תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פיטנגו 30,800 52,542 21,742  70.59%
אי.בי.אי. 897,073 916,126 19,053  2.12%
הירשמו לצפייה 2,242,200 2,260,990 18,796  0.84%
הירשמו לצפייה 8,936 17,896 8,960  100.27%
הירשמו לצפייה 165,389 173,818 8,429  5.10%
שדרגו את המנוי 86,700 89,772 3,072  3.54%
שדרגו את המנוי 55,000 58,000 3,000  5.45%
שדרגו את המנוי 30,162 31,514 1,352  4.48%
שדרגו את המנוי 23,063 23,555 492  2.13%
שדרגו את המנוי 100,253 100,567 314  0.31%
שדרגו את המנוי 13,188 12,888 -300  -2.27%
שדרגו את המנוי 60,573 60,217 -356  -0.59%
שדרגו את המנוי 149,250 148,750 -500  -0.34%
שדרגו את המנוי 36,983 36,451 -532  -1.44%
שדרגו את המנוי 446,212 444,812 -1,400  -0.31%
שדרגו את המנוי 24,654 23,073 -1,581  -6.41%
שדרגו את המנוי 320,721 318,851 -1,870  -0.58%
שדרגו את המנוי 168,500 166,000 -2,500  -1.48%
שדרגו את המנוי 5,020,390 5,016,390 -4,000  -0.08%
שדרגו את המנוי 70,561 65,639 -4,922  -6.98%
שדרגו את המנוי 163,883 155,026 -8,857  -5.40%
שדרגו את המנוי 808,885 799,356 -9,529  -1.18%
שדרגו את המנוי 448,238 437,189 -11,049  -2.46%
שדרגו את המנוי 1,620,210 1,599,410 -20,800  -1.28%
שדרגו את המנוי 1,166,940 1,125,860 -41,079  -3.52%
שדרגו את המנוי 763,122 666,480 -96,642  -12.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 85,210

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -205,917

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 138,925 231,615 92,690  66.72%
הפניקס 3,872,240 3,963,480 91,239  2.36%
הירשמו לצפייה 52,465 128,542 76,077  145.01%
הירשמו לצפייה 224,551 268,251 43,700  19.46%
הירשמו לצפייה 49,182 87,480 38,298  77.87%
שדרגו את המנוי 70,160 91,739 21,579  30.76%
שדרגו את המנוי 50,315 71,310 20,995  41.73%
שדרגו את המנוי 9,514,610 9,521,260 6,658  0.07%
שדרגו את המנוי 698,809 704,063 5,254  0.75%
שדרגו את המנוי 51,500 52,470 970  1.88%
שדרגו את המנוי 110,197 110,597 400  0.36%
שדרגו את המנוי 7,476,320 7,476,320 -1
שדרגו את המנוי 15,777 14,251 -1,526  -9.67%
שדרגו את המנוי 556,523 554,751 -1,772  -0.32%
שדרגו את המנוי 6,427 4,293 -2,134  -33.20%
שדרגו את המנוי 38,830 36,560 -2,270  -5.85%
שדרגו את המנוי 102,219 99,375 -2,844  -2.78%
שדרגו את המנוי 34,024 31,153 -2,871  -8.44%
שדרגו את המנוי 9,983 6,685 -3,298  -33.04%
שדרגו את המנוי 18,120 14,516 -3,604  -19.89%
שדרגו את המנוי 169,189 165,358 -3,831  -2.26%
שדרגו את המנוי 102,587 98,745 -3,842  -3.75%
שדרגו את המנוי 19,000 14,699 -4,301  -22.64%
שדרגו את המנוי 14,605 10,181 -4,424  -30.29%
שדרגו את המנוי 16,061 11,501 -4,560  -28.39%
שדרגו את המנוי 181,507 175,092 -6,415  -3.53%
שדרגו את המנוי 548,955 540,276 -8,679  -1.58%
שדרגו את המנוי 31,714 22,859 -8,855  -27.92%
שדרגו את המנוי 37,676 28,444 -9,232  -24.50%
שדרגו את המנוי 41,911 31,816 -10,095  -24.09%
שדרגו את המנוי 209,911 195,373 -14,538  -6.93%
שדרגו את המנוי 76,680 60,429 -16,251  -21.19%
שדרגו את המנוי 344,311 320,345 -23,966  -6.96%
שדרגו את המנוי 450,536 423,229 -27,307  -6.06%
שדרגו את המנוי 200,541 172,335 -28,206  -14.06%
שדרגו את המנוי 61,032 31,139 -29,893  -48.98%
שדרגו את המנוי 976,576 941,842 -34,734  -3.56%
שדרגו את המנוי 133,912 98,092 -35,820  -26.75%
שדרגו את המנוי 196,335 157,649 -38,686  -19.70%
שדרגו את המנוי 101,450 62,750 -38,700  -38.15%
שדרגו את המנוי 428,442 383,578 -44,864  -10.47%
שדרגו את המנוי 250,664 183,048 -67,616  -26.97%
שדרגו את המנוי 1,929,030 1,844,030 -85,000  -4.41%
שדרגו את המנוי 657,364 441,439 -215,925  -32.85%
שדרגו את המנוי 488,934 185,253 -303,681  -62.11%
שדרגו את המנוי 3,382,720 2,986,260 -396,457  -11.72%
שדרגו את המנוי 9,291,300 7,739,670 -1,551,630  -16.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 397,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,037,828

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 85,210
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -205,917
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 397,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,037,828
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,852,095 6.93%
ילין לפידות 5,016,390 2.34%
אלטשולר - שחם 2,260,990 1.05%
הירשמו לצפייה 1,599,410 0.75%
הירשמו לצפייה 1,125,860 0.53%
הירשמו לצפייה 916,126 0.43%
שדרגו את המנוי 799,356 0.37%
שדרגו את המנוי 666,480 0.31%
שדרגו את המנוי 444,812 0.21%
שדרגו את המנוי 437,189 0.20%
שדרגו את המנוי 318,851 0.15%
שדרגו את המנוי 173,818 0.08%
שדרגו את המנוי 166,000 0.08%
שדרגו את המנוי 155,026 0.07%
שדרגו את המנוי 148,750 0.07%
שדרגו את המנוי 100,567 0.05%
שדרגו את המנוי 89,772 0.04%
שדרגו את המנוי 65,639 0.03%
שדרגו את המנוי 60,217 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 52,542 0.02%
שדרגו את המנוי 39,577 0.02%
שדרגו את המנוי 36,451 0.02%
שדרגו את המנוי 31,514 0.01%
שדרגו את המנוי 23,555 0.01%
שדרגו את המנוי 23,073 0.01%
שדרגו את המנוי 17,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,403,685 19.78%
מנורה 9,521,260 4.44%
מגדל 7,739,670 3.61%
הירשמו לצפייה 7,476,320 3.49%
הירשמו לצפייה 3,963,480 1.85%
הירשמו לצפייה 2,986,260 1.39%
שדרגו את המנוי 1,844,030 0.86%
שדרגו את המנוי 1,237,250 0.58%
שדרגו את המנוי 941,842 0.44%
שדרגו את המנוי 704,063 0.33%
שדרגו את המנוי 554,751 0.26%
שדרגו את המנוי 540,276 0.25%
שדרגו את המנוי 441,439 0.21%
שדרגו את המנוי 423,229 0.20%
שדרגו את המנוי 383,578 0.18%
שדרגו את המנוי 320,345 0.15%
שדרגו את המנוי 268,251 0.13%
שדרגו את המנוי 235,351 0.11%
שדרגו את המנוי 231,615 0.11%
שדרגו את המנוי 195,373 0.09%
שדרגו את המנוי 185,253 0.09%
שדרגו את המנוי 183,048 0.09%
שדרגו את המנוי 175,092 0.08%
שדרגו את המנוי 172,335 0.08%
שדרגו את המנוי 165,358 0.08%
שדרגו את המנוי 157,649 0.07%
שדרגו את המנוי 130,026 0.06%
שדרגו את המנוי 128,542 0.06%
שדרגו את המנוי 110,597 0.05%
שדרגו את המנוי 99,375 0.05%
שדרגו את המנוי 98,745 0.05%
שדרגו את המנוי 98,092 0.05%
שדרגו את המנוי 91,739 0.04%
שדרגו את המנוי 87,480 0.04%
שדרגו את המנוי 71,310 0.03%
שדרגו את המנוי 62,750 0.03%
שדרגו את המנוי 60,429 0.03%
שדרגו את המנוי 52,470 0.02%
שדרגו את המנוי 36,560 0.02%
שדרגו את המנוי 31,816 0.01%
שדרגו את המנוי 31,153 0.01%
שדרגו את המנוי 31,139 0.01%
שדרגו את המנוי 28,444 0.01%
שדרגו את המנוי 22,859 0.01%
שדרגו את המנוי 14,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,293 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית