תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרת הישוב

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ildc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אי.בי.אי. 61,167 88,459 27,292  44.62%
דיאמונד 6,000 8,000 2,000  33.33%
הירשמו לצפייה 911 1,398 487  53.46%
הירשמו לצפייה 10,473 10,030 -443  -4.23%
הירשמו לצפייה 24,062 22,842 -1,220  -5.07%
שדרגו את המנוי 4,203 2,589 -1,614  -38.40%
שדרגו את המנוי 21,000 18,000 -3,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 109,299 103,736 -5,563  -5.09%
שדרגו את המנוי 26,405 10,165 -16,240  -61.50%
שדרגו את המנוי 48,946 15,902 -33,044  -67.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,779

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,124

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 1,771,220 1,773,330 2,105  0.12%
מיטב דש 12,085 14,186 2,101  17.39%
הירשמו לצפייה 31,073 28,838 -2,235  -7.19%
הירשמו לצפייה 1,488,060 1,483,220 -4,847  -0.33%
הירשמו לצפייה 48,865 36,065 -12,800  -26.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,882

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,779
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,124
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 323,746 1.15%
מגדל 103,736 0.37%
אי.בי.אי. 88,459 0.31%
הירשמו לצפייה 37,500 0.13%
הירשמו לצפייה 22,842 0.08%
הירשמו לצפייה 18,000 0.06%
שדרגו את המנוי 15,902 0.06%
שדרגו את המנוי 10,165 0.04%
שדרגו את המנוי 10,030 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,415,439 12.11%
מנורה 1,773,330 6.29%
הפניקס 1,483,220 5.26%
הירשמו לצפייה 49,000 0.17%
הירשמו לצפייה 36,065 0.13%
הירשמו לצפייה 30,800 0.11%
שדרגו את המנוי 28,838 0.10%
שדרגו את המנוי 14,186 0.05%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית