תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
תמיר פישמן 127,537 162,395 34,858  27.33%
אפסילון 58,691 77,597 18,906  32.21%
הירשמו לצפייה 33,922 42,176 8,254  24.33%
הירשמו לצפייה 103,250 108,437 5,187  5.02%
הירשמו לצפייה 170,678 174,370 3,692  2.16%
שדרגו את המנוי 75,780 79,309 3,529  4.66%
שדרגו את המנוי 18,339 19,043 704  3.84%
שדרגו את המנוי 47,000 46,000 -1,000  -2.13%
שדרגו את המנוי 755,447 753,756 -1,691  -0.22%
שדרגו את המנוי 49,611 47,511 -2,100  -4.23%
שדרגו את המנוי 320,324 316,324 -4,000  -1.25%
שדרגו את המנוי 129,000 124,000 -5,000  -3.88%
שדרגו את המנוי 852,852 846,333 -6,519  -0.76%
שדרגו את המנוי 532,877 520,495 -12,382  -2.32%
שדרגו את המנוי 88,522 75,100 -13,422  -15.16%
שדרגו את המנוי 380,979 355,986 -24,993  -6.56%
שדרגו את המנוי 752,227 706,933 -45,294  -6.02%
שדרגו את המנוי 251,728 177,883 -73,845  -29.34%
שדרגו את המנוי 1,711,100 1,355,080 -356,015  -20.81%
שדרגו את המנוי 4,979,150 4,413,480 -565,666  -11.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,111,927

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 8,096,640 8,829,060 732,420  9.05%
הלמן אלדובי 517,578 788,374 270,796  52.32%
הירשמו לצפייה 7,018,660 7,114,690 96,030  1.37%
הירשמו לצפייה 3,940,320 3,996,940 56,620  1.44%
הירשמו לצפייה 308,251 325,918 17,667  5.73%
שדרגו את המנוי 721,453 725,624 4,171  0.58%
שדרגו את המנוי 707,504 710,668 3,164  0.45%
שדרגו את המנוי 2,241 3,572 1,331  59.39%
שדרגו את המנוי 9,554,350 9,555,350 1,000  0.01%
שדרגו את המנוי 87,440 88,149 709  0.81%
שדרגו את המנוי 3,590,080 3,590,550 470  0.01%
שדרגו את המנוי 2,994,750 2,994,980 230  0.01%
שדרגו את המנוי 155,373 154,745 -628  -0.40%
שדרגו את המנוי 6,685 5,661 -1,024  -15.32%
שדרגו את המנוי 11,501 9,766 -1,735  -15.09%
שדרגו את המנוי 11,995 10,222 -1,773  -14.78%
שדרגו את המנוי 346,009 343,989 -2,020  -0.58%
שדרגו את המנוי 22,859 20,359 -2,500  -10.94%
שדרגו את המנוי 36,191 31,475 -4,716  -13.03%
שדרגו את המנוי 140,251 132,810 -7,441  -5.31%
שדרגו את המנוי 56,550 47,895 -8,655  -15.31%
שדרגו את המנוי 98,745 79,607 -19,138  -19.38%
שדרגו את המנוי 98,460 77,581 -20,879  -21.21%
שדרגו את המנוי 104,397 82,537 -21,860  -20.94%
שדרגו את המנוי 52,150 29,300 -22,850  -43.82%
שדרגו את המנוי 941,842 285,918 -655,924  -69.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,184,608

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -771,143

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,111,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,184,608
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -771,143
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,777,994 5.03%
ילין לפידות 4,413,480 2.06%
אלטשולר - שחם 1,355,080 0.63%
הירשמו לצפייה 846,333 0.39%
הירשמו לצפייה 753,756 0.35%
הירשמו לצפייה 706,933 0.33%
שדרגו את המנוי 520,495 0.24%
שדרגו את המנוי 355,986 0.17%
שדרגו את המנוי 316,324 0.15%
שדרגו את המנוי 287,864 0.13%
שדרגו את המנוי 177,883 0.08%
שדרגו את המנוי 174,370 0.08%
שדרגו את המנוי 162,395 0.08%
שדרגו את המנוי 124,000 0.06%
שדרגו את המנוי 108,437 0.05%
שדרגו את המנוי 79,309 0.04%
שדרגו את המנוי 77,597 0.04%
שדרגו את המנוי 75,100 0.04%
שדרגו את המנוי 47,511 0.02%
שדרגו את המנוי 46,000 0.02%
שדרגו את המנוי 42,176 0.02%
שדרגו את המנוי 23,884 0.01%
שדרגו את המנוי 22,022 0.01%
שדרגו את המנוי 19,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,595,418 20.80%
מנורה 9,555,350 4.46%
כלל 8,829,060 4.12%
הירשמו לצפייה 7,114,690 3.32%
הירשמו לצפייה 3,996,940 1.86%
הירשמו לצפייה 3,590,550 1.67%
שדרגו את המנוי 2,994,980 1.40%
שדרגו את המנוי 2,045,730 0.95%
שדרגו את המנוי 788,374 0.37%
שדרגו את המנוי 725,624 0.34%
שדרגו את המנוי 710,668 0.33%
שדרגו את המנוי 540,276 0.25%
שדרגו את המנוי 383,478 0.18%
שדרגו את המנוי 343,989 0.16%
שדרגו את המנוי 325,918 0.15%
שדרגו את המנוי 285,918 0.13%
שדרגו את המנוי 254,724 0.12%
שדרגו את המנוי 236,687 0.11%
שדרגו את המנוי 177,649 0.08%
שדרגו את המנוי 173,537 0.08%
שדרגו את המנוי 160,626 0.07%
שדרגו את המנוי 154,745 0.07%
שדרגו את המנוי 132,810 0.06%
שדרגו את המנוי 97,483 0.05%
שדרגו את המנוי 91,524 0.04%
שדרגו את המנוי 88,149 0.04%
שדרגו את המנוי 82,537 0.04%
שדרגו את המנוי 79,607 0.04%
שדרגו את המנוי 77,581 0.04%
שדרגו את המנוי 68,551 0.03%
שדרגו את המנוי 56,429 0.03%
שדרגו את המנוי 54,390 0.03%
שדרגו את המנוי 47,895 0.02%
שדרגו את המנוי 38,210 0.02%
שדרגו את המנוי 34,699 0.02%
שדרגו את המנוי 31,816 0.01%
שדרגו את המנוי 31,475 0.01%
שדרגו את המנוי 29,300 0.01%
שדרגו את המנוי 28,220 0.01%
שדרגו את המנוי 20,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,661 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית