תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 113,934 148,515 34,581  30.35%
הראל 211,482 222,489 11,007  5.20%
הירשמו לצפייה 67,607 72,480 4,873  7.21%
הירשמו לצפייה 56,283 59,701 3,418  6.07%
הירשמו לצפייה 2,298 4,338 2,040  88.77%
שדרגו את המנוי 12,651 14,025 1,374  10.86%
שדרגו את המנוי 8,884 10,116 1,232  13.87%
שדרגו את המנוי 2,869 3,131 262  9.13%
שדרגו את המנוי 2,980 2,960 -20  -0.67%
שדרגו את המנוי 7,296 7,241 -55  -0.75%
שדרגו את המנוי 4,098 3,963 -135  -3.29%
שדרגו את המנוי 3,030 2,880 -150  -4.95%
שדרגו את המנוי 11,249 11,000 -249  -2.21%
שדרגו את המנוי 60,068 58,890 -1,178  -1.96%
שדרגו את המנוי 15,275 12,407 -2,868  -18.78%
שדרגו את המנוי 167,076 163,576 -3,500  -2.09%
שדרגו את המנוי 290,243 220,257 -69,986  -24.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,141

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 1,662,440 1,869,000 206,564  12.43%
מיטב דש 409,462 600,821 191,359  46.73%
הירשמו לצפייה 2,222,230 2,312,800 90,571  4.08%
הירשמו לצפייה 917,655 986,897 69,242  7.55%
הירשמו לצפייה 54,995 119,581 64,586  117.44%
שדרגו את המנוי 212,403 270,882 58,479  27.53%
שדרגו את המנוי 119,532 164,869 45,337  37.93%
שדרגו את המנוי 98,626 108,173 9,547  9.68%
שדרגו את המנוי 11,850 21,128 9,278  78.30%
שדרגו את המנוי 50,171 55,603 5,432  10.83%
שדרגו את המנוי 112,714 115,926 3,212  2.85%
שדרגו את המנוי 13,081 15,471 2,390  18.27%
שדרגו את המנוי 49,109 49,805 696  1.42%
שדרגו את המנוי 578 756 178  30.80%
שדרגו את המנוי 12,689 12,779 90  0.71%
שדרגו את המנוי 41,019 41,080 61  0.15%
שדרגו את המנוי 572,488 572,166 -322  -0.06%
שדרגו את המנוי 7,793 7,330 -463  -5.94%
שדרגו את המנוי 15,480 14,920 -560  -3.62%
שדרגו את המנוי 37,249 35,749 -1,500  -4.03%
שדרגו את המנוי 17,450 15,524 -1,926  -11.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 757,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,771

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 757,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,058,189 4.71%
הראל 222,489 0.99%
אלטשולר - שחם 220,257 0.98%
הירשמו לצפייה 163,576 0.73%
הירשמו לצפייה 148,515 0.66%
הירשמו לצפייה 72,480 0.32%
שדרגו את המנוי 59,701 0.27%
שדרגו את המנוי 58,890 0.26%
שדרגו את המנוי 28,000 0.12%
שדרגו את המנוי 14,025 0.06%
שדרגו את המנוי 12,407 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 10,116 0.04%
שדרגו את המנוי 7,241 0.03%
שדרגו את המנוי 4,338 0.02%
שדרגו את המנוי 4,168 0.02%
שדרגו את המנוי 3,963 0.02%
שדרגו את המנוי 3,131 0.01%
שדרגו את המנוי 2,993 0.01%
שדרגו את המנוי 2,960 0.01%
שדרגו את המנוי 2,880 0.01%
שדרגו את המנוי 2,680 0.01%
שדרגו את המנוי 896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,549,634 33.58%
אלטשולר - שחם 2,312,800 10.29%
מגדל 1,869,000 8.31%
הירשמו לצפייה 986,897 4.39%
הירשמו לצפייה 600,821 2.67%
הירשמו לצפייה 572,166 2.54%
שדרגו את המנוי 270,882 1.20%
שדרגו את המנוי 164,869 0.73%
שדרגו את המנוי 119,581 0.53%
שדרגו את המנוי 115,926 0.52%
שדרגו את המנוי 108,173 0.48%
שדרגו את המנוי 55,603 0.25%
שדרגו את המנוי 49,805 0.22%
שדרגו את המנוי 41,660 0.19%
שדרגו את המנוי 41,080 0.18%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 35,749 0.16%
שדרגו את המנוי 21,128 0.09%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 15,524 0.07%
שדרגו את המנוי 15,471 0.07%
שדרגו את המנוי 14,920 0.07%
שדרגו את המנוי 12,779 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,640 0.04%
שדרגו את המנוי 7,629 0.03%
שדרגו את המנוי 7,330 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 3,594 0.02%
שדרגו את המנוי 3,343 0.01%
שדרגו את המנוי 3,072 0.01%
שדרגו את המנוי 2,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית