תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אי.בי.אי. 428,209 490,376 62,167  14.52%
מיטב דש 777,941 827,371 49,430  6.35%
הירשמו לצפייה 607,958 651,688 43,730  7.19%
הירשמו לצפייה 450,933 491,455 40,522  8.99%
הירשמו לצפייה 150,793 186,550 35,757  23.71%
שדרגו את המנוי 228,307 261,772 33,465  14.66%
שדרגו את המנוי 17,915 39,153 21,238  118.55%
שדרגו את המנוי 26,547 46,751 20,204  76.11%
שדרגו את המנוי 14,570 20,468 5,898  40.48%
שדרגו את המנוי 21,007 23,706 2,699  12.85%
שדרגו את המנוי 750 1,750 1,000  133.33%
שדרגו את המנוי 660 1,272 612  92.73%
שדרגו את המנוי 118 203 85  72.03%
שדרגו את המנוי 400 485 85  21.25%
שדרגו את המנוי 29,751 29,578 -173  -0.58%
שדרגו את המנוי 23,153 22,956 -197  -0.85%
שדרגו את המנוי 2,550 2,272 -278  -10.90%
שדרגו את המנוי 9,000 8,587 -413  -4.59%
שדרגו את המנוי 279,413 278,853 -560  -0.20%
שדרגו את המנוי 11,534 10,604 -930  -8.06%
שדרגו את המנוי 49,918 47,338 -2,580  -5.17%
שדרגו את המנוי 7,100 3,180 -3,920  -55.21%
שדרגו את המנוי 62,384 58,148 -4,236  -6.79%
שדרגו את המנוי 118,621 109,310 -9,311  -7.85%
שדרגו את המנוי 51,070 41,430 -9,640  -18.88%
שדרגו את המנוי 483,678 466,428 -17,250  -3.57%
שדרגו את המנוי 141,440 112,559 -28,881  -20.42%
שדרגו את המנוי 44,430 13,584 -30,846  -69.43%
שדרגו את המנוי 708,054 556,950 -151,104  -21.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 316,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,319

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 6,337,640 7,473,270 1,135,630  17.92%
כלל 3,458,350 4,531,170 1,072,820  31.02%
הירשמו לצפייה 5,346,420 5,562,180 215,760  4.04%
הירשמו לצפייה 867,347 1,019,430 152,087  17.53%
הירשמו לצפייה 82,643 234,243 151,600  183.44%
שדרגו את המנוי 45,631 102,331 56,700  124.26%
שדרגו את המנוי 78,360 124,698 46,338  59.13%
שדרגו את המנוי 102,822 141,182 38,360  37.31%
שדרגו את המנוי 259,677 290,677 31,000  11.94%
שדרגו את המנוי 93,067 116,039 22,972  24.68%
שדרגו את המנוי 37,946 50,417 12,471  32.87%
שדרגו את המנוי 76,459 86,459 10,000  13.08%
שדרגו את המנוי 34,595 42,300 7,705  22.27%
שדרגו את המנוי 3,056,590 3,058,300 1,717  0.06%
שדרגו את המנוי 69,877 71,413 1,536  2.20%
שדרגו את המנוי 216,083 216,324 241  0.11%
שדרגו את המנוי 57,618 57,625 7  0.01%
שדרגו את המנוי 937 933 -4  -0.43%
שדרגו את המנוי 6,356 4,520 -1,836  -28.89%
שדרגו את המנוי 12,689 10,332 -2,357  -18.58%
שדרגו את המנוי 9,598 7,198 -2,400  -25.01%
שדרגו את המנוי 9,622 7,030 -2,592  -26.94%
שדרגו את המנוי 26,709 23,876 -2,833  -10.61%
שדרגו את המנוי 11,962 9,089 -2,873  -24.02%
שדרגו את המנוי 77,058 74,145 -2,913  -3.78%
שדרגו את המנוי 23,806 20,206 -3,600  -15.12%
שדרגו את המנוי 381,000 377,176 -3,824  -1.00%
שדרגו את המנוי 13,023 9,000 -4,023  -30.89%
שדרגו את המנוי 66,091 61,241 -4,850  -7.34%
שדרגו את המנוי 19,390 13,690 -5,700  -29.40%
שדרגו את המנוי 45,423 39,421 -6,002  -13.21%
שדרגו את המנוי 173,441 167,321 -6,120  -3.53%
שדרגו את המנוי 107,863 100,908 -6,955  -6.45%
שדרגו את המנוי 274,000 262,660 -11,340  -4.14%
שדרגו את המנוי 204,952 193,203 -11,749  -5.73%
שדרגו את המנוי 72,894 59,076 -13,818  -18.96%
שדרגו את המנוי 72,077 58,202 -13,875  -19.25%
שדרגו את המנוי 159,480 118,796 -40,684  -25.51%
שדרגו את המנוי 4,616,610 4,512,460 -104,146  -2.26%
שדרגו את המנוי 1,109,920 878,770 -231,149  -20.83%
שדרגו את המנוי 5,464,050 5,154,990 -309,060  -5.66%
שדרגו את המנוי 539,030 173,044 -365,986  -67.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,956,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,160,689

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 316,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -260,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,956,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,160,689
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,903,379 0.48%
מיטב דש 827,371 0.08%
מגדל 651,688 0.06%
הירשמו לצפייה 556,950 0.05%
הירשמו לצפייה 491,455 0.05%
הירשמו לצפייה 490,376 0.05%
שדרגו את המנוי 466,428 0.05%
שדרגו את המנוי 278,853 0.03%
שדרגו את המנוי 261,772 0.03%
שדרגו את המנוי 186,550 0.02%
שדרגו את המנוי 112,559 0.01%
שדרגו את המנוי 109,310 0.01%
שדרגו את המנוי 58,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,956 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,922 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,772,423 3.51%
הראל 7,473,270 0.73%
הפניקס 5,562,180 0.55%
הירשמו לצפייה 5,154,990 0.51%
הירשמו לצפייה 4,531,170 0.44%
הירשמו לצפייה 4,512,460 0.44%
שדרגו את המנוי 3,058,300 0.30%
שדרגו את המנוי 1,019,430 0.10%
שדרגו את המנוי 878,770 0.09%
שדרגו את המנוי 377,176 0.04%
שדרגו את המנוי 290,677 0.03%
שדרגו את המנוי 262,660 0.03%
שדרגו את המנוי 234,243 0.02%
שדרגו את המנוי 216,324 0.02%
שדרגו את המנוי 193,203 0.02%
שדרגו את המנוי 173,044 0.02%
שדרגו את המנוי 167,321 0.02%
שדרגו את המנוי 141,182 0.01%
שדרגו את המנוי 124,698 0.01%
שדרגו את המנוי 118,796 0.01%
שדרגו את המנוי 116,039 0.01%
שדרגו את המנוי 102,331 0.01%
שדרגו את המנוי 101,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית