תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דיאמונד 2,280 3,848 1,568  68.77%
אפסילון 123 1,155 1,032  839.02%
הירשמו לצפייה 11,683 12,491 808  6.92%
הירשמו לצפייה 64,654 65,417 763  1.18%
הירשמו לצפייה 2,805 3,505 700  24.96%
שדרגו את המנוי 300 702 402  134.00%
שדרגו את המנוי 630 660 30  4.76%
שדרגו את המנוי 830 846 16  1.93%
שדרגו את המנוי 1,096 1,112 16  1.46%
שדרגו את המנוי 215 220 5  2.33%
שדרגו את המנוי 720 715 -5  -0.69%
שדרגו את המנוי 14,780 14,769 -11  -0.07%
שדרגו את המנוי 735 693 -42  -5.71%
שדרגו את המנוי 761 690 -71  -9.33%
שדרגו את המנוי 11,217 11,065 -152  -1.36%
שדרגו את המנוי 27,456 26,338 -1,118  -4.07%
שדרגו את המנוי 14,428 13,046 -1,382  -9.58%
שדרגו את המנוי 9,113 7,284 -1,829  -20.07%
שדרגו את המנוי 17,132 14,556 -2,576  -15.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,186

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 272,753 279,997 7,244  2.66%
איילון 5,960 6,807 847  14.21%
הירשמו לצפייה 1,310 1,840 530  40.46%
הירשמו לצפייה 4,063 4,555 492  12.11%
הירשמו לצפייה 1,413 1,534 121  8.56%
שדרגו את המנוי 442,223 442,270 47  0.01%
שדרגו את המנוי 5,600 5,604 4  0.07%
שדרגו את המנוי 128,562 128,563 1
שדרגו את המנוי 290 288 -2  -0.69%
שדרגו את המנוי 7,191 7,162 -29  -0.40%
שדרגו את המנוי 700 651 -49  -7.00%
שדרגו את המנוי 641 582 -59  -9.20%
שדרגו את המנוי 519 450 -69  -13.29%
שדרגו את המנוי 1,230 1,153 -77  -6.26%
שדרגו את המנוי 7,869 7,776 -93  -1.18%
שדרגו את המנוי 1,028 926 -102  -9.92%
שדרגו את המנוי 710 605 -105  -14.79%
שדרגו את המנוי 3,989 3,871 -118  -2.96%
שדרגו את המנוי 549 415 -134  -24.41%
שדרגו את המנוי 4,234 4,099 -135  -3.19%
שדרגו את המנוי 5,172 5,008 -164  -3.17%
שדרגו את המנוי 1,761 1,532 -229  -13.00%
שדרגו את המנוי 2,335 2,066 -269  -11.52%
שדרגו את המנוי 11,189 10,901 -288  -2.57%
שדרגו את המנוי 165,141 164,766 -375  -0.23%
שדרגו את המנוי 5,450 5,072 -378  -6.94%
שדרגו את המנוי 4,036 3,648 -388  -9.61%
שדרגו את המנוי 2,660 2,226 -434  -16.32%
שדרגו את המנוי 5,292 4,831 -461  -8.71%
שדרגו את המנוי 4,348 3,704 -644  -14.81%
שדרגו את המנוי 2,821 2,107 -714  -25.31%
שדרגו את המנוי 5,920 4,868 -1,052  -17.77%
שדרגו את המנוי 8,780 6,613 -2,167  -24.68%
שדרגו את המנוי 13,561 8,553 -5,008  -36.93%
שדרגו את המנוי 214,200 208,993 -5,207  -2.43%
שדרגו את המנוי 57,416 46,536 -10,880  -18.95%
שדרגו את המנוי 126,345 111,245 -15,100  -11.95%
שדרגו את המנוי 282,835 258,716 -24,119  -8.53%
שדרגו את המנוי 377,852 343,114 -34,738  -9.19%
שדרגו את המנוי 48,429 13,352 -35,077  -72.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,286

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,664

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,286
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -138,664
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,611 2.40%
אלטשולר - שחם 65,417 0.85%
מיטב דש 26,338 0.34%
הירשמו לצפייה 14,769 0.19%
הירשמו לצפייה 14,556 0.19%
הירשמו לצפייה 13,046 0.17%
שדרגו את המנוי 12,491 0.16%
שדרגו את המנוי 11,065 0.14%
שדרגו את המנוי 7,284 0.09%
שדרגו את המנוי 3,848 0.05%
שדרגו את המנוי 3,505 0.05%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,901 0.02%
שדרגו את המנוי 1,155 0.02%
שדרגו את המנוי 1,112 0.01%
שדרגו את המנוי 1,075 0.01%
שדרגו את המנוי 846 0.01%
שדרגו את המנוי 715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,224,416 28.89%
מנורה 442,270 5.74%
הפניקס 343,114 4.46%
הירשמו לצפייה 279,997 3.64%
הירשמו לצפייה 258,716 3.36%
הירשמו לצפייה 208,993 2.71%
שדרגו את המנוי 164,766 2.14%
שדרגו את המנוי 128,563 1.67%
שדרגו את המנוי 111,245 1.45%
שדרגו את המנוי 72,284 0.94%
שדרגו את המנוי 46,536 0.60%
שדרגו את המנוי 16,779 0.22%
שדרגו את המנוי 13,352 0.17%
שדרגו את המנוי 10,901 0.14%
שדרגו את המנוי 9,155 0.12%
שדרגו את המנוי 8,553 0.11%
שדרגו את המנוי 7,845 0.10%
שדרגו את המנוי 7,776 0.10%
שדרגו את המנוי 7,162 0.09%
שדרגו את המנוי 6,807 0.09%
שדרגו את המנוי 6,613 0.09%
שדרגו את המנוי 5,604 0.07%
שדרגו את המנוי 5,072 0.07%
שדרגו את המנוי 5,008 0.07%
שדרגו את המנוי 4,868 0.06%
שדרגו את המנוי 4,831 0.06%
שדרגו את המנוי 4,555 0.06%
שדרגו את המנוי 4,099 0.05%
שדרגו את המנוי 3,871 0.05%
שדרגו את המנוי 3,704 0.05%
שדרגו את המנוי 3,648 0.05%
שדרגו את המנוי 3,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,674 0.03%
שדרגו את המנוי 2,226 0.03%
שדרגו את המנוי 2,107 0.03%
שדרגו את המנוי 2,066 0.03%
שדרגו את המנוי 2,006 0.03%
שדרגו את המנוי 1,855 0.02%
שדרגו את המנוי 1,840 0.02%
שדרגו את המנוי 1,534 0.02%
שדרגו את המנוי 1,532 0.02%
שדרגו את המנוי 1,153 0.01%
שדרגו את המנוי 926 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית