תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 725,972 868,148 142,176  19.58%
ברומטר 83,898 88,186 4,288  5.11%
הירשמו לצפייה 79,070 81,030 1,960  2.48%
הירשמו לצפייה 37,142 38,543 1,401  3.77%
הירשמו לצפייה 13,140 14,110 970  7.38%
שדרגו את המנוי 37,993 38,233 240  0.63%
שדרגו את המנוי 26,120 26,035 -85  -0.33%
שדרגו את המנוי 15,405 14,905 -500  -3.25%
שדרגו את המנוי 34,963 34,043 -920  -2.63%
שדרגו את המנוי 11,231 8,804 -2,427  -21.61%
שדרגו את המנוי 318,697 294,965 -23,732  -7.45%
שדרגו את המנוי 62,938 37,598 -25,340  -40.26%
שדרגו את המנוי 440,406 413,868 -26,538  -6.03%
שדרגו את המנוי 83,078 53,078 -30,000  -36.11%
שדרגו את המנוי 490,735 403,854 -86,881  -17.70%
שדרגו את המנוי 927,503 806,686 -120,817  -13.03%
שדרגו את המנוי 867,373 700,714 -166,659  -19.21%
שדרגו את המנוי 455,393 276,366 -179,027  -39.31%
שדרגו את המנוי 1,921,880 1,526,540 -395,344  -20.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,058,270

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
עמיתים 10,483,900 18,877,500 8,393,560  80.06%
הפניקס 8,403,290 8,856,630 453,338  5.39%
הירשמו לצפייה 598,875 828,492 229,617  38.34%
הירשמו לצפייה 88,252 104,043 15,791  17.89%
הירשמו לצפייה 476,643 484,309 7,666  1.61%
שדרגו את המנוי 96,459 98,459 2,000  2.07%
שדרגו את המנוי 10,676,500 10,677,500 1,009  0.01%
שדרגו את המנוי 72,805 73,045 240  0.33%
שדרגו את המנוי 5,948 1,139 -4,809  -80.85%
שדרגו את המנוי 223,259 211,729 -11,530  -5.16%
שדרגו את המנוי 12,164 0 -12,164  -100.00%
שדרגו את המנוי 15,956 0 -15,956  -100.00%
שדרגו את המנוי 154,709 138,618 -16,091  -10.40%
שדרגו את המנוי 101,670 85,197 -16,473  -16.20%
שדרגו את המנוי 61,469 41,254 -20,215  -32.89%
שדרגו את המנוי 44,215 22,623 -21,592  -48.83%
שדרגו את המנוי 100,316 78,348 -21,968  -21.90%
שדרגו את המנוי 102,200 71,986 -30,214  -29.56%
שדרגו את המנוי 39,420 0 -39,420  -100.00%
שדרגו את המנוי 91,557 51,847 -39,710  -43.37%
שדרגו את המנוי 67,490 25,978 -41,512  -61.51%
שדרגו את המנוי 2,411,260 2,357,490 -53,768  -2.23%
שדרגו את המנוי 138,577 80,324 -58,253  -42.04%
שדרגו את המנוי 61,241 0 -61,241  -100.00%
שדרגו את המנוי 128,179 57,846 -70,333  -54.87%
שדרגו את המנוי 78,808 0 -78,808  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,648,870 3,529,990 -118,879  -3.26%
שדרגו את המנוי 7,069,020 6,511,100 -557,923  -7.89%
שדרגו את המנוי 4,101,020 3,083,240 -1,017,790  -24.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,103,221

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,308,649

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 151,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,058,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,103,221
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,308,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,308,616 0.62%
מגדל 1,526,540 0.15%
הראל 868,148 0.09%
הירשמו לצפייה 806,686 0.08%
הירשמו לצפייה 700,714 0.07%
הירשמו לצפייה 470,767 0.05%
שדרגו את המנוי 413,868 0.04%
שדרגו את המנוי 403,854 0.04%
שדרגו את המנוי 294,965 0.03%
שדרגו את המנוי 276,366 0.03%
שדרגו את המנוי 88,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,804 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,550,903 5.65%
עמיתים 18,877,500 1.85%
הראל 10,677,500 1.05%
הירשמו לצפייה 8,856,630 0.87%
הירשמו לצפייה 6,511,100 0.64%
הירשמו לצפייה 3,529,990 0.35%
שדרגו את המנוי 3,083,240 0.30%
שדרגו את המנוי 2,357,490 0.23%
שדרגו את המנוי 828,492 0.08%
שדרגו את המנוי 484,309 0.05%
שדרגו את המנוי 382,160 0.04%
שדרגו את המנוי 373,643 0.04%
שדרגו את המנוי 211,729 0.02%
שדרגו את המנוי 156,718 0.02%
שדרגו את המנוי 138,618 0.01%
שדרגו את המנוי 135,763 0.01%
שדרגו את המנוי 119,571 0.01%
שדרגו את המנוי 104,043 0.01%
שדרגו את המנוי 98,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית