תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מור 939,257 1,157,130 217,875  23.20%
ילין לפידות 21,337 61,201 39,864  186.83%
הירשמו לצפייה 6,051 25,951 19,900  328.87%
הירשמו לצפייה 34,689 49,617 14,928  43.03%
הירשמו לצפייה 5,900 15,500 9,600  162.71%
שדרגו את המנוי 119,100 124,186 5,086  4.27%
שדרגו את המנוי 10,000 15,000 5,000  50.00%
שדרגו את המנוי 4,500 9,000 4,500  100.00%
שדרגו את המנוי 16,510 19,579 3,069  18.59%
שדרגו את המנוי 12,410 15,370 2,960  23.85%
שדרגו את המנוי 5,823 8,456 2,633  45.22%
שדרגו את המנוי 58,923 61,464 2,541  4.31%
שדרגו את המנוי 47,867 50,363 2,496  5.21%
שדרגו את המנוי 40,793 40,343 -450  -1.10%
שדרגו את המנוי 7,959 6,559 -1,400  -17.59%
שדרגו את המנוי 44,230 42,140 -2,090  -4.73%
שדרגו את המנוי 13,424 10,824 -2,600  -19.37%
שדרגו את המנוי 10,900 2,000 -8,900  -81.65%
שדרגו את המנוי 83,070 69,450 -13,620  -16.40%
שדרגו את המנוי 25,440 8,800 -16,640  -65.41%
שדרגו את המנוי 67,519 41,988 -25,531  -37.81%
שדרגו את המנוי 415,188 382,667 -32,521  -7.83%
שדרגו את המנוי 407,514 326,218 -81,296  -19.95%
שדרגו את המנוי 210,998 127,647 -83,351  -39.50%
שדרגו את המנוי 841,789 750,907 -90,882  -10.80%
שדרגו את המנוי 794,974 669,017 -125,957  -15.84%
שדרגו את המנוי 218,613 76,284 -142,329  -65.11%
שדרגו את המנוי 832,903 668,915 -163,988  -19.69%
שדרגו את המנוי 1,417,760 1,107,030 -310,728  -21.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 330,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,102,283

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 6,511,100 16,407,100 9,895,950  151.99%
כלל 3,083,240 5,918,840 2,835,600  91.97%
הירשמו לצפייה 1,139 2,512,320 2,511,180  220,472.43%
הירשמו לצפייה 8,856,630 9,204,700 348,073  3.93%
הירשמו לצפייה 71,986 156,383 84,397  117.24%
שדרגו את המנוי 2,357,490 2,400,110 42,620  1.81%
שדרגו את המנוי 211,729 246,671 34,942  16.50%
שדרגו את המנוי 10,677,500 10,692,100 14,648  0.14%
שדרגו את המנוי 104,043 109,363 5,320  5.11%
שדרגו את המנוי 828,492 831,317 2,825  0.34%
שדרגו את המנוי 0 456 456
שדרגו את המנוי 3,529,990 3,529,330 -653  -0.02%
שדרגו את המנוי 138,618 137,618 -1,000  -0.72%
שדרגו את המנוי 484,309 476,827 -7,482  -1.54%
שדרגו את המנוי 41,254 30,496 -10,758  -26.08%
שדרגו את המנוי 34,361 8,453 -25,908  -75.40%
שדרגו את המנוי 18,877,500 12,342,000 -6,535,510  -34.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,776,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,581,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 330,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,102,283
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,776,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,581,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,960,522 0.50%
מור 1,157,130 0.10%
מגדל 1,107,030 0.09%
הירשמו לצפייה 750,907 0.06%
הירשמו לצפייה 669,017 0.06%
הירשמו לצפייה 668,915 0.06%
שדרגו את המנוי 382,667 0.03%
שדרגו את המנוי 326,218 0.03%
שדרגו את המנוי 127,647 0.01%
שדרגו את המנוי 124,186 0.01%
שדרגו את המנוי 76,284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,506,961 6.29%
מגדל 16,407,100 1.37%
עמיתים 12,342,000 1.03%
הירשמו לצפייה 10,692,100 0.89%
הירשמו לצפייה 9,204,700 0.77%
הירשמו לצפייה 8,245,610 0.69%
שדרגו את המנוי 5,918,840 0.49%
שדרגו את המנוי 3,529,330 0.29%
שדרגו את המנוי 2,512,320 0.21%
שדרגו את המנוי 2,400,110 0.20%
שדרגו את המנוי 916,436 0.08%
שדרגו את המנוי 831,317 0.07%
שדרגו את המנוי 476,827 0.04%
שדרגו את המנוי 373,643 0.03%
שדרגו את המנוי 246,671 0.02%
שדרגו את המנוי 156,383 0.01%
שדרגו את המנוי 137,618 0.01%
שדרגו את המנוי 135,763 0.01%
שדרגו את המנוי 121,430 0.01%
שדרגו את המנוי 119,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית