תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 119,077 872,696 753,619  632.88%
מגדל 1,355,680 1,440,950 85,268  6.29%
הירשמו לצפייה 242,500 310,000 67,500  27.84%
הירשמו לצפייה 413,365 480,744 67,379  16.30%
הירשמו לצפייה 988,835 1,039,930 51,098  5.17%
שדרגו את המנוי 222,222 243,254 21,032  9.46%
שדרגו את המנוי 2,140,800 2,153,910 13,111  0.61%
שדרגו את המנוי 397,846 403,893 6,047  1.52%
שדרגו את המנוי 111,457 117,139 5,682  5.10%
שדרגו את המנוי 8,351 12,442 4,091  48.99%
שדרגו את המנוי 31,700 34,800 3,100  9.78%
שדרגו את המנוי 62,086 64,748 2,662  4.29%
שדרגו את המנוי 41,208 42,910 1,702  4.13%
שדרגו את המנוי 11,158 12,343 1,185  10.62%
שדרגו את המנוי 40,960 40,810 -150  -0.37%
שדרגו את המנוי 85,175 84,826 -349  -0.41%
שדרגו את המנוי 16,606 16,079 -527  -3.17%
שדרגו את המנוי 1,350 700 -650  -48.15%
שדרגו את המנוי 27,687 26,463 -1,224  -4.42%
שדרגו את המנוי 9,425 5,900 -3,525  -37.40%
שדרגו את המנוי 59,539 51,992 -7,547  -12.68%
שדרגו את המנוי 28,304 14,208 -14,096  -49.80%
שדרגו את המנוי 1,035,580 1,021,080 -14,500  -1.40%
שדרגו את המנוי 1,018,420 832,781 -185,644  -18.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,083,476

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -228,212

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מנורה 17,068,200 20,041,000 2,972,770  17.42%
אקסלנס 2,525,740 5,314,220 2,788,480  110.40%
הירשמו לצפייה 11,653,100 13,388,000 1,734,860  14.89%
הירשמו לצפייה 15,060,700 15,643,500 582,852  3.87%
הירשמו לצפייה 1,100,620 1,587,190 486,575  44.21%
שדרגו את המנוי 356,672 672,009 315,337  88.41%
שדרגו את המנוי 466,893 680,393 213,500  45.73%
שדרגו את המנוי 23,768 89,355 65,587  275.95%
שדרגו את המנוי 165,863 228,456 62,593  37.74%
שדרגו את המנוי 208,731 243,082 34,351  16.46%
שדרגו את המנוי 53,504 83,504 30,000  56.07%
שדרגו את המנוי 22,950 50,964 28,014  122.07%
שדרגו את המנוי 64,410 90,008 25,598  39.74%
שדרגו את המנוי 621,775 642,913 21,138  3.40%
שדרגו את המנוי 51,589 71,852 20,263  39.28%
שדרגו את המנוי 192,799 206,715 13,916  7.22%
שדרגו את המנוי 10,099 21,372 11,273  111.62%
שדרגו את המנוי 85,063 95,752 10,689  12.57%
שדרגו את המנוי 6,307,740 6,317,880 10,140  0.16%
שדרגו את המנוי 17,240 26,723 9,483  55.01%
שדרגו את המנוי 5,261 13,885 8,624  163.92%
שדרגו את המנוי 23,547 30,947 7,400  31.43%
שדרגו את המנוי 12,515 18,727 6,212  49.64%
שדרגו את המנוי 6,424 11,383 4,959  77.19%
שדרגו את המנוי 10,936 15,333 4,397  40.21%
שדרגו את המנוי 5,574 8,296 2,722  48.83%
שדרגו את המנוי 9,923 12,439 2,516  25.36%
שדרגו את המנוי 8,696 10,345 1,649  18.96%
שדרגו את המנוי 2,935 586 -2,349  -80.03%
שדרגו את המנוי 58,110 55,617 -2,493  -4.29%
שדרגו את המנוי 112,640 105,727 -6,913  -6.14%
שדרגו את המנוי 24,326,100 24,312,900 -13,190  -0.05%
שדרגו את המנוי 51,133 34,573 -16,560  -32.39%
שדרגו את המנוי 178,161 156,874 -21,287  -11.95%
שדרגו את המנוי 172,056 143,311 -28,745  -16.71%
שדרגו את המנוי 168,870 138,195 -30,675  -18.16%
שדרגו את המנוי 83,952 26,348 -57,604  -68.62%
שדרגו את המנוי 442,860 384,536 -58,324  -13.17%
שדרגו את המנוי 1,588,840 1,376,550 -212,288  -13.36%
שדרגו את המנוי 13,492,500 13,190,800 -301,625  -2.24%
שדרגו את המנוי 16,032,500 15,643,300 -389,175  -2.43%
שדרגו את המנוי 9,592,140 9,100,470 -491,666  -5.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,475,898

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,632,894

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,083,476
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -228,212
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,475,898
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,632,894
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,532,715 0.87%
ילין לפידות 2,153,910 0.20%
מגדל 1,440,950 0.13%
הירשמו לצפייה 1,039,930 0.09%
הירשמו לצפייה 1,021,080 0.09%
הירשמו לצפייה 872,696 0.08%
שדרגו את המנוי 832,781 0.08%
שדרגו את המנוי 480,744 0.04%
שדרגו את המנוי 403,893 0.04%
שדרגו את המנוי 310,000 0.03%
שדרגו את המנוי 243,254 0.02%
שדרגו את המנוי 117,139 0.01%
שדרגו את המנוי 84,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,367 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 131,622,217 12.00%
מגדל 24,312,900 2.22%
מנורה 20,041,000 1.83%
הירשמו לצפייה 15,643,500 1.43%
הירשמו לצפייה 15,643,300 1.43%
הירשמו לצפייה 13,388,000 1.22%
שדרגו את המנוי 13,190,800 1.20%
שדרגו את המנוי 9,100,470 0.83%
שדרגו את המנוי 6,317,880 0.58%
שדרגו את המנוי 5,314,220 0.48%
שדרגו את המנוי 1,587,190 0.14%
שדרגו את המנוי 1,376,550 0.13%
שדרגו את המנוי 680,393 0.06%
שדרגו את המנוי 674,303 0.06%
שדרגו את המנוי 642,913 0.06%
שדרגו את המנוי 425,347 0.04%
שדרגו את המנוי 399,943 0.04%
שדרגו את המנוי 384,536 0.04%
שדרגו את המנוי 283,175 0.03%
שדרגו את המנוי 243,082 0.02%
שדרגו את המנוי 206,715 0.02%
שדרגו את המנוי 193,435 0.02%
שדרגו את המנוי 156,874 0.01%
שדרגו את המנוי 143,311 0.01%
שדרגו את המנוי 139,896 0.01%
שדרגו את המנוי 138,195 0.01%
שדרגו את המנוי 111,054 0.01%
שדרגו את המנוי 105,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,858 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,514 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית