תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 445,576 478,140 32,564  7.31%
אקסלנס 69,746 78,028 8,282  11.87%
הירשמו לצפייה 116,414 121,388 4,974  4.27%
הירשמו לצפייה 7,400 9,668 2,268  30.65%
הירשמו לצפייה 118,057 117,989 -68  -0.06%
שדרגו את המנוי 16,571 16,405 -166  -1.00%
שדרגו את המנוי 286 15 -271  -94.76%
שדרגו את המנוי 3,672 3,379 -293  -7.98%
שדרגו את המנוי 4,365 2,985 -1,380  -31.62%
שדרגו את המנוי 14,726 12,150 -2,576  -17.49%
שדרגו את המנוי 108,544 105,405 -3,139  -2.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,893

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 688,978 1,139,110 450,135  65.33%
כלל 1,843,540 1,985,980 142,441  7.73%
הירשמו לצפייה 1,340 28,863 27,523  2,053.96%
הירשמו לצפייה 34,588 38,740 4,152  12.00%
הירשמו לצפייה 5,314 8,324 3,010  56.64%
שדרגו את המנוי 1,456,140 1,456,680 541  0.04%
שדרגו את המנוי 85,923 85,909 -14  -0.02%
שדרגו את המנוי 30,513 30,403 -110  -0.36%
שדרגו את המנוי 770 564 -206  -26.75%
שדרגו את המנוי 13,572 9,200 -4,372  -32.21%
שדרגו את המנוי 30,145 14,745 -15,400  -51.09%
שדרגו את המנוי 44,645 22,597 -22,048  -49.39%
שדרגו את המנוי 331,549 277,265 -54,284  -16.37%
שדרגו את המנוי 1,157,780 1,005,750 -152,024  -13.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 627,802

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248,458

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,893
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 627,802
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -248,458
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,366,728 9.76%
מיטב דש 478,140 3.41%
ילין לפידות 401,955 2.87%
הירשמו לצפייה 121,388 0.87%
הירשמו לצפייה 117,989 0.84%
הירשמו לצפייה 105,405 0.75%
שדרגו את המנוי 78,028 0.56%
שדרגו את המנוי 16,405 0.12%
שדרגו את המנוי 13,554 0.10%
שדרגו את המנוי 12,150 0.09%
שדרגו את המנוי 9,668 0.07%
שדרגו את המנוי 3,379 0.02%
שדרגו את המנוי 2,985 0.02%
שדרגו את המנוי 2,248 0.02%
שדרגו את המנוי 1,535 0.01%
שדרגו את המנוי 775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,229,990 44.49%
כלל 1,985,980 14.18%
מגדל 1,456,680 10.40%
הירשמו לצפייה 1,139,110 8.13%
הירשמו לצפייה 1,005,750 7.18%
הירשמו לצפייה 277,265 1.98%
שדרגו את המנוי 85,909 0.61%
שדרגו את המנוי 41,662 0.30%
שדרגו את המנוי 38,740 0.28%
שדרגו את המנוי 33,658 0.24%
שדרגו את המנוי 30,403 0.22%
שדרגו את המנוי 28,863 0.21%
שדרגו את המנוי 25,782 0.18%
שדרגו את המנוי 22,597 0.16%
שדרגו את המנוי 14,745 0.11%
שדרגו את המנוי 10,244 0.07%
שדרגו את המנוי 9,200 0.07%
שדרגו את המנוי 9,041 0.06%
שדרגו את המנוי 8,324 0.06%
שדרגו את המנוי 5,473 0.04%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית