תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וילאר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 113,522 126,861 13,339  11.75%
אלטשולר - שחם 455,484 457,292 1,808  0.40%
הירשמו לצפייה 9,040 9,320 280  3.10%
הירשמו לצפייה 1,047 989 -58  -5.54%
הירשמו לצפייה 2,156 2,041 -115  -5.33%
שדרגו את המנוי 9,204 1,845 -7,359  -79.95%
שדרגו את המנוי 79,228 71,287 -7,941  -10.02%
שדרגו את המנוי 12,651 2,731 -9,920  -78.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,427

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,393

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 1,539,850 1,561,160 21,309  1.38%
הכשרה ביטוח 73,222 92,459 19,237  26.27%
הירשמו לצפייה 478,644 478,979 335  0.07%
הירשמו לצפייה 25,219 25,290 71  0.28%
הירשמו לצפייה 407 408 1  0.25%
שדרגו את המנוי 12,636 12,574 -62  -0.49%
שדרגו את המנוי 42,442 42,191 -251  -0.59%
שדרגו את המנוי 9,130 8,808 -322  -3.53%
שדרגו את המנוי 941,316 924,356 -16,960  -1.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,953

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,595

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,427
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,393
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,953
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,595
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 673,200 3.79%
אלטשולר - שחם 457,292 2.57%
פסגות 126,861 0.71%
הירשמו לצפייה 71,287 0.40%
הירשמו לצפייה 9,320 0.05%
הירשמו לצפייה 2,731 0.02%
שדרגו את המנוי 2,041 0.01%
שדרגו את המנוי 1,845 0.01%
שדרגו את המנוי 989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 834 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,257,985 18.34%
אלטשולר - שחם 1,561,160 8.79%
ילין לפידות 924,356 5.20%
הירשמו לצפייה 478,979 2.70%
הירשמו לצפייה 92,459 0.52%
הירשמו לצפייה 67,249 0.38%
שדרגו את המנוי 42,191 0.24%
שדרגו את המנוי 26,949 0.15%
שדרגו את המנוי 25,290 0.14%
שדרגו את המנוי 12,574 0.07%
שדרגו את המנוי 8,808 0.05%
שדרגו את המנוי 6,662 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,400 0.01%
שדרגו את המנוי 408 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית