תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרת הישוב

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ildc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 20,014 29,423 9,409  47.01%
מגדל 32,232 40,187 7,955  24.68%
הירשמו לצפייה 10,749 11,004 255  2.37%
הירשמו לצפייה 573 764 191  33.33%
הירשמו לצפייה 32,390 32,490 100  0.31%
שדרגו את המנוי 1,270 1,217 -53  -4.17%
שדרגו את המנוי 3,440 3,384 -56  -1.63%
שדרגו את המנוי 5,100 3,900 -1,200  -23.53%
שדרגו את המנוי 93,939 89,934 -4,005  -4.26%
שדרגו את המנוי 35,979 16,512 -19,467  -54.11%
שדרגו את המנוי 36,218 6,934 -29,284  -80.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,910

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 1,580,580 1,727,470 146,890  9.29%
הפניקס 1,293,130 1,399,440 106,306  8.22%
הירשמו לצפייה 1,400 12,085 10,685  763.21%
הירשמו לצפייה 30,152 31,767 1,615  5.36%
הירשמו לצפייה 21,000 22,000 1,000  4.76%
שדרגו את המנוי 1,240 1,370 130  10.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 266,626

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,910
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 266,626
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 381,466 1.35%
אלומות - ספרינט 106,799 0.38%
אי.בי.אי. 89,934 0.32%
הירשמו לצפייה 40,187 0.14%
הירשמו לצפייה 37,500 0.13%
הירשמו לצפייה 32,490 0.12%
שדרגו את המנוי 29,423 0.10%
שדרגו את המנוי 16,512 0.06%
שדרגו את המנוי 11,004 0.04%
שדרגו את המנוי 6,934 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.01%
שדרגו את המנוי 3,384 0.01%
שדרגו את המנוי 1,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,388,538 12.02%
מנורה 1,727,470 6.13%
הפניקס 1,399,440 4.96%
הירשמו לצפייה 61,865 0.22%
הירשמו לצפייה 49,000 0.17%
הירשמו לצפייה 31,767 0.11%
שדרגו את המנוי 30,800 0.11%
שדרגו את המנוי 26,378 0.09%
שדרגו את המנוי 22,000 0.08%
שדרגו את המנוי 12,085 0.04%
שדרגו את המנוי 11,660 0.04%
שדרגו את המנוי 9,523 0.03%
שדרגו את המנוי 5,180 0.02%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית