תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 21,472 124,941 103,469  481.88%
מגדל 37,617 49,177 11,560  30.73%
הירשמו לצפייה 14,065 19,700 5,635  40.06%
הירשמו לצפייה 28,736 33,189 4,453  15.50%
הירשמו לצפייה 21,249 24,869 3,620  17.04%
שדרגו את המנוי 297 1,545 1,248  420.20%
שדרגו את המנוי 10,955 11,510 555  5.07%
שדרגו את המנוי 1,100 1,150 50  4.55%
שדרגו את המנוי 3,784 3,773 -11  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,747 1,650 -97  -5.55%
שדרגו את המנוי 185,837 185,716 -121  -0.07%
שדרגו את המנוי 4,713 4,588 -125  -2.65%
שדרגו את המנוי 11,863 11,641 -222  -1.87%
שדרגו את המנוי 2,768 2,405 -363  -13.11%
שדרגו את המנוי 1,250 840 -410  -32.80%
שדרגו את המנוי 11,386 10,596 -790  -6.94%
שדרגו את המנוי 30,385 29,232 -1,153  -3.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,590

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,292

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 468,734 645,772 177,038  37.77%
כלל 462,246 502,802 40,556  8.77%
הירשמו לצפייה 278,901 297,874 18,973  6.80%
הירשמו לצפייה 41,906 56,287 14,381  34.32%
הירשמו לצפייה 43,698 45,800 2,102  4.81%
שדרגו את המנוי 13,693 14,872 1,179  8.61%
שדרגו את המנוי 645 696 51  7.91%
שדרגו את המנוי 23,527 23,484 -43  -0.18%
שדרגו את המנוי 12,559 12,399 -160  -1.27%
שדרגו את המנוי 1,935 1,641 -294  -15.19%
שדרגו את המנוי 37,492 25,415 -12,077  -32.21%
שדרגו את המנוי 134,218 101,597 -32,621  -24.30%
שדרגו את המנוי 89,490 45,969 -43,521  -48.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 254,280

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -88,716

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 130,590
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,292
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 254,280
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -88,716
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 564,248 8.31%
ילין לפידות 185,716 2.73%
אלטשולר - שחם 124,941 1.84%
הירשמו לצפייה 49,177 0.72%
הירשמו לצפייה 33,189 0.49%
הירשמו לצפייה 29,232 0.43%
שדרגו את המנוי 28,708 0.42%
שדרגו את המנוי 24,869 0.37%
שדרגו את המנוי 19,700 0.29%
שדרגו את המנוי 11,751 0.17%
שדרגו את המנוי 11,641 0.17%
שדרגו את המנוי 11,510 0.17%
שדרגו את המנוי 10,596 0.16%
שדרגו את המנוי 4,588 0.07%
שדרגו את המנוי 4,518 0.07%
שדרגו את המנוי 3,773 0.06%
שדרגו את המנוי 2,405 0.04%
שדרגו את המנוי 1,819 0.03%
שדרגו את המנוי 1,650 0.02%
שדרגו את המנוי 1,545 0.02%
שדרגו את המנוי 1,150 0.02%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 298 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,779,058 26.19%
מגדל 645,772 9.51%
כלל 502,802 7.40%
הירשמו לצפייה 297,874 4.39%
הירשמו לצפייה 101,597 1.50%
הירשמו לצפייה 56,287 0.83%
שדרגו את המנוי 45,969 0.68%
שדרגו את המנוי 45,800 0.67%
שדרגו את המנוי 25,415 0.37%
שדרגו את המנוי 23,484 0.35%
שדרגו את המנוי 14,872 0.22%
שדרגו את המנוי 12,399 0.18%
שדרגו את המנוי 4,300 0.06%
שדרגו את המנוי 1,641 0.02%
שדרגו את המנוי 696 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית