תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חנן מור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.hmg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אקסלנס 133,263 233,463 100,200  75.19%
פורטה 2,071 5,335 3,264  157.61%
הירשמו לצפייה 6,976 7,670 694  9.95%
הירשמו לצפייה 2,500 3,000 500  20.00%
הירשמו לצפייה 1,526 1,118 -408  -26.74%
שדרגו את המנוי 3,500 2,822 -678  -19.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,086

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.05.2018 21.05.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,086
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 345,589 2.69%
אקסלנס 233,463 1.81%
אילים 84,945 0.66%
הירשמו לצפייה 7,670 0.06%
הירשמו לצפייה 5,711 0.04%
הירשמו לצפייה 5,335 0.04%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,822 0.02%
שדרגו את המנוי 1,525 0.01%
שדרגו את המנוי 1,118 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית