תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 1,208,760 1,311,060 102,303  8.46%
אזימוט 54,260 96,217 41,957  77.33%
הירשמו לצפייה 462,078 473,361 11,283  2.44%
הירשמו לצפייה 53,450 61,650 8,200  15.34%
הירשמו לצפייה 56,714 60,168 3,454  6.09%
שדרגו את המנוי 13,720 14,900 1,180  8.60%
שדרגו את המנוי 1,747 2,565 818  46.82%
שדרגו את המנוי 3,500 4,250 750  21.43%
שדרגו את המנוי 3,697 3,743 46  1.24%
שדרגו את המנוי 382,934 382,936 2
שדרגו את המנוי 61,725 61,419 -306  -0.50%
שדרגו את המנוי 210,400 209,400 -1,000  -0.48%
שדרגו את המנוי 5,745 4,089 -1,656  -28.83%
שדרגו את המנוי 31,924 28,781 -3,143  -9.85%
שדרגו את המנוי 78,441 75,269 -3,172  -4.04%
שדרגו את המנוי 250,426 246,426 -4,000  -1.60%
שדרגו את המנוי 91,356 87,296 -4,060  -4.44%
שדרגו את המנוי 254,420 250,107 -4,313  -1.70%
שדרגו את המנוי 3,361,680 3,356,410 -5,273  -0.16%
שדרגו את המנוי 109,974 103,983 -5,991  -5.45%
שדרגו את המנוי 1,097,590 1,090,270 -7,324  -0.67%
שדרגו את המנוי 8,708 240 -8,468  -97.24%
שדרגו את המנוי 603,688 586,876 -16,812  -2.78%
שדרגו את המנוי 1,218,530 1,135,730 -82,805  -6.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 169,993

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -148,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 293,814 2,016,180 1,722,360  586.21%
מיטב דש 2,604,600 4,204,880 1,600,280  61.44%
הירשמו לצפייה 8,635,660 10,222,700 1,587,030  18.38%
הירשמו לצפייה 1,005,430 2,245,140 1,239,710  123.30%
הירשמו לצפייה 2,204,180 3,020,750 816,568  37.05%
שדרגו את המנוי 3,773,060 4,453,560 680,500  18.04%
שדרגו את המנוי 737,947 1,010,670 272,720  36.96%
שדרגו את המנוי 175,347 363,111 187,764  107.08%
שדרגו את המנוי 1,029,880 1,159,880 130,006  12.62%
שדרגו את המנוי 141,508 240,112 98,604  69.68%
שדרגו את המנוי 140,670 237,637 96,967  68.93%
שדרגו את המנוי 419,276 514,276 95,000  22.66%
שדרגו את המנוי 286,752 375,180 88,428  30.84%
שדרגו את המנוי 50,671 137,671 87,000  171.70%
שדרגו את המנוי 234,026 305,333 71,307  30.47%
שדרגו את המנוי 131,238 200,242 69,004  52.58%
שדרגו את המנוי 348,253 394,102 45,849  13.17%
שדרגו את המנוי 96,903 140,291 43,388  44.77%
שדרגו את המנוי 13,000 51,000 38,000  292.31%
שדרגו את המנוי 82,703 117,094 34,391  41.58%
שדרגו את המנוי 56,848 83,945 27,097  47.67%
שדרגו את המנוי 96,689 119,540 22,851  23.63%
שדרגו את המנוי 95,605 115,808 20,203  21.13%
שדרגו את המנוי 34,699 54,816 20,117  57.98%
שדרגו את המנוי 235,027 253,440 18,413  7.83%
שדרגו את המנוי 47,570 62,851 15,281  32.12%
שדרגו את המנוי 33,372 47,673 14,301  42.85%
שדרגו את המנוי 6,469 16,839 10,370  160.30%
שדרגו את המנוי 4,845 13,545 8,700  179.57%
שדרגו את המנוי 20,533 27,703 7,170  34.92%
שדרגו את המנוי 13,249 18,961 5,712  43.11%
שדרגו את המנוי 4,595 9,812 5,217  113.54%
שדרגו את המנוי 784,945 790,018 5,073  0.65%
שדרגו את המנוי 11,475 16,112 4,637  40.41%
שדרגו את המנוי 8,038,040 8,041,030 2,984  0.04%
שדרגו את המנוי 283,855 285,720 1,865  0.66%
שדרגו את המנוי 41,100 42,200 1,100  2.68%
שדרגו את המנוי 58,560 58,835 275  0.47%
שדרגו את המנוי 118,974 113,229 -5,745  -4.83%
שדרגו את המנוי 78,342 64,025 -14,317  -18.27%
שדרגו את המנוי 180,781 151,781 -29,000  -16.04%
שדרגו את המנוי 3,055,280 2,939,280 -116,000  -3.80%
שדרגו את המנוי 8,293,290 7,907,620 -385,669  -4.65%
שדרגו את המנוי 755,438 171,546 -583,892  -77.29%
שדרגו את המנוי 6,860,430 3,425,430 -3,435,000  -50.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,196,242

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,569,623

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 169,993
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -148,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,196,242
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,569,623
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,906,703 4.62%
ילין לפידות 3,356,410 1.57%
מיטב דש 1,311,060 0.61%
הירשמו לצפייה 1,135,730 0.53%
הירשמו לצפייה 1,090,270 0.51%
הירשמו לצפייה 586,876 0.27%
שדרגו את המנוי 473,361 0.22%
שדרגו את המנוי 382,936 0.18%
שדרגו את המנוי 250,107 0.12%
שדרגו את המנוי 246,426 0.11%
שדרגו את המנוי 209,400 0.10%
שדרגו את המנוי 122,610 0.06%
שדרגו את המנוי 103,983 0.05%
שדרגו את המנוי 96,217 0.04%
שדרגו את המנוי 87,296 0.04%
שדרגו את המנוי 75,269 0.04%
שדרגו את המנוי 70,500 0.03%
שדרגו את המנוי 61,650 0.03%
שדרגו את המנוי 61,419 0.03%
שדרגו את המנוי 60,168 0.03%
שדרגו את המנוי 28,781 0.01%
שדרגו את המנוי 23,820 0.01%
שדרגו את המנוי 14,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,012 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,341,165 26.28%
כלל 10,222,700 4.77%
מגדל 8,041,030 3.75%
הירשמו לצפייה 7,907,620 3.69%
הירשמו לצפייה 4,453,560 2.08%
הירשמו לצפייה 4,204,880 1.96%
שדרגו את המנוי 3,425,430 1.60%
שדרגו את המנוי 3,020,750 1.41%
שדרגו את המנוי 2,939,280 1.37%
שדרגו את המנוי 2,245,140 1.05%
שדרגו את המנוי 2,016,180 0.94%
שדרגו את המנוי 1,159,880 0.54%
שדרגו את המנוי 1,010,670 0.47%
שדרגו את המנוי 790,018 0.37%
שדרגו את המנוי 514,276 0.24%
שדרגו את המנוי 394,102 0.18%
שדרגו את המנוי 375,180 0.18%
שדרגו את המנוי 363,111 0.17%
שדרגו את המנוי 305,333 0.14%
שדרגו את המנוי 285,720 0.13%
שדרגו את המנוי 253,440 0.12%
שדרגו את המנוי 240,112 0.11%
שדרגו את המנוי 237,637 0.11%
שדרגו את המנוי 200,242 0.09%
שדרגו את המנוי 171,546 0.08%
שדרגו את המנוי 151,781 0.07%
שדרגו את המנוי 140,291 0.07%
שדרגו את המנוי 137,671 0.06%
שדרגו את המנוי 119,540 0.06%
שדרגו את המנוי 117,094 0.05%
שדרגו את המנוי 115,808 0.05%
שדרגו את המנוי 113,229 0.05%
שדרגו את המנוי 83,945 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 64,025 0.03%
שדרגו את המנוי 62,851 0.03%
שדרגו את המנוי 58,835 0.03%
שדרגו את המנוי 54,816 0.03%
שדרגו את המנוי 51,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,673 0.02%
שדרגו את המנוי 42,200 0.02%
שדרגו את המנוי 27,703 0.01%
שדרגו את המנוי 22,697 0.01%
שדרגו את המנוי 18,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,812 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית