תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 1,936 4,896 2,960  152.89%
אקסלנס 3,045 3,523 478  15.70%
הירשמו לצפייה 2,716 2,769 53  1.95%
הירשמו לצפייה 1,871 1,857 -14  -0.75%
הירשמו לצפייה 488 438 -50  -10.25%
שדרגו את המנוי 5,885 5,784 -101  -1.72%
שדרגו את המנוי 325 201 -124  -38.15%
שדרגו את המנוי 2,294 1,951 -343  -14.95%
שדרגו את המנוי 14,756 14,379 -377  -2.55%
שדרגו את המנוי 1,885 1,342 -543  -28.81%
שדרגו את המנוי 20,199 18,833 -1,366  -6.76%
שדרגו את המנוי 11,998 8,732 -3,266  -27.22%
שדרגו את המנוי 37,862 34,507 -3,355  -8.86%
שדרגו את המנוי 18,333 13,945 -4,388  -23.93%
שדרגו את המנוי 36,757 32,133 -4,624  -12.58%
שדרגו את המנוי 439,631 423,175 -16,456  -3.74%
שדרגו את המנוי 124,749 83,105 -41,644  -33.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,491

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,651

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מגדל 372,848 443,029 70,181  18.82%
קחצ"ק חברת ניהול 11,589 12,163 574  4.95%
הירשמו לצפייה 40,646 40,988 342  0.84%
הירשמו לצפייה 24,349 24,568 219  0.90%
הירשמו לצפייה 449 559 110  24.50%
שדרגו את המנוי 1,935 1,641 -294  -15.19%
שדרגו את המנוי 44,931 44,322 -609  -1.36%
שדרגו את המנוי 279,989 278,746 -1,243  -0.44%
שדרגו את המנוי 64,143 62,383 -1,760  -2.74%
שדרגו את המנוי 216,963 206,660 -10,303  -4.75%
שדרגו את המנוי 215,452 201,952 -13,500  -6.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,426

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,709

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,491
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,426
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,709
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 683,768 10.07%
ילין לפידות 423,175 6.23%
מיטב דש 83,105 1.22%
הירשמו לצפייה 34,507 0.51%
הירשמו לצפייה 32,133 0.47%
הירשמו לצפייה 28,708 0.42%
שדרגו את המנוי 18,833 0.28%
שדרגו את המנוי 14,379 0.21%
שדרגו את המנוי 13,945 0.21%
שדרגו את המנוי 8,732 0.13%
שדרגו את המנוי 5,784 0.09%
שדרגו את המנוי 4,896 0.07%
שדרגו את המנוי 3,523 0.05%
שדרגו את המנוי 2,769 0.04%
שדרגו את המנוי 1,951 0.03%
שדרגו את המנוי 1,857 0.03%
שדרגו את המנוי 1,342 0.02%
שדרגו את המנוי 1,202 0.02%
שדרגו את המנוי 985 0.01%
שדרגו את המנוי 800 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,317,011 19.39%
מגדל 443,029 6.52%
הראל 278,746 4.10%
הירשמו לצפייה 206,660 3.04%
הירשמו לצפייה 201,952 2.97%
הירשמו לצפייה 62,383 0.92%
שדרגו את המנוי 44,322 0.65%
שדרגו את המנוי 40,988 0.60%
שדרגו את המנוי 24,568 0.36%
שדרגו את המנוי 12,163 0.18%
שדרגו את המנוי 1,641 0.02%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית