תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרת הישוב

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ildc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 39,559 101,294 61,735  156.06%
מיטב דש 29,173 40,134 10,961  37.57%
הירשמו לצפייה 3,900 4,700 800  20.51%
הירשמו לצפייה 12,565 12,732 167  1.33%
הירשמו לצפייה 785 783 -2  -0.25%
שדרגו את המנוי 4,731 4,619 -112  -2.37%
שדרגו את המנוי 11,988 11,136 -852  -7.11%
שדרגו את המנוי 106,799 100,844 -5,955  -5.58%
שדרגו את המנוי 33,500 25,900 -7,600  -22.69%
שדרגו את המנוי 81,591 71,677 -9,914  -12.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,435

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,399,440 1,488,060 88,627  6.33%
מנורה 1,727,470 1,771,220 43,757  2.53%
הירשמו לצפייה 1,370 1,938 568  41.46%
הירשמו לצפייה 31,767 31,073 -694  -2.18%
הירשמו לצפייה 9,523 8,575 -948  -9.95%
שדרגו את המנוי 5,180 2,000 -3,180  -61.39%
שדרגו את המנוי 26,378 22,123 -4,255  -16.13%
שדרגו את המנוי 61,865 48,865 -13,000  -21.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,077

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 132,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 414,443 1.47%
מגדל 101,294 0.36%
אלומות - ספרינט 100,844 0.36%
הירשמו לצפייה 71,677 0.25%
הירשמו לצפייה 40,134 0.14%
הירשמו לצפייה 37,500 0.13%
שדרגו את המנוי 25,900 0.09%
שדרגו את המנוי 12,732 0.05%
שדרגו את המנוי 11,136 0.04%
שדרגו את המנוי 4,700 0.02%
שדרגו את המנוי 4,619 0.02%
שדרגו את המנוי 1,512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,499,399 12.41%
מנורה 1,771,220 6.28%
הפניקס 1,488,060 5.28%
הירשמו לצפייה 49,000 0.17%
הירשמו לצפייה 48,865 0.17%
הירשמו לצפייה 31,073 0.11%
שדרגו את המנוי 30,800 0.11%
שדרגו את המנוי 22,123 0.08%
שדרגו את המנוי 22,000 0.08%
שדרגו את המנוי 12,085 0.04%
שדרגו את המנוי 11,660 0.04%
שדרגו את המנוי 8,575 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,938 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית