תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרת הישוב

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ildc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אניגמה 2,169 3,000 831  38.31%
דיאמונד 9,760 10,300 540  5.53%
הירשמו לצפייה 11,383 11,783 400  3.51%
הירשמו לצפייה 2,770 2,765 -5  -0.18%
הירשמו לצפייה 29,697 29,546 -151  -0.51%
שדרגו את המנוי 11,350 10,629 -721  -6.35%
שדרגו את המנוי 15,902 14,170 -1,732  -10.89%
שדרגו את המנוי 90,362 88,167 -2,195  -2.43%
שדרגו את המנוי 107,129 94,049 -13,080  -12.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,884

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 1,483,790 1,515,420 31,630  2.13%
מנורה 1,773,330 1,773,510 180  0.01%
הירשמו לצפייה 28,838 28,721 -117  -0.41%
הירשמו לצפייה 16,789 16,092 -697  -4.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,810

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -814

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,810
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 302,902 1.07%
מגדל 94,049 0.33%
אי.בי.אי. 88,167 0.31%
הירשמו לצפייה 35,580 0.13%
הירשמו לצפייה 29,546 0.10%
הירשמו לצפייה 14,170 0.05%
שדרגו את המנוי 11,783 0.04%
שדרגו את המנוי 10,629 0.04%
שדרגו את המנוי 10,300 0.04%
שדרגו את המנוי 3,000 0.01%
שדרגו את המנוי 2,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,463,272 12.28%
מנורה 1,773,510 6.29%
הפניקס 1,515,420 5.37%
הירשמו לצפייה 49,000 0.17%
הירשמו לצפייה 36,065 0.13%
הירשמו לצפייה 30,800 0.11%
שדרגו את המנוי 28,721 0.10%
שדרגו את המנוי 16,092 0.06%
שדרגו את המנוי 11,660 0.04%
שדרגו את המנוי 2,004 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית