460 3.62%
הירשמו לצפייה 1,690,460 1.62%
הירשמו לצפייה 1,440,820 1.38%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 412,500 0.40%
שדרגו את המנוי 375,985 0.36%
שדרגו את המנוי 275,000 0.26%
שדרגו את המנוי 265,000 0.25%
שדרגו את המנוי 246,208 0.24%
שדרגו את המנוי 197,882 0.19%
שדרגו את המנוי 166,143 0.16%
שדרגו את המנוי 136,000 0.13%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
שדרגו את המנוי 15,300 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית