תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
מיטב דש 790,777 863,002 72,225  9.13%
מגדל 746,800 794,827 48,027  6.43%
הירשמו לצפייה 289,348 329,939 40,591  14.03%
הירשמו לצפייה 233,897 258,643 24,746  10.58%
הירשמו לצפייה 427,726 451,728 24,002  5.61%
שדרגו את המנוי 232,083 253,636 21,553  9.29%
שדרגו את המנוי 21,665 29,272 7,607  35.11%
שדרגו את המנוי 34,791 38,406 3,615  10.39%
שדרגו את המנוי 274,530 277,775 3,245  1.18%
שדרגו את המנוי 1,913 4,426 2,513  131.36%
שדרגו את המנוי 4,300 6,800 2,500  58.14%
שדרגו את המנוי 57,590 59,590 2,000  3.47%
שדרגו את המנוי 1,750 3,250 1,500  85.71%
שדרגו את המנוי 39,610 40,610 1,000  2.52%
שדרגו את המנוי 48,608 49,513 905  1.86%
שדרגו את המנוי 30,016 30,712 696  2.32%
שדרגו את המנוי 2,625 3,176 551  20.99%
שדרגו את המנוי 874 1,050 176  20.14%
שדרגו את המנוי 5,690 5,590 -100  -1.76%
שדרגו את המנוי 32,585 31,633 -952  -2.92%
שדרגו את המנוי 100,039 99,000 -1,039  -1.04%
שדרגו את המנוי 10,290 8,630 -1,660  -16.13%
שדרגו את המנוי 3,081 1,088 -1,993  -64.69%
שדרגו את המנוי 4,922 2,422 -2,500  -50.79%
שדרגו את המנוי 103,881 98,575 -5,306  -5.11%
שדרגו את המנוי 28,383 20,605 -7,778  -27.40%
שדרגו את המנוי 15,670 5,800 -9,870  -62.99%
שדרגו את המנוי 470,468 453,868 -16,600  -3.53%
שדרגו את המנוי 479,591 434,554 -45,037  -9.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 257,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,835

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 4,940,200 6,260,800 1,320,600  26.73%
הפניקס 6,003,160 7,025,940 1,022,780  17.04%
הירשמו לצפייה 6,243,990 7,068,790 824,792  13.21%
הירשמו לצפייה 5,184,660 5,695,260 510,601  9.85%
הירשמו לצפייה 10,317,600 10,693,800 376,157  3.65%
שדרגו את המנוי 1,716,240 2,047,450 331,213  19.30%
שדרגו את המנוי 28,273 87,870 59,597  210.79%
שדרגו את המנוי 51,847 91,557 39,710  76.59%
שדרגו את המנוי 426,759 461,786 35,027  8.21%
שדרגו את המנוי 3,618,710 3,653,220 34,509  0.95%
שדרגו את המנוי 195,563 222,425 26,862  13.74%
שדרגו את המנוי 379,660 382,160 2,500  0.66%
שדרגו את המנוי 65,683 67,490 1,807  2.75%
שדרגו את המנוי 32,894 34,361 1,467  4.46%
שדרגו את המנוי 71,544 72,412 868  1.21%
שדרגו את המנוי 118,796 119,488 692  0.58%
שדרגו את המנוי 11,140 11,410 270  2.42%
שדרגו את המנוי 72,715 72,805 90  0.12%
שדרגו את המנוי 44,980 43,558 -1,422  -3.16%
שדרגו את המנוי 103,027 100,316 -2,711  -2.63%
שדרגו את המנוי 152,577 138,577 -14,000  -9.18%
שדרגו את המנוי 103,242 82,689 -20,553  -19.91%
שדרגו את המנוי 58,776 29,715 -29,061  -49.44%
שדרגו את המנוי 212,940 158,238 -54,702  -25.69%
שדרגו את המנוי 119,571 45,631 -73,940  -61.84%
שדרגו את המנוי 341,835 260,235 -81,600  -23.87%
שדרגו את המנוי 1,552,710 1,420,630 -132,081  -8.51%
שדרגו את המנוי 1,022,540 779,151 -243,391  -23.80%
שדרגו את המנוי 3,599,700 1,931,380 -1,668,320  -46.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,589,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,321,781

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 257,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,835
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,589,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,321,781
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,725,286 0.46%
מיטב דש 863,002 0.08%
מגדל 794,827 0.08%
הירשמו לצפייה 453,868 0.04%
הירשמו לצפייה 451,728 0.04%
הירשמו לצפייה 434,554 0.04%
שדרגו את המנוי 329,939 0.03%
שדרגו את המנוי 277,775 0.03%
שדרגו את המנוי 258,643 0.03%
שדרגו את המנוי 253,636 0.02%
שדרגו את המנוי 99,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 268 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,086,789 5.02%
הראל 10,693,800 1.05%
מגדל 7,068,790 0.69%
הירשמו לצפייה 7,025,940 0.69%
הירשמו לצפייה 6,260,800 0.61%
הירשמו לצפייה 5,695,260 0.56%
שדרגו את המנוי 3,653,220 0.36%
שדרגו את המנוי 2,047,450 0.20%
שדרגו את המנוי 1,931,380 0.19%
שדרגו את המנוי 1,420,630 0.14%
שדרגו את המנוי 779,151 0.08%
שדרגו את המנוי 545,270 0.05%
שדרגו את המנוי 461,786 0.05%
שדרגו את המנוי 382,160 0.04%
שדרגו את המנוי 360,843 0.04%
שדרגו את המנוי 260,235 0.03%
שדרגו את המנוי 222,425 0.02%
שדרגו את המנוי 164,377 0.02%
שדרגו את המנוי 163,609 0.02%
שדרגו את המנוי 158,238 0.02%
שדרגו את המנוי 149,246 0.01%
שדרגו את המנוי 128,179 0.01%
שדרגו את המנוי 119,488 0.01%
שדרגו את המנוי 113,111 0.01%
שדרגו את המנוי 112,573 0.01%
שדרגו את המנוי 101,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,956 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,858 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית