תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הכשרת הישוב

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ildc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 104,021 117,015 12,994  12.49%
דיאמונד 4,281 6,260 1,979  46.23%
הירשמו לצפייה 927 1,523 596  64.29%
הירשמו לצפייה 1,512 1,895 383  25.33%
הירשמו לצפייה 4,517 4,452 -65  -1.44%
שדרגו את המנוי 26,000 25,000 -1,000  -3.85%
שדרגו את המנוי 11,234 10,204 -1,030  -9.17%
שדרגו את המנוי 78,311 77,111 -1,200  -1.53%
שדרגו את המנוי 67,983 63,611 -4,372  -6.43%
שדרגו את המנוי 37,323 26,063 -11,260  -30.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,927

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,399,440 1,488,060 88,627  6.33%
מנורה 1,727,470 1,771,220 43,757  2.53%
הירשמו לצפייה 1,370 1,938 568  41.46%
הירשמו לצפייה 31,767 31,073 -694  -2.18%
הירשמו לצפייה 9,523 8,575 -948  -9.95%
שדרגו את המנוי 5,180 2,000 -3,180  -61.39%
שדרגו את המנוי 26,378 22,123 -4,255  -16.13%
שדרגו את המנוי 61,865 48,865 -13,000  -21.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,077

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 132,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 372,813 1.32%
מגדל 117,015 0.41%
אלומות - ספרינט 77,111 0.27%
הירשמו לצפייה 63,611 0.23%
הירשמו לצפייה 37,500 0.13%
הירשמו לצפייה 26,063 0.09%
שדרגו את המנוי 25,000 0.09%
שדרגו את המנוי 10,204 0.04%
שדרגו את המנוי 6,260 0.02%
שדרגו את המנוי 4,452 0.02%
שדרגו את המנוי 1,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,499,399 12.41%
מנורה 1,771,220 6.28%
הפניקס 1,488,060 5.28%
הירשמו לצפייה 49,000 0.17%
הירשמו לצפייה 48,865 0.17%
הירשמו לצפייה 31,073 0.11%
שדרגו את המנוי 30,800 0.11%
שדרגו את המנוי 22,123 0.08%
שדרגו את המנוי 22,000 0.08%
שדרגו את המנוי 12,085 0.04%
שדרגו את המנוי 11,660 0.04%
שדרגו את המנוי 8,575 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,938 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית