תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וילאר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 8,600 9,100 500  5.81%
אלטשולר - שחם 474,106 474,227 121  0.03%
הירשמו לצפייה 1,551 1,163 -388  -25.02%
הירשמו לצפייה 2,606 1,946 -660  -25.33%
הירשמו לצפייה 152,633 150,807 -1,826  -1.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,874

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,200 67,249 60,049  834.01%
אלטשולר - שחם 1,629,560 1,664,480 34,919  2.14%
הירשמו לצפייה 96,832 99,460 2,628  2.71%
הירשמו לצפייה 479,344 479,915 571  0.12%
הירשמו לצפייה 25,314 25,400 86  0.34%
שדרגו את המנוי 6,662 6,631 -31  -0.47%
שדרגו את המנוי 8,409 7,804 -605  -7.19%
שדרגו את המנוי 916,297 901,897 -14,400  -1.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 98,253

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,036

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,874
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 98,253
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 640,899 3.61%
אלטשולר - שחם 474,227 2.67%
פסגות 150,807 0.85%
הירשמו לצפייה 9,100 0.05%
הירשמו לצפייה 2,661 0.01%
הירשמו לצפייה 1,946 0.01%
שדרגו את המנוי 1,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,329,316 18.74%
אלטשולר - שחם 1,664,480 9.37%
ילין לפידות 901,897 5.08%
הירשמו לצפייה 479,915 2.70%
הירשמו לצפייה 99,460 0.56%
הירשמו לצפייה 67,249 0.38%
שדרגו את המנוי 42,131 0.24%
שדרגו את המנוי 26,949 0.15%
שדרגו את המנוי 25,400 0.14%
שדרגו את המנוי 7,804 0.04%
שדרגו את המנוי 6,631 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,400 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית