וילאר - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וילאר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 457,436 474,106 16,670  3.64%
פסגות 150,362 152,484 2,122  1.41%
הירשמו לצפייה 2,750 2,692 -58  -2.11%
הירשמו לצפייה 1,534 1,418 -116  -7.56%
הירשמו לצפייה 1,860 1,676 -184  -9.89%
שדרגו את המנוי 9,220 8,440 -780  -8.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,792

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,138

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,561,160 1,629,560 68,408  4.38%
הכשרה ביטוח 92,459 96,832 4,373  4.73%
הירשמו לצפייה 478,979 479,344 365  0.08%
הירשמו לצפייה 25,290 25,314 24  0.09%
הירשמו לצפייה 42,191 42,131 -60  -0.14%
שדרגו את המנוי 8,808 8,409 -399  -4.53%
שדרגו את המנוי 924,356 916,297 -8,059  -0.87%
שדרגו את המנוי 67,249 7,200 -60,049  -89.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,567

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,792
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 642,639 3.62%
אלטשולר - שחם 474,106 2.67%
פסגות 152,484 0.86%
הירשמו לצפייה 8,440 0.05%
הירשמו לצפייה 2,692 0.02%
הירשמו לצפייה 1,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 834 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,249,598 18.29%
אלטשולר - שחם 1,629,560 9.17%
ילין לפידות 916,297 5.16%
הירשמו לצפייה 479,344 2.70%
הירשמו לצפייה 96,832 0.55%
הירשמו לצפייה 42,131 0.24%
שדרגו את המנוי 26,949 0.15%
שדרגו את המנוי 25,314 0.14%
שדרגו את המנוי 8,409 0.05%
שדרגו את המנוי 7,200 0.04%
שדרגו את המנוי 6,662 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,400 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית