תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
פסגות 1,139,350 1,525,610 386,262  33.90%
מגדל 841,930 1,048,720 206,793  24.56%
הירשמו לצפייה 1,126,090 1,226,290 100,204  8.90%
הירשמו לצפייה 300,227 381,324 81,097  27.01%
הירשמו לצפייה 113,234 157,364 44,130  38.97%
שדרגו את המנוי 545,504 582,800 37,296  6.84%
שדרגו את המנוי 1,000 20,500 19,500  1,950.00%
שדרגו את המנוי 33,828 49,671 15,843  46.83%
שדרגו את המנוי 188,233 198,892 10,659  5.66%
שדרגו את המנוי 45,848 55,531 9,683  21.12%
שדרגו את המנוי 43,460 51,900 8,440  19.42%
שדרגו את המנוי 27,498 33,181 5,683  20.67%
שדרגו את המנוי 17,846 21,978 4,132  23.15%
שדרגו את המנוי 11,400 14,700 3,300  28.95%
שדרגו את המנוי 7,600 10,000 2,400  31.58%
שדרגו את המנוי 6,000 6,888 888  14.80%
שדרגו את המנוי 3,950 4,750 800  20.25%
שדרגו את המנוי 800 1,400 600  75.00%
שדרגו את המנוי 4,657 3,702 -955  -20.51%
שדרגו את המנוי 56,345 54,892 -1,453  -2.58%
שדרגו את המנוי 9,000 7,000 -2,000  -22.22%
שדרגו את המנוי 15,603 12,953 -2,650  -16.98%
שדרגו את המנוי 437,353 431,111 -6,242  -1.43%
שדרגו את המנוי 20,424 12,969 -7,455  -36.50%
שדרגו את המנוי 16,570 8,102 -8,468  -51.10%
שדרגו את המנוי 227,176 218,276 -8,900  -3.92%
שדרגו את המנוי 192,044 172,643 -19,401  -10.10%
שדרגו את המנוי 246,779 225,228 -21,551  -8.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 937,710

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,075

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
עמיתים 4,043,610 5,047,200 1,003,590  24.82%
מגדל 9,391,660 10,110,000 718,322  7.65%
הירשמו לצפייה 4,809,440 5,269,920 460,485  9.57%
הירשמו לצפייה 150,364 496,052 345,688  229.90%
הירשמו לצפייה 6,047,090 6,330,980 283,894  4.69%
שדרגו את המנוי 672,233 877,158 204,925  30.48%
שדרגו את המנוי 66,341 230,568 164,227  247.55%
שדרגו את המנוי 797,134 912,274 115,140  14.44%
שדרגו את המנוי 169,440 260,007 90,567  53.45%
שדרגו את המנוי 138,301 194,096 55,795  40.34%
שדרגו את המנוי 170,173 220,889 50,716  29.80%
שדרגו את המנוי 3,039,410 3,084,170 44,759  1.47%
שדרגו את המנוי 122,860 163,044 40,184  32.71%
שדרגו את המנוי 67,391 100,552 33,161  49.21%
שדרגו את המנוי 82,631 113,631 31,000  37.52%
שדרגו את המנוי 218,988 245,134 26,146  11.94%
שדרגו את המנוי 107,050 130,922 23,872  22.30%
שדרגו את המנוי 154,564 177,802 23,238  15.03%
שדרגו את המנוי 222,651 242,313 19,662  8.83%
שדרגו את המנוי 84,685 103,335 18,650  22.02%
שדרגו את המנוי 187,164 203,714 16,550  8.84%
שדרגו את המנוי 41,741 55,991 14,250  34.14%
שדרגו את המנוי 64,477 77,623 13,146  20.39%
שדרגו את המנוי 519,952 529,717 9,765  1.88%
שדרגו את המנוי 139,746 146,674 6,928  4.96%
שדרגו את המנוי 26,884 32,894 6,010  22.36%
שדרגו את המנוי 75,742 81,375 5,633  7.44%
שדרגו את המנוי 20,500 25,000 4,500  21.95%
שדרגו את המנוי 29,538 30,978 1,440  4.88%
שדרגו את המנוי 17,991 19,204 1,213  6.74%
שדרגו את המנוי 19,840 19,894 54  0.27%
שדרגו את המנוי 10,248 10,211 -37  -0.36%
שדרגו את המנוי 6,460 6,304 -156  -2.41%
שדרגו את המנוי 16,782 15,875 -907  -5.40%
שדרגו את המנוי 178,377 176,553 -1,824  -1.02%
שדרגו את המנוי 56,404 51,847 -4,557  -8.08%
שדרגו את המנוי 57,437 45,836 -11,601  -20.20%
שדרגו את המנוי 276,601 263,815 -12,786  -4.62%
שדרגו את המנוי 40,784 27,016 -13,768  -33.76%
שדרגו את המנוי 141,417 126,875 -14,542  -10.28%
שדרגו את המנוי 108,939 87,972 -20,967  -19.25%
שדרגו את המנוי 39,018 5,279 -33,739  -86.47%
שדרגו את המנוי 178,377 108,048 -70,329  -39.43%
שדרגו את המנוי 2,584,440 2,487,190 -97,252  -3.76%
שדרגו את המנוי 1,398,440 1,255,250 -143,190  -10.24%
שדרגו את המנוי 6,165,230 5,960,520 -204,714  -3.32%
שדרגו את המנוי 7,033,720 6,647,890 -385,827  -5.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,833,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,016,196

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 937,710
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -79,075
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,833,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,016,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,728,551 0.66%
פסגות 1,525,610 0.15%
אילים 1,226,290 0.12%
הירשמו לצפייה 1,048,720 0.10%
הירשמו לצפייה 582,800 0.06%
הירשמו לצפייה 431,111 0.04%
שדרגו את המנוי 381,324 0.04%
שדרגו את המנוי 225,228 0.02%
שדרגו את המנוי 218,276 0.02%
שדרגו את המנוי 198,892 0.02%
שדרגו את המנוי 172,643 0.02%
שדרגו את המנוי 157,364 0.02%
שדרגו את המנוי 138,192 0.01%
שדרגו את המנוי 55,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,953 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 546 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,118,093 5.23%
מגדל 10,110,000 1.00%
מנורה 6,647,890 0.65%
הירשמו לצפייה 6,330,980 0.62%
הירשמו לצפייה 5,960,520 0.59%
הירשמו לצפייה 5,269,920 0.52%
שדרגו את המנוי 5,047,200 0.50%
שדרגו את המנוי 3,084,170 0.30%
שדרגו את המנוי 2,487,190 0.24%
שדרגו את המנוי 1,255,250 0.12%
שדרגו את המנוי 912,274 0.09%
שדרגו את המנוי 877,158 0.09%
שדרגו את המנוי 529,717 0.05%
שדרגו את המנוי 496,052 0.05%
שדרגו את המנוי 263,815 0.03%
שדרגו את המנוי 260,007 0.03%
שדרגו את המנוי 245,134 0.02%
שדרגו את המנוי 242,313 0.02%
שדרגו את המנוי 230,568 0.02%
שדרגו את המנוי 220,889 0.02%
שדרגו את המנוי 203,714 0.02%
שדרגו את המנוי 194,096 0.02%
שדרגו את המנוי 177,802 0.02%
שדרגו את המנוי 176,553 0.02%
שדרגו את המנוי 174,537 0.02%
שדרגו את המנוי 163,044 0.02%
שדרגו את המנוי 146,674 0.01%
שדרגו את המנוי 130,922 0.01%
שדרגו את המנוי 126,875 0.01%
שדרגו את המנוי 113,631 0.01%
שדרגו את המנוי 108,048 0.01%
שדרגו את המנוי 103,335 0.01%
שדרגו את המנוי 100,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית