תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
תמיר פישמן 56,716 75,079 18,363  32.38%
אי.בי.אי. 1,006,560 1,011,740 5,181  0.51%
הירשמו לצפייה 316,504 321,288 4,784  1.51%
הירשמו לצפייה 31,433 34,827 3,394  10.80%
הירשמו לצפייה 34,827 38,216 3,389  9.73%
שדרגו את המנוי 56,378 58,046 1,668  2.96%
שדרגו את המנוי 163,225 164,229 1,004  0.62%
שדרגו את המנוי 1,500 1,300 -200  -13.33%
שדרגו את המנוי 152,350 151,850 -500  -0.33%
שדרגו את המנוי 24,256 23,532 -724  -2.98%
שדרגו את המנוי 894,399 891,872 -2,527  -0.28%
שדרגו את המנוי 61,290 58,000 -3,290  -5.37%
שדרגו את המנוי 625,761 620,727 -5,034  -0.80%
שדרגו את המנוי 13,068 4,770 -8,298  -63.50%
שדרגו את המנוי 21,310 12,233 -9,077  -42.60%
שדרגו את המנוי 365,946 356,437 -9,509  -2.60%
שדרגו את המנוי 156,790 145,672 -11,118  -7.09%
שדרגו את המנוי 95,490 76,246 -19,244  -20.15%
שדרגו את המנוי 419,931 400,626 -19,305  -4.60%
שדרגו את המנוי 79,807 58,438 -21,369  -26.78%
שדרגו את המנוי 708,106 568,678 -139,428  -19.69%
שדרגו את המנוי 2,643,970 2,281,620 -362,345  -13.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,783

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -611,968

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,237,250 2,045,480 808,229  65.32%
עמיתים 1,844,030 1,980,730 136,704  7.41%
הירשמו לצפייה 441,439 512,359 70,920  16.07%
הירשמו לצפייה 423,229 489,896 66,667  15.75%
הירשמו לצפייה 268,251 308,251 40,000  14.91%
שדרגו את המנוי 130,026 160,626 30,600  23.53%
שדרגו את המנוי 320,345 347,123 26,778  8.36%
שדרגו את המנוי 9,521,260 9,543,010 21,748  0.23%
שדרגו את המנוי 157,649 177,649 20,000  12.69%
שדרגו את המנוי 110,597 129,339 18,742  16.95%
שדרגו את המנוי 165,358 177,358 12,000  7.26%
שדרגו את המנוי 99,375 104,397 5,022  5.05%
שדרגו את המנוי 2,986,260 2,991,080 4,815  0.16%
שדרגו את המנוי 52,470 56,429 3,959  7.55%
שדרגו את המנוי 704,063 706,285 2,222  0.32%
שדרגו את המנוי 172,335 172,991 656  0.38%
שדרגו את המנוי 98,092 98,460 368  0.38%
שדרגו את המנוי 383,578 383,478 -100  -0.03%
שדרגו את המנוי 36,560 36,191 -369  -1.01%
שדרגו את המנוי 14,516 13,085 -1,431  -9.86%
שדרגו את המנוי 175,092 167,417 -7,675  -4.38%
שדרגו את המנוי 31,153 20,506 -10,647  -34.18%
שדרגו את המנוי 87,480 76,760 -10,720  -12.25%
שדרגו את המנוי 91,739 77,948 -13,791  -15.03%
שדרגו את המנוי 71,310 55,700 -15,610  -21.89%
שדרגו את המנוי 231,615 205,725 -25,890  -11.18%
שדרגו את המנוי 554,751 523,845 -30,906  -5.57%
שדרגו את המנוי 195,373 146,954 -48,419  -24.78%
שדרגו את המנוי 128,542 54,390 -74,152  -57.69%
שדרגו את המנוי 183,048 91,524 -91,524  -50.00%
שדרגו את המנוי 7,476,320 7,311,420 -164,899  -2.21%
שדרגו את המנוי 185,253 2,598 -182,655  -98.60%
שדרגו את המנוי 3,963,480 3,778,760 -184,717  -4.66%
שדרגו את המנוי 235,351 29,000 -206,351  -87.68%
שדרגו את המנוי 7,739,670 7,061,270 -678,398  -8.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,269,430

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,748,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,783
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -611,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,269,430
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,748,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,384,748 6.24%
ילין לפידות 4,979,150 2.32%
אלטשולר - שחם 2,281,620 1.06%
הירשמו לצפייה 1,011,740 0.47%
הירשמו לצפייה 891,872 0.42%
הירשמו לצפייה 791,192 0.37%
שדרגו את המנוי 620,727 0.29%
שדרגו את המנוי 568,678 0.27%
שדרגו את המנוי 400,626 0.19%
שדרגו את המנוי 356,437 0.17%
שדרגו את המנוי 321,288 0.15%
שדרגו את המנוי 164,229 0.08%
שדרגו את המנוי 163,500 0.08%
שדרגו את המנוי 151,850 0.07%
שדרגו את המנוי 145,672 0.07%
שדרגו את המנוי 76,246 0.04%
שדרגו את המנוי 75,079 0.04%
שדרגו את המנוי 58,438 0.03%
שדרגו את המנוי 58,046 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 38,216 0.02%
שדרגו את המנוי 36,451 0.02%
שדרגו את המנוי 34,827 0.02%
שדרגו את המנוי 31,832 0.01%
שדרגו את המנוי 23,532 0.01%
שדרגו את המנוי 12,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,594 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,938,533 19.56%
מנורה 9,543,010 4.45%
כלל 7,311,420 3.41%
הירשמו לצפייה 7,061,270 3.29%
הירשמו לצפייה 3,778,760 1.76%
הירשמו לצפייה 2,991,080 1.40%
שדרגו את המנוי 2,045,480 0.95%
שדרגו את המנוי 1,980,730 0.92%
שדרגו את המנוי 941,842 0.44%
שדרגו את המנוי 706,285 0.33%
שדרגו את המנוי 540,276 0.25%
שדרגו את המנוי 523,845 0.24%
שדרגו את המנוי 512,359 0.24%
שדרגו את המנוי 489,896 0.23%
שדרגו את המנוי 383,478 0.18%
שדרגו את המנוי 347,123 0.16%
שדרגו את המנוי 308,251 0.14%
שדרגו את המנוי 205,725 0.10%
שדרגו את המנוי 177,649 0.08%
שדרגו את המנוי 177,358 0.08%
שדרגו את המנוי 172,991 0.08%
שדרגו את המנוי 167,417 0.08%
שדרגו את המנוי 160,626 0.07%
שדרגו את המנוי 146,954 0.07%
שדרגו את המנוי 129,339 0.06%
שדרגו את המנוי 104,397 0.05%
שדרגו את המנוי 98,745 0.05%
שדרגו את המנוי 98,460 0.05%
שדרגו את המנוי 91,524 0.04%
שדרגו את המנוי 77,948 0.04%
שדרגו את המנוי 76,760 0.04%
שדרגו את המנוי 62,750 0.03%
שדרגו את המנוי 60,429 0.03%
שדרגו את המנוי 56,429 0.03%
שדרגו את המנוי 55,700 0.03%
שדרגו את המנוי 54,390 0.03%
שדרגו את המנוי 36,191 0.02%
שדרגו את המנוי 31,816 0.01%
שדרגו את המנוי 31,139 0.01%
שדרגו את המנוי 29,000 0.01%
שדרגו את המנוי 28,444 0.01%
שדרגו את המנוי 22,859 0.01%
שדרגו את המנוי 20,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,598 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית