תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 106,577 173,810 67,233  63.08%
מגדל 808,430 834,088 25,658  3.17%
הירשמו לצפייה 345,313 365,980 20,667  5.99%
הירשמו לצפייה 523,422 540,318 16,896  3.23%
הירשמו לצפייה 25,310 35,738 10,428  41.20%
שדרגו את המנוי 40,011 48,476 8,465  21.16%
שדרגו את המנוי 346,674 352,929 6,255  1.80%
שדרגו את המנוי 49,435 49,360 -75  -0.15%
שדרגו את המנוי 35,900 35,800 -100  -0.28%
שדרגו את המנוי 850 600 -250  -29.41%
שדרגו את המנוי 41,099 40,549 -550  -1.34%
שדרגו את המנוי 2,100 1,000 -1,100  -52.38%
שדרגו את המנוי 4,000 2,400 -1,600  -40.00%
שדרגו את המנוי 67,206 65,033 -2,173  -3.23%
שדרגו את המנוי 22,208 16,317 -5,891  -26.53%
שדרגו את המנוי 384,808 372,961 -11,847  -3.08%
שדרגו את המנוי 25,054 1,178 -23,876  -95.30%
שדרגו את המנוי 910,019 868,639 -41,380  -4.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 155,602

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -88,842

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
רעות 1,447 101,808 100,361  6,935.80%
עוצ"מ 55,836 81,459 25,623  45.89%
הירשמו לצפייה 314,603 330,533 15,930  5.06%
הירשמו לצפייה 3,053,060 3,053,180 115
הירשמו לצפייה 6,304 4,475 -1,829  -29.01%
שדרגו את המנוי 5,279 3,246 -2,033  -38.51%
שדרגו את המנוי 11,671 9,598 -2,073  -17.76%
שדרגו את המנוי 27,016 23,806 -3,210  -11.88%
שדרגו את המנוי 4,771 1,009 -3,762  -78.85%
שדרגו את המנוי 10,211 6,356 -3,855  -37.75%
שדרגו את המנוי 18,592 14,269 -4,323  -23.25%
שדרגו את המנוי 15,875 10,422 -5,453  -34.35%
שדרגו את המנוי 19,204 13,023 -6,181  -32.19%
שדרגו את המנוי 33,000 26,750 -6,250  -18.94%
שדרגו את המנוי 30,978 20,970 -10,008  -32.31%
שדרגו את המנוי 297,756 286,669 -11,087  -3.72%
שדרגו את המנוי 39,056 24,074 -14,982  -38.36%
שדרגו את המנוי 243,112 225,080 -18,032  -7.42%
שדרגו את המנוי 126,629 106,160 -20,469  -16.16%
שדרגו את המנוי 55,206 33,759 -21,447  -38.85%
שדרגו את המנוי 81,375 56,169 -25,206  -30.98%
שדרגו את המנוי 115,155 88,867 -26,288  -22.83%
שדרגו את המנוי 72,631 45,631 -27,000  -37.17%
שדרגו את המנוי 32,894 1,050 -31,844  -96.81%
שדרגו את המנוי 121,777 84,773 -37,004  -30.39%
שדרגו את המנוי 84,897 45,446 -39,451  -46.47%
שדרגו את המנוי 221,117 179,400 -41,717  -18.87%
שדרגו את המנוי 146,627 102,822 -43,805  -29.88%
שדרגו את המנוי 130,922 87,033 -43,889  -33.52%
שדרגו את המנוי 234,311 190,363 -43,948  -18.76%
שדרגו את המנוי 219,534 172,559 -46,975  -21.40%
שדרגו את המנוי 153,134 100,301 -52,833  -34.50%
שדרגו את המנוי 138,960 85,635 -53,325  -38.37%
שדרגו את המנוי 264,502 203,881 -60,621  -22.92%
שדרגו את המנוי 230,665 162,107 -68,558  -29.72%
שדרגו את המנוי 289,414 216,452 -72,962  -25.21%
שדרגו את המנוי 166,243 82,643 -83,600  -50.29%
שדרגו את המנוי 627,624 539,030 -88,594  -14.12%
שדרגו את המנוי 6,932,010 6,843,130 -88,882  -1.28%
שדרגו את המנוי 147,082 55,625 -91,457  -62.18%
שדרגו את המנוי 826,521 682,411 -144,110  -17.44%
שדרגו את המנוי 245,324 79,491 -165,833  -67.60%
שדרגו את המנוי 259,439 57,550 -201,889  -77.82%
שדרגו את המנוי 1,136,380 847,290 -289,092  -25.44%
שדרגו את המנוי 6,971,340 6,523,590 -447,753  -6.42%
שדרגו את המנוי 2,019,210 1,541,420 -477,789  -23.66%
שדרגו את המנוי 6,348,740 5,182,560 -1,166,180  -18.37%
שדרגו את המנוי 4,474,540 3,251,160 -1,223,380  -27.34%
שדרגו את המנוי 8,737,190 4,579,050 -4,158,140  -47.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 142,029

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,477,119

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 155,602
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -88,842
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 142,029
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,477,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,185,592 0.41%
פסגות 868,639 0.09%
מגדל 834,088 0.08%
הירשמו לצפייה 540,318 0.05%
הירשמו לצפייה 372,961 0.04%
הירשמו לצפייה 365,980 0.04%
שדרגו את המנוי 352,929 0.03%
שדרגו את המנוי 297,842 0.03%
שדרגו את המנוי 173,810 0.02%
שדרגו את המנוי 65,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,542,334 3.60%
מגדל 6,843,130 0.67%
הראל 6,523,590 0.64%
הירשמו לצפייה 5,182,560 0.51%
הירשמו לצפייה 4,579,050 0.45%
הירשמו לצפייה 3,251,160 0.32%
שדרגו את המנוי 3,053,180 0.30%
שדרגו את המנוי 1,541,420 0.15%
שדרגו את המנוי 847,290 0.08%
שדרגו את המנוי 682,411 0.07%
שדרגו את המנוי 539,030 0.05%
שדרגו את המנוי 330,533 0.03%
שדרגו את המנוי 286,669 0.03%
שדרגו את המנוי 225,080 0.02%
שדרגו את המנוי 216,452 0.02%
שדרגו את המנוי 203,881 0.02%
שדרגו את המנוי 190,363 0.02%
שדרגו את המנוי 179,400 0.02%
שדרגו את המנוי 172,559 0.02%
שדרגו את המנוי 162,107 0.02%
שדרגו את המנוי 106,160 0.01%
שדרגו את המנוי 102,822 0.01%
שדרגו את המנוי 101,808 0.01%
שדרגו את המנוי 100,301 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,246 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית