תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 16,406 46,941 30,535  186.12%
אי.בי.אי. 17,009 18,711 1,702  10.01%
הירשמו לצפייה 23,216 24,358 1,142  4.92%
הירשמו לצפייה 1,700 2,700 1,000  58.82%
הירשמו לצפייה 2,769 3,520 751  27.12%
שדרגו את המנוי 4,237 4,706 469  11.07%
שדרגו את המנוי 1,543 1,944 401  25.99%
שדרגו את המנוי 6,913 7,305 392  5.67%
שדרגו את המנוי 101 330 229  226.73%
שדרגו את המנוי 330 300 -30  -9.09%
שדרגו את המנוי 361 312 -49  -13.57%
שדרגו את המנוי 1,857 1,803 -54  -2.91%
שדרגו את המנוי 5,694 5,614 -80  -1.40%
שדרגו את המנוי 985 857 -128  -12.99%
שדרגו את המנוי 13,945 13,815 -130  -0.93%
שדרגו את המנוי 32,339 32,037 -302  -0.93%
שדרגו את המנוי 8,465 6,525 -1,940  -22.92%
שדרגו את המנוי 422,974 405,257 -17,717  -4.19%
שדרגו את המנוי 80,105 46,783 -33,322  -41.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,752

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 443,029 455,486 12,457  2.81%
אנליסט 40,988 42,499 1,511  3.69%
הירשמו לצפייה 24,568 25,159 591  2.41%
הירשמו לצפייה 12,163 12,554 391  3.21%
הירשמו לצפייה 44,322 44,483 161  0.36%
שדרגו את המנוי 559 525 -34  -6.08%
שדרגו את המנוי 278,746 278,489 -257  -0.09%
שדרגו את המנוי 62,383 58,163 -4,220  -6.76%
שדרגו את המנוי 206,660 191,964 -14,696  -7.11%
שדרגו את המנוי 201,952 178,435 -23,517  -11.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,724

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -53,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,724
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 656,002 9.66%
ילין לפידות 405,257 5.97%
אלטשולר - שחם 46,941 0.69%
הירשמו לצפייה 46,783 0.69%
הירשמו לצפייה 32,037 0.47%
הירשמו לצפייה 28,708 0.42%
שדרגו את המנוי 24,358 0.36%
שדרגו את המנוי 18,711 0.28%
שדרגו את המנוי 13,815 0.20%
שדרגו את המנוי 7,305 0.11%
שדרגו את המנוי 6,525 0.10%
שדרגו את המנוי 5,614 0.08%
שדרגו את המנוי 4,706 0.07%
שדרגו את המנוי 3,520 0.05%
שדרגו את המנוי 2,700 0.04%
שדרגו את המנוי 1,951 0.03%
שדרגו את המנוי 1,944 0.03%
שדרגו את המנוי 1,803 0.03%
שדרגו את המנוי 1,202 0.02%
שדרגו את המנוי 857 0.01%
שדרגו את המנוי 330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,557,887 22.94%
מגדל 455,486 6.71%
הראל 278,489 4.10%
הירשמו לצפייה 260,689 3.84%
הירשמו לצפייה 191,964 2.83%
הירשמו לצפייה 178,435 2.63%
שדרגו את המנוי 58,163 0.86%
שדרגו את המנוי 44,483 0.65%
שדרגו את המנוי 42,499 0.63%
שדרגו את המנוי 25,159 0.37%
שדרגו את המנוי 12,554 0.18%
שדרגו את המנוי 7,720 0.11%
שדרגו את המנוי 1,641 0.02%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית