תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חנן מור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.hmg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסטרנק שהם 58,511 61,622 3,111  5.32%
ילין לפידות 236,076 238,354 2,278  0.96%
הירשמו לצפייה 10,400 11,650 1,250  12.02%
הירשמו לצפייה 11,639 12,228 589  5.06%
הירשמו לצפייה 47,167 47,614 447  0.95%
שדרגו את המנוי 2,458 2,776 318  12.94%
שדרגו את המנוי 17,800 17,700 -100  -0.56%
שדרגו את המנוי 4,200 3,900 -300  -7.14%
שדרגו את המנוי 34,368 33,718 -650  -1.89%
שדרגו את המנוי 3,464 2,362 -1,102  -31.81%
שדרגו את המנוי 116,747 110,741 -6,006  -5.14%
שדרגו את המנוי 131,046 124,142 -6,904  -5.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,993

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,062

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,993
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,062
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 748,165 5.39%
ילין לפידות 238,354 1.72%
מיטב דש 124,142 0.89%
הירשמו לצפייה 110,741 0.80%
הירשמו לצפייה 76,231 0.55%
הירשמו לצפייה 61,622 0.44%
שדרגו את המנוי 47,614 0.34%
שדרגו את המנוי 33,718 0.24%
שדרגו את המנוי 17,700 0.13%
שדרגו את המנוי 12,228 0.09%
שדרגו את המנוי 11,650 0.08%
שדרגו את המנוי 3,900 0.03%
שדרגו את המנוי 3,498 0.03%
שדרגו את המנוי 2,776 0.02%
שדרגו את המנוי 2,362 0.02%
שדרגו את המנוי 1,629 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 501,022 3.61%
ילין לפידות 448,390 3.23%
הכשרה ביטוח 26,316 0.19%
הירשמו לצפייה 26,316 0.19%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית