תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מיטב דש 123,517 1,001,660 878,142  710.95%
פסגות 1 750,733 750,732  75,073,200.00%
הירשמו לצפייה 1,580,560 1,899,050 318,485  20.15%
הירשמו לצפייה 1,016,720 1,219,580 202,861  19.95%
הירשמו לצפייה 436,167 562,431 126,264  28.95%
שדרגו את המנוי 89,365 207,533 118,168  132.23%
שדרגו את המנוי 372,195 417,130 44,935  12.07%
שדרגו את המנוי 51,580 77,005 25,425  49.29%
שדרגו את המנוי -15,465 -8,339 7,126  -46.08%
שדרגו את המנוי 21,687 25,018 3,331  15.36%
שדרגו את המנוי 2,156 5,138 2,982  138.31%
שדרגו את המנוי 31,492 33,536 2,044  6.49%
שדרגו את המנוי 16,812 18,084 1,272  7.57%
שדרגו את המנוי 53,754 54,471 717  1.33%
שדרגו את המנוי 2,541,020 2,541,540 524  0.02%
שדרגו את המנוי 16,039 16,431 392  2.44%
שדרגו את המנוי 150 160 10  6.67%
שדרגו את המנוי 4,600 3,800 -800  -17.39%
שדרגו את המנוי 93,238 91,438 -1,800  -1.93%
שדרגו את המנוי 232,000 230,133 -1,867  -0.80%
שדרגו את המנוי 37,481 34,495 -2,986  -7.97%
שדרגו את המנוי 60,610 56,250 -4,360  -7.19%
שדרגו את המנוי 966,578 958,578 -8,000  -0.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,483,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,813

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
עמיתים 13,190,800 14,731,000 1,540,130  11.68%
כלל 15,643,300 17,179,900 1,536,600  9.82%
הירשמו לצפייה 13,388,000 13,819,300 431,328  3.22%
הירשמו לצפייה 5,314,220 5,634,850 320,631  6.03%
הירשמו לצפייה 243,082 412,190 169,108  69.57%
שדרגו את המנוי 1,376,550 1,537,410 160,857  11.69%
שדרגו את המנוי 24,312,900 24,395,000 82,027  0.34%
שדרגו את המנוי 73,155 149,889 76,734  104.89%
שדרגו את המנוי 26,348 83,766 57,418  217.92%
שדרגו את המנוי 1,587,190 1,638,760 51,572  3.25%
שדרגו את המנוי 384,536 423,542 39,006  10.14%
שדרגו את המנוי 15,643,500 15,674,000 30,466  0.19%
שדרגו את המנוי 6,317,880 6,341,820 23,943  0.38%
שדרגו את המנוי 20,041,000 20,058,100 17,103  0.09%
שדרגו את המנוי 30,947 46,634 15,687  50.69%
שדרגו את המנוי 21,372 30,341 8,969  41.97%
שדרגו את המנוי 95,752 102,916 7,164  7.48%
שדרגו את המנוי 34,290 29,842 -4,448  -12.97%
שדרגו את המנוי 206,715 193,544 -13,171  -6.37%
שדרגו את המנוי 86,685 71,192 -15,493  -17.87%
שדרגו את המנוי 156,874 127,911 -28,963  -18.46%
שדרגו את המנוי 139,896 109,896 -30,000  -21.44%
שדרגו את המנוי 642,913 587,944 -54,969  -8.55%
שדרגו את המנוי 680,393 619,209 -61,184  -8.99%
שדרגו את המנוי 9,100,470 2,548 -9,097,920  -99.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,568,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,306,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,483,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,568,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,306,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,809,886 1.08%
ילין לפידות 2,541,540 0.23%
מגדל 1,899,050 0.17%
הירשמו לצפייה 1,274,480 0.12%
הירשמו לצפייה 1,219,580 0.11%
הירשמו לצפייה 1,001,660 0.09%
שדרגו את המנוי 958,578 0.09%
שדרגו את המנוי 750,733 0.07%
שדרגו את המנוי 562,431 0.05%
שדרגו את המנוי 417,130 0.04%
שדרגו את המנוי 230,133 0.02%
שדרגו את המנוי 207,533 0.02%
שדרגו את המנוי 130,100 0.01%
שדרגו את המנוי 118,977 0.01%
שדרגו את המנוי 91,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
שדרגו את המנוי -8,339 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,413,843 11.53%
מגדל 24,395,000 2.22%
מנורה 20,058,100 1.83%
הירשמו לצפייה 17,179,900 1.57%
הירשמו לצפייה 15,674,000 1.43%
הירשמו לצפייה 14,731,000 1.34%
שדרגו את המנוי 13,819,300 1.26%
שדרגו את המנוי 6,341,820 0.58%
שדרגו את המנוי 5,634,850 0.51%
שדרגו את המנוי 1,638,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,537,410 0.14%
שדרגו את המנוי 674,303 0.06%
שדרגו את המנוי 619,209 0.06%
שדרגו את המנוי 587,944 0.05%
שדרגו את המנוי 425,347 0.04%
שדרגו את המנוי 423,542 0.04%
שדרגו את המנוי 412,190 0.04%
שדרגו את המנוי 283,175 0.03%
שדרגו את המנוי 193,544 0.02%
שדרגו את המנוי 193,435 0.02%
שדרגו את המנוי 149,889 0.01%
שדרגו את המנוי 143,311 0.01%
שדרגו את המנוי 133,501 0.01%
שדרגו את המנוי 127,911 0.01%
שדרגו את המנוי 111,054 0.01%
שדרגו את המנוי 109,896 0.01%
שדרגו את המנוי 102,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,548 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית