תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חנן מור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.hmg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 241,263 246,817 5,554  2.30%
דיאמונד 3,600 4,250 650  18.06%
הירשמו לצפייה 2,822 3,161 339  12.01%
הירשמו לצפייה 1,651 1,670 19  1.15%
הירשמו לצפייה 1,079 979 -100  -9.27%
שדרגו את המנוי 3,447 2,017 -1,430  -41.49%
שדרגו את המנוי 5,711 3,249 -2,462  -43.11%
שדרגו את המנוי 79,035 76,410 -2,625  -3.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,562

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,617

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.07.2018 20.07.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,562
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 338,553 2.59%
אקסלנס 246,817 1.89%
אילים 76,410 0.59%
הירשמו לצפייה 4,250 0.03%
הירשמו לצפייה 3,249 0.02%
הירשמו לצפייה 3,161 0.02%
שדרגו את המנוי 2,017 0.02%
שדרגו את המנוי 1,670 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית