תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
תמיר פישמן 84,180 102,695 18,515  21.99%
מגדל 351,856 358,480 6,624  1.88%
הירשמו לצפייה 60,438 66,895 6,457  10.68%
הירשמו לצפייה 308,047 312,440 4,393  1.43%
הירשמו לצפייה 64,531 67,847 3,316  5.14%
שדרגו את המנוי 41,303 42,568 1,265  3.06%
שדרגו את המנוי 47,807 48,611 804  1.68%
שדרגו את המנוי 26,795 24,309 -2,486  -9.28%
שדרגו את המנוי 21,747 17,908 -3,839  -17.65%
שדרגו את המנוי 52,336 47,582 -4,754  -9.08%
שדרגו את המנוי 764,882 755,747 -9,135  -1.19%
שדרגו את המנוי 981,863 972,575 -9,288  -0.95%
שדרגו את המנוי 39,601 29,619 -9,982  -25.21%
שדרגו את המנוי 136,500 126,500 -10,000  -7.33%
שדרגו את המנוי 127,062 111,652 -15,410  -12.13%
שדרגו את המנוי 352,529 329,874 -22,655  -6.43%
שדרגו את המנוי 145,050 121,050 -24,000  -16.55%
שדרגו את המנוי 584,826 538,405 -46,421  -7.94%
שדרגו את המנוי 454,469 306,088 -148,381  -32.65%
שדרגו את המנוי 2,313,660 1,724,370 -589,295  -25.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -895,646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,045,480 3,590,080 1,544,610  75.51%
כלל 7,311,420 8,096,640 785,218  10.74%
הירשמו לצפייה 489,896 721,453 231,557  47.27%
הירשמו לצפייה 29,000 236,687 207,687  716.16%
הירשמו לצפייה 1,980,730 2,045,730 65,000  3.28%
שדרגו את המנוי 205,725 254,724 48,999  23.82%
שדרגו את המנוי 76,760 97,483 20,723  27.00%
שדרגו את המנוי 9,543,010 9,554,350 11,334  0.12%
שדרגו את המנוי 77,948 87,440 9,492  12.18%
שדרגו את המנוי 28,444 34,699 6,255  21.99%
שדרגו את המנוי 62,750 68,551 5,801  9.24%
שדרגו את המנוי 512,359 517,578 5,219  1.02%
שדרגו את המנוי 2,991,080 2,994,750 3,673  0.12%
שדרגו את המנוי 10,181 11,995 1,814  17.82%
שדרגו את המנוי 706,285 707,504 1,219  0.17%
שדרגו את המנוי 172,991 173,537 546  0.32%
שדרגו את המנוי 2,598 2,241 -357  -13.74%
שדרגו את המנוי 20,506 18,732 -1,774  -8.65%
שדרגו את המנוי 31,139 28,220 -2,919  -9.37%
שדרגו את המנוי 55,700 52,150 -3,550  -6.37%
שדרגו את המנוי 60,429 56,550 -3,879  -6.42%
שדרגו את המנוי 146,954 140,251 -6,703  -4.56%
שדרגו את המנוי 167,417 155,373 -12,044  -7.19%
שדרגו את המנוי 3,778,760 3,755,600 -23,165  -0.61%
שדרגו את המנוי 129,339 104,683 -24,656  -19.06%
שדרגו את המנוי 7,061,270 7,018,660 -42,607  -0.60%
שדרגו את המנוי 523,845 346,009 -177,836  -33.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,949,147

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -299,490

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -895,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,949,147
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -299,490
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,149,596 5.67%
ילין לפידות 4,979,150 2.32%
אלטשולר - שחם 1,724,370 0.80%
הירשמו לצפייה 972,575 0.45%
הירשמו לצפייה 876,036 0.41%
הירשמו לצפייה 755,747 0.35%
שדרגו את המנוי 538,405 0.25%
שדרגו את המנוי 358,480 0.17%
שדרגו את המנוי 329,874 0.15%
שדרגו את המנוי 312,440 0.15%
שדרגו את המנוי 306,088 0.14%
שדרגו את המנוי 165,236 0.08%
שדרגו את המנוי 126,500 0.06%
שדרגו את המנוי 121,050 0.06%
שדרגו את המנוי 111,652 0.05%
שדרגו את המנוי 102,695 0.05%
שדרגו את המנוי 67,847 0.03%
שדרגו את המנוי 66,895 0.03%
שדרגו את המנוי 48,611 0.02%
שדרגו את המנוי 47,582 0.02%
שדרגו את המנוי 42,568 0.02%
שדרגו את המנוי 29,619 0.01%
שדרגו את המנוי 24,309 0.01%
שדרגו את המנוי 17,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,594 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,993,226 20.52%
מנורה 9,554,350 4.46%
כלל 8,096,640 3.78%
הירשמו לצפייה 7,018,660 3.27%
הירשמו לצפייה 3,755,600 1.75%
הירשמו לצפייה 3,590,080 1.67%
שדרגו את המנוי 2,994,750 1.40%
שדרגו את המנוי 2,045,730 0.95%
שדרגו את המנוי 941,842 0.44%
שדרגו את המנוי 721,453 0.34%
שדרגו את המנוי 707,504 0.33%
שדרגו את המנוי 540,276 0.25%
שדרגו את המנוי 517,578 0.24%
שדרגו את המנוי 383,478 0.18%
שדרגו את המנוי 346,009 0.16%
שדרגו את המנוי 308,251 0.14%
שדרגו את המנוי 254,724 0.12%
שדרגו את המנוי 236,687 0.11%
שדרגו את המנוי 177,649 0.08%
שדרגו את המנוי 173,537 0.08%
שדרגו את המנוי 160,626 0.07%
שדרגו את המנוי 155,373 0.07%
שדרגו את המנוי 140,251 0.07%
שדרגו את המנוי 104,683 0.05%
שדרגו את המנוי 98,745 0.05%
שדרגו את המנוי 98,460 0.05%
שדרגו את המנוי 97,483 0.05%
שדרגו את המנוי 91,524 0.04%
שדרגו את המנוי 87,440 0.04%
שדרגו את המנוי 68,551 0.03%
שדרגו את המנוי 56,550 0.03%
שדרגו את המנוי 56,429 0.03%
שדרגו את המנוי 54,390 0.03%
שדרגו את המנוי 52,150 0.02%
שדרגו את המנוי 38,210 0.02%
שדרגו את המנוי 36,191 0.02%
שדרגו את המנוי 34,699 0.02%
שדרגו את המנוי 31,816 0.01%
שדרגו את המנוי 28,220 0.01%
שדרגו את המנוי 22,859 0.01%
שדרגו את המנוי 18,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,241 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית