תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וילאר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פסגות 151,801 152,638 837  0.55%
אפסילון 553 841 288  52.08%
הירשמו לצפייה 2,858 2,914 56  1.96%
הירשמו לצפייה 2,067 1,763 -304  -14.71%
הירשמו לצפייה 9,100 8,189 -911  -10.01%
שדרגו את המנוי 478,627 467,127 -11,500  -2.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,181

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,715

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,664,480 1,677,980 13,500  0.81%
הכשרה ביטוח 99,460 103,490 4,030  4.05%
הירשמו לצפייה 25,400 25,466 66  0.26%
הירשמו לצפייה 479,915 479,965 50  0.01%
הירשמו לצפייה 7,804 7,772 -32  -0.41%
שדרגו את המנוי 2,400 1,784 -616  -25.67%
שדרגו את המנוי 901,897 900,480 -1,417  -0.16%
שדרגו את המנוי 42,131 26,911 -15,220  -36.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,646

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,285

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,181
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,715
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,646
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 634,461 3.57%
אלטשולר - שחם 467,127 2.63%
פסגות 152,638 0.86%
הירשמו לצפייה 8,189 0.05%
הירשמו לצפייה 2,914 0.02%
הירשמו לצפייה 1,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 841 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,326,546 18.73%
אלטשולר - שחם 1,677,980 9.45%
ילין לפידות 900,480 5.07%
הירשמו לצפייה 479,965 2.70%
הירשמו לצפייה 103,490 0.58%
הירשמו לצפייה 67,249 0.38%
שדרגו את המנוי 26,949 0.15%
שדרגו את המנוי 26,911 0.15%
שדרגו את המנוי 25,466 0.14%
שדרגו את המנוי 7,772 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,784 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית