תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 55,142 565,609 510,467  925.73%
מודלים 350,962 442,048 91,086  25.95%
הירשמו לצפייה 507,819 586,574 78,755  15.51%
הירשמו לצפייה 103,269 163,521 60,252  58.34%
הירשמו לצפייה 268,346 290,304 21,958  8.18%
שדרגו את המנוי 686,936 707,836 20,900  3.04%
שדרגו את המנוי 94,470 110,838 16,368  17.33%
שדרגו את המנוי 2,452 11,554 9,102  371.21%
שדרגו את המנוי 623,205 628,567 5,362  0.86%
שדרגו את המנוי 60,550 64,912 4,362  7.20%
שדרגו את המנוי 29,980 33,500 3,520  11.74%
שדרגו את המנוי 2,800 4,500 1,700  60.71%
שדרגו את המנוי 34,136 35,513 1,377  4.03%
שדרגו את המנוי 11,904 13,093 1,189  9.99%
שדרגו את המנוי 16,467 17,096 629  3.82%
שדרגו את המנוי 20,877 21,242 365  1.75%
שדרגו את המנוי 48,140 48,500 360  0.75%
שדרגו את המנוי 5 188 183  3,660.00%
שדרגו את המנוי 847 781 -66  -7.79%
שדרגו את המנוי 2,177 2,000 -177  -8.13%
שדרגו את המנוי 44,359 43,489 -870  -1.96%
שדרגו את המנוי 8,723 7,845 -878  -10.07%
שדרגו את המנוי 10,600 7,700 -2,900  -27.36%
שדרגו את המנוי 9,888 6,779 -3,109  -31.44%
שדרגו את המנוי 17,701 13,062 -4,639  -26.21%
שדרגו את המנוי 130,600 125,933 -4,667  -3.57%
שדרגו את המנוי 28,000 20,812 -7,188  -25.67%
שדרגו את המנוי 381,502 341,209 -40,293  -10.56%
שדרגו את המנוי 459,066 252,782 -206,284  -44.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 827,935

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -271,071

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 3,251,160 3,458,350 207,197  6.37%
עמיתים 4,579,050 4,616,610 37,564  0.82%
הירשמו לצפייה 1,050 32,894 31,844  3,032.76%
הירשמו לצפייה 847,290 867,347 20,057  2.37%
הירשמו לצפייה 3,053,180 3,056,580 3,404  0.11%
שדרגו את המנוי 57,550 57,618 68  0.12%
שדרגו את המנוי 1,009 937 -72  -7.14%
שדרגו את המנוי 168 84 -84  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,246 2,475 -771  -23.75%
שדרגו את המנוי 10,422 9,622 -800  -7.68%
שדרגו את המנוי 13,286 11,962 -1,324  -9.97%
שדרגו את המנוי 14,269 12,689 -1,580  -11.07%
שדרגו את המנוי 20,970 19,390 -1,580  -7.53%
שדרגו את המנוי 162,107 159,480 -2,627  -1.62%
שדרגו את המנוי 81,459 76,459 -5,000  -6.14%
שדרגו את המנוי 33,759 26,709 -7,050  -20.88%
שדרגו את המנוי 100,301 93,067 -7,234  -7.21%
שדרגו את המנוי 24,074 16,754 -7,320  -30.41%
שדרגו את המנוי 45,446 37,946 -7,500  -16.50%
שדרגו את המנוי 225,080 216,083 -8,997  -4.00%
שדרגו את המנוי 26,750 15,940 -10,810  -40.41%
שדרגו את המנוי 216,452 204,952 -11,500  -5.31%
שדרגו את המנוי 88,867 77,058 -11,809  -13.29%
שדרגו את המנוי 84,773 72,894 -11,879  -14.01%
שדרגו את המנוי 79,491 66,091 -13,400  -16.86%
שדרגו את המנוי 87,033 72,077 -14,956  -17.18%
שדרגו את המנוי 85,635 70,562 -15,073  -17.60%
שדרגו את המנוי 56,169 35,970 -20,199  -35.96%
שדרגו את המנוי 55,625 34,595 -21,030  -37.81%
שדרגו את המנוי 286,669 259,677 -26,992  -9.42%
שדרגו את המנוי 203,881 173,441 -30,440  -14.93%
שדרגו את המנוי 153,559 107,863 -45,696  -29.76%
שדרגו את המנוי 5,182,560 5,126,090 -56,475  -1.09%
שדרגו את המנוי 330,533 274,000 -56,533  -17.10%
שדרגו את המנוי 6,523,590 6,337,640 -185,950  -2.85%
שדרגו את המנוי 682,411 381,000 -301,411  -44.17%
שדרגו את המנוי 1,541,420 940,866 -600,555  -38.96%
שדרגו את המנוי 6,843,130 5,464,050 -1,379,080  -20.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 300,134

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,865,727

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 827,935
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -271,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 300,134
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,865,727
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,607,995 0.45%
מור 707,836 0.07%
מגדל 628,567 0.06%
הירשמו לצפייה 586,574 0.06%
הירשמו לצפייה 565,609 0.06%
הירשמו לצפייה 442,048 0.04%
שדרגו את המנוי 341,209 0.03%
שדרגו את המנוי 290,304 0.03%
שדרגו את המנוי 252,782 0.02%
שדרגו את המנוי 163,521 0.02%
שדרגו את המנוי 125,933 0.01%
שדרגו את המנוי 110,838 0.01%
שדרגו את המנוי 64,912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,062 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,522,757 3.29%
הראל 6,337,640 0.62%
מגדל 5,464,050 0.54%
הירשמו לצפייה 5,126,090 0.50%
הירשמו לצפייה 4,616,610 0.45%
הירשמו לצפייה 3,458,350 0.34%
שדרגו את המנוי 3,056,580 0.30%
שדרגו את המנוי 940,866 0.09%
שדרגו את המנוי 867,347 0.09%
שדרגו את המנוי 539,030 0.05%
שדרגו את המנוי 381,000 0.04%
שדרגו את המנוי 274,000 0.03%
שדרגו את המנוי 259,677 0.03%
שדרגו את המנוי 216,083 0.02%
שדרגו את המנוי 204,952 0.02%
שדרגו את המנוי 173,441 0.02%
שדרגו את המנוי 159,480 0.02%
שדרגו את המנוי 107,863 0.01%
שדרגו את המנוי 102,822 0.01%
שדרגו את המנוי 101,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,091 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,754 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית